Prejsť na obsah

OAIM a JIS (OAMIS) Michalovce

OAIM (oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny) zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Člení sa na lôžkovú časť, anestéziologický úsek a ambulantnú časť.

JIS (jednotka intenzívnej starostlivosti) poskytuje lôžkovú liečebnú a odbornú starostlivosť pre pacientov chirurgického, traumatologického, interného, neurologického a pediatrického oddelenia. Oddelenie disponuje 17 lôžkami, z toho 3 lôžka sú pediatrické, ostatné sú určené pre chirurgických, internistických, neurologických, traumatologických pacientov. Miestnosti pre pacientov majú štandardné vybavenie, ktoré prislúcha pre JIS.

Prečo si vybrať OAMIS v Michalovciach

 • Moderné prístrojové vybavenie

  Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) v Michalovciach poskytuje lôžkovú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť v kompletne zrekonštruovaných priestoroch.  OAMIS disponuje moderným prístrojovým zariadením, zabezpečujúcim kompletnú zdravotnú starostlivosť pacientom v kritickom stave alebo predoperačnú a pooperačnú starostlivosť.

 • Skúsený tím špecialistov

  Profesionálny a skúsený personál oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny OAIM poskytuje široké spektrum zdravotnej starostlivosti o pacientov. V prípade potreby špeciálnej komunikácie napr. pre pacientov v bezvedomí, zabezpečujú komunikáciu na najvyššej možnej úrovni a ak spätná väzba nie je možná, komunikácia vychádza od personálu, od príbuzných k pacientovi, bez jeho spätnej odpovede.

 • Multidisciplinárna spolupráca

  Zabezpečenie predoperačného anestéziologického vyšetrenia si vyžaduje spoluprácu ďalších odborov, pre zhodnotenia celkového stavu pacienta, pred plánovaným operačným výkonom. Rovnako kritický stav pacienta si neraz vyžaduje spoluprácu s ďalšími odbormi. Odborný personál a lekári OAMIS v Michalovciach túto komunikáciu a spoluprácu zabezpečujú v celom rozsahu.

 • Ambulantná, lôžková starostlivosť a anestéziologické služby

  Starostlivosť OAMIS oddelenia v Michalovciach zahŕňa starostlivosť o pacientov, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť s trvalým monitoringom životne dôležitých funkcií, poskytuje anestéziologickú starostlivosť, predoperačnú ambulantnú starostlivosť, ambulantnú starostlivosť o pacientov, ktorí majú zavedené invazívne vstupy a sú v domácej starostlivosti a pooperačné tlmenie bolestí.

Informácie o oddelení OAMIS

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny OAIM a jednotky intenzívnej starostlivosti JIS

Lôžková časť OAIM 

Na úseku lôžkovej starostlivosti zabezpečujeme resuscitačnú liečbu kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov, čo si často vyžaduje prístrojovú podporu alebo prístrojovú náhradu ich činnosti.

Oddelenie disponuje 6 lôžkami, ktoré majú multidisciplinárny charakter – to znamená, že sú určené všetkým pacientom ohrozeným na živote bez ohľadu na vyvolávajúcu príčinu.

Pri poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti úzko spolupracujeme so všetkými klinickými aj paraklinickými medicínskymi odbormi.

Anestéziologický úsek OAIM

Zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Poskytuje všetky typy celkových aj regionálnych anestézii, podľa povahy operačného výkonu. V rámci nemocnice zabezpečujeme anestéziu na 6-tich operačných sálach, dvoch sálach jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú súčasťou KLASTRA COS, CS a JZS,  a na jednej sekčnej sále, ktorá sa nachádza na 1. poschodí v rámci Klastra Žena a dieťa.

V prípade, že sa dá už vopred predpokladať  intenzívnejšia dlhodobá pooperačná bolesť, je odporúčanou voľbou pre pacienta aj epidurálna analgézia, t.j zavedenie katétra cez tenkú ihlu do epidurálneho priestoru v chrbticovom kanáli, cez ktorý sa podávajú lieky na zmierenie bolesti. Pooperačnú bolesť na končatinách je možné ovplyvniť aj periférnymi blokádami. Po lokalizovaní periférneho nervu alebo pletenca sa k nemu cez špeciálnu ihlu aplikuje lokálne anestetikum a tým sa zabezpečí znecitlivenie danej končatiny a tlmenie pooperačnej bolesti.

Všetky výkony realizuje  lekár anestéziológ so špeciálnou prípravou, spolu s anestéziologickou sestrou.

Podľa potreby podávame anestézie aj na CT pracovisku. OAIM poskytuje aj pôrodnícku analgéziu PEDA – pri tzv. bezbolestných pôrodoch. Táto služba je spoplatňovaná podľa aktuálneho cenníka NsP.

Ambulantná časť OAIM

Anestéziologická ambulancia je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov,  ktorí sa pripravujú buď na operačný zákrok, alebo na nepríjemný, prípadne bolestivý diagnostický výkon. Cieľom tohto vyšetrenia je zhodnotenie rizika pre pacienta,  ktoré prináša operačný zákrok a s nim spojená anestézia.

JIS (Jednotka intenzívnej starostlivosti)

JIS poskytuje lôžkovú liečebnú a odbornú starostlivosť pre pacientov chirurgického, traumatologického, interného, neurologického a pediatrického oddelenia. Oddelenie disponuje 17 lôžkami, z toho 3 lôžka sú pediatrické, ostatné sú určené pre chirurgických, internistických, neurologických, traumatologických pacientov. Miestnosti pre pacientov majú štandardné vybavenie, ktoré prislúcha pre JIS.

Liečebné možnosti/výkony na oddelení OAMIS v Michalovciach

Liečebno – preventívna činnosť OAIM:

 • na starostlivosť o pacientov v kritickom stave na lôžku;
 • na poskytovanie znecitlivenia (anestézie) pri liečebných a diagnostických výkonoch;
 • a na ambulantnú anestéziologickú starostlivosť.

Na JIS sú hospitalizovaní pacienti:

 • u ktorých sú ohrozené vitálne funkcie alebo u ktorých je potrebné monitorovať vitálne funkcie;
 • ktorí potrebujú krátkodobú prístrojovú ventiláciu;
 • s osobitným liečebným režimom (poruchy psychiky, osobnosti, prijímania potravy);
 • s potrebou bariérového režimu.

Súčasťou vybavenia Klastra OAMIS a Urgent je aj prístrojová technika, ktorá slúži pre intenzívne monitorovanie pacientov – centrálny monitorovací systém, injektomaty, infúzne pumpy, defibrilátor, odsávačky, neinvazívny analyzátor krvných plynov, dýchacie ventilátory, EKG prístroj, pulzný oxymeter, glukometre, bronchoskop, videolaryngoskop, dialyzačný prístroj.

Náš tím lekárov a špecialistov

 • MUDr. Marek Pastír

  primár

  Viac
 • MUDr. Somošová Marcela

  zástupca primára

 • Mgr. Moravcová Mária

  manažérkla klastra OAMIS a URGENT

  Viac
 • Mgr. Seničová Juliana

  vedúca sestra klastra OAMIS a URGENT

  Viac
 • MUDr. Kováčová Mária

  lekár

 • MUDr. Gnoriková Juliána

  lekár

  Viac
 • MUDr. Pastirik Dávid

  lekár

  Viac
 • MUDr. Pillárová Petronela

  lekár

 • MUDr. Matová Anikó Izabela

  lekár

  Viac
 • MUDr. Homrok Martin, MBA

  lekár

 • MUDr. Poľaková Lucia

  lekár

  Viac
 • MUDr. Babják Ondrej

  lekár

 • MUDR. Čižmárová Kristína

  lekár

 • MUDr. Blachová Anna

  lekár

 • Dr. Hats Iryna

  lekár

 • MUDr. Barilik Michal

  lekár

 • MUDr. Mikula Marek

  lekár

 • MUDr. Vladimír Koščák

  lekár

Kontakt

Nemocnica Michalovce
Špitálska 2, 071 01 Michalovce

+421 56 6416 710
– OAIM (ARO) sestry +421 (0)56 641 6615
– Detská JIS +421 (0)56 641 6617
– JIS chirurgická, JIS interná, JIS neurologická: +421 (0)56 641 6624, 6625, 6626
– Lekárska izba OAMIS: +421 (0)56 641 6622, 6619
– Primár OAMIS: +421 (0)56 641 6620
– Manažér klastra OAMIS a Urgent: +421 (0)56 641 6621

Klaster OAMIS a URGENT sa nachádza na prízemí Nemocnice novej generácie a vznikol zlúčením oddelení OAIM a JIS .

Vyšetrovňa OAIM: +421 56 641 6618
Službukonajúci lekár OAIM: +421 56 641 6619
Stanovisko sestier JIS neurológia: +421 56 641 6624
Stanovisko sestier JIS chirurgia, interné: +421 56 641 6625
Stanovisko sestier JIS traumatológia: +421 56 641 6626
Primár OAMIS: +421 56 641 6620
Manažér klastra OAMIS a URGENT: +421 56 641 6621

Všetky e-mailové adresy majú formát: meno.priezvisko@pentahospitals.sk

ORDINAČNÉ HODINY

 • Pondelok  15:00 – 18:00
 • Utorok       15:00 – 18:00
 • Streda        15:00 – 18:00
 • Štvrtok       15:00 – 18:00
 • Piatok         15:00 – 18:00
 • Sobota         15:00 – 18:00
 • Nedeľa        15:00 – 18:00

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)