Prejsť na obsah

Ambulancia klinickej onkológie

Ambulancia klinickej onkológie v Rimavskej Sobote poskytuje diagnostiku a liečenie onkologických ochorení. Zabezpečuje komplexné vyšetrenia pacientov pred, počas a po skončení chemoterapie. Úzko spolupracuje s oddelením rádiačnej a klinickej onkológie a ďalšími odbormi (chirurgiou, interným lekárstvom, gynekológiou a ďalšími internistickými a chirurgickými odbormi). Zabezpečuje tak kompletnú starostlivosť o onkologických pacientov.

Onkologická starostlivosť

 • Komplexná starostlivosť o onkologických pacientov

  Tím onkológov klinickej onkológie v Rimavskej Sobote spolupracuje s chirurgmi a rádiológmi pri diagnostike a liečbe nádorových ochorení. Poskytujú komplexnú liečbu vrátane chemoterapie a starostlivosť o onkologických pacientov.

 • Skúsený personál

  Personál klinickej onkológie má dlhoročné skúsenosti so starostlivosťou o onkologických pacientov. Poskytuje komplexnú špecializovanú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť s aplikáciou najmodernejšej technológie a poznatkov z onkológie.

 • Osobný prístup k pacientovi

  Pracovníci oddelenia klinickej onkológie majú úzky kontakt s pacientom počas liečby i po skončení chemoterapie. Iba osobným prístupom je možné zabezpečiť správne nastavenie liečby a zabezpečiť tak primeranú starostlivosť každému onkologickému pacientovi v ambulantnej starostlivosti.

Ambulancia klinickej onkológie v Rimavskej Sobote

Ambulancia klinickej onkológie patrí pod oddelenie radiačnej a klinickej ambulancie nemocnice v Rimavskej Sobote. Okrem lôžkového oddelenia pre onkologických pacientov sem spadá aj Ambulancia radiačnej onkológie, ktorá poskytuje rádioterapeutickú liečbu s najmodernejším vybavením – lineárnym urýchľovačom.

Ambulancia poskytuje:

 • vyšetrenia nových onkologických pacientov s určením stratégie a taktiky liečby,
 • vyšetrenia pacientov pred, počas a po skončení chemoterapie,
 • dispenzárne kontroly onkologických pacientov po chemoterapii.

Na ambulancii je pacientom aplikovaná:

 • chemoterapia,
 • imunoterapia,
 • biologická liečba,
 • antiemetická liečba,
 • podporná liečba.

Pri prvej návšteve ambulancie je vhodné vziať si so sebou správu od lekára a výsledky všetkých absolvovaných vyšetrení – zobrazovacích (RTG, CT, MR, PET), výsledky histologického vyšetrenia, operačný protokol, údaje o prípadnej už absolvovanej liečbe. U zobrazovacích metód – RTG, CT, MR a PET je vhodné pred liečbou priniesť snímky na CD nosiči.

Špecialisti a lekári klinickej onkológie Rimavská Sobota

 • MUDr. Iveta Pálkovácsová

  Viac

Personálne obsadenie

Kontakt

Ordinačné hodiny:

Pondelok:         8.00 – 15.15
Utorok:             8.00 – 15.15
Streda:             8.00 – 15.15
Štvrtok:            8.00 – 15.15
Piatok:              8.00 – 15.15

Obedňajšia prestávka:  12.30 – 13.00 hod.

Telefonický kontakt: 047/56 12 456

Ambulancia klinickej onkológie je presťahovaná na prvé nadzemné podlažie internistického pavilónu (blok C).

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)