Prejsť na obsah

Diabetologická ambulancia Svidník

 • Komplexná starostlivosť

 • Krátka čakacia lehota

 • Lôžková starostlivosť

 • Ústretové objednávanie

 • Edukácia pacientov

Služby

 • Diagnostika a liečba

  Zabezpečujeme diagnostiku a liečbu akútnych aj chronických komplikácií diabetu a pridružených chorôb.

  Viac
 • Starostlivosť o pacientky s gestačným typom diabetu

  Jedná sa o osobitnú formu diabetu, ktorý vzniká v tehotenstve.

  Viac
 • Fyzikálne vyšetrenie obéznych pacientov

  Fyzikálne vyšetrenie zahŕňa vyšetrenia ako je váha, výška, BMI, obvod pása, pomer pásu k bokom, meranie kožných rias.

  Viac
 • Monitorovanie glykémie a liečba inzulínovými pumpami

  Zabezpečujeme kontinuálne monitorovanie glykémie (CGMS) a liečbu inzulínovými pumpami.

  Viac
 • Monitorovanie krvného tlaku a variability srdcovej frekvencie

  Vzhľadom na vysoké kardiovaskulárne riziko u pacientov s cukrovkou je veľmi potrebné monitorovať a farmakologicky, ako aj nefarmakologicky korigovať vysoké hladiny krvného tlaku.

  Viac
 • Konziliárne vyšetrenia

  V rámci diabetologickej ambulancie poskytujeme konziliárne služby na vyžiadanie oddelení nemocnice, resp. iných lekárov.

  Viac

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Viliam Vaník

  Viac
 • Renáta Hutňanová – sestra

  Viac

Poďakovania

 • Diabetes mi zistili úplne náhodou pri preventívnej prehliadke pred rokom. Odvtedy sa toho dosť zmenilo v mojom živote. Musím byť disciplinovaný v strave. Počul som, že sa bude v nemocnici otvárať nová diabetologická ambulancia, tak som neváhal a došiel som. Neľutujem. Prístup personálu je ľudský, priam priateľský. Nie je tu problém s čakacími dobami na objednanie. A je to aj pekné vynovené. Odporúčam.
  Stanislav, 37 rokov, Svidník

 • Chodil som roky do inej ambulancie, ale nebol som spokojný. Až svidnícki lekári ma dali na nohy. Hľadal som iného diabetológa a som rád, že som natrafil na pána doktora Vaníka. Zlepšil sa mi stav, ustúpilo tŕpnutie v nohách a konečne dobre spím. Celkovo som veľmi spokojný so starostlivosťou.
  Dušan, 61 rokov, Stropkov

 • Do diabetologickej ambulancie chodím kvôli tomu, že mám kolísavý cukor. Pán doktor je veľmi milý človek, som rada, že sa tu liečim. Keď som tu bola prvýkrát, akurát sa to prerábalo, ale teraz je to na úrovni urobené. Je to dokonca oveľa lepšie ako v Prešove, kde som bola pred tým. Prístup personálu k pacientom je citlivý a ohľaduplný.
  Anna, 75 rokov, Svidník

 • Pacientkou tejto ambulancie som od jej otvorenia. Pracujem neďaleko v areáli nemocnice, takže to mám blízko. Som tu spokojná, je tu veľmi profesionálny a príjemný personál, všetko vysvetlia, takže nemám sa na čo sťažovať a nie je čo vytknúť. Je to tu ozaj dobré.
  Anna, 61 rokov, Svidník

 • Ja som prišiel na zvýšený cukor pri meraniach na námestí. Hneď som šiel na pohotovosť a hospitalizovali ma. Potom som počul, že sa otvára v nemocnici nová ambulancia, tak som tam zašiel a neľutujem. Som tu spokojný so starostlivosťou. Personál je milý, príjemný, tak lekár ako aj sestra. Odporučil som to aj susedovi a tiež je veľmi spokojný. Takže vrelo odporúčam aj ďalším. Nebudú ľutovať.
  Mikuláš, 77 rokov, Hrabovčík, okr. Svidník

Kontakt

Nemocnica Penta Hospitals Svidník
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
Diabetologická ambulancia sa nachádza na prízemí (pavilón C), poliklinická časť

Objednajte sa
Ambulancia je otvorená denne v pracovné dni od 07:00 do 15:30 hod.
Tel. č.: +421  (0)54/78 60  377

Galéria

Liečebné možnosti/výkony

Zabezpečujeme diagnostiku a liečbu akútnych aj chronických komplikácií diabetu a pridružených chorôb.
Medzi najčastejšie komplikácie patrí poškodenie sietnice očí, poškodenie obličiek, nervov, ateroskleróza- kôrnatenie tepien, diabetická noha.

Diabetes mellitus alebo cukrovka je ochorenie spôsobené chronickým absolútnym alebo relatívnym nedostatkom inzulínu, v dôsledku čoho nastáva porucha metabolizmu predovšetkým cukrov, ale aj tukov, bielkovín.
Diabetes mellitus, typ 1
Je charakteristický absolútnym nedostatkom inzulínu, rýchly rozvoj metabolických porúch, výskyt hlavne v detskom a mladom veku, pre prežitie je potrebná liečba inzulínom.
Diabetes mellitus, typ 2
Tento typ má významný genetický základ, avšak najdôležitejším vonkajším faktorom je zvýšený energetický príjem, následne obezita. Riziko vzniku tohto typu stúpa s vekom, obezitou a nedostatočnou fyzickou aktivitou.
Pacienti s diagnostikovanou cukrovkou sú edukovaní o diéte, režimových opatreniach, o farmakologickej liečbe (ak je potrebná) a o komplikáciách cukrovky.

Jedná sa o osobitnú formu diabetu, ktorý vzniká v tehotenstve. Do tejto skupiny nespadajú pacientky, u ktorých bola cukrovka známa už pred tehotenstvom.
Nepoznaný alebo neliečený gestačný diabetes ohrozuje plod. U každej tehotnej sa odporúča v 20. týždni tehotenstva skríning na gestačný diabetes. V prípade potvrdenia sú pacientky počas tehotenstva sledované na našej ambulancii, po pôrode sa vykonáva kontrolné vyšetrenie, na základe ktorého sa zistí buď normálna tolerancia glukózy alebo istý stupeň poruchy. Aj pri normálnej tolerancii po pôrode je ženám s anamnézou gestačnej cukrovky kontrolovaná hladina cukru v krvi raz ročne.

Fyzikálne vyšetrenie pacientov s obezitou zahŕňa mnohé antropometrické vyšetrenia ako je váha, výška, BMI (body mass index), obvod pása, pomer pásu k bokom (waist to hip ratio), meranie kožných rias rôznych definovaných oblastí tela hmatom alebo kalipometrom.
Niektoré moderné váhy dokážu merať pomer tuku a svalov pomocou merania odporu tela bioelektrickou impedančnou analýzou. U pacientov s nadváhou – diabetikov ale aj nediabetikov je úprava nadváhy neoddeliteľnou a významnou časťou liečby.
Normalizáciu telesnej hmotnosti je možné docieliť individuálnou úpravou stravovania s ohľadom na energetické potreby a energetický výdaj pacienta. V komplexnej liečbe obezity, často prítomnej u diabetikov 2.typu okrem režimových a dietických opatreniach možno využiť možnosti modernej farmakoterapie ako aj bariatrickej chirurgie.

Zabezpečujeme kontinuálne monitorovanie glykémie (CGMS) a liečbu inzulínovými pumpami.
Účinná liečba cukrovky s dosiahnutím hodnôt skoro normálnych glykémií znižuje riziko chronických komplikácií diabetu. Pri tomto cieli liečby s minimalizáciou rizika hypoglykémie je kontinuálny monitoring hladín glykémie nevyhnutný. Kontinuálne monitorovanie glykémie (CGMS) poskytuje aktuálne hodnoty glykémie merané kontinuálne po celý deň, v každej situácii, s možnosťou spätného vyhodnocovania záznamov alebo alarmu pri prekročení spodnej alebo vrchnej hranice glykémie. Taktiež umožňuje okamžitú reakciu diabetika, alebo analýzou mnohých nameraných hodnôt glykémie aj spoľahlivú úpravu dlhodobej liečby.
Liečba diabetu pomocou inzulínovej pumpy predstavuje v súčasnosti najdokonalejší spôsob podávania inzulínu. Podáva sa jeden druhu inzulínu pre bazálnu aj prandiálnu substitúciu. Podávaním v pravidelných malých dávkach nedochádza ku akumulácii inzulínu v tkanive. Inzulín je aplikovaný do jedného miesta, čím sa zabezpečuje jeho optimálne vstrebávanie a menšia variabilita glykémií. Liečba inzulínovou pumpou Zlepšuje glykemickú kontrolu pacienta a umožňuje väčšiu flexibilitu životného štýlu. Vďaka výbornej programovateľnosti inzulínovej pumpy možno inzulínový režim prispôsobiť požiadavkám a životného štýlu konkrétneho pacienta.

Vzhľadom na vysoké kardiovaskulárne riziko u pacientov s cukrovkou je veľmi potrebné monitorovať a farmakologicky, ako aj nefarmakologicky korigovať vysoké hladiny krvného tlaku.
Správna a optimálna liečba artériovej hypertenzie prispieva k dobrému zdraviu a dobrej prognóze diabetika. Krvný tlak sa meria v milimetroch ortuťového stĺpca (alebo torroch) pomocou sfygmomanometra (“tlakomera”) alebo sa monitoruje viac ako 24 hodín meraním pomocou tlakového holtera. Vyšetrenie variability srdcovej frekvencie pomáha diagnostikovať a následne aj liečiť prejavy kardiálnej autonómnej neuropatie u diabetikov. Srdcová frekvencia sa periodicky mení v závislosti od pomeru vplyvu parasympatika a sympatika. Jej spomaľovanie a zrýchľovanie zaznamenávame ako variabilitu R-R intervalov EKG. Hlavnými prejavmi autonómnej neuropatie sú pokojová tachykardia, zhoršená tolerancia námahy, ortostatická hypotenzia, obstipácia, gastroparéza, ale aj erektilná dysfunkcia a poruchy potivosti.

V rámci diabetologickej ambulancie poskytujeme konziliárne služby na vyžiadanie oddelení nemocnice, resp. iných lekárov.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.