Prejsť na obsah

Doliečovacie a geriatrické oddelenie Svidník

Doliečovacie oddelenie v nemocnici vo Svidníku poskytuje lekársku, ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť pacientom preloženým z iných oddelení, vyžadujúcich ešte doliečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Doliečovacie oddelenie hospitalizuje pacientov vo veku 18 rokov a viac.

Na geriatrickom oddelení sa zaoberáme zdravotnou starostlivosťou o seniorov, t. j. osoby  vo veku nad 65 rokov. Pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o seniorov sa vychádza zo starobných zmien organizmu, multimorbility, následnej krehkosti a zníženej adaptačnej schopnosti staršieho organizmu.

Benefity

 • nepretržitá starostlivosť 24/7

 • VIP izba

 • možnosť sprevádzajúcej osoby počas hospitalizácie (ak to prevádzka dovolí)

 • dlhoročné skúsenosti v odbore

 • medziodborová spolupráca

 • aktivity pre pacientov Krajší deň

O doliečovacom oddelení

Doliečovacie oddelenie je určené na doliečenie chorých pacientov po odznení akútnej fázy ochorenia, po stabilizácii ich zdravotného stavu. Realizuje sa doliečovacia a rehabilitačná stratégia, s cieľom obnoviť mobilitu pacientov, ich sebestačnosť a samoobslužnosť.

Oddelenie má 30 lôžok zazmluvnených všetkými zdravotnými poisťovňami, ale je možná aj hospitalizácia samoplatcov. Každá izba má signalizáciu.  Na štyroch izbách je centrálny rozvod kyslíka. Ponúkame 9 trojlôžkových, jednu dvojlôžkovú a  jednu nadštandardnú jednolôžkovú izbu. Nadštandardná izba je s moderným vybavením a vlastným sociálnym zariadením.

Oddelenie je vybavené polohovateľnými posteľami. Všetky postele sú vybavené pasívnymi antidekubitárnymi matracmi, v prípade potreby sú k dispozícii i aktívne antidekubitárne matrace. Štandardné vybavenie oddelenia zahŕňa EKG prístroj, defibrilátor. Pracovisko má zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňuje pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu.

O geriatrickom oddelení

Geriatrické oddelenie sa zameriava na stanovenie funkčného stavu a potenciálu seniorov a rešpektuje vplyv sociálnych faktorov na zdravotný stav seniorov a sociálne následky ich chorôb. Významnou črtou geriatrických pacientov je starecká krehkosť (frailty), ktorá sa prejavuje sklonom ku komplikáciám a zhoršením adaptačných mechanizmov.

Pacientom poskytujeme lekársku,  rehabilitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť.

Oddelenie má 30 lôžok zazmluvnených všetkými zdravotnými poisťovňami, ale je možná aj hospitalizácia samoplatcov. Každá izba má signalizáciu.  Na štyroch izbách je centrálny rozvod kyslíka. Ponúkame 9 trojlôžkových, jednu dvojlôžkovú a  jednu nadštandardnú jednolôžkovú izbu. Nadštandardná izba je s moderným vybavením a vlastným sociálnym zariadením.

Oddelenie je vybavené polohovateľnými posteľami. Všetky postele sú vybavené pasívnymi antidekubitárnymi matracmi, v prípade potreby sú k dispozícii i aktívne antidekubitárne matrace. Štandardné vybavenie oddelenia zahŕňa EKG prístroj, defibrilátor. Pracovisko má zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňuje pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Pytliak Marek, PhD.

  primár, internista
  atestácia v odbore vnútorné lekárstvo a geriatria

  Viac
 • Mgr. Lenka Humeniková

  vedúca sestra

 • MUDr. Rudolf Dorko

  lekár

  Viac
 • MUDr. Martin Haninčik

  lekár

  Viac

Poďakovania

 • Som spokojný s personálom a starostlivosťou na tomto oddelení. Strava je dosť dobrá, vyhovuje mi, všetko mi chutí. Čistota je na oddelení výborná, vrátane toaliet, čo veľmi oceňujem. Ďakujem za dobrú starostlivosť.

  Peter Mazurik, Svidník

Kontakty

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Doliečovacie a Geriatrické oddelenie sa nachádza na 3. poschodí, pavilón A.

Návštevné hodiny
Pondelok         15:00 – 17:00 hod.
Utorok             15:00 – 17:00 hod.
Streda              15:00 – 17:00 hod.
Štvrtok             15:00 – 17:00 hod.
Piatok              15:00 – 17:00 hod.
Sobota             14:00 – 16:00 hod.
Nedeľa             14:00 – 16:00 hod.

Telefonické kontakty
Doliečovacie a Geriatrické oddelenie : +421-(0)54-7860 252

Galéria

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na overenie údajov o Vašom predchádzajúcom zdravotnom stave je žiaduce doniesť výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho obvodného lekára a odporúčanie na hospitalizáciu.

Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť kartičku poistenca, resp. občiansky preukaz.

Každý pacient má mať svoje vlastné hygienické potreby (zubná kefka, pasta, hrebeň, mydlo, uterák,  ženy – dámske hygienické vložky, muži  – holiace potreby, prezuvky).

Čo si nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

V prípade, že máme pri sebe cennosti, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.

Denný nemocničný režim

Ak to Váš pohybový režim dovoľuje a Vy sa potrebujete vzdialiť mimo priestorov oddelenia ste povinný/á informovať službukonajúcu sestru. Nie je dovolené počas hospitalizácie vzdialiť sa mimo areálu nemocnice.

Lieky

V záujme vlastnej starostlivosti o svoje zdravie je potrebné, aby ste lieky, ktoré pravidelne užívate kvôli špecifickému problému, nahlásili lekárovi a ten ich zahrnie do spektra liekov, ktoré budete počas pobytu v nemocnici  dostávať.

Stravovanie

Diéta je dôležitou  súčasťou liečby Vášho ochorenia, preto je dôležité, aby ste ju v záujme ochrany svojho zdravia aj dodržiavali. V nočnom stolíku si uskladňujte iba minimálne množstvo potravín. Potraviny podliehajúce skaze uložte do chladničky. Ak máte výhrady voči teplote stravy, máte možnosť zohriať si ju v mikrovlnke. O túto službu požiadajte službukonajúcu sestru.

Telefonické informácie

Informácie o zdravotnom stave pacienta podávame iba so súhlasom  pacienta. O zdravotnom stave informuje vždy osobne ošetrujúci lekár, službukonajúci lekár event. primár oddelenia. Telefonicky Vás z rôznych dôvodov môžeme informovať len veľmi stručne, po dohodnutej identifikácii volaného.

Ukončenie pobytu v nemocnici

O ukončení hospitalizácie budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením.

Pri prepustení Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá „Lekársku prepúšťaciu správu“, ktorú ste povinní po prepustení odovzdať obvodnému lekárovi najneskôr do troch dní.

Vážení pacienti, vieme, že pobyt v nemocnici býva pre samotných pacientov, ale aj pre ich príbuzných  a ich organizmus veľkou zaťažkávacou skúškou, ale pevne veríme, že v tento nevyhnutný čas náš personál urobil všetko preto, aby ste boli spokojní. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete obrátiť na náš personál, kedykoľvek počas pobytu.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)