Prejsť na obsah

Urgentný príjem Michalovce

 • Starostlivosť 24/7

  Urgentný príjem našej nemocnice je pracoviskom s nepretržitou činnosťou 24 hodín denne 7 dní v týždni.

 • Multiodborový tím špecialistov

  Komplexná neodkladná medicínska starostlivosť je poskytovaná erudovaným tímom rôznych špecializácií.

 • Nadštandardné vybavenie

  Ivestíciou do kvalitného prístrojového vybavenia prinášame benefit pre našich pacientov.

 • Triedenie pacientov

  Vďaka novému spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom.

Služby

 • Urgentný príjem

  V priestoroch urgentu sa nachádza expektačná miestnosť so 6-timi lôžkami, tri všeobecné vyšetrovne, sádrovňa, miestnosť na očistu pacientov, crash-room, detská ambulancia a vyšetrovne.

  Viac
 • Príjem pacientov

  Po príchode na oddelenie urgentného príjmu je potrebné sa zaregistrovať na recepcii Urgentu, kde náš pracovník zaznamená vaše identifikačné údaje do nemocničného informačného systému.

  Viac
 • Triedenie pacientov

  Triážny pracovník zhodnotí vaše ťažkosti, celkový zdravotný stav a podľa presne stanovených kritérií vás zatriedi do adekvátnej kategórie, ktorá bude zodpovedať naliehavosti vášho stavu.

  Viac
 • Poplatky

  Za ošetrenie na urgente sa platí 10 €. Ak sa v okrese neposkytuje ambulantná pohotovostná služba alebo ak bol pacient na urgent odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby, poplatok je 2 €.

  Viac

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Jurková Monika

  primárka

  Viac
 • Mgr. Moravcová Mária

  manažérka klastra OAMIS a URGENT

  Zastáva funkciu manažérky Klastra OAMIS a URGENT. V michalovskej nemocnici je zamestnaná od roku 1988. Pracovala na onkologickom oddelení a na OAIM. Manažérkou klastra OAMIS a URGENT je od septembra 2017.

  Viac
 • Mgr. Seničová Júlia

  vedúca sestra

  Pracuje ako vedúca sestra Klastra OAMIS a URGENT. V nemocnici v Michalovciach pracuje od roku 1994. Bola sestrou na chirurgickom oddelení, na JIS chirurgického oddelenia, vedúcou sestrou Klastra Žena a dieťa.

  Viac
 • Mgr. Počatko Ivan, MPH

  manažér dennej zmeny

  Viac
 • MUDr. Porvaz Igor

  lekár

  Viac

Galéria

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s
Špitálska ul.č.2,
071 01 Michalovce
Telefonické kontakty

+421 (0) 566416 603

Chirurgická ambulancia 1:                                      +421 56 641 6605
Chirurgická ambulancia 2:                                     +421 56 641 6606
Jednotka neodkladnej úrazovej starostlivosti:   +421 56 641 6600
Službukonajúci lekár:                                              +421 56 641 6611/6613
Primár URGENTU:                                                    +421 56 641 6612
Manažér klastra OAMIS a URGENT:                     +421 56 641 6621
Poloha v nemocnici
Klaster OAMIS a URGENT sa nachádza na prízemí Nemocnice novej generácie.

Urgentný príjem

Oddelenie urgentného príjmu našej nemocnice poskytuje nepretržitú a komplexnú neodkladnú medicínsku starostlivosť s erudovaným tímom lekárov a sestier rôznych špecializácií. Ubezpečujeme vás, že vaše zdravie a vaša spokojnosť v našom oddelení je pre nás prioritou, a preto veríme, že nový spôsob a organizácia poskytovanej starostlivosti prispejú ku skvalitneniu našich služieb a starostlivosti o vás.

V priestoroch urgentu sa nachádza expektačná miestnosť so 6-timi lôžkami, tri všeobecné vyšetrovne, sádrovňa, miestnosť na očistu pacientov, crash-room (t.j. miestnosť na urgentné prvotné ošetrenie akútnych pacientov), detská ambulancia a vyšetrovne pre pacientov s chirurgickými a traumatologickými ochoreniami.

Príjem pacientov

1. Registrácia pacientov – príjem
Po príchode na oddelenie urgentného príjmu je potrebné sa zaregistrovať na recepcii Urgentu, kde náš pracovník zaznamená vaše identifikačné údaje do nemocničného informačného systému.

2. Zhodnotenie zdravotného stavu pacienta
Následne vás vyzveme na prvotné zhodnotenie vášho stavu, tzv. triáž, pri ktorej triážny pracovník zhodnotí vaše ťažkosti, celkový zdravotný stav a podľa presne stanovených kritérií vás zatriedi do adekvátnej kategórie s farebným odlíšením, ktoré bude zodpovedať naliehavosti vášho stavu.
Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom na prežitie a na celkové uzdravenie.

3. Čakanie na ošetrenie pacienta
Jednotlivé farebné skupiny sa líšia nielen naliehavosťou, ale aj časovým obdobím, počas ktorého vás zavoláme na ošetrenie. Skupiny červenej a oranžovej farby signalizujú najvyššiu prioritu – ohrozenie života a nutnosť okamžitého vyšetrenia, ostatné farebné skupiny znamenajú, že váš život nie je v ohrození, a preto vás na ošetrenie zavoláme hneď, len čo to bude možné.

4. Dĺžka čakania na definitívne ošetrenie
Dĺžka čakania na definitívne ošetrenie závisí nielen od naliehavosti vášho stavu, ale aj od aktuálnej obsadenosti a vyťaženosti oddelenia urgentného príjmu. Chceme vás však ubezpečiť, že počas celej doby čakania na ošetrenie vás bude priebežne kontrolovať a monitorovať  triážna sestra, aby včas zachytila akúkoľvek zmenu vašich doterajších ťažkostí.

Vážení pacienti, prosíme vás o trpezlivosť, keďže dĺžku vášho čakania bude ovplyvňovať potreba ošetrovania pacientov s naliehavejšími stavmi alebo až ohrozením života.

Triedenie pacientov

Triáž je proces triedenia pacientov do farebných skupín, ktoré zodpovedajú závažnosti zdravotného stavu pacienta a naliehavosti definitívneho ošetrenia na urgentnom príjme.
Vďaka tomuto opatreniu a spôsobu kategorizácie pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažným úrazom na prežitie a na celkové uzdravenie.

Poplatky na urgentnom príjme

Za ošetrenie na urgentnom príjme sa platí 10 €. V prípade, ak sa v okrese neposkytuje ambulantná pohotovostná služba alebo ak bol pacient na urgent odoslaný z ambulantnej pohotovostnej služby, poplatok je 2 €.

Poplatok sa neplatí, ak vyšetrenie trvalo najmenej dve hodiny, ak po vyšetrení nasledovala hospitalizácia, ďalej v prípade, ak dôvodom ošetrenia je akútny úraz, ku ktorému takisto nedošlo v dôsledku požitia alkoholu alebo inej návykovej látky. Poplatok neplatia nositelia najmenej zlatej Janského plakety a tehotné ženy, ak vyšetrenie súviselo s tehotenstvom.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)