Prejsť na obsah

Oftalmologická ambulancia ProCare Betliarska

Špecializované oftalmologické ambulancie v Poliklinike na Betliarskej ulici v Petržalke sú zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní a ponúkajú kompletnú oftalmologickú zdravotnú starostlivosť pacientom s ochorením očí.nSkúsení oční lekári poskytujú ambulantné vyšetrenie očí, kompletnú diagnostiku, medikamentóznu a injekčnú liečbu oka a laserovú liečbu oka v celom spektre ochorení predného aj zadného segmentu oka. Očné ambulancie disponujú širokou škálou moderných oftalmologických prístrojov, vrátane laserov pre ošetrenie sietnice a liečbu zeleného a sivého zákalu.nVčasnou diagnostikou a následnou liečbou možno zamedziť pokračovaniu očných ochorení a následnej strate zrakových funkcií. Oftalmologické zákroky u nás vykonáva tím oftalmologických špecialistov, ktorý poskytujú ambulantnú očnú starostlivosť.

Benefity

 • Krátke čakacie doby na vyšetrenienOftalmologické ambulancie na Betliarskej v Petržalke poskytujú široké spektrum očných vyšetrení, laserové a injekčné liečby ochorení oka. Výkony a vyšetrenia vykonáva s čo najkratšími čakacími lehotami, v moderných priestoroch a s kvalitným oftalmologickým vybavením.“

 • Zrekonštruované liečivé prostredienPriestory oftalmologických ambulancií na Betliarskej v Petržalke prešli kompletnou rekonštrukciou, vrátane prístrojového vybavenia pre medikamentóznu a laserovú liečbu a diagnostiku. Očné ambulancie sú situované v modernej poliklinike, v ktorej sa klient cíti príjemne.

 • Profesionálny prístup personálunO pacientov sa počas očných vyšetrení a zákrokov stará tím skúsených oftalmologických lekárov a špecialistov. Na očnej klinike Betliarska je spokojnosť pacienta s poskytovanou zdravotníckou starostlivosťou naša hlavná priorita.

 • Kvalitné prístrojové vybavenie na diagnostiku ochorení očínOčné ambulancie na Betliarskej v Petržalke poskytujú kvalitnú oftalmologickú diagnostiku, starostlivosť a liečbu očí, vrátane laserových zákrokov, liečby sietnice oka a širokého spektra ochorení predného i zadného segmentu oka.

Očné vyšetrenia a zákroky

Našou prioritou je uľahčiť dostupnosť najkvalitnejšej koncovej zdravotnej starostlivosti všetkým oftalmologickým pacientom, najmä  s chronickými diagnózami oka ako sú glaukóm a iné neuropatie,  pacientom s ochoreniami sietnice či uveálneho traktu. Realizujeme široké spektrum ambulantných výkonov od kompletnej diagnostiky a nastavenie oftalmologickej liečby, cez operácie sietnice laserom a podávanie ambulantnej medikamentóznej liečby.

Realizujeme široké spektrum výkonov.

Kompletná diagnostika glaukómu

Pri diagnóze a  liečbe glaukómu je cieľom zachovanie zrakových funkcií pacienta. Liečba glaukómu je zameraná na zníženie a stabilizáciu vnútro očného tlaku – VOT a na neuroprotekciu zrakového nervu so zachovaním očnej perfúzie. Laserovou liečbou dokážeme ovplyvniť zvýšený vnútro očný tlak tak, aby nedochádzalo k ireverzibilnému poškodeniu vlákien zrakového nervu a strate zrakových funkcií pacienta.

 • meranie vnútroočného tlaku /pomocou tonometra s biomechanickou analýzou rohovky ORA a aplanačného tonometra/
 • gonioskopické vyšetrenie
 • vyšetrenie zorného poľa – perimetria /automatickým perimetrom s analýzou progresie zmien Zeiss HFA3/
 • OCT diagnostika /najnovšie OCT Heidelbergu  SPECTRALIS® Glaucoma Module Premium Edition analýzu vrstvy nervových vláken, gangliových buniek, analýzu neuroretinálneho lemu/

Diagnostika ochorení sietnice oka pomocou OCT

 Vyšetrenie očí OCT prístrojom (optický koherenčný tomograf) je možné  ambulantne a bezbolestne, bez nutnosti použitia rozšírenia zrenice mydriatikami. OCT prístroj umožňuje vyšetriť patologické zmeny hrúbky sietnice oka a jej jednotlivých vrstiev, zrakového nervu a odhaliť zmeny v ich štruktúre a predísť tak závažným očným ochoreniam.
Mnohé ochorenia majú vplyv na hrúbku sietnice oka a zmenu videnia a výrazne ovplyvňujú zrakové funkcie. Napríklad diabetické ochorenia majú za následok zhrubnutie sietnice oka. Zelený zákal ovplyvňuje hrúbku sietnice negatívne a vedie v pokročilom štádiu vedie k strate zrakových funkcií.

OCT diagnostika pomocou laserového lúča vytvára kompletný 3 rozmerný obraz prierezu štruktúr sietnice oka a tkaniva a tak umožňuje nastaviť správnu liečbu ochorení sietnice včas.

 • OCT + HRA Modul2 SPECTRALIS® s detailnou analýzou jednotlivých vrstiev sietnice až chorioidey
 • Fluoresceínovú angiografiu so širokouhlým zobrazením
 • USG diagnostika intra aj extraokulárnych ochorení

Kompletná diagnostika ochorení sietnice pomocou najmodernejšej a najpresnejšej OCT diagnostiky s OCT + HRA Modul2 SPECTRALIS® s detailnou širokouhlou a 3D analýzou jednotlivých vrstiev sietnice až chorioidey so systémom eye tracking, možnosťou fluoresceínovej angiografie so širokoulým zobrazením.

Podávanie injekčnej liečby

Injekcie do očí sa považujú za účinné a overené liečebné metódy na určité choroby očí. Liek sa dodáva do postihnutej časti oka a funguje mimoriadne efektívne. Oční lekári používajú niekoľko techník pre podávanie liekov používaných v oftalmológii. Ako injekcie do očí sa používajú antibakteriálne, vitamínové, enzymatické, hormonálne a iné typy liekov, v závislosti od choroby.

 • intravitreálne injekcie
  Táto liečebná metóda je vhodná pre viaceré ochorenia oka, pri ktorých dochádza k ischémii vnútro očných štruktúr. Intravitreálne injekcie s antirastovými faktormi sa aplikujú pri liečbe očných ochorení, ktoré predominantne postihujú žltú škvrnu sietnice – makulu , teda miesto najostrejšieho videnia na sietnici. Ochorenie sa prejavuje degeneráciou žltej škvrny a jedna časť konzervatívna liečby pozostáva v aplikácii špeciálnych injekcií priamo do vnútra oka. Druhú časť liečby je pomocou výživových doplnkov a znížením rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú  degeneráciu žltej škvrny .
 • parabulbárne injekcie
  Pri injekcii do parabulbárnej oblasti sa injekcia uskutoční do priestoru tkaniva medzi očnou guľou a periostom. Pred podaním injekcie a podáva anestézia do očnej bulvy.
 • subkonjunktiválne injekcie
 • intradermálne injekcie  a pod.

Liečba lasermi

Vďaka tomu, že disponujeme lasermi  dokážeme bezodkladne poskytnúť  kompletné ošetrenie sietnice pacientom s cievnymi oklúziami,  diabetickou retinopatiou, trhlinami sietnice, pacientom vyžadujúcim  laserovú kapsulotómiu, iridotómiu, iridoplastiku a trabeculotómiu.

 • laserové ošetrenie sietnice /po cievnych oklúziach, pri  diabetickej retinopatii, pri trhlinách sietnice/
 • laserovú kapsulotómiu /vytvorenie otvoru v púzdre šošovky/
 • laserovú operáciu glaukómu /iridotómiu, iridoplastiku, trabeculotómiu/
  Laserové operácie glaukómu sa vykonávajú očnými laserovými prístrojmi v našej ambulancii. Oko je znecitlivené anestetickými kvapkami a celá operácia trvá len niekoľko minút. Laserové operácie glaukómu sú väčšinou úplne bezbolestné, alebo sú spojené s miernymi pocitmi pálenia alebo pichania.

Kontakt

ProCare Betliarska
Betliarska 3776/17, 851 07  Bratislava (Petržalka)

Ordinačné hodiny:

 • Pondelok:      07:00 – 16:30
 • Utorok:          07:00 – 16:00
 • Streda:           07:00 – 16:30
 • Štvrtok:         07:00 – 16:00
 • Piatok:           07:00 – 16:30

 

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)