Prejsť na obsah

Neurologické oddelenie Humenné

Neurologické oddelenie Svet zdravia v Humennom je súčasťou moderného klastra vnútorného lekárstva, neurológie a JIS. Neurologické oddelenie poskytuje komplexnú odbornú liečebno-preventívnu špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore neurológia. Je zamerané na diagnostiku a liečbu ochorení mozgu, miechy, periférnych nervov a svalového aparátu, vrátane špeciálnej neurofyziologickej a ultrasonografickej diagnostiky. Poskytuje modernú liečbu náhlych cievnych mozgových príhod ischemického typu metódou trombolýzy. Oddelenie zahŕňa lôžkovú, ambulantnú i stacionárnu starostlivosť pre pacientov s ochoreniami nervového systému z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.

Prečo si vybrať neurologické oddelenie v Humennom

 • Zdravotná starostlivosť 24/7

  Neurologické oddelenie ako súčasť klástra s JIS zabezpečuje kompletnú a nepretržitú zdravotnú starostlivosť, 24 hodín, denne pacientom v kritickom a stabilizovanom stave, v zlúčenom klástri dvoch odborov neurologického a interného oddelenia, v kompletne zrekonštruovaných priestoroch s modernizáciou prístrojového vybavenia.

 • Prevencia, diagnostika a liečba pacientov

  Práve vďaka ukončenej rekonštrukcii na jednom poschodí a zoskupeniu dvoch odborov dokážeme na Neurológii v Humennom lepšie a racionálnejšie využívať prístrojovú techniku, personálne kapacity a zabezpečiť tak pre pacientov kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť.n

 • Interdisciplinárny prístup

  Zabezpečenie fungovanie klastra v spojení troch odborov si vyžaduje spoluprácu pre zhodnotenia celkového stavu pacienta a stabilizáciu jeho životných funkcií. Odborný personál a lekári Neurologického oddelenia vo Svidníku túto komunikáciu a spoluprácu zabezpečujú v celom rozsahu.

 • Vysoký štandard hospitalizácie

  Klaster vnútorného lekárstva a oddelenie neurológie a JIS Humenné prešli kompletnou rekonštrukciou priestorov a izieb. Systém tzv. plávajúcich lôžok umožňuje každému pacientovi ležať na akejkoľvek izbe, kde bude preň voľné vhodné lôžko, izby sú v dvojlôžkovom štandarde.

Liečebné možnosti a výkony

Neurológia je špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním chorôb centrálneho a periférneho nervového systému, niektorých ochorení svalov a vertebrogénnych ochorení.

Neurologické oddelenie Svet zdravia Humenné:

 • poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých nemožno liečiť ambulantne,
 • stanovuje diagnostický liečebný plán,
 • pri diagnostike úzko spolupracuje s oddeleniami SVaLZ,
 • vykonáva konziliárnu starostlivosť.

Neurologické oddelenie Svet zdravia Humenné poskytuje tieto výkony:

 • elektromyografické vyšetrenie,
 • elektroencefalografické vyšetrenie,
 • vyšetrenie evokovaných potenciálov,
 • vyšetrenie extrakraniálnych ciev.

Náš tím

 • MUDr. Ivanková Iveta

  primár

  Viac
 • Mgr. Dydňanská Zuzana

  vedúca sestra

  Viac
 • MUDr. Matej Harvila

  lekár

  Viac
 • MUDr. Patrícia Korchová, MBA

  lekár

  Viac
 • MUDr. Varjanová Oľga

  lekár

  Viac
 • MUDr. Vargová Simona

  lekár

  Viac
 • MUDr. Lenka Temeryová

  lekár

  Viac
 • MUDr. Špontáková Marianna

  lekár

  Viac
 • MUDr. Zuzana Balberčáková

  lekár

  Viac

Poďakovania

 • Touto cestou by som sa chcela poďakovať za príkladnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá mojej mame, Márii Kolcunovej, hospitalizovanej na JIS a následne preloženej na Neurologické oddelenie Svet zdravia v Humennom. Moje poďakovanie patrí najmä p. primárke MUDr. Ivete Ivankovej a celému kolektívu lekárov daného oddelenia za ich odborný a ľudský prístup. Sestričkám a sanitárom daného oddelenia ďakujem za ich náročnú prácu, starostlivosť a empatiu pri ležiacich p…

  Touto cestou by som sa chcela poďakovať za príkladnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá mojej mame, Márii Kolcunovej, hospitalizovanej na JIS a následne preloženej na Neurologické oddelenie Svet zdravia v Humennom. Moje poďakovanie patrí najmä p. primárke MUDr. Ivete Ivankovej a celému kolektívu lekárov daného oddelenia za ich odborný a ľudský prístup.

  Sestričkám a sanitárom daného oddelenia ďakujem za ich náročnú prácu, starostlivosť a empatiu pri ležiacich pacientoch.

  Ďakujem.
  S pozdravom
  RNDr. Alexandra Demčáková

 • Touto cestou sa chcem poďakovať MUDr. Ivaničkovej, MUDr. Križanovi, MUDr. Žinčakovej a celému ošetrovateľskému tímu JIS interné oddelenie a tiež MUDr. Ivankovej, MUDr. Varjanovej a celému ošetrovateľskému tímu neurologického oddelenia za odbornú pomoc, starostlivosť, pochopenie a trpezlivosť počas hospitalizácie mojej mamy p. Kuzmovej.

  S úctou dcéra Galandová

 • Dobrý deň, touto elektronickou formou by som chcel poďakovať  profesionálnemu a navyše ľudskému prístupu celému oddeleniu neurologického oddelenia, kde bol v čase od 17.10.2020 po náhlej mozgovej príhode hospitalizovaný môj otec. Ich prístup od začiatku jeho prijatia bol skutočne perfektný a na poskytovanie informácií ústretový za čo im chcem veľmi pekne poďakovať, najmä MUDr. Kičíkovi, primárke MUDr. Ivankovej, sestričkám na JIS-ke ako aj sestričkám na o…

  Dobrý deň, touto elektronickou formou by som chcel poďakovať  profesionálnemu a navyše ľudskému prístupu celému oddeleniu neurologického oddelenia, kde bol v čase od 17.10.2020 po náhlej mozgovej príhode hospitalizovaný môj otec. Ich prístup od začiatku jeho prijatia bol skutočne perfektný a na poskytovanie informácií ústretový za čo im chcem veľmi pekne poďakovať, najmä MUDr. Kičíkovi, primárke MUDr. Ivankovej, sestričkám na JIS-ke ako aj sestričkám na oddelení a samozrejme kompletnému personálu uvedeného oddelenia. Ak je takýto prístup tohto oddelenia ku každému pacientovi, čo si myslím, že je, tak klobúk dole pred ich trpezlivosťou a ochotou spolupracovať s blízkymi osobami hospitalizovaných pacientov. Ešte raz veľké ďakujem.

  S úctou
  Ing. Ivan Pavlík

 • Týmto by som sa rada poďakovala JIS Neurológii v Humennom za ukážkovú starostlivosť o môjho otca Michala Stemnického.
  Chcem sa poďakovať pani primárke a pani doktorke Ivankovej, za ich odborný a ľudský prístup, za ich snahu, spraviť preňho všetko čo je lekársky možné.
  Sestričkám a celému personálu ďakujem za starostlivosť, opateru a za dobré slovo ktoré nestojí nič, ale je na nezaplatenie.

  Ďakujem
  Stemnická

 • Touto cestou by som chcela vysloviť veľkú vďaku a uznanie všetkým zamestnancom neurologického oddelenia, kde som bola desať dní hospitalizovaná. Ďakujem im za dôstojný prístup, trpezlivosť a starostlivosť počas mojej liečby. Som presvedčená, že pocit bezpečia a spokojnosti v značnej miere prispieva k úspešnému uzdraveniu pacientov. Vyjadrujem pochvalu a poďakovanie p. primárke, ktorá je veľmi operatívna, zaujíma sa o stav svojich pacientov. Takmer denne vyk…

  Touto cestou by som chcela vysloviť veľkú vďaku a uznanie všetkým zamestnancom neurologického oddelenia, kde som bola desať dní hospitalizovaná. Ďakujem im za dôstojný prístup, trpezlivosť a starostlivosť počas mojej liečby. Som presvedčená, že pocit bezpečia a spokojnosti v značnej miere prispieva k úspešnému uzdraveniu pacientov. Vyjadrujem pochvalu a poďakovanie p. primárke, ktorá je veľmi operatívna, zaujíma sa o stav svojich pacientov. Takmer denne vykonáva vizitu, pacientov navštevuje aj mimo nej. Je veľmi pozorná, ústretová, chápavá a profesionálna. Vysoko hodnotím prácu zdravotných sestier. Sú to milé profesionálky, ktoré si vedia poradiť vo všetkom. Vidieť, že práca na tomto oddelení je dobre menežovaná. Je tam čistota ako na izbách, tak na toaletách a chodbách. Ďakujem všetkým na tomto oddelení za odborný prístup a ochotu pomôcť.

  Mgr. Ľuba Gramatová, Humenné

 • Vážená pani primárka, v mene našej dcérky Mgr. Elenky Buzinkaiovej Vám a celému kolektívu neurologického oddelenia chceme srdečne poďakovať.

  Vďační Ing. Ján a Mária Buzinkaiovi

Kontakt

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí pavilón E (bývalá budova LDCH).

Neurologické oddelenie/primár: +421 (0) 57 770 6050, iveta.ivankova@pentahospitals.sk
Neurologické oddelenie/vedúca sestra: +421 (0) 57 770 6051, zuzana.dydnanska@pentahospitals.sk
Neurologické oddelenie/vyšetrovňa: +421 (0) 57 770 6055
Neurologické oddelenie/JIS: +421 (0) 57 770 6052

NÁVŠTEVNÉ HODINY

 • Pondelok       14:00 – 17:00
 • Utorok           14:00 – 17:00
 • Streda            14:00 – 17:00
 • Štvrtok           14:00 – 17:00
 • Piatok            14:00 – 17:00
 • Sobota           14:00 – 17:00
 • Nedeľa           14:00 – 17:00

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7, 066 01 Humenné

Galéria

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)