Prejsť na obsah
Nemocnica Dunajská Streda

Chirurgické oddelenie

Návštevné hodiny
 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 14:30 - 16:30
 • Nedeľa 14:30 - 16:30
Kontakt
Veľkoblahovská č. 23., 929 01 Dunajská Streda
Primár oddelenia: +421 (0) 31 5571 182
Zástupca primára: +421 (0) 31 5571 412
Vedúca sestra: +421 (0) 31 5571 122
Dokumentačná sestra: +421 (0) 31 5571 249
Chirurgické odd. I. poschodie - sestry: +421 (0) 31 5571 331
Oddelenie úrazovej chirurgie III. poschodie - sestry: +421 (0) 31 5571 220
Tel: +421 (0) 31 5571 331

O oddelení chirurgie v Dunajskej Strede

Je jedným z nosných oddelení nemocnice v Dunajskej Strede, ktorej prináleží štatút nemocnice II. typu, vo všeobecnosti je chirurgické oddelenie zamerané na abdominálnu chirurgiu, ako aj na úrazovú chirurgiu. Okrem týchto dominantných činností sa venuje aj niektorým ďalším špeciálnym chirurgickým problémom, ako napr. chirurgia prsníka alebo chirurgia štítnej žľazy.

POSKYTOVANÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Chirurgické oddelenie poskytuje komplexnú chirurgickú starostlivosť dospelým a deťom od dvoch rokov. Vykonáva operačné zákroky prislúchajúce chirurgickému oddeleniu nemocnice II. typu podľa koncepcie MZ/Vestník MZ 8-9/1998/.

Ročne je na našom oddelení hospitalizovaných priemerne 3100 pacientov, u ktorých je vykonaných cca. 2000 operácií. Na chirurgickej príjmovej ambulancii bolo ošetrených cca 6000 pacientov, na traumatologickej ambulancii cca 600 pacientov, na chirurgickej ÚPS bolo ošetrených cca 8500 pacientov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY CHIRURGIE

 • Abdominálna chirurgia – liečia sa všetky akútne brušné príhody, ochorenia zápalové, nádorové, degeneratívne či úrazové. Robíme všetky bežné výkony na tráviacom systéme, ako i na orgánoch dutiny brušnej. Abdominálna onkochirurgia temer v plnom rozsahu, resekcie hrubého čreva robíme klasicky aj laparoskopicky, nízke resekcie rekta klasicky aj laparoskopicky. U operácií žlčníka používame laparoskopické metódy, ako aj SILS.
 • Operácie štítnej žľazy a prištítnych teliesok robíme klasicky, aj miniinvazívne – MIVAT ev. MIVAP. Pred operáciami na štítnej žľaze robíme predoperačnú diagnostiku USG, biopsiu štítnej žľazy (komplexná diagnostika a operácie prsnej žľazy) corecutbiopsie, FNAC, lokalizácie nehmatných lézií prsníka, perop. ultrasonografia, kde kladieme dôraz na záchovné – limotované výkony na prsníku, pokiaľ je to z onkologického hľadiska možné, sentinelové biopsielymf. uzlín.
 • Vykonávame rekonštrukcie rozsiahlych brušných prietrží, inguinálne hernie robíme klasicky so sieťkou alebo laparoskopicky TAPP.
 • Cievne operácie pri uzáveroch ciev končatín (trombektómie, embolektómie), operácie na periférnych cievach, varixy dolných končatín.
 • V rámci starostlivosti o dialyzovaného pacienta robíme AV fistuly a riešime prípadné komplikácie.
 • Škála výkonov z hraničných oblasti s inými špecializáciami – urologické (fimózy, hydrokély), hrudné pre úraz (pneumo, hemo, fluidothorax, drenážne zákroky, stabilizácie rebier).
 • Vykonávame traumatologické zákroky v plnom rozsahu s výnimkou elektívnejspinálnej chirurgie, robíme všetky typy osteosyntéz s dôrazom na minimálne invazívne výkony (vnútrodreňové zaistené klince, metodika DHS, AO), endoprotetické zákroky na bedrovom a ramenom kĺbe, externé fixátory, rekonštrukcie kĺbov, väzov a šliach.
  Na traumatologické operácie je vyčlenená samostatná operačná sála s adekvátnym vybavením (op. stôl Orthostar Maquet, oper. röntgen). Pre úrazových pacientov máme k dispozícii samostatné lôžkové oddelenie a po prepustení z nemocnice zabezpečujeme následnú starostlivosť v traumatologickej ambulancii.
 • Starostlivosť o pacientov so septickými ochoreniami (trofické poruchy, diabetická noha, zápalové a onkologické ochorenia, terminálne stavy). Lôžkové oddelenia sú v novej budove nemocnice moderne vybavené. Izby sú maximálne trojlôžkové, s priamym vstupom do vlastných hygienických zariadení (sprcha, umývadlo, WC), zväčša s loggiami. Na každom oddelení sú k dispozícii dve dvojlôžkové izby s vlastným hygienickým zariadením. Môžeme preto pri hospitalizácii malých detí ponúknuť doprovod rodiča.

LOKALIZÁCIA CHIRURGICKÉHO ODDELENIA

Lôžková časť oddelenia má 66 lôžok na troch ošetrovacích jednotkách. Jednotlivé časti oddelenia sú umiestnené v bloku A1:

– na 1. poschodí je oddelenie všeobecnej, prevažne abdominálnej chirurgie (30 lôžok) a Jednotka Intenzívnej Starostlivosti (JIS), 8 lôžok, ako i pooperačné izby.

– na 3. poschodí je traumatologické oddelenie (28 lôžok). Operačný trakt, pozostávajúci z 2 klimatizovaných operačných sál a 2 štandardných operačných sál bez klimatizácie, je vybavený modernou technikou a je umiestnený v samostatnom krídle na 1. poschodí bloku A1 v starej budove nemocnice.

JEDNOTKA INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI DUNAJSKÁ STREDA

JIS chirurgického oddelenia je po rekonštrukcii, má 8 lôžok, a nachádza sa v samostatnej časti chirurgického oddelenia.

Súčasťou chirurgického oddelenia je ambulantná časť, ktorá je na prízemí starej budovy v bloku A1. Tu sa nachádza chirurgická ambulancia oddelenia, ako aj prijímacia kancelária chirurgického oddelenia, v ktorej sa prijímajú administratívne všetci pacienti prichádzajúci na operáciu na chir. odd. Na prízemí sa nachádza aj USG pracovisko, kde sa vykonáva intervenčná sonografia chirurgom.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)