Prejsť na obsah

Registračný formulár

MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY

Ochota vykonávať prax/stáž v našich nemocniciach počas štúdia

 
Ochota vykonávať prax/stáž v našich nemocniciach

Prílohy (životopis, motivačný list)

 
Max. file size: 384 MB.
Max. file size: 384 MB.
Súhlas so spracovaním OÚ(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

FAQ

Ide o projekt, ktorý udeľujeme v každom roku  vybraným študentov odboru Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Áno. Ale oceňujeme prístup študentov, ktorí majú záujem učiť sa čo najviac, preto privítame aj záujem študenta o stáže mimo povinných stáží.

Študenti  sa môžu registrovať vyplnením registračného formuláru a zaslaním profilu a motivačného listu. Tak budú zaradení do databázy kandidátov na Grant.

S vybranými  študentami podpíšeme zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na štúdium a sme s nimi následne v individuálnom kontakte.

Začiatok prvej stáže bude vecou individuálnej dohody priamo s vedením vybranej nemocnice a zohľadnením možností v rámci štúdia.

V rámci poskytnutia grantu študentovi očakávame, že minimálne všetky stáže, ktoré má absolvovať v daných ročníkoch štúdia (a pokiaľ to bude aj fakultou /školou odobrené),  bude realizovať v jednej z našich nemocníc. Harmonogram či náplň stáže je určená fakultou. Pri stážach zohľadňujeme, aby jeden lekár/sestra nemal v rovnakom čase viac ako 1-2 študentov, aby sa im mohol dostatočne venovať a postupne ich zasväcovať do medicíny. Po skončení štúdia očakávame, že sa u nás zamestnáš. Našim zamestnancom umožňujeme a podporujeme ich rozhodnutie ísť do špecializačného štúdia v rámci vopred dohodnutého odboru. Zároveň postupne rozširujeme portfólio vzdelávacích aktivít pre našich zamestnancov.

Určite je prvoradá škola. Stáže v rámci štúdia sa realizujú v čase/období určenom fakultou. Záujem o stáž je navyše vecou individuálnej dohody s vedením nemocnice, nikdy však nie na úkor školy (prednášok a cvičení).

To, že momentálne ani jedna z daných nemocníc nehľadá sestru/pôrodnú asistentku a pod.neznamená, že o pár rokov ju nebude potrebovať. Zverejňujú sa spravidla len aktuálne voľné miesta.

Pri výbere študenta o grant a konkrétny odbor, zohľadňujeme práve štruktúru oddelenia/odboru.

Posilnenie a doplnenie je dôležité plánovať, či už z dôvodu generačnej výmeny, posilnenia odboru a pod. Pri takomto plánovaní v našich zariadeniach musíme rátať s viacerými dlhšími časovými míľnikmi, s ukončením fakulty, a taktiež s obdobím špecializačného štúdia.

Ideálne je uviesť mesto, ktoré je u vás na prvom mieste, respektíve zoradiť miesta do poradia podľa priority z vašej strany

Čo sa týka študentov zapojených do grantu, je pre nás dôležité poskytnúť študentovi prax na oddelení, na ktorom má záujem sa neskôr aj uplatniť. Pokiaľ nie je možné absolvovanie povinnej praxe, počítame s praxou v trvaní 2 týždne počas akademického roka navyše.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.