Prejsť na obsah
Nemocnica Galanta

Očná ambulancia

Ordinačné hodiny
  • Pondelok 07:00 - 14:00 | 14:00 - 15:30
  • Utorok 07:00 - 14:00 | 14:00 - 15:30
  • Streda 07:00 - 14:00 | 14:00 - 15:30
  • Štvrtok 07:00 - 14:00 | 14:00 - 15:30
Kontakt
Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Tel: +421 (0) 31 783 3619
Ambulancia sa nachádza v poliklinickej časti nemocnice na prízemí (hlavným vchodom prejsť rovno cez sklenené lietacie dvere, hneď vpravo vo výklenku je čakáreň očnej ambulancie)
Objednávanie pacientov len telefonicky na t.č. +421 (0) 31 783 3619 v čase od 14,00 hod do 15,00 hod.

O ambulancii

Ambulancia zabezpečuje komplexnú oftalmologickú starostlivosť pre všetky vekové kategórie. Primárne – na očnej ambulancii realizujeme konziliárne vyšetrenia pre chodiacich hospitalizovaných pacientov všetkých oddelení nemocnice, alebo privezených na vozíku alebo na lôžku, vrátane novorodencov. V prípade nutnosti vykonávame urgentné konziliárne vyšetrenie u imobilného pacienta podľa klinického stavu na oddelení nemocnice pri lôžku pacienta.

Sekundárne – zabezpečujeme všeobecnú starostlivosť o zrak – v rámci preventívnych očných vyšetrení, ako aj akútne stavy s náhlou poruchou alebo stratou videnia, úrazom, zápalom, bolesťou, alebo starostlivosť o chronické očné ochorenia – stavy vyžadujúce si pravidelnú doživotnú dispenzárnu starostlivosť, ako sú pacienti s glaukómom, s prejavmi diabetickej retinopathie, alebo inými retinopathiami a vaskulopathiami, tumormi, strabismom, ochreniami uvey, vrodenými vývojovými vadami, vrodenými a ziskanými refrakčnými chybami – predpis okuliarov a očných zdravotníckych pomôcok vrátane kontaktných šošoviek, očných protéz, zdravotníckych pomôcok pre slepých a slabozrakých.

Vykonávame malé ambulantné zákroky v lokálnej instilačnej alebo infiltračnej anestézii, odstraňovanie cudzích telies, pseudomembrán a iných neotvarov, realizujeme a zabezpečujeme odber biologického materiálu na mikrobiologické alebo histologické vyšetrenie.

U novorodencov a kojencov zisťujeme priechodnosť slzných ciest, prípadne ich sondáž a liečbu.

Realizujeme predoperačnú a postoperačnú starostlivosť pacientov k rôznym plánovaným aj akútnym operáciám a zákrokom, ako katarakta, glaukom, strabismus, tumory vonkajších a zadných segmentov oka, rôzne liečebno-kozmetické zákroky pre patologické útvary na adnexách oka, prednom a zadnom segmente oka. U závažných a neistých diagnóz spolupracujeme a zabezpečujeme ďalšie liečebné postupy na vyšších oftalmologických pracoviskách a po ich zrealizovaní pokračujeme v starostlivosti o pacientov u nás. U evidovaných očných pacientov realizujeme posudkovú činnosť.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI

Vyšetrenia: biomikroskopicky štrbinovou lampou s príslušenstvom, fundoskopia, oftalmoskopia, oftalmometria, vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti zraku optotypmi, vyšetrenie zorného poľa kinetickým a počítačovým perimetrom, meranie vnútroočnej tenzie, refrakcie, keratometrie, farbocitu, priestorového videnia, exophtalmometria, uhol strabismu troposkopom, ortopicko-pleoptické vyšetrenia a pomôcky na posilnenie centrálnej zrakovej ostrosti, fokometrické vyšetrenie,kampimetria, Amsler, Schirmer testy, keratometria, esteziometria, diafanoskopia, atď.

AMBULANTNÉ HODINY

Vyšetrenia 07:00 – 14:00
Konzíliá, zákroky, administratíva 14:00 – 15:30

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)