Prejsť na obsah

Odpredaj prebytočného majetku

Prešovské zdravotníctvo, a.s. ponúka na odpredaj prebytočný majetok – nehnuteľnosti evidované na Okresnom úrade Humenné, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 2033 k.ú. Humenné. -Stavba so súp. č. 2838 – budova „Práčovňa NsP Humenné“ -Pozemok pod stavbou – parcela reg. C č. 3362/22 o výmere 137 m2 -Pozemok pod stavbou – parcela reg. C č. 3362/26…

02.03.2017

Prešovské zdravotníctvo, a.s. ponúka na odpredaj prebytočný majetok – nehnuteľnosti evidované na Okresnom úrade Humenné, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 2033 k.ú. Humenné.

-Stavba so súp. č. 2838 – budova „Práčovňa NsP Humenné“
-Pozemok pod stavbou – parcela reg. C č. 3362/22 o výmere 137 m2
-Pozemok pod stavbou – parcela reg. C č. 3362/26 o výmere 554 m2
-Priľahlý pozemok – novovytvorená parcela reg. C č. 3362/52 o výmere 457 m2

Ponuky na odkúpenie je možné zasielať poštou na adresu Prešovské zdravotníctvo, a.s., Nemocničná 7, 066 01 Humenné alebo emailom na sekretariat.he@pentahospitals.sk v termíne do 13.3.2017.
Bližšie informácie na tel. c. +421 57/770 62 31

Ďalšie príspevky, ktoré by vás mohli zaujímať

 • 19.10.2022 | Aktuality

  Galantská nemocnica rozširuje odbery krvi o odbery krvnej plazmy

  Napriek tomu, že pacientov, ktorí sú odkázaní na lieky z krvnej plazmy je na Slovensku značné množstvo, do tohto roka neexistovalo na Slovensku žiadne darcovské centrum, ktoré by plazmu odoberalo aferetickým odberom (plazmaferézou). Plazma sa u nás doteraz získavala len z klasických odberov krvi, čo v porovnaní s plazmaferézou znamenalo získanie nižšieho množstva plazmy, a to nezaručovalo jej dostatočný objem…
 • 05.05.2020 | Aktuality

  Poďakovanie nemocnice Trebišov

  Vedenie nemocnice Svet zdravia Trebišov týmto chce vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým Vám, ktorí ste nám doposiaľ vyjadrili svoju solidaritu, nezištnú pomoc a podporu.   Všetkým Vám úprimne ďakujeme, že v tejto neľahkej situácii stojíte pri nás. Veríme, že s aj s Vašou pomocou sa nám podarí túto náročnú situáciu zvládnuť. Ďakujeme. MUDr. Juraj Bazár riaditeľ
 • 06.07.2016 | Aktuality

  Biele srdce pre zdravotné sestry v nemocnici Partizánske

  Biele srdce je celosvetový symbol sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta. Biele srdce je ocenenie vyjadrujúce charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu…

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)