Prejsť na obsah

Pracovná zdravotná služba

Činnosť pracovnej zdravotnej služby spočíva predovšetkým v cielených odborných poradenských službách pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci. Prostredníctvom tímu odborných zdravotníckych pracovníkov s určenou špecializáciou vykonávame zdravotný dohľad, t. j. odborné a špecializované činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie a zabezpečujeme posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Pracovná zdravotná služba v ProCare Wesper vykonáva preventívne a ochranné služby podľa § 26 Zákona. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Benefity

 • Odborné poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci

 • Lekárske preventívne prehliadky

 • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu

Výkony pracovnej zdravotnej služby

 • odbery
 • audiometria
 • spirometria
 • Jágerov test
 • USG vyšetrenia – vykonáva sa na poliklinike ProCare Prešov
 • EKG – vykonáva sa na poliklinike ProCare Prešov
 • RTG pľúc/hrudníka – vykonáva sa na poliklinike ProCare Prešov
 • očné vyšetrenie – v spolupráci s oftalmologickou ambulanciou – vykonáva sa na poliklinike ProCare Prešov
 • interné vyšetrenie – v spolupráci s ambulanciou vnútorného lekárstva – vykonáva sa na poliklinike ProCare Prešov

Služby

 • Informácie pre pacientov

  Viac
 • Prínos pre zamestnávateľa

  Viac
 • Prínos pre zamestnanca

  Viac

Aktivity

 • eventy – Dni zdravia
 • projekt Zdravá firma
 • tematické prednášky, školenia v súvislosti s ochranou zdravia zamestnancov
 • kompenzačné cvičenia priamo na pracovisku klienta zamerané na znižovanie rizika vyplývajúceho z nadmernej fyzickej záťaže.
 • školenia 1. pomoci
 • vykonávanie očkovania

Personálne obsadenie

Kontakt

Poliklinika ProCare Prešov

Jurkovičova 19
080 01 Prešov

1. poschodie, BLOK C

 

Ordinačné hodiny:

Utorok – štvrtok 7:00 – 13:00

Galéria

Informácie pre pacientov

Preventívne a ochranné služby sú odborné služby poskytované zamestnávateľovi; súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosomatických rizík a ochranou pred nimi.

Na vstupnú/výstupnú či preventívnu prehliadku objednáva klienta len zamestnávateľ – cez kontaktnú osobu. V prípade, že sa klient nemôže dostaviť na vyšetrenie, kontaktuje svojho zamestnávateľa, ktorý dohodne náhradný termín.

V poliklinike ProCare Prešov je klient objednaný na konkrétny termín a približný čas, zdrží sa podľa náročnosti a množstva plánovaných vyšetrení.

V prípade plánovaných odberov krvi je vhodné prísť ráno nalačno.

Prínos pre zamestnávateľa

 • predchádza chorobám z povolania
 • prispieva k zníženiu alebo odstráneniu rizikových faktorov práce a pracovného prostredia
 • posilňuje prevenciu pracovných úrazov a iných poškodení zdravia pri práci
 • znižuje náklady na odškodňovanie profesionálnych chorôb
 • znižuje práceneschopnosť
 • znižuje fluktuáciu zamestnancov a nízke pracovné výkony zo zdravotných dôvodov
 • zvyšuje produktivitu a efektívnosť práce
 • zvyšuje predpoklady na trvalo udržateľný ekonomický rast
 • podporuje účasť zamestnancov na aktivitách orientovaných na zdravie a osobný rozvoj zamestnancov
 • prezentuje pozitívne podnik – dobrý manažment – zdravé pracoviská

Prínos pre zamestnanca

 • zvýšenie morálnej motivácie práce vo firme
 • prevencia poškodenia zdravia z práce
 • dlhodobejšie udržanie si práceschopnosti
 • zvyšovanie rovnosti v zdraví
 • dlhší vek dožitia bez invalidizácie
 • odchod do dôchodku v lepšom zdravotnom stave

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)