Prejsť na obsah

ONKO-GYNEKOLÓGIA MICHALOVCE

Onko-gynekologické oddelenie Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru v Michalovciach je špičkovým, koncovým pracoviskom s nadregionálnym pôsobením vo svojom odbore v súlade s koncepciou zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti sa onko-gynekologický tím zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou onko-gynekologických ochorení, patrí k lídrom v zavádzaní konceptu sentinelovej uzliny pri zhubných nádoroch vulvy, krčka maternice a prsníka. V rámci Senológie v spolupráci s chirurgickým a rádiologickým oddelením participuje na starostlivosti o pacientky mammárneho centra.

Benefity

 • Moderné prístrojové vybavenie

 • Tím špecialistov

 • Multidisciplinárna spolupráca

 • Spolupráca so špecializovanými pracoviskami

 • Vysoký štandard izieb

Onkogynekologické oddelenie

Onkogynekologické oddelenie NNG Michalovce je jedným z 9 onkogynekologických centier na území SR. Naše oddelenie je súčasťou Komplexného onkologického centra nemocnice v Michalovciach.

V našom centre zachytíme ročne približne 150–170 nových zhubných nádorov a zrealizujeme okolo 120 onkogynekologických operácii + 100 operácii zhubných nádorov prsníka. Operácie realizujeme otvoreným ako aj laparoskopickým (miniinvazívnym) prístupom s prihliadnutím na individuálne potreby pacientky s maximálnym dôrazom na bezpečnosť.

K laparoskopickej operatíve využívame dve veže značky Olympus so systémom NIR, Pri operáciách používame k minimalizácii krvných strát a poškodenia okolitých tkanív pokročilú bipolárnu koagulaciu (nástroje Ligasure, Tunderbeat) a harmonický skalpel.

K detekcii sentinelových lymfatických uzlín využívame najmodernejšiu techniku, ktorá umožňuje detekciu sentinelových uzlín pomocou ICG(indocyanínová zelená) od spoločnosti Olympus. Jedná sa o techniku bez použitia rádionuklidu a pacientky sa tak nemusia obávať vedľajšej radiačnej záťaže, pričom patríme k lídrom v zavádzaní tejto techniky na Slovensku.

Súčasťou našej starostlivosti je aj práca v multiodborovom tíme. Jeho členom je onkogynekológ, onkochirurg, klinický onkológ, radiačný onkológ, radiológ, prípadne patológ a psychológ. Onkogynekologický TUMOR BOARD sa stretáva každý pondelok o 13:00 v budove Onkocentra v Michalovciach (ambulancia prednostu Onkocentra, MUDr. Radovan Barila, PhD, prízemie).
Pacientky sú po liečbe pravidelne dispenzarizované v špecializovanej poradni.

Štruktúra oddelenia

primár: MUDr. Ján Bujňák, PhD

zástupca primára: MUDr. Marianna Hubnerová

Lekári: MUDr. Nikoleta Gazdíková, MUDr. Michaela Marton

Prijmová ambulancia: MUDr. Pavol Herman

Tumor board-členovia: prednosta MUDr. Radovan Barila, PhD., prim. MUDr. Lenka Rušínová, prim.MUDr. Gabriela Herman, MPH., prim. MUDr. Ján Bujňák, PhD, prim. MUDr. Viktor Malaťák, MUDr. Bohdan Koziak, MUDr. Bibiana Brezinová, MUDr. Marianna Hubnerova, MUDr. Jana Spišáková, MUDr. Jelizaveta Medvegyeva

Liečebné možnosti a výkony

 • Komplexná, vysoko náročná a špecializovaná onkologická operačná i pooperačná starostlivosť o pacientky na úrovni onkologického centra
 • Problematika malígnych ochorení prsníka, krčka a tela maternice, vaječníkov a patológií vonkajších rodidiel
 • Koncové pracovisko pre nemocnice siete Svet zdravia
 • Rozvoj špičkovej laparoskopickej, endoskopickej operačnej liečby a ultrazvukovej diagnostiky v onko-gynekologickej oblasti

Vybavenie centra zodpovedá v súčasným európskym štandardom pre poskytovanie onkogynekologickej starostlivosti. V prípade potreby využívame pracovisko rádiológie, a to najmä vyšetrenie magnetickou rezonanciou, eventuálne vyšetrenie počítačovým tomografom (CT) a pracovisko nukleárnej medicíny SPET-CT a značenie sentinelových uzlín.

Liečime ženy s prednádorovými stavmi, ako aj pacientky s už diagnostikovanými zhubnými nádormi. Poskytujeme starostlivosť pacientkam zo siete nemocníc Sveta zdravia ako nadregionálne koncové pracovisko, ale aj ženám z iných častí Slovenska bez ohľadu na miesto bydliska.

Liečime ženy s nádorovým ochorením vulvy, pošvy, deložného hrdla, deložného tela, vaječníkov, vajíčkovodov, peritonea a prsníka. Súčasťou nášho centra je kolposkopická poradňa, kde zabezpečujeme starostlivosť o ženy s abnormálnymi nálezmi na deložnom krčku, vulve alebo pošve a mammologická poradňa, kde zabezpečujeme starostlivosť o ženy s abnormálnymi nálezmi na prsníkoch.

Onkochirurgia

 • Rozvoj spektra/šírky poskytovanej zdravotnej starostlivosti
 • Rozširujeme spoluprácu aj s nemocnicami ktoré sa nachádzajú mimo náš prirodzený región formou videokonferencie pri tumor boarde.
 • Orientácia pracoviska na nové smery rozvoja: endoskopia – špičková laparoskopia, mapovanie lymfatických uzlín.
 • Neustále vzdelávanie operatérov na medzinárodnej úrovni

Multidisciplinárna spolupráca

 • chirurgie,
 • rádiológie,
 • mamma centra
 • OAMIS

Stará sa o vás tím odborníkov

 • MUDr. Ján Bujňák PhD.

  chirurgický klaster, primár onkogynekológie

 • MUDr. Štefan Kvak

  chirurgický klaster, primár

 • MUDr. Viktor Malaťák

  rádiológia, primár

 • MUDr. Marek Pastír

  klaster OAMIS a URGENT, primár

 • MUDr. Martin Gabona

  lekár špecialista

 • MUDr. Marianna Hübnerová

  lekár

Naša Onko-gynekologická ambulancia je zaradená medzi pracoviská expertnej kolposkopie, táto ambulancia bude súčasťou novovzniknutého oddelenia.

Kontakt

Nemocnica Penta Hospitals Michalovce
Špitálska 2, 071 01 Michalovce

Ordinačné hodiny
Pondelok       08:00 – 15:30 hod.
Utorok            08:00 – 15:30 hod.       MUDr. Ján Bujňák PhD.
Streda            08:00 – 15:30 hod.        MUDr. Ján Bujňák, PhD.
Piatok            12:30 – 15:30 hod.         MUDr. Ján Bujňák PhD.

Nemocnica Michalovce, Špitálska 2, pavilón A, 2. poschodie

Telefonické objednávky
Nemocnica Michalovce, Špitálska 2: 056/641 6820,  0918 926 516

Galéria

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)