Prejsť na obsah

Ako sa prejavuje toxoplazmóza?

Toxoplazmóza je infekčná choroba, ktorej pôvodcom je prvok Toxoplasma gondii. Je najviac nebezpečná pre tehotné ženy a imunokompromitovaných ľudí, teda pacientov s poruchami imunitného systému. Ľudia sa môžu nakaziť príjmaním nakazeného surového mäsa alebo kontaktom s mačacími fekáliami. Toxoplazmóza sa prejavuje zväčšením lymfatických uzlín Približne u 20% nakazených pacientov prebieha infekcia pod obrazom syndrómu infekčnej…

11.06.2021

Toxoplazmóza je infekčná choroba, ktorej pôvodcom je prvok Toxoplasma gondii. Je najviac nebezpečná pre tehotné ženy a imunokompromitovaných ľudí, teda pacientov s poruchami imunitného systému. Ľudia sa môžu nakaziť príjmaním nakazeného surového mäsa alebo kontaktom s mačacími fekáliami.

Toxoplazmóza sa prejavuje zväčšením lymfatických uzlín

Približne u 20% nakazených pacientov prebieha infekcia pod obrazom syndrómu infekčnej mononukleózy. U imonukompetentných detí aj dospelých, vrátane tehotných žien, je toxoplazmóza obvykle asymptomatická. Prejavuje sa zväčšením lymfatických uzlín, ktoré môžu byť na dotyk bolestivé, vzácnejšie ako generalizovaná lymfadenopathia.

Zväčšenie lymfatických uzlín pretrváva približne 4-6 týždňov, po ktorých ustúpi. Raritne pozorujeme lymfadenopathiu niekoľko mesiacov.

Akútna infekcia môže byť sprevádzaná horúčkou, prípadne subfebrilitami. Vyskytuje sa aj:

 • nevoľnosť,
 • bolesť hlavy a bolesť v krku,
 • nočné potenie,
 • pri klinickom vyšetrení lekár zistí hepatosplenomegáliu, teda zväčšenú pečeň aj slezinu,
 • občas býva prítomná makulopapulózna vyrážka.

V krvnom obraze možno zachytiť prítomnosť atypických lymfocytov. Komplikácie ochorenia sú vzácne a patria k nim postihnutia i zápaly viacerých vnútorných orgánov ( zápal pľúc, pečene, srdcového svalu, mozgu a pod.).

Ako sa môžete nakaziť toxoplazmózou?

Reaktivácia latentnej toxoplazmózy vzniká pri znížení prirodzenej obranyschopnosti organizmu. Napríklad  v dôsledku imunosupresívnej terapie, pri pokročilej HIV infekcii, kedy najčastejšie prebieha ako tzv. mozgová toxoplazmóza. Pri nej dochádza k multifokálnemu nekrotizujúcemu procesu v centrálnom nervovom systéme. Progresia infekcie trvá niekoľko týždňov. Medzi symptómy patria bolesti hlavy a fokálne neurologické príznaky podľa lokalizácie ochorenia v mozgu ( parézy končatín, kŕče, poruchy vedomia atď.) .

Jednou z najzávažnejších foriem je vrodená, kongenitálna, forma toxoplazmózy, kedy dochádza k transplacentárnemu prenosu infekcie na plod pri primoinfekcii v gravidite.

Pri infekcii v 1. trimestri je pravdepodobnosť prenosu najmenšia , ale hrozí ťažké postihnutie plodu až potrat. V neskorších fázach tehotenstva je naopak riziko prenosu infekcie na plod väčšie, ale následky bývajú menej závažné alebo aj žiadne .

6-10% detí má pri pôrode prítomné typické príznaky , najčastejšie Sabinova triáda – hydrocephalus, mozgové kalcifikácie a chorioretinitída. Medzi prejavy infekcie v novorodeneckom období patria horúčka, kŕče a prolongovaný ikterus.

Úplne najčastejší je latentný priebeh, kedy sa infekcia prejaví až v detskom alebo dorasteneckom veku symptómami ako sú hluchota, psychomotorická retardácia, strabizmus, epilepsia.

Ako postupuje lekár pri diagnostike toxoplazmózy?

Diagnostika toxoplazmózy sa zakladá na dôkladnom odobratí anamnézy, vrátane epidemiologických súvislostí, skúma sa kontakt pacienta s rizikovými zvieratami, dôležitý je klinický obraz.

Vo väčšine prípadov je diagnostika nepriama. Zakladá sa na sérologickom vyšetrení a teda detekcii špecifických protilátok v sére, pupočníkovej krvi, tekutine zo zadnej komory očnej a pod.

Vysoká hladina protilátok triedy IgA, IgM a IgE je typická pre akútnu infekciu, protilátky môžu pretrvávať niekoľko mesiacov až rokov, čo komplikuje diagnostiku akútnej infekcie u tehotných. Užitočným je stanovenie avidity protilátok, ktoré ukáže ako dlho je pacient vystavený nákaze, pričom prítomnosť nízkoavidných protilátok svedčí pre akútnu infekciu.

Pri očnej, kongenitálnej a mozgovej toxoplazmóze u osôb s ťažkou poruchou imunity majú sérologické metódy obmedzený význam, využívajú sa molekulárne metódy ( PCR). Pri infekcii plodu je možné izolovať toxoplazmu, resp. Izolovať toxoplazmovú DNA PCR metódou z plodovej vody .

Pre koho predstavuje toto ochorenie najväčšie riziko?

Toxoplazmová infekcia je najviac nebezpečná pre:

 • tehotné ženy a
 • imunokompromitovaných ľudí, teda pacientov s poruchami imunitného systému.

V prípade akútnej infekcie počas tehotenstva hrozí závažné poškodenie plodu až potrat. Pacienti s poruchou imunity sú ohrození závažným ložiskovým postihnutím centrálnej nervovej sústavy ( parézy, kŕče až poruchy vedomia ).

Má prekonanie toxoplazmózy nejaké zdravotné následky ?

Zdravotné následky toxoplazmózy nie sú časté. Výnimkou sú malformácie plodu v prípade infekcie tehotných žien ( potrat, ťažké vrodené malformácie, hydrocephalus, mikrocefália, chorioretinitída, slepota, strabizmus, psychomotorická retardácia). Súbor najčastejších prejavov sa nazýva tzv. Sabinova triáda: hydrocephalus, mozgové kalcifikácie a chorioretinitída .

Štúdie dokázali, že toxoplazmová infekcia môže u časti pacientov ovplyvniť psychiku a správanie. Uinfikovaných ľudí bolo zistené až 3x vyššie riziko dopravných nehôd, čo súviselo so spomalením reakčného času. U myší sa pozorovalo spomalenie obrannej reakcie a teda ľahšia uloviteľnosť mačkou, v ktorej organizme sa toxoplazma môže ďalej množiť.

Ako prebieha liečba toxoplazmózy?

V prípade asymptomatickej a uzlinovej formy toxoplazmózy nie je nevyhnutná špecifická liečba, ktorá je indikovaná len v prípade:

 • tehotných žien,
 • detí s vrodenou infekciou,
 • detí do 5 . roku života, pacientov s poruchami imunitného systému a
 • u chorých s očnou formou toxoplazmózy.

Liekom voľby u toxoplazmózy je kombinácia pyrimetamínu a sulfadiazínu počas 6 týždňov. Táto schéma sa používa aj v prípade reaktivovanej formy ochorenia, napr. u mozgovej toxoplazmózy. Nevyhnutnosťou sú pravidelné kontroly krvného obrazu, pečeňových enzýmov. Prevenciou poškodenia krvotvorby je kyselina listová.

Liečba toxoplazmózy v tehotenstve

V prípade tehotných žien je spoľahlivým liekom spiramicín do konca 15. týždňa. Od 16. týždňa možno prejsť na kombináciu pyrimetamín a sulfadiazín v terapeutických cykloch trvajúcich 4 týždne s následnými 4 týždňovými pauzami.

U pacientov s poruchou imunitného systému je potrebná primárna profylaxia, napr. kotrimoxazolom, ktorého cieľom je zabrániť vzniku pneumocystovej pneumónie.

Pri intolerancii sulfónamidov možno kombinovať pyrimetamín s klindamycínom, azitromycínom, klaritromycínom alebo atovaquonom. V prípade ľahšej formy toxoplazmózy je možné podávať klindamycín po dobu 4 týždňov.

U očnej formy toxoplazmózy sú indikované lokálne kortikoidy.

Túto radu pre vás pripravila MUDr. Kristína Kaňuchová, infektológička z  Nemocnice Svet zdravia Michalovce.

Ďalšie príspevky, ktoré by vás mohli zaujímať

 • 15.08.2023 | Aktuality

  Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov v Spišskej Novej Vsi

  Je našou veľkou výhodou, že jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodenca sa nachádza priamo v Nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves. OKAMŽITÁ POMOC NA JIS Novorodencovi so zdravotným problémom je v prípade potreby ihneď po pôrode poskytnutá špecializovaná neonatologická starostlivosť a následne je prekladaný na jednotku intenzívnej starostlivosti, ktorá je situovaná v blízkosti pôrodnice Nemocnice Svet zdravia Spišská Nová…
 • 17.12.2018 | Aktuality

  Banskobystrické mammacentrum upozorňuje na dôležitosť preventívnych vyšetrení

  Vyše 15-tisíc diagnostických vyšetrení uskutočnilo minulý rok Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici. Hoci sa povedomie o potrebe chodiť na prehliadky každý rok zvyšuje, prevenciu stále zanedbáva vyše 70 percent žien nad 40 rokov. Banskobystrické mammacentrum nedávno zakúpilo nový moderný mamograf, ktorý dokáže odhaliť už prvé zmeny v tkanive prsníka a vyzýva ženy, aby prišli…
 • 20.06.2018 | Aktuality

  Ocenenie BIELE SRDCE 2018 na regionálnej úrovni

  Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Galanta, v piatok 15. júna 2018, v neďalekej Šali, zorganizovala miestny seminár spojený so slávnostným odovzdávaním ocenenia BIELE SRDCE na regionálnej úrovni.   Na seminári odznela prednáška Magdalény Csizmadiovej na tému „Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetickou nohou“, ako aj prednáška „Preťaženosť sestier pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti –…

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)