Prejsť na obsah

Onkologická ambulancia Svidník

Onkologická ambulancia poskytuje starostlivosť o onkologických pacientov, vyšetrenia a laboratórnu diagnostiku, liečbu onkologických ochorení ambulantnou cestou. V indikovaných prípadoch odporúča ústavnú liečbu v zdravotníckom zariadení a taktiež úzko spolupracuje s oddelením radiačnej a klinickej onkológie a ďalšími odbormi ako chirurgia, interné lekárstvo, gynekológia a ďalšími internistickými a chirurgickými odbormi). Ambulancia zároveň poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť o onkologických pacientov po ukončení chemoterapeutickej liečby.

Onkologická starostlivosť a liečba

 • Komplexná klinická a laboratórna diagnostika

  Onkologická ambulancia poskytuje komplexnú klinickú a laboratórnu diagnostiku nádorových ochorení s následným nastavením liečby.

 • Komplexná liečebno-preventívna starostlivosť

  Personál klinickej onkológie má dlhoročné skúsenosti so starostlivosťou o onkologických pacientov. Poskytuje komplexnú špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť o onkologických pacientov s aplikáciou najmodernejšej technológie a poznatkov z onkológie.

 • Možnosť infúznej liečby/denné lôžka

  Infúzna liečba s podávaním chemoterapie na denných lôžkach zohráva pri starostlivosti o onkologických pacientov kľúčovú úlohu. Pracovníci oddelenia klinickej onkológie zabezpečujú osobnú starostlivosť každému onkologickému pacientovi v ambulantnej starostlivosti.

 • Medziodborová spolupráca

  Ambulancia klinickej onkológie spolupracuje s oddelením radiačnej a klinickej onkológie a ďalšími odbormi ako chirurgia, rádioterapia a ďalšími pre nastavenie a aplikovanie správnej liečby onkologického pacienta.

Liečebné možnosti/Výkony

KLINICKÁ ONKOLÓGIA

V odbore klinická  onkológia poskytuje ambulancia špecializovanú a komplexnú starostlivosť
o chorých s onkologickými chorobami a prekancerózami:

 • komplexná klinická a laboratórna diagnostika nádorových ochorení s využitím všetkých dostupných zobrazovacích a laboratórnych metód, ďalšie sledovanie a liečba
 • kontrola povinných hlásení zhubných národov, evidencia, štatistika, epidemiológia, zisťovanie údajov o chorobnosti a úmrtnosti na zhubné nádory, sledovanie dlhodobých trendov
 • poruchy metabolizmu, výživy a krvotvorby vyvolané ochorením alebo liečbou
 • liečba pridruženej infekcie, chronickej bolesti
 • hemoterapiu a chemoterapiu priamo v ambulancii (denných lôžkach)
 • onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo a lymfoproliferatívnych ochorení
 • starostlivosť o chorých v terminálnom štádiu ochorenia
 • úzko spolupracuje s ostatnými medicínskymi odbormi – rádioterapia, chirurgia, gynekológia, ORL, pediatria, hematológia, gastroenterológia, pneumológia, urológia …
 • dispenzarizuje dlhodobo chorých po vykonanej onkologickej liečbe
 • zabezpečuje doliečovanie a kontroly chorých prepustených zo špecializovaného pracoviska
 • zabezpečuje konzultácie a preklad chorých na vyššie špecializované pracoviská
 • vykonáva odbery biologického materiálu, punkcie kostnej drene, trepanobiopsie, punkcie likvoru
 • konziliárnu starostlivosť na lôžkových oddeleniach nemocnice
 • aktívne vzdelávanie v odbore zdravotníckym personálom v nových metódach diagnostiky a liečby
 • podieľa sa na zvyšovaní informovanosti obyvateľstva o predchádzaní, včasnej diagnostike a liečbe onkologických ochorení.

Lekári a špecialisti klinickej onkológie vo Svidníku

 • MUDr. Erika Hnátová

  Viac
 • Emília Kolesárová

  diplomovaná sestra

  Viac
 • Anna Weisová

  sestra

  Viac

Poďakovania

 • Som tu veľmi spokojná. Chodím sem každé 3 mesiace na injekcie, keďže pokračujem naďalej v liečbe. Vedela som, že sa o mňa dobre postarajú, lebo sem chodila aj mamka a bola veľmi spokojná. Dôverujem personálu.

  Erika Kvasková, Svidník

 • Po operácii som zostal v starostlivosti onkologickej ambulancie vo Svidníku. Som tu spokojný, preto som ani nikdy nezvažoval inú ambulanciu. Vždy sme sa dohodli na čase, ktorý mi vyhovoval a to sa mi páčilo. Ujala sa ma hneď lekárka, nasadila dobrú liečbu, tak som bol spokojný, že to zabralo. Odporúčam.

  Peter Štefaničin, Svidník

Kontakty

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník , a .s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí (B pavilón).

Telefón – onkologická ambulancia: +421  (0)54/78 60 337
Na ošetrenie sa môžete objednať po 11.00 hod.

Zmluvná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa/ Dôvera/ UNION

Plnenie ordinácie sestrou Ordinačné hodiny Obedňajšia prestávka Konzília, administratíva
PONDELOK 7.00-12.00 7.00-13.12 12.00-12.30 12.30–14.12
UTOROK 7.00-12.00 7.00-14.12 12.00-12.30 12.30–14.12
STREDA 7.00-12.00 7.00-13.12 12.00-12.30 12.30–14.12
ŠTVRTOK 7.00-12.00 7.00-14.12 12.00-12.30 12.30–14.12
PIATOK 7.00-12.00 7.00-14.12 12.00-12.30 12.30–14.12

Galéria

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.