Prejsť na obsah
Nemocnica Rožňava

OAIM ambulancia

Ordinačné hodiny
 • Pondelok 11:00 - 12:00
 • Utorok 11:00 - 13:00
 • Streda 11:00 - 13:00
 • Štvrtok 11:00 - 13:00
 • Piatok 11:00 - 12:00
Kontakt
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
Tel: +421 (0) 58777 1381
Ambulancia sa nachádza na 0. poschodí v pavilóne C vedľa gastroenterologickej ambulancieVážení pacienti, ak potrebujete vypísať recept na lieky, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára na email anna.patakyova@pentahospitals.sk.

Po odoslaní nasledovných informácií – meno, priezvisko pacienta, rodné číslo, telefónny kontakt a názov lieku, Vám bude následne vypracovaný E-recept.

O ambulancii

Ambulancia zabezpečuje predanestetické vyšetrenia a predoperačnú prípravu pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Cieľom predanestetického vyšetrenia je zoznámiť sa so zdravotným stavom pacienta, preštudovanie zdravotnej dokumentácie, laboratórnych a iných doplňujúcich vyšetrení. V prípade potreby si lekár OAIM môže žiadať ďalšie konziliárne vyšetrenia, odporúča ďalšiu predoperačnú prípravu s cieľom znížiť anestetické riziko na minimálne možnú mieru.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

 • Kategórie anestézií
 • Celková anestézia – je metóda, ktorou sa dosiahne narkóza a bezbolestnosť použitím anestetík podávaných:
 • inhalačne (vdychovaním anestetického plynu zmiešaného s kyslíkom cez masku)
 • vnútrožilovou injekciou (prostredníctvom vnútrožilovej kanyly sa podá liek do žily a tým do krvného obehu)
 • kombináciou uvedených spôsobov (najčastejší typ)
 • Endotracheálna intubácia (zavedenie dýchacej trubice do dýchacích ciest) cez ústa je často nevyhnutná (hlavne pri operáciách brušnej dutiny, dlhších operáciách).
 • Regionálna anestézia – zahŕňa injekciu lokálneho anestetika na znecitlivenie operovanej oblasti tela. Regionálne anestéziologické techniky zahŕňajú:
 • spinálne blokády
 • epidurálne blokády
 • blokády horných a dolných končatín a pod.

Súčasne je možné podať lieky vnútrožilne alebo inhalačne, aby ste sa cítili pohodlnejšie, ospalo.

Lokálna anestézia – zabezpečí znecitlivenie malej oblasti injekciou, často ju podáva operatér. Pri podávaní lokálky nie je obvykle nutná prítomnosť anestéziológa.

RIZIKÁ ANESTÉZIE

Všetky operácie a každá anestézia má svoje riziká a tie sú závislé od mnohých faktorov zahŕňajúcich ako aj zdravotný stav pacienta,typ operácie, typ anestézie. Špecifické riziká anestézie sa líšia u určitých procedúr s ohľadom na  stav pacienta.

Anestéziológ Vám podrobne vysvetlí riziká, ktoré môžu súvisieť s anestéziou a navrhne Vám najideálnejší spôsob anestézie pri konkrétnej operácii aj s ohľadom na Váš zdravotný stav.

Požiadanie o určitý spôsob anestézie

Za určitých okolností áno. Niektoré operácie sa môžu vykonať použitím rôznych spôsobov anestézie. Anestéziológ po zhodnotení individuálnej situácie s vami preberie všetky možnosti.

Ak existuje viac ako jeden typ anestézie, ktorý bude pre Vás vhodný, vaše preferencie sa berú do úvahy pri tvorbe anestéziologického plánu.

Ovplyvnenie operácie, alebo anestézie pridruženým ochorením 

Pacienti, ktorí sú operovaní, majú často ďalšie ochorenia ako cukrovka, astma, srdcové ochorenia a iné. Anestéziológ sa oboznámi na anestéziologickej ambulancii s Vašimi ochoreniami, vysvetlí Vám ďalší postup, prípadne špeciálnu prípravu pred operáciou a bude pripravený na liečbu týchto stavov počas aj bezprostredne po operácii.

Ak ste prekonali infekciu dýchacích ciest, operácia je možná 2 týždne po doliečení. Pacient obvykle pred a niekedy aj po operácii vyžaduje elastické pančuchy (prípadne obväz) a podkožnú injekciu ako predchádzanie komplikáciám – pľúcnej embolizácie.

Užívanie liekov a anestézia

Anestézia aj chirurgický výkon ovplyvnia celý Váš organizmus, preto je nevyhnutné, aby anestéziológ vedel o Vašom zdravotnom stave čo najviac. Váš anestéziológ je zodpovedný za Váš zdravotný stav v priebehu celého výkonu. Je dôležité, aby ste lekára presne informovali o Vašich zdravotných problémoch, aké lieky užívate, prípadne aké ste v minulosti užívali, pretože môžu ovplyvniť Vašu odpoveď na anestetiká.

Ak užívate nejaké lieky, je vhodné ich doniesť so sebou pri hospitalizácii, lekár Vám vysvetlí, ktoré lieky je nutné ráno v deň operácie užiť – zväčša sú to lieky na vysoký krvný tlak, poruchy rytmu srdca, astmu.

Tiež musíte informovať anestéziológa o alergii na lieky ako aj na potraviny, užívaní alkoholu, drog. Povedzte lekárovi o akejkoľvek minulej skúsenosti s anestéziou. Ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu môžu podstúpiť výkon 4 týždne po jej vynechaní. Ak užívate liek Anopyrín, je nutné ho vysadiť 7-10 dní pred plánovanou operáciou.

POKYNY PRED OPERAČNÝM VÝKONOM

Pre väčšinu procedúr je nutné, aby ste mali prázdny žalúdok. Možnosť zvracania, prípadne vdýchnutia nestrávenej potravy a tekutiny do pľúc, je tým významne redukovaná. Niektoré anestetiká potlačia vaše reflexy, takže normálne obranné mechanizmy organizmu nepracujú. Napríklad Vaše pľúca sú chránené pred vdýchnutím cudzích predmetov, ako je i nestrávená potrava.

Táto prirodzená obrana nie je prítomná počas anestézie. Pre vlastnú bezpečnosť musíte postiť (žiadne jedlo, pitie) pred operáciou najmenej 6-8 hod., u tehotných pacientok je interval dlhší – aj viac ako 12 hod. Anestéziológ Vás zároveň poučí, ktoré lieky z vašej chronickej medikácie užijete, ako a kedy. Pre vlastnú bezpečnosť je nutné dodržať pokyny o hladovaní a užití liekov, nedodržanie týchto postupov môže byť príčinou odloženia operácie, poprípade ohrozenia vlastného zdravia.

PERSONÁL

Lekár: lekári oddelenia AIM, zodpovedný vedúci lekár MUDr. Ľubica Bátoriová
Sestra: anestéziologické sestry oddelenia AIM

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)