Prejsť na obsah

Neurologické oddelenie

 • Ambulantná a lôžková starostlivosť

 • Nepretržitá starostlivosť 24/7

 • Jednolôžková nadštandardná izba

 • Bez dlhej čakacej lehoty

Služby

 • Liečebné možnosti/výkony

  Neurologické oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu ochorení mozgu, miechy, periférnych nervov a svalového aparátu.

  Viac
 • Diagnostika a liečba závratových stavov 

  V rámci Centra pre vertigo zriadeného v roku 2010  realizujeme diagnostiku a liečbu závratových stavov prostredníctvom videonystagmografie.

  Viac
 • Oddelenie registrované v SITS

  Oddelenie je registrované  v SITS ( Safe Implementation of Treatments in Stroke), ktorý zaznamenáva  počet pacientov liečených rekanalizačnou liečbou.

  Viac
 • Multidisciplinárna spolupráca

  Činnosť oddelenia je založená na multidisciplinárnej spolupráci viacerých príbuzných odborov.

  Viac
 • Pobyt na oddelení

  Neurologické pracovisko je členené na ambulantnú diagnostickú a liečebnú sekciu, neurologický stacionár a lôžkovú časť.

  Viac

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Marián Mužík primár oddelenia

  Vykonáva ambulantnú činnosť v príjmovej neurologickej ambulancii, venuje sa USG vyšetreniam, extrakraniálnych mozgových ciev, elektrofyziologickým vyšetrovacím metodikám ako evokované potenciály a EMG vyšetrenie.

  Viac
 • Mgr. Parajňáková Dana vedúca sestra

  Absolvovala špecializačné štúdium v ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva, v roku 1993 špecializáciu v manažmente. Magisterské štúdium ukončila v roku 2011 na Prešovskej univerzite.

  Viac
 • MUDr. Zuzana Matisková lekárka

 • MUDr. Lenka Bublavá lekárka

  lekár

  Viac
 • MUDr. Jana Popaďáková lekárka

  lekár

  Viac
 • MUDr. Soňa Harangozová lekárka

  Viac
 • MUDr. Andrea Pravdová lekárka

  lekárka

 • MUDr. Sabína Burnátová lekár

 • Mgr. Beáta Vrábeľová manažérka dennej zmeny

  Magisterské štúdium absolvovala na Vysokej škole Sv. Alžbety. Špecializácie absolvovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v BA, v manažmente a v ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva.

  Viac
 • Mária Vaššová sestra

  Na chirurgickom oddelení , neskôr chirurgickej JIS pracovala 10 rokov. Od roku 1992 pracuje v neurologickej príjmovej a neurofyziologickej ambulancii, kde okrem štandardnej práce vykonáva vyšetrenia EEG, EMG a EP.

  Viac
 • Mária Sabová sestra

  Je sestrou v neurologickej príjmovej a neurofyziologickej ambulancii, kde okrem iného vykonáva vyšetrenia EEG, EMG ,EP a VNG. Absolvovala špecializačné štúdium v ošetrovateľskej starostlivosti v odboroch vnútorného lekárstva.

  Viac

Poďakovania

 • Mám ťažkú svalovú chorobu, s ktorou sa liečim s veľkou dôverou vo vranovskej nemocnici na neurológii. Mala som dobré referencie a keďže som už ani chodiť nevedela, vyhľadala som tu pomoc. Dali ma tu dokopy, som im vďačná. Chodievam sem pravidelne na kontroly. Celý personál je tu príjemný a aj odborne to hodnotím len dobre. Konečne fungujem naplno len vďaka tomuto tímu.
  Mária Kucová, Rakovec nad Ondavou, okr. Michalovce

 • Pacientkou neurologického oddelenia vo Vranove nad Topľou som 7 rokov. Liečila som sa už aj na iných neurologických oddeleniach, no odkedy som prišla do Vranova, už žiadne iné nevyhľadávam. Až tu mi dokázali pomôcť, hľadali príčinu ochorenia a riešenie. Personál je tu vysoko odborne profesionálny, no zároveň ľudský, ústretový, citlivý a ochotný vždy pomôcť. Oddelenie je moderné, čisté. Na celom oddelení cítiť pozitívnu atmosféru, ktoré prispieva k zlepš…

  Pacientkou neurologického oddelenia vo Vranove nad Topľou som 7 rokov. Liečila som sa už aj na iných neurologických oddeleniach, no odkedy som prišla do Vranova, už žiadne iné nevyhľadávam. Až tu mi dokázali pomôcť, hľadali príčinu ochorenia a riešenie. Personál je tu vysoko odborne profesionálny, no zároveň ľudský, ústretový, citlivý a ochotný vždy pomôcť. Oddelenie je moderné, čisté. Na celom oddelení cítiť pozitívnu atmosféru, ktoré prispieva k zlepšeniu stavu pacienta.
  Renáta Kincelová, Michalovce
   

 • Mám veľmi dobrú skúsenosť s neurologickým oddelením vo Vranove. Mal som problém s platničkou a starali sa tu o mňa dobre. Je tu čisto, izby sú na úrovni. Mal som nadštandardnú izbu a maximálne mi vyhovovala. Napokon ma posunuli aj na vyššie pracovisko do Michaloviec za novým odborníkom, ktorý tam prišiel, tak som rád, že to môžem ešte konzultovať, lebo nevedel by som ináč o tejto možnosti. Určite by som odporúčal aj ostatným, keď majú problém, vyhľada…

  Mám veľmi dobrú skúsenosť s neurologickým oddelením vo Vranove. Mal som problém s platničkou a starali sa tu o mňa dobre. Je tu čisto, izby sú na úrovni. Mal som nadštandardnú izbu a maximálne mi vyhovovala. Napokon ma posunuli aj na vyššie pracovisko do Michaloviec za novým odborníkom, ktorý tam prišiel, tak som rád, že to môžem ešte konzultovať, lebo nevedel by som ináč o tejto možnosti. Určite by som odporúčal aj ostatným, keď majú problém, vyhľadať neurológiu vo Vranove.
  Ján Jonek, Sedliská, okr. Vranov nad Topľou

 • Dovoľujem si úprimne a s pokorou poďakovať  vranovskej nemocnici, oddeleniu neurológie za rýchlu a účinnú liečbu neuroboreliózy a odd. FBLR a jeho zamestnancom za príjemné vystupovanie ku klientovi.

  S pozdravom
  Stanislav Tlumač

Kontakty

Nemocnica Penta Hospitals Vranov nad Topľou
M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

Oddelenie:                                                                               057/ 486 5295
Primár:                                                                                     057/ 486 5291
Vedúca sestra:                                                                       057/ 486 5292

Oddelenie sa nachádza na 4. poschodí budovy B pavilónu.
Návštevné hodiny
Pondelok:             14:00 – 16:00
Utorok:                  14:00 – 16:00
Streda:                  14:00 – 16:00
Štvrtok:                 14:00 – 16:00
Piatok:                  14:00 – 16:00
Sobota:                 14:00 – 16:00
Nedeľa:                 13:00 – 16:00

Galéria

Neurologické oddelenie vo Vranove poskytuje služby v nasledovných kategóriách

Neurologické oddelenie je zamerané na diagnostiku  a liečbu ochorení mozgu, miechy, periférnych nervov a svalového aparátu, vrátane špeciálnej neurofyziologickej a ultrasonografickej diagnostiky.
Náplňou oddelenia  je sofistikovaný prístup v  diagnostike, liečbe a prevencii  cievnych  ochorení  mozgu a miechy, demencie, epilepsie, bolestí hlavy, zápalových ochorení nervovej sústavy, extrapyramídových porúch, nádorov nervovej sústavy, nervosvalových ochorení, bolestivých syndrómov pri postihnutí chrbtice, degeneratívnych a metabolických ochorení. Osobitne sa špecializuje na diagnostiku a liečbu závratových stavov.
Na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti zabezpečuje komplexnú neurointenzívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami nervosvalového aparátu, so zlyhávaním vitálnych funkcií, najmä u pacientov s cerebrovaskulárnym ochorením, s potrebou podpory obehového a respiračného systému, v myastenickej kríze, epileptickom statuse, s ťažkými formami akútnej polyradikuloneuritídy. Okrem neurointenzívnej komplexnej starostlivosti je k dispozícii aj resuscitačná starostlivosť.
U   pacientov s cievnou mozgovou príhodou ischemickou je  v indikovaných prípadoch podaná rekanalizačná farmakologická terapia rtPA – rekombinantným tkanivovým aktivátorom plazminogénu, alteplázou, ev. je pacient odoslaný na reperfúznu terapiu, mechanickú rekanalizáciu, alebo emergentnú karotickú endarterektomiu na vyššie klinické angiologické pracovisko. Z celkového počtu 200 cievnych mozgových príhod ischemických ročne  indikujeme  33,5 % pacientov na systémovú intravenóznu trombolytickú liečbu pri celoslovenskom priemere 19% . Vďaka novému konceptu centralizácii urgentnej zdravotnej starostlivosti a neustálemu zdokonaľovaniu logistiky a vzdelávaniu zdravotného personálu  sme v roku 2018 sme podali trombolýzu priemerne do 30  minút od vstupu pacienta do nemocnice ( Door to treatment / needle time).

V rámci Centra pre vertigo zriadeného v roku 2010  realizujeme diagnostiku a liečbu závratových stavov  prostredníctvom videonystagmografie.
Modulárny systém umožňuje upresniť pôvod závratových stavov, ktoré môžu byť príznakom neurologických ochorení – cievnej mozgovej príhody, tumoru mozgu, sclerosis multiplex, migrény, ale aj ochorením vnútorného ucha – benígneho paroxyzmálneho polohového vertiga, Ménierovej choroby, príznakom vnútornej choroby, ako aj psychologickej  príčiny a psychiatrického ochorenia. Princípom je snímanie pohybu oka pomocou infračervenej kamery nasadenej na svetlotesnej maske. Systém umožňuje vykonávať vizuálnu, polohovú, vibračnú, kalorickú stimuláciu vestibulárneho aparátu, pozorovať on – line reakciu pacienta a snímať dáta v grafickej a číselnej podobe.

Od roku 2013 je neurologické oddelenie registrované  v SITS- registri ( Safe Implementation of Treatments in Stroke), ktorý zaznamenáva  počet pacientov liečených rekanalizačnou liečbou.
Za kvalitu diagnostiky a liečby cievnych mozgových príhod získalo neurologické oddelenie medzinárodné ocenenie ESO Angels Awards. Udelila ho Európska  organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod (the European Stroke Organisation- ESO) v máji 2018 vo švédskom Gothenburgu.
Podľa  oficiálnej štatistiky národného registra pre cievne mozgové príhody na Slovensku, NCZI sa  vranovská neurológia v roku 2018 zaradila aj medzi najlepšie neurologické pracoviská na Slovensku.

Činnosť oddelenia je založená na multidisciplinárnej spolupráci:

 • Odboru rádiológie, kde realizujeme – CT, CT AG vyšetrenia, MRI a MRAG vyšetrenia, ultrasonografické vyšetrenia
 • Odboru rehabilitácie, logopédie – najmä u pacientov s cievnymi mozgovými  príhodami, pri liečbe vertebrogénnych ochorení
 • Ostatných odborov: hematologické a biochemické laboratórium, interné, oftalmologické, otorinolaryngologické, ortopedické, psychiatrické, psychologické  odbory
 • Cievna chirurgia, angiológia, neurochirurgia

Neurologické pracovisko je členené na ambulantnú diagnostickú a liečebnú sekciu (neurologickú prijímovú ambulanciu), neurologický stacionár a lôžkovú časť.
Neurologické oddelenie disponuje 32 lôžkami na neurologickom oddelení a  akútnymi lôžkami na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti. K dispozícii sú 2 nadštandardné izby.
Oddelenie má k dispozícii 12 lôžok, kde sa o akútnych pacientov nepretržite stará spoločný  tím erudovaných  lekárov  a sestier podľa odborností, pod ktoré spadá ochorenie pacienta. K dispozícii je moderné prístrojové vybavenie, všetky lôžka sú plne monitorované.
V rámci neurologického oddelenia a ambulancie realizujeme neurofyziologické metódy v zastúpení 2 lekárov: EMG, EEG, evokované potenciály, ďalej   VNG, USG ECC, detekciu pravo-ľavého skratu.
V  jeseni  2019 budeme súčasťou pilotného projektu extrapyramídovej sekcie SNeS s cieľom vytvoriť regionálneho špecialistu pre extrapyramídové ochorenia.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)