Prejsť na obsah
Nemocnica Galanta

OAMIS – Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej medicíny

Návštevné hodiny
  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 15:00 - 17:00
  • Nedeľa 15:00 - 17:00
Kontakt
Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Oddelenie sa nachádza na I. poschodí nemocnice.
Tel: +421 (0) 31 783 3426 – OAIM / +421 (0) 31 783 3427 – JIS

O oddelení

AIM je interdisciplinárnym odborom zdravotnej starostlivosti, ktorý skúma a poskytuje anestéziologickú a intenzívnu starostlivosť. Organizácia poskytovania anestéziologickej a intenzívnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach trvale zabezpečuje odbornú úroveň a širokú dostupnosť odborných činností. Zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej i neoperačnej povahy. Pri týchto výkonoch je nevyhnutné dostatočné personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie v zmysle platných predpisov, aby mohli byť výkony kvalitné a bezpečne realizované s max. ohľadom na bezpečnosť pacienta.

Pri poskytovaní anestéziologickej starostlivosti a pri aplikácii princípov int. medicíny spolupracuje s operačnými i neoperačnými odbormi zdrav. starostlivosti.

OAIM SA DELÍ NA:

Úsek intenzívnej starostlivosti

Intenzívna starostlivosť je najvyššou formou starostlivosti v systéme diferencovanej starostlivosti a jej náplňou je starostlivosť o kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie jednotlivých vitálnych funkcií. Intenzívna starostlivosť je spravidla indikovaná aj ako pokračovanie akútnej resuscitačnej alebo urgentnej prednemocničnej starostlivosti v rámci iných odborov. OAIM disponuje 7 lôžkami.

Úsek anestéziologický

Zaisťuje anestézie a diagnostické výkony v odboroch chirurgia, traumatológia, urológia, gynekológia a pôrodníctvo. Nemocnica disponuje so 7 operačnými sálami + zákrokovňa na gynekologickom oddelení, Podľa potreby anestézie sa vykonávajú kardioverzie na koronárnej jednotke. V rámci anestéziológie sa podieľame na riešení akútnej pooperačnej bolesti. Taktiež vykonávame pooperačnú analgéziu u pacientov so zavedenými epidurálnymi katétrami. Poskytujeme aj pôrodnícku analgéziu, epidurálnou cestou. Ročne sa vykoná okolo 3 500 anestéziologických výkonov.

Liečebné možnosti

U prijatých pacientov na lôžkovú časť monitorujeme pomocou invazívnej hemodynamiky /zavedenie CVK, invazívne meranie art.TK pomocou zavedenia art. linky za účelom spresnenia diagnostiky a zefektívnenia liečebných postupov.

Máme vytvorené akútne trauma lôžko, pre zvládnutie akútnej polytraumy vyžadujúce UPV a invazívne sledovanie hemodynamiky v rámci spolupráce s trauma –teamom. Na 7 lôžkovom oddelení máme k dispozícii 6 kvalitných ventilátorov.

Všeobecné pokyny ku hospitalizácii

Indikácie k hospitalizácii na OAIM

a) pacienti, u ktorých došlo k zlyhaniu jedného alebo viacerých vitálne dôležitých orgánov alebo orgánových systémov
b) pacienti, u ktorých došlo po stabilizácii chronického zlyhávania k akútnemu zhoršeniu stavu
c) pacienti, u ktorých vzhľadom na základné ochorenia je predpoklad, že ďalší vývoj ochorenia smeruje k zlyhávaniu
d) pacienti, u ktorých došlo počas anestézie k závažnej komplikácii, ktorá môže viesť k zlyhávaniu orgánov alebo orgánových systémov
e) pacienti, u ktorých je vzhľadom na základné ochorenie potrebná nevyhnutná špecializovaná predoperačná príprava , ktorá má zabrániť rozvoju per. – a pooperačných komplikácií
f) pacienti zaradení do odberového programu orgánov pre transplantačné účely.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)