Prejsť na obsah

Ambulancia radiačnej onkológie

Ambulancia radiačnej onkológie v Rimavskej Sobote poskytuje rádioterapeutickú liečbu nádorov. Vykonáva vyšetrenia pred zahájením rádioterapie, ako aj v priebehu ožarovania.

Aplikácia rádioterapeutickej liečby s použitím lineárneho urýchľovača umožňuje nielen  poskytovať nové liečebné techniky, znížiť riziko spojené s rádioterapiou, ale aj urýchľuje celý proces a umožňuje tak liečiť väčšie množstvo pacientov.  Ambulancia poskytuje onkologickú liečebnú starostlivosť formou rádioterapie.

Onkologická liečba – rádioterapia

 • Špičková technológia – lineárny urýchľovač

  Lineárny urýchľovač zvyšuje presnosť ožarovania nádorov a znižuje nežiaducu dávku žiarenia v rámci terapie na okolité tkanivá, pričom využíva všetky dostupné moderné techniky. Vďaka tomu prístroju je možné poskytovať cielenú rádioterapiu na malé nádorové ložisko s vysokými dávkami žiarenia.

 • Príjemné prostredie

  Oddelenie radiačnej onkológie prešlo kompletnou renováciou priestorov aj prístrojového zariadenia pre rádioterapiu. Personál ambulancie má úzky kontakt s pacientom počas terapie i po skončení žarovania. Iba osobným prístupom je možné zabezpečiť správne nastavenie liečby a zabezpečiť tak primeranú starostlivosť každému onkologickému pacientovi.

 • Skúsený personál

  Personál radiačnej onkológie má dlhoročné skúsenosti s aplikovaním rádioterapeutickej liečby onkologickým pacientom. Poskytuje komplexnú špecializovanú liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť s aplikáciou najmodernejšej technológie a poznatkov z onkológie.

Ambulancia radiačnej onkológie v Rimavskej Sobote

Ambulancia radiačnej onkológie patrí pod oddelenie radiačnej a klinickej ambulancie nemocnice v Rimavskej Sobote. Okrem lôžkového oddelenia pre onkologických pacientov sem spadá aj Ambulancia klinickej onkológie, ktorá poskytuje vyšetrenia nových onkologických pacientov s určením stratégie a taktiky liečby a aplikácie chemoterapie.

Starostlivosť o onkologických pacientov

 • vstupné vyšetrenia
 • nastavenie liečby
 • výkon ožarovania
 • po ukončení onkologickej liečby pacienti podstupujú pravidelné dispenzárne kontroly
 • ambulancia vyšetruje a lieči pacientov s nenádorovou terapiou, pred zahájením ich liečby

Ako funguje liečba nádorov lineárnym urýchľovačom?

Technológia, ktorou lineárny urýchľovač pracuje, umožňuje nielen poskytovať nové liečebné techniky, znížiť riziko spojené s rádioterapiou, ale aj urýchľuje celý proces a umožňuje tak liečiť väčšie množstvo pacientov. Vzniká tým možnosť skrátiť čakacie lehoty a najmä poskytnúť vyššiu bezpečnosť onkologickým pacientom. Lineárny urýchľovač ožaruje so zvýšenou presnosťou a vďaka tomu poskytuje lepšiu ochranu zdravého tkaniva. Nová technológia lineárneho urýchľovača disponuje vybavením, ktoré rozširuje spektrum indikácií o stereotaktickú liečbu, čo je cielená rádioterapia na malé ložisko s vysokými dávkami žiarenia a zabezpečuje tým efektívnu liečbu nádorov.

Ambulancia radiačnej onkológie disponuje najmodernejším vybavením – lineárnym urýchľovačom. Ten umožňuje nielen poskytovať nové liečebné techniky, znížiť riziko spojené s rádioterapiou, vďaka presnejšiemu a plošne menšiemu ožiareniu. Použitie lineárneho urýchľovača v praxi znamená – kratšie čakacie lehoty a liečba väčšieho množstva pacientov. Umožňuje nastavenie najefektívnejšej rádioterapeutickej liečby s cieľom minimalizovať vedľajšie nežiadúce účinky pre pacienta je v rámci individuálnych ožarovacích plánov, realizované vysoko odborne kvalifikovaným personálom. Aplikácia rádioterapeutickej liečby je zabezpečená s využitím jednej z najmodernejších technológií lineárneho urýchľovača zn. Elekta.

Špecialisti a lekári radiačnej onkológie Rimavská Sobota

Personálne obsadenie

Informácie pre onkologických pacientov

Kontakt

Ordinačné hodiny:

Pondelok:         7.30  – 14.30
Utorok:             7.30  – 14.30
Streda:             7.30 – 14.30
Štvrtok:            7.30 – 14.15
Piatok:              7.30 – 14.15

Obedňajšia prestávka:  12.00 – 12.30 hod.

Telefonický kontakt: 047/56 12 455

Ambulancia radiačnej onkológie je presťahovaná na prvé nadzemné podlažie internistického pavilónu (blok C, vedľa ambulancie klinickej onkológie).

Telefonický kontakt: 047/56 12 455

Ambulancia protizápalovej terapie, pacienti sa objednávajú v čase od 13:00 – 14:30 hod.

.

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)