Prejsť na obsah

OAIM – oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

OAIM – oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny patrí medzi základné oddelenia nemocnice. Odbor OAIM zahŕňa dve základné oblasti, a to anestéziológiu a intenzívnu medicínu.

Anestéziologická časť zabezpečuje bezbolestný a hlavne bezpečný priebeh operácií a iných zákrokov alebo bolestivých, či inak nepríjemných diagnostických alebo liečebných postupov. Nosnou časťou anestéziológie je vykonávanie celkovej alebo regionálnej anestézie na operačných sálach – chirurgických, úrazových (traumatologických), ortopedických a gynekologických. Tie sú vybavené modernými anestéziologickými prístrojmi, ktoré obsluhuje skúsený personál.nOkrem toho zabezpečujeme anestéziologickú činnosť aj na iných oddeleniach našej nemocnice (oddelenie vnútorného lekárstva, RDG oddelenie, epidurálne anestézie pri pôrodoch).

Ročne je personálom OAIM vykonaných 2200 anestézii.

Benefity

 • 24/7

 • skúsený tím špecialistov

 • moderné prístrojové vybavenie

Liečebné možnosti/výkony

Pred každou operáciou, resp. anestéziou (narkózou) sa vykonáva anestéziologické predoperačné vyšetrenie. Pri plánovaných operáciách sa vykonáva v našej špecializovanej predanestetickej ambulancii – Predanestetická ambulancia he N51499025201 – ProCare a Svet zdravia

Celková anestézia je stav celkového znecitlivenia s riadenou stratou vedomia a potlačením reflexnej odpovede na bolesť a zahŕňa zavedenie kanyly do priedušnice. Regionálna anestézia predstavuje znecitlivenie tej časti tela, na ktorej bude operačný zákrok vykonaný. Ak je to v pacientovom záujme, lekár odporučí odklad operácie alebo konzervatívny postup (napr. pri akútnom alebo závažnom chronickom ochorení). Pri neodkladných operačných zákrokoch sa predoperačné vyšetrenie vykonáva ihneď ako je to možné pri lôžku pacienta. V tomto prípade sa vykonávajú len najnevyhnutnejšie úkony v čo najkratšom možnom čase.

Intenzívna starostlivosť je zabezpečovaná na lôžkovom oddelení. Ide o starostlivosť o pacientov so zlyhávajúcimi životne dôležitými funkciami (t.j. dýchanie a krvný obeh) a pacientov s poruchou vedomia, ku ktorej dochádza z rôznych príčin úrazy, porážky, akútne otravy, stavy po resuscitácií, atď.). Na OAIM sú liečení pacienti, ktorí boli prvotne ošetrení RZP/RLP a tak tiež pacienti preložení z iných oddelení nemocnice pre závažné zhoršenie stavu.

Súčasťou oddelenia je aj Algeziologická ambulancia – Algeziologická ambulancia Humenné – ProCare a Svet zdravia

Lôžkové oddelenie je vybavené desiatimi polohovateľnými, plne monitorovanými lôžkami, z toho je sedem vybavených prístrojmi vykonávajúcimi dlhodobé umelé dýchanie (tzv. ventilátormi). Ročne je na OAIM hospitalizovaných 200pacientov, ktorých pobyt na oddelení je od niekoľkých hodín až po niekoľko mesiacov, v extrémnych prípadoch aj niekoľko rokov.

Najdôležitejšou súčasťou OAIM je vzdelaný, zodpovedný a skúsený personál, ktorý tvoria lekári, anestéziologické sestry, sestry pri lôžku a sanitári.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

STARÁ SA O VÁS TÍM ODBORNÍKOV

 • MUDr. Saladiak Stanislav

  primár

 • MUDr. Krivjanský Ľubomír

  zástupca primára

 • MUDr. Marčišinová Monika

  lekár

 • MUDr. Benjamín Bančej

  lekár

 • Mgr. Rošová Jana

  vedúca sestra

 • Mgr. Rudíková Adriana

  manažérka dennej zmeny

Poďakovania

 • Dobrý deň, vážený pán primár, chcela by som vyjadriť Vášmu oddeleniu – ani neviem presne ako to povedať – asi obdiv, s akou starostlivosťou pristupujú k pacientom a k návštevám pacientov. Som strašne milo prekvapená, že dnes (v takej čudnej dobe) existujú veľmi milé, úslužné sestry, sanitári a vôbec ktokoľvek, koho som na Vašom oddelení stretla. Máte na oddelení skvelý tím, ktorému vyslovujeme veľké ĎAKUJEM a prajem Vám i celému oddeleniu ve…

  Dobrý deň, vážený pán primár,

  chcela by som vyjadriť Vášmu oddeleniu – ani neviem presne ako to povedať – asi obdiv, s akou starostlivosťou pristupujú k pacientom a k návštevám pacientov. Som strašne milo prekvapená, že dnes (v takej čudnej dobe) existujú veľmi milé, úslužné sestry, sanitári a vôbec ktokoľvek, koho som na Vašom oddelení stretla.
  Máte na oddelení skvelý tím, ktorému vyslovujeme veľké ĎAKUJEM a prajem Vám i celému oddeleniu veľa zdravia a všetko dobré.

  Ďakujem za môjho svokra p. Baloga.

 • Dobrý deň, touto cestou sa chceme úprimne poďakovať celému kolektívu oddelenia OAIM v Humennom za starostlivosť o nášho nebohého brata Andreja. Bohužiaľ aj napriek Vašej snahe sme o brata prišli. Veľká vďaka za vyslovené slová útechy a povzbudenie.
  Súrodenci Andreja Čiráka s rodinami (Štefan, Peter, Ľuboslava, Ján a Beáta)

  Ďakujem
  Štefan Čirák

 • Chcel by som sa poďakovať celému lekárskemu kolektívu pod vedením MUDr. Saladiaka Stanislava, primára, vysokoprofesionálneho lekára s veľkým srdcom, a lekárskou odbornosťou. Pán primár  aj napriek svojej zodpovednej práci bol vždy milý, láskavý a stále pripravený poskytnúť čo najlepšiu zdravotnú pomoc.Taktiež ďakujem všetkým lekárom: MUDr.Britanovej,MUDr.Marčišinovej, MUDr.Krivjanskému a ďalším lekárom, na ktorých si mená nespomeniem, zdravotným sestrá…

  Chcel by som sa poďakovať celému lekárskemu kolektívu pod vedením MUDr. Saladiaka Stanislava, primára, vysokoprofesionálneho lekára s veľkým srdcom, a lekárskou odbornosťou. Pán primár  aj napriek svojej zodpovednej práci bol vždy milý, láskavý a stále pripravený poskytnúť čo najlepšiu zdravotnú pomoc.
  Taktiež ďakujem všetkým lekárom: MUDr.Britanovej,MUDr.Marčišinovej, MUDr.Krivjanskému a ďalším lekárom, na ktorých si mená nespomeniem, zdravotným sestrám,všetkým zamestnancom a celému kolektívu, ktorí pracujú na OAIM, za moje uzdravenie.
  Lekári, sestričky, boli ste úžasní, milí, starostliví. Veľmi oceňujem vašu obetavú a náročnú prácu, váš ľudský prístup k pacientom 24 hodín denne a 7 dní v týždni. S láskou, humorom a usmievavou tvárou ste boli pri mne  a dávali ste mi tým aj psychickú podporu.
  Chcem Vám ešte raz všetkým z úprimného srdca poďakovať a zaželať celému kolektívu OAIM veľa zdravia, mnoho pracovných síl,úspechov v práci a súkromí a čo najviac vyliečených pacientov.

  váš pacient: Mudrík Vladimír

 • Dovoľte nám z celého srdca vyjadriť naše úprimné poďakovanie primárovi OAIM MUDr. Saladiakovi a celému jeho personálu. Počas hospitalizácie našej mamy, starej mamy pani Márie Hromjakovej (covid pac.), ktorá bola do vašej nemocnice prevezená z Vranova nad Topľou v kritickom stave, následne bola napojená na UPV a odoslaná do KE na operáciu pľúc, mali našu obrovskú úctu a obdiv. V tomto našom rodinnom nešťastí sme mali veľké šťastie, že sa naša mama dostala do …

  Dovoľte nám z celého srdca vyjadriť naše úprimné poďakovanie primárovi OAIM MUDr. Saladiakovi a celému jeho personálu. Počas hospitalizácie našej mamy, starej mamy pani Márie Hromjakovej (covid pac.), ktorá bola do vašej nemocnice prevezená z Vranova nad Topľou v kritickom stave, následne bola napojená na UPV a odoslaná do KE na operáciu pľúc, mali našu obrovskú úctu a obdiv. V tomto našom rodinnom nešťastí sme mali veľké šťastie, že sa naša mama dostala do vašich dobrých a zodpovedných rúk. V súčasnosti je z nej rekonvalescent v nemocničnej liečbe, čoskoro však bude prepustená do domácej starostlivosti. Naša mama dnes samostatne dýcha, rehabilituje a naberá stratené kilogramy. U pána primára sme sa zakaždým stretávali s maximálnym ústretovým, ľudským a vysoko profesionálnym prístupom, úprimnou láskou k blížnemu a zdravým optimizmom.

  Ďakujeme a prajeme v týchto ťažkých časoch nech pomáhať je aj naďalej vaším poslaním.

  S pozdravom rodina Hromjaková

 • Keď sa zameriate na to, aby ste našli niečo dobré v každej situácii, zistíte, že Váš život bude odrazu plný vďačnosti – pocitu, ktorý vyživuje dušu… S nesmiernou úctou by som rada poďakovala primárovi oddelenia MUDr. Stanislavovi Saladiakovi a MUDr. Ľubomírovi Krivjanskému za vysoko profesionálny, ale predovšetkým ľudský prístup k mojim zdravotným problémom. Veľmi si cením Vašu ochotu a láskavosť, ktorú ste voči mne prejavili v mojej neľahkej …

  Keď sa zameriate na to, aby ste našli niečo dobré v každej situácii, zistíte, že Váš život bude odrazu plný vďačnosti – pocitu, ktorý vyživuje dušu…

  S nesmiernou úctou by som rada poďakovala primárovi oddelenia MUDr. Stanislavovi Saladiakovi a MUDr. Ľubomírovi Krivjanskému za vysoko profesionálny, ale predovšetkým ľudský prístup k mojim zdravotným problémom. Veľmi si cením Vašu ochotu a láskavosť, ktorú ste voči mne prejavili v mojej neľahkej situácii. Poďakovanie tiež patrí aj celému tímu OAIM. Je zrejmé, že pre Vás všetkých, ktorí ste na mňa dohliadali, je práca nielen povolaním plným humánnosti a trpezlivosti, ale aj poslaním.

  S úctou ďakujem, Silvia Kaššaiová.

 • Drahý kolektív Nemocnice A. Leňa v Humennom, touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať celému personálu na tomto oddelení, zdravotným sestrám, doktorom a doktorkám a pánovi primárovi MUDr. Ladislavovi Hamadejovi. Za ich ústretovosť, profesionalitu, ľudskosť a ich zdravotnú starostlivosť o pacienta, ktorú vykonávajú denne s plným nasadením. Veľký rešpekt týmto ľuďom, ale hlavne moja vďaka pánovi doktorovi MUDr. Fockovi za jeho zlaté ruky, profesionálny pr…

  Drahý kolektív Nemocnice A. Leňa v Humennom, touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať celému personálu na tomto oddelení, zdravotným sestrám, doktorom a doktorkám a pánovi primárovi MUDr. Ladislavovi Hamadejovi. Za ich ústretovosť, profesionalitu, ľudskosť a ich zdravotnú starostlivosť o pacienta, ktorú vykonávajú denne s plným nasadením. Veľký rešpekt týmto ľuďom, ale hlavne moja vďaka pánovi doktorovi MUDr. Fockovi za jeho zlaté ruky, profesionálny prístup, ľudskosť a starostlivosť. Takisto celému tímu anestezilógie počas dňa operácie za ich prípravu už na sále a psychickú podporu. Už na druhý deň som necítila žiadne bolesti, cítila som sa skvelo a na ďalší deň som mohla ísť domov a doliečiť sa v domácom prostredí.

  Všetkým touto cestou pekne ďakujem. Som Veľmi spokojná.

  Slávka Gaľová

 • Chcela by som sa úprimne poďakovať oddeleniu anestéziológie a intenzívnej medicíny v Humennom (OAIM). Moje veľké ďakujem patrí CELÉMU personálu na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Humennom. Na tomto oddelení som sa stretla s kvalitnou starostlivosťou, dobrými ľuďmi, empatiou, pochopením a ľudskosťou. Svoju prácu si robíte zodpovedne a starostlivo. Ďakujem za vás, za vašu prácu a skláňam pred ňou poklonu. Pomáhate ľudom vtedy, keď to na…

  Chcela by som sa úprimne poďakovať oddeleniu anestéziológie a intenzívnej medicíny v Humennom (OAIM). Moje veľké ďakujem patrí CELÉMU personálu na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Humennom. Na tomto oddelení som sa stretla s kvalitnou starostlivosťou, dobrými ľuďmi, empatiou, pochopením a ľudskosťou. Svoju prácu si robíte zodpovedne a starostlivo. Ďakujem za vás, za vašu prácu a skláňam pred ňou poklonu. Pomáhate ľudom vtedy, keď to najviac potrebujú. Ochraňujete najvyššiu hodnotu, ktorou je život. Postavili ste môjho otca naspäť na nohy a dali nám nádej. Z celého srdca, vám všetkým chcem poďakovať. Ďakujem.

  S pozdravom Jakubová

 • Touto cestou by som chcela pochváliť a poďakovať všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom pod vedením  primára úrazovej chirurgie v Humennom MUDr. Olacha za ich profesionálnu odbornosť počas mojej hospitalizácie. Na tomto oddelení som nikdy neležala a svojím ľudským prístupom a ústretovosťou  mi vytvorili príjemné prostredie podobné tomu domácemu. Osobitne vyzdvihujem odbornosť prijímajúceho lekára na urgente MUDr. Jána Kasinca a zdravotnej sestry …

  Touto cestou by som chcela pochváliť a poďakovať všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom pod vedením  primára úrazovej chirurgie v Humennom MUDr. Olacha za ich profesionálnu odbornosť počas mojej hospitalizácie. Na tomto oddelení som nikdy neležala a svojím ľudským prístupom a ústretovosťou  mi vytvorili príjemné prostredie podobné tomu domácemu. Osobitne vyzdvihujem odbornosť prijímajúceho lekára na urgente MUDr. Jána Kasinca a zdravotnej sestry a vyslovujem  ,,veľké ďakujem,“ za citlivý a láskavý prístup. Viem, že to nebola samozrejmosť, mala som veľký strach a stres z toho čo sa  bude diať. Povzbudivé slová a úsmev mi dodali odvahu a silu. Úprimne a z celého srdca ďakujem MUDr. Karoľovej, ktorá vykonala repozíciu zápästia a primárovi MUDr. Saladiakovi s ktorými  som sa strela na operačnej sále za ich kvalitnú prácu a povzbudivé slová. Nakoľko aj ja pracujem s ľuďmi a stretávam sa s rôznymi názormi aj negatívnymi na naše zdravotníctvo som úprimne rada, že  to tak nie je. Všetkým Vám prajem veľa zdravia, síl pri výkone náročného, obetavého povolania.

  S úctou, Daniela Štarmachová

 • S láskou a úctou prejavujem veľkú vďačnosť celému kolektívu OAMIS-u, teda Oddeleniu anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti v Nemocnici Andreja Leňa v Humennom – skvelému pánovi primárovi MUDr. S. Saladiakovi a MUDr. Ľ. Krivjanskému i ostatným ošetrujúcim lekárom, milým sestričkám a všetkým ostatným pracovníkom oddelenia za profesionálny prístup, ochotu a ľudskosť počas celej hospitalizácie môjho milovaného manžela Viktora Dobrovolsk…

  S láskou a úctou prejavujem veľkú vďačnosť celému kolektívu OAMIS-u, teda Oddeleniu anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti v Nemocnici Andreja Leňa v Humennom – skvelému pánovi primárovi MUDr. S. Saladiakovi a MUDr. Ľ. Krivjanskému i ostatným ošetrujúcim lekárom, milým sestričkám a všetkým ostatným pracovníkom oddelenia za profesionálny prístup, ochotu a ľudskosť počas celej hospitalizácie môjho milovaného manžela Viktora Dobrovolského, ktorého zradilo srdiečko. Toto oddelenie mu počas bdelej kómy za celých päť týždňov bolo náhradným a vysoko profesionálnym domovom. Pre mňa i moje dcéry boli veľkou psychickou oporou. Každé ich slovo bolo milé a pohladenie úprimné. Za to im úprimne a z celého srdca ďakujem.

  Anna Dobrovolská

 • Uplynul rok od záchrany našej milej mamičky pani Magdalény Karasovej. Naše poďakovanie patrí za maximálnu profesionalitu, ochotu a ľudskosť tímu chirurgického oddelenia tímu OAIM v nemocnici Svet zdravia Humenné. Zo srdca znejú naše slová obrovská VĎAKA Vám.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)