Prejsť na obsah

Oftalmologická ambulancia ProCare Nitra

Naša tímová práca je našim poslaním, pracujeme s úsmevom a nadšením, s ochotou pacientom pomáhať.

Prečo si vybrať oftalmologickú ambulanciu v Nitre

 • Objednanie bez čakania

 • Vysoká odbornosť

 • Nadštandardné vybavenie

 • Profesionálny prístup personálu

 • Príjemné a klimatizované priestory

 • Zmluvy so všetkými poisťovňami

Služby a výkony

V našej očnej ambulancií vykonávame:

 • vyšetrenie refrakcie (hodnôt dioptrií) a keratometrie (hodnoty zakrivenia rohovky v najstrmšom a najmenej strmom meridiáne)
 • vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti
 • predpis okuliarov do diaľky, do blízka, v ojedinelých prípadoch inej optickej zdravotnej pomôcky
 • vyšetrenie fokometrom (premeranie dioptrií v okuliaroch pacienta)
 • vyšetrenie pachymetrie (hrúbky rohovky), spolu s už korigovanou hodnotou vnútroočného tlaku, ktoré sú najvýraznejšími rizikovými faktormi pri glaukómovom ochorení
 • vyšetrenie perimetra (zorného poľa) s voliteľným programom pre vodičov, pre glaukómové ochorenia, pre ochorenia sietnice alebo zrakových dráh
 • vyšetrenie očného pozadia (v arteficiálnej mydriáze, po instilácií očných kvapiek), s možnosťou fotodokumentácie očného pozadia a 3D OCT vyšetrením sietnice
  3D OCT prístroj je najdôležitejší nástroj najmä pri diagnostikovaní ochorení makuly (miesta najostrejšieho videnia) a vitreo-retinálneho rozhrania. Sme radi, že prístrojom disponujeme, čo prispieva k rýchlejšej a presnejšej diagnostike ochorení makuly a sietnice.
 • pravidelné preventívne pracovné prehliadky pre zamestnávateľa, s možnosťou predpísania dioptrických pracovných okuliarov (monofokálne, multifokálne), potvrdenia pre oprávnené vedenie motorového vozidla pre seniorov
 • diagnostiku a dispenzár glaukómových pacientov, pacientov s diabetom, s ochorením makuly, sietnice či sklovca, pacientov s orbitálnou thyreopatiou (prístroj Hertel),  eventuálne vyšetrenie očného pozadia u nedonosených detí
 • vykonávame kontroly pacientov po operáciách (katarakta, operácie sietnice, laserových refrakčných zákrokoch…)
 • vyšetrujeme akútnych pacientov (zápaly spojoviek, rohovky, keratitídy), s odstránením cudzích teliesok z rohovky (následkom úrazu), sledujeme uveitídy a iridocyklitídy u pacientov liečených pre iné systémové ochorenia
 • realizujeme ambulantné chirurgické zákroky menšieho rozsahu na mihalniciach (veruka, chalaseon), prieplach slzných ciest  detí aj dospelých
 • vyšetrujeme deti od 3 rokov veku, kde je potrebná spolupráca, prípadne ordinujeme liečbu okuliarmi alebo pleoptickú liečbu (liečba amblyopie oka pomocou okluzora na detské okuliare)
 • v individuálnych prípadoch pacientov odosielame na chirurgické riešenie na vyššie odborné pracoviská na Slovensku, nie je výnimkou ani liečba v zahraničí.

O vaše zdravie sa stará

 • Úkony:
  ambulantné zákroky menšieho rozsahu na mihalniciach, automatický perimeter, fundoskopia, len dospelí nad 18 rokov oftalmoskopia, preventívne prehliadky, prieplach slzných ciest, refrakčné vady, refraktometria, tonometria (aplanačne a automaticky), UPMD, vyšetrenia diabetikov, Vyšetrenia: vízus/Jager/ IOT/farbocit/fokometer
  Hovorí:
  • Slovenčina
  • Angličtina
 • Úkony:
  ambulantné zákroky menšieho rozsahu na mihalniciach, automatický perimeter, fundoskopia, len dospelí nad 18 rokov oftalmoskopia, preventívne prehliadky, prieplach slzných ciest, refrakčné vady, refraktometria, tonometria (aplanačne a automaticky), UPMD, vyšetrenia detí, vyšetrenia diabetikov, Vyšetrenia: vízus/Jager/ IOT/farbocit/fokometer
  Hovorí:
  • Slovenčina
 • Úkony:
  ambulantné zákroky menšieho rozsahu na mihalniciach, automatický perimeter, fundoskopia, len dospelí nad 18 rokov oftalmoskopia, preventívne prehliadky, prieplach slzných ciest, refrakčné vady, refraktometria, tonometria (aplanačne a automaticky), UPMD, vyšetrenia diabetikov, Vyšetrenia: vízus/Jager/ IOT/farbocit/fokometer
  Hovorí:
  • Slovenčina
  • Angličtina
  • Maďarčina

Kontakt

Poliklinika ProCare Nitra
Fatranská 5, 949 01 Nitra

ORDINAČNÉ HODINY

 • Pondelok:    07:00 – 15:00
 • Utorok:         07:00 – 15:00
 • Streda:          07:00 – 15:00
 • Štvrtok:         07:00 – 15:00
 • Piatok:          07:00 – 15:00

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)