Prejsť na obsah
Nemocnica Galanta

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Návštevné hodiny
 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 15:00 - 17:00
 • Nedeľa 15:00 - 17:00
Kontakt
Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Oddelenie FBLR sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice

Ambulancia FBLR : priestory rehabilitačnej časti lôžkového odd. FBLR 2. poschodie

Rehabilitačná ambulantná časť : 1. poschodie poliklinickej časti NsP
Tel: +421 (0) 31 783 3440

O fyziatricko-rehabilitačnom oddelení

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie nemocnice v Galante (FBBR) poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej a poradenskej oblasti pre pacientov s ochoreniami pohybového a nervového systému, po úrazoch a operáciách, pri funkčných a štrukturálnych poruchách sprevádzajúcich základné diagnózy.
Súčasťou starostlivosti o pacienta je aj zabezpečenie kompenzačnými, liečebnými ortopedicko-protetickými pomôckami v spolupráci s protetickými technikmi, po indikácii lekárom. Protetickí pracovníci dochádzajú 2x mesačne v utorok na naše oddelenie za účelom vyhotovenia individuálnych pomôcok.

Od roku 1983 je v prevádzke lôžkové oddelenie FBLR, ktoré disponuje 30 lôžkami. Pacienti sú hospitalizovaní na trojlôžkových izbách, 3 izby sú jednoposteľové. Jedna izba je nadštandardne vybavená za poplatok – 25 EUR/deň v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle § 44, ods. 4, číslo zákona 577/2004 Z.z. O rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Na lôžkovom oddelení je poskytovaná komplexná ošetrovateľská, liečebná a fyziatricko-rehabilitačná starostlivosť pre pacientov s poruchami pohybového aparátu rôznej etiológie.

REHABILITÁCIA PACIENTOV:

 • s postihnutím centrálneho a periférneho nervového systému (stavy po cievnej mozgovej príhode, polyneuropatie, sclerosis multiplex, Parkinsonova choroba…)
 • po operáciách chrbtice a iných neurochirurgických zákrokoch
 • po náhradách váhonosných kĺbov
 • po amputáciách končatín
 • po úrazoch
 • bez operačných zákrokov s ťažkosťami pri chronických problémoch pohybového aparátu
 • s lymfedémom

Na oddelení sa nachádza telocvičňa, úsek elektroliečby a vodoliečby, ktoré slúžia aj pre ambulantných pacientov. Pohybovú liečbu (LTV) vykonávajú vysoko kvalifikovaní a skúsení fyzioterapeuti, ktorí využívajú nielen základné, ale aj špeciálne metodiky, cielené techniky s využitím terapeutických rehabilitačných pomôcok.

POSKYTUJEME STAROSTLIVOSŤ A REHABILIÁCIE:

 • komplexné vyšetrenie pohybového aparátu a kineziologický rozbor
 • individuálne cvičenie
 • cvičenie s využitím špeciálnych metodík : Bobath, reflexné cvičenie podľa Vojtu, Kaltenborn, Kabát, cvičenie podľa Freemana, SM systém
 • balančné cvičenie na nestabilnej plošine
 • mäkké, mobilizačné techniky, postizometrická relaxácia, antigravitačná relaxácia
 • cvičenie s pomôckami (overball, fit lopty,tera bandy a pod.)
 • terapia lymfedému
 • cvičenie a edukácia pacientov s bolesťami chrbta, s chybným držaním tela a so skoliózou
 • reflexné cvičenie novorodencov, dojčiat a batoliat – po vyšetrení detským neurológom, neonatológom

Súčasťou komplexnej liečby je aj fyzikálna terapia, vrátane:

 • magnetoterapia
 • liečba ultrazvukom
 • fototerapia a laseroterapia
 • elektroliečebné procedúry s využitím nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov
 • vykonávame elektrogymnastiku a elektrostimuláciu oslabených a paretických svalov
 • prístrojovú kompresívnu terapiu
 • termoterapiu a kryoterapiu
 • vodoliečbu (vírivé kúpele na horné a dolné končatiny, hydrogalvan)
 • masáže ( klasická, reflexná masáž)
 • manuálna lymfodrenáž

Pacientov na oddelení hospitalizujeme cestou prekladu z iných oddelení nemocnice, prekladom z iných nemocničných zariadení po telefonickom dohovore lekárov. Z ambulantnej starostlivosti zvažujeme hospitalizáciu pacienta po konzultačnom vyšetrení na ambulancii, po predchádzajúcom telefonickom objednaní.

Oddelenie FBLR spolupracuje so Strednou zdravotnou školou v Trnave v odbore diplomovaný fyzioterapeut ako výukové stredisko pre dennú formu štúdia. Komplexnú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť poskytujú fyzioterapeuti nášho oddelenia aj pre pacientov hospitalizovaných na oddeleniach iných odborov našej nemocnice.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)