Prejsť na obsah

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

Oddelenie je štandardným pracoviskom všeobecnej a úrazovej chirurgie poskytujúcim plánovanú chirurgickú starostlivosť a urgentnú zdravotnú starostlivosť 24 hodín denne. Chirurgické zákroky sú vykonávané klasickými prístupmi, endoskopicky a laparoskopicky.

Benefity

 • Komplexná chirurgická starostlivosť

 • Ambulantná starostlivosť

 • Nepretržitá starostlivosť 24/7

 • Jednolôžková nadštandardná izba

 • Možnosť sprevádzajúcej osoby počas hospitalizácie

 • Jednodňová zdravotná starostlivosť

 • Bez dlhej čakacej lehoty

 • Možnosť objednať sa podľa vášho výberu

Služby

 • Liečebné možnosti/výkony

  V súčasnosti realizujeme operácie vo všeobecnej chirurgii, v traumatológii, laparoskopické, miniinvazívne aj jednodňové operačné výkony.

  Viac
 • Pobyt na oddelení

  Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie má k dispozícii 37 lôžok. Pozostáva z dvoch ošetrovacích jednotiek, ktoré spĺňajú európske štandardy.

  Viac

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Dušan Sukovský primár, chirurg

  Absolvoval atestačnú skúšku prvého a druhého stupňa z chirurgie. Získal certifikát pre vykonávanie diagnostickej a liečebnej endoskopie hornej časti tráviaceho traktu. V roku 2001 absolvoval skúšku z chirurgickej onkológie.

  Viac
 • MUDr. Ján Šaffa zástupca primára

  Absolvoval špecializačnú skúšku prvého a druhého stupňa. Absolvoval školenia z cievnej chirurgie na klinikách cievnej chirurgie, a tiež školenie z laparoskopickej chirurgie. Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a odbornej spoločnosti pre chirurgiu.

  Viac
 • Mgr. Martina Koscelníková vedúca sestra

  Absolvovala SZŠ v Michalovciach v odbore detská sestra. Má tiež vysokoškolské vzdelanie v  odbore ošetrovateľstvo a postgraduálne špecializačné štúdium v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie.

  Viac
 • MUDr. Viliam Pintér lekár

  Má atestáciu prvého aj druhého stupňa v odbore chirurgia. Zúčasnil sa viacerých odborných školení v endoskopii. Absolvoval tiež školenie v ASK kolien na ortopedickej klinike v Prešove.

  Viac
 • MUDr. Daniel Hazay lekár

  V roku 2019 absolvoval špecializačnú skúšku v odbore chirurgia. Zúčastňuje sa na medzinárodných a domácich kongresoch v oblasti chirurgie, miniinvazívnej chirurgie a traumatológie. Je členom Slovenskej lekárskej komory.

  Viac
 • MUDr. Tomáš Bumbera lekár

  Zúčastňuje sa na medzinárodných a domácich kongresoch v oblasti chirurgie, miniinvazívnej chirurgie a traumatológie. Je členom Slovenskej lekárskej komory. V roku 2019 absolvoval špecializačnú skúšku v odbore chirurgia.

  Viac
 • MUDr. Matúš Haľko lekár

  V súčasnosti je zaradený do atestačného programu v odbore chirurgia. Zúčastňuje sa na medzinárodných a domácich kongresoch v oblasti chirurgie, miniinvazívnej chirurgie a traumatológie. Je členom Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti.

  Viac
 • MUDr. Juraj Šikulínec lekár

  Absolvoval Jesseniovú lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine. Po ukončení štúdia pôsobil 2 roky ako sekundárny lekár na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Na oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie pracuje od roku 2018.

  Viac
 • MUDr. Michal Harčár lekár

  Absolvoval štúdium na UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. Zúčastnil sa workshopu zameraného na laparoskopické operácie. Je členom Slovenskej lekárskej komory. Tri roky pôsobil ako lekár pre MFK Vranov nad Topľou.

  Viac
 • MUDr. Branislav Bučko lekár

  Viac
 • MUDr. Jakub Mušinka lekár

  Viac
 • MUDr. Matúš Migaľ lekár

 • Mariana Hrubovská manažérka dennej zmeny

  Má vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra. Po ukončení postgrauálneho špecializačného štúdia v roku 2013 získala diplom o špecializácii v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie.

  Viac

Poďakovania

 • Dovoľujem si touto cestou vyjadriť svoju hlbokú vďačnosť a uznanie MUDr. Danielovi Hazayovi za Vašu vynikajúcu a nezištnú starostlivosť, ktorú ste mi preukázali. Ďakujem Vám za Váš vysoko profesionálny prístup, ako ja povzbudivé slová. Patrí Vám veľká úcta nie len za Vaše odborné znalosti, vďaka ktorým som sa cítila v bezpečí a s istotou, že som v tých najlepších rukách, ale aj za Vašu empatiu, ľudskosť a ochotu, ktoré sú neprekonateľné a pre paciento…

  Dovoľujem si touto cestou vyjadriť svoju hlbokú vďačnosť a uznanie MUDr. Danielovi Hazayovi za Vašu vynikajúcu a nezištnú starostlivosť, ktorú ste mi preukázali. Ďakujem Vám za Váš vysoko profesionálny prístup, ako ja povzbudivé slová. Patrí Vám veľká úcta nie len za Vaše odborné znalosti, vďaka ktorým som sa cítila v bezpečí a s istotou, že som v tých najlepších rukách, ale aj za Vašu empatiu, ľudskosť a ochotu, ktoré sú neprekonateľné a pre pacientov veľmi vzácne. Dokážete vysvetliť všetky odborné medicínske pojmy jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Ste skutočným vzorom pre všetkých lekárov a mám veľké šťastie, že som mala možnosť byť Vašou pacientkou. Dúfam, že budete mať dlhú a úspešnú kariéru, pretože svet potrebuje takých skvelých, oddaných a ľudských lekárov ako ste Vy.

  S úprimnou vďačnosťou a úctou

  pacientka Katarína Šviderská

 • Chcela by som sa touto formou poďakovať MUDr. Danielovi Hazayovi za jeho mimoriadnu snahu pri riešení komplikovanej zlomeniny členka môjho starého otca, p. Jozefa Pančušku. Operačný zákrok podstúpil dňa 19.12.2023 a aktuálne je hospitalizovaný na chirurgickom oddelení kvôli komplikáciám hojenia rany. Doktor Hazay aj mimo svojho pracovného času vynakladá úsilie aby sa stav podarilo čo najlepšie vyriešiť. Pokladám to za prejav jeho skutočného záujmu o pacienta, je…

  Chcela by som sa touto formou poďakovať MUDr. Danielovi Hazayovi za jeho mimoriadnu snahu pri riešení komplikovanej zlomeniny členka môjho starého otca, p. Jozefa Pančušku. Operačný zákrok podstúpil dňa 19.12.2023 a aktuálne je hospitalizovaný na chirurgickom oddelení kvôli komplikáciám hojenia rany. Doktor Hazay aj mimo svojho pracovného času vynakladá úsilie aby sa stav podarilo čo najlepšie vyriešiť. Pokladám to za prejav jeho skutočného záujmu o pacienta, jeho empatie a odbornosti. Svojím prístupom dokázal, že má veľký potenciál prijať tie najnáročnejšie výzvy.
  Vďaka patrí aj všetkým zamestnancom chirurgického oddelenia za ich starostlivosť.

  S úctou

  MUDr. Dominika Jakubová

 • Rád by som sa touto cestou poďakoval chirurgickému tímu a sestričkám na chirurgii za vynikajúco odvedenú prácu. Moje osobitné poďakovanie patrí primárovi Dušanovi Sukovskému, ktorého skvelý úsudok na danú situáciu a promptné rozhodnutie bez váhania zachránilo môj život. Som veľmi rád, že vo Vranove pracujú šikovní a ľudskí lekári,  ktorí bez váhania pomôžu, keď je človek (pacient) v núdzi. Touto cestou by som sa chcel poďakovať aj Vám, pán riadite…

  Rád by som sa touto cestou poďakoval chirurgickému tímu a sestričkám na chirurgii za vynikajúco odvedenú prácu. Moje osobitné poďakovanie patrí primárovi Dušanovi Sukovskému, ktorého skvelý úsudok na danú situáciu a promptné rozhodnutie bez váhania zachránilo môj život. Som veľmi rád, že vo Vranove pracujú šikovní a ľudskí lekári,  ktorí bez váhania pomôžu, keď je človek (pacient) v núdzi.

  Touto cestou by som sa chcel poďakovať aj Vám, pán riaditeľ, za to, že zamestnávate tak šikovných ľudí.

  Ďakujem veľmi pekne.
  Matej Bačko

 • Vážený pán primár Sukovský!
  Vďačnosť je pamäť srdca. Srdečné poďakovanie za Vašu ochotu, odbornosť, ústretovosť a ľudský prístup. Pánboh zaplať a vynahraď!
   S úctou vďačný pacient Jozef Baláž, Žalobín

 • Keďže zajtra odchádzame po operácii žlčníka, nedá nám nevysloviť Vám vďaku a úctu k perfektným výkonom všetkých pracovníkov tohto oddelenia. Za Vašu prácu a obetavosť Vám veľmi pekne ďakujeme a želáme veľa úspechov vo Vašej ďalšej nenahraditeľnej práci.
  Mgr. Valéria Demková a Mgr. Ľudmila Hanáková, Humenné

 • Chcel by som sa týmto poďakovať MUDr. Šaffovi, ktorý ma operoval, zároveň primárovi, všetkým sestričkám a upratovačkám , s ktorými som za týchto 10 dní prišiel do styku, čiže celému chirurgickému oddeleniu, za vysoko profesionálny, ľudský a milý prístup na oddeleniach, či už na pooperačnom a samozrejme na lôžkovom.V týchto pre nás všetkých zložitých životných situáciách sa celý tento kolektív i napriek svojej namáhavej a neľahkej práci správa k…

  Chcel by som sa týmto poďakovať MUDr. Šaffovi, ktorý ma operoval, zároveň primárovi, všetkým sestričkám a upratovačkám , s ktorými som za týchto 10 dní prišiel do styku, čiže celému chirurgickému oddeleniu, za vysoko profesionálny, ľudský a milý prístup na oddeleniach, či už na pooperačnom a samozrejme na lôžkovom.
  V týchto pre nás všetkých zložitých životných situáciách sa celý tento kolektív i napriek svojej namáhavej a neľahkej práci správa k svojim pacientom veľmi láskavo, s úsmevom a pokorou, čo pre nás pacientov pôsobí veľmi pozitívne vzhľadom na ďalší vývoj nášho uzdravovacieho procesu.
  Preto im všetkým patrí obrovské uznanie, poďakovanie a prianie, aby aj v budúcnosti pokračovali v tomto trende, lebo my všetci ich budeme určite potrebovať i naďalej.
  Ešte raz, velikánske ĎAKUJEM.
  Šimíček Ľuboš, Sedliská

 • Mal som akútne bolesti brucha, takže ma okamžite priniesla záchranka do vranovskej nemocnice. Pán primár mi operoval slepé črevo. Bol som spokojný so všetkým. Zvlášť by som vyzdvihol starostlivosť o pacienta. Stále sa ma pýtali na môj zdravotný stav, zaujímali sa. Takto to má byť. Bol som na VIP izbe, vyhovovalo mi, že som mal súkromie. Určite by som odporúčal vranovskú chirurgiu.
  Pavol Ragan, Humenné

 • Od prvého vstupu na chirurgické oddelenie som bol spokojný. Cítil som sa tu veľmi dobre počas mojej hospitalizácie hlavne kvôli personálu. V nemocnici som prvýkrát, takže to neviem s ničím porovnať, ale bol som milo prekvapený z čistoty na celom oddelení. Pacient sa cíti oveľa lepšie, keď je to takto už na úrovni.
  Štefan Gajdoš, Vechec, okr. Vranov nad Topľou

 • Hospitalizáciu na chirurgii vo Vranove hodnotím veľmi pozitívne. Viem to porovnať s viacerými pracoviskami, lebo som bol už viackrát hospitalizovaný. V izbe to bolo ako v hoteli. Prístup personálu, či už pred operáciou alebo po operácii hodnotím tiež veľmi pozitívne. Vrelo odporúčam.
  Peter Cyprich, Továrovce, okr. Vranov nad Topľou

 • Na nohu mi spadla brána. Mám cukrovku, takže mi to zahnisalo. Tu mi fantasticky pomohli. Som tu spokojný. Je to veľmi dobrá nemocnica. Personál, strava, odbornosť, všetko hodnotím veľmi pozitívne. Viem to porovnať s inými nemocnicami, ale tu som ozaj spokojný.
  Marián Gubacký, Kochanovce, okr. Humenné

 • Som diabetik a potrebujem zariadenie, kde nemusím dlho čakať. Tu to presne takto je. Takže sa mi odplatí sem cestovať. Čakacie doby sú krátke, čo mi vyhovuje na prvom mieste. Je tu príjemný personál, takže môžem len odporučiť. Mám len dobré skúsenosti s vranovskou chirurgiou.
  Dušan Jacko, Humenné

 • V dňoch 4- 6. 12. 2023 som bol hospitalizovaný na Vašom oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie, kde som bol podrobený operácii žlčníka za účelom výberu žlčníkového kameňa. Už sa zotavujem po operácii doma a cítim sa dobre, takže predpokladám , že všetko dopadlo dobre a bude dobre. Počas mojej hospitalizácie som pociťoval jak zo strany lekárov, sesterského a ostatného personálu profesionálnosť a ľudský prístup k pacientom bez rozdielu i keď bolo niekedy na…

  V dňoch 4- 6. 12. 2023 som bol hospitalizovaný na Vašom oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie, kde som bol podrobený operácii žlčníka za účelom výberu žlčníkového kameňa. Už sa zotavujem po operácii doma a cítim sa dobre, takže predpokladám , že všetko dopadlo dobre a bude dobre. Počas mojej hospitalizácie som pociťoval jak zo strany lekárov, sesterského a ostatného personálu profesionálnosť a ľudský prístup k pacientom bez rozdielu i keď bolo niekedy na konci zmeny vidieť, že toho  za deň majú „dosť“, ale krásne je na tom to , že druhý deň začínajú s úsmevom. Preto za hore uvedené sa chcem poďakovať  vedeniu nemocnice, primárovi všeobecnej a úrazovej chirurgie, personálu tohto oddelenia a lekárom a personálu ARO. Zároveň Vám chcem popriať veľa úspechov vo Vašej tak potrebnej práci pre ľudí.
  Ing. Kováč Ľudovít, Humenné 

   

Kontakty

Nemocnica Vranov nad Topľou
M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

057/486 5775

Oddelenie:                   057/486 5193
Primár:                         057/486 5191
Vedúca sestra:           057/486 5192

Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí C pavilónu.
Návštevné hodiny
Pondelok:             14:00 – 16:00
Utorok:                  14:00 – 16:00
Streda:                  14:00 – 16:00
Štvrtok:                 14:00 – 16:00
Piatok:                  14:00 – 16:00
Sobota:                 14:00 – 16:00
Nedeľa:                 14:00 – 16:00
Orientačné čakacie lehoty na zákrok – cca 2 týždne (v závislosti na odsúhlasení poisťovne pacienta)

Napíšte nám

Galéria

Liečebné možnosti/výkony

V súčasnosti realizujeme nasledujúce miniinvazívne operácie:
Laparoskopické operačné výkony:

 • operácie žlčníka a žlčových ciest
 • plastika prietrží (pruhov), slabinová
 • operácie apendixu (slepého čreva)
 • revízie pre chronickú panvovú bolesť
 • operácie tenkého a hrubého čreva pre zhubné aj nezhubné ochorenia
 • operácie varikokély (mieškových varixov)
 • operácie náhlych príhod brušných
 • operácie úrazových príhod brušných
 • diagnostická laparoskopia
 • laparoskopické odobranie vzoriek za účelom histológie
 • perkutánne endoskopické gastrostómie

Miniinvazívne operačné výkony + jednodňové chirurgické výkony:

 • operácia varixov – endovaskulárny spôsob (vnútrocievny) – rádiofrekvenčná metóda
 • extirpácia benígnych tumorov kože a podkožia v akejkoľvek lokalizácii
 • extirpácia lymfatických uzlín
 • extirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy
 • operácia dermoidálnej cysty – sakrálneho dermoidu
 • extirpácia gangliómu v ktorejkoľvek lokalizácii
 • zrušenie artério-venóznej fistuly
 • zrušenie dialyzačného jugulárneho katétra
 • operácia análnych fisúr (trhlín) a fistúl
 • operácia hemoroidov
 • operácia Dupuytrenovej kontraktúry
 • operačné riešenie karpálneho tunela
 • operačné riešenie pollex saltans (skákavého palca)
 • amputácia prsta pre gangrénu

Operácie vo všeobecnej chirurgii:

 • operácia benígnych a malígnych tumorov žalúdka
 • operácia žlčníka a žlčových ciest
 • operácia benígnych a malígnych tumorov tenkého a hrubého čreva
 • operácia benígnych a malígnych tumorov konečníka
 • operácia brušných hernií
 • operácia náhlych príhod brušných
 • operácia varixov klasicky

Operácie v traumatológii:

 • artroskopia kolena
 • operácia úrazových príhod brušných
 • operácia ruptúry Achillovej šľachy
 • primárna alebo sekundárna sutúra šľachy
 • operačné odstránenie osteosyntetického materiálu
 • operačná dynamizácia vnútrodreňových klincov
 • operačné riešenie zlomením metakarpov
 • operačná repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej anestézii
 • operačné riešenie zlomenín hornej končatiny
 • operačné riešenie zlomenín krčka stehennej kosti
 • implantácia cervikokapitálnej protézy (CCP)
 • operačné riešenie zlomenín dolných končatín
 • operačné riešenie svalových ruptúr

Pobyt na oddelení

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie má k dispozícii 37 lôžok. Pozostáva z dvoch ošetrovacích jednotiek, ktoré spĺňajú európske štandardy.

Ošetrovacia jednotka Cluster je izbou so zvýšeným dozorom, najmä pre pacientov po operačných výkonoch. Súčasťou Clustra sú tri samostatné boxy s kapacitou šiestich lôžok, vybavených monitormi vitálnych funkcií a centrálnou monitorovacou miestnosťou pre sestru.

Druhou ošetrovacou jednotkou je samotné oddelenie s počtom izieb trinásť, kapacitou tridsaťjeden lôžok. Oddelenie je vybavené štandardnými polohovacími lôžkami, integrovaným komunikačným systémom /pacient-sestra/ v podobe signalizačného náramku na ruke pacienta.

K dispozícii máme tri nadštandardné izby, ktoré výrazne zvyšujú komfort pacienta počas pobytu v nemocničnom zariadení. Nadštandardné izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením, sprchou, televízorom, chladničkou, mikrovlnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou.

Počas hospitalizácie má pacient k dispozícii spoločenskú miestnosť na príjemné posedenie s príbuznými. V rámci zabezpečenia pitného režimu je pre pacienta dostupný automat na teplé nápoje, ktorý garantuje čerstvosť nápojov počas 24 hodín. Novinkou pre pacienta je aj možnosť objednania doplnkového menu za poplatok. Počas hospitalizácie pacienta je možný doprovod, ktorý je spoplatnený. Free Wifi je pre pacientov dostupné na celom oddelení.

Pre chirurgicky chorých pacientov sa využíva pri vyšetrení moderná technika samostatných diagnostických pracovísk.  Intenzívna zdravotná starostlivosť sa poskytuje na Jednotke intenzívnej starostlivosti na Oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti.

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)