Prejsť na obsah

Aktuality

 • 11.03.2014 | Aktuality

  Rožňavská nemocnica napreduje

  Rožňavská nemocnica, ktorá od roku 2012 patrí do skupiny regionálnych nemocníc Svet zdravia, ďalej napreduje a prináša viaceré novinky do svojej zdravotnej starostlivosti. Nové prístrojové vybavenie získalo oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. Konkrétne na pracovisku centrálnych operačných sál bol zakúpený nový anesteziologický prístroj S/5 Aespire s kompaktným monitorom Datex – Ohmeda. Prístroj poslúži lekárom aj…
 • 27.02.2014 | Aktuality

  Vranovská pôrodnica zlepšuje diagnostiku predčasných pôrodov

  S novým 3D- 4D ultrazvukom získajú budúce mamičky ešte vernejší pohľad na svoje nenarodené deti. Od februára 2014 využíva Vranovská nemocnica, člen siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, na svojom gynekologicko-pôrodníckom oddelení nový moderný ultrazvuk  Samsung  Medison ACCUVIX XG. Ide o digitálny farebný celotelový ultrazvukový prístroj, ktorý má vo výbave 4 sondy : abdominálnu, vaginálnu, 3D-4D…
 • 17.02.2014 | Aktuality

  Vedecko-pracovná schôdza SL SLS

  Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov vo Vranove nad Topľou, SRLK Vranov nad Topľou, Vranovská nemocnica, n.o., Diabetologická ambulancia VN, n.o. Vás pozývajú na vedeckú pracovnú schôdzu SL SLS vo Vranove nad Topľou, ktorá sa uskutoční dňa 25. februára 2014 (utorok) o 14:00 hod. v zariadení OÁZA PROGRAM 1. MUDr. Schroner, Z., PhD. (Interná a diabetologická…
 • 20.01.2014 | Aktuality

  Zaujímavý deň na psychiatrickom oddelení

  Dňa 9.12.2013 prebehol deň na Psychiatrickom oddelení trošku netradične, ale v o to lepšej nálade. Svojou návštevou poctil oddelenie pán Ondrej Bašták Ďurán, ktorý na Slovensku pôsobí ako tréner hry s názvom Boccia. Boccia je loptová hra podobná Petangu, z ktorého pochádza. Jej jedinečnou charakteristikou je, že ju môžu hrať takmer všetci ľudia, od malých…
 • 16.01.2014 | Aktuality

  Partizánska nemocnica otvorila II. ošetrovaciu jednotku Interného oddelenia

  Zvyšujeme štandard v nemocnici. V partizánskej nemocnici sa za účasti primátora mesta doc. PaedDr. Jozefa Božika PhD. a poslankyne NR SR PhDr. Márie Janíkovej otvorilo zrekonštruované interné oddelenie a JIS.  Konečne sa tak vyriešil dlhotrvajúci problém nedostatočnej kapacity oddelenia a to najmä v súvislosti s priestorovou kapacitou a kvalitou. „Do našej nemocnice prichádzajú pacienti nielen…
 • 16.01.2014 | Aktuality

  Detičky so žltačkou sa uzdravia rýchlejšie

  15. január 2014, Partizánske: Nákup nového prístroja pomôže deťom rýchlejšie sa zotaviť. Okrem novej ošetrovacej jednotky Interného oddelenia majú v Partizánskom aj nový prístroj na Detskom oddelení. Slávnostne ho sprevádzkovali za prítomnosti pána primátora mesta Partizánske a MUDr. Michala Jenča, ktorý reprezentoval spoločnosť Svet zdravia, a.s.. Pani primárka Detského oddelenia MUDr. Janka Hudecová hovorí: „Nová…
 • 10.01.2014 | Aktuality

  Medzinárodná aktívna účasť našich nemocníc

  V dňoch 11.-14. decembra 2013 sa konal jubilejný 10-ty ročník EuroEcho-Imaging kongres. Konal sa v Istanbule a bol organizovaný  Európskou spoločnosťou pre zobrazovacie techniky v kardiológii  (European Association of Cardiovascular Imaging –EACVI, predchodcom bola   European Association of Echocardiography – EAE). Zúčastnilo sa na ňom vyše 3200 delegátov z 90-tich krajín celého sveta.  V priebehu štyroch…
 • 05.12.2013 | Aktuality

  Oznámenie – ponuka voľného nebytového priestoru na podnájom

  Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., IČO: 36597376, so sídlom: Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka: 1350/V (ďalej len ako „NsP TV“)                                                               OZNAMUJE že má záujem v súlade s ust. § 3 a nasl. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme…
 • 07.11.2013 | Aktuality

  Slávnostné sprevádzkovanie digitálneho mamografu

  Mamografia je základná vyšetrovacia metóda na zachytenie včasných patologických zmien v prsnej žľaze u žien po štyridsiatom roku života. Výsledkom klasickej analógovej mamografie je séria štyroch snímok, ktoré sú definitívne a nie je možné ich dodatočne upravovať. Naproti tomu digitálna mamografia umožňuje získať sériu štyroch obrazov v elektronickej forme, ktoré sú prehliadané na špeciálnych 5…

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)