Prejsť na obsah
Nemocnica Rožňava

OAMIS - oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Návštevné hodiny
  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 14:00 - 17:00
  • Nedeľa 14:00 - 17:00
Kontakt
Špitálska 1, 048 01 Rožňava
Oddelenie sa nachádza na 1. poschodí budovy širšie komponenty (spojovacia časť  pavilónu A a B). Prístup do priestorov oddelenia je zabezpečený schodišťom a výťahom z obidvoch pavilónov.Stanovište sestier OAIM: +421 (0) 58777 1326

Stanovište sestier JIS: +421 (0) 58777 1226

Primár oddelenia: +421 (0) 58777 1221

Vedúca sestra: +421 (0) 58777 1223

Tel: +421 (0) 58777 1226, 1326

O oddelení

Oddelenie poskytuje liečebnú starostlivosť v interdisciplinárnom a základnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína podľa koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore. Prijíma pacientov, u ktorých bezprostredne hrozí zlyhanie základných životných funkcií. Oddelenie disponuje spolu s 12 lôžkami, z toho sú 4 lôžka OAIM, 1 lôžko OAIM v izolačnej miestnosti a v rámci novovytvorenej jednotky OMIS 7 lôžkami.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Prijímame pacientov, u ktorých bezprostredne hrozí zlyhanie základných životných funkcií alebo pacientov,  u ktorých už k zlyhaniu životných funkcií došlo. Na oddelenie sú pacienti prijímaní po dovezení RZP, z ostatných oddelení nemocnice, prípadne z ambulancie.

Zabezpečujeme vnútro ústavnú resuscitačnú činnosť. Na OMIS sa pacientovi poskytuje komplexná intenzívna starostlivosť. Vykonávame podporu zlyhávajúcich životných funkcií, umelú pľúcnu ventiláciu, nepretržité monitorovanie pacienta. Zabezpečujeme aj komplexnú pooperačnú starostlivosť u rizikových pacientov. OMIS zároveň  poskytuje aj anestéziologickú starostlivosť, ktorá zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy pre operačné a neoperačné oddelenia.

Zaisťujeme celkové a regionálne anestézie pre liečebné a diagnostické výkony v odboroch chirurgia, traumatológia, gynekológia a pôrodníctvo, analgosedácie v rámci terapeutických výkonov – kardioverzie na internej JIS, v rámci diagnostických výkonov na endoskopickom pracovisku (gastroskopie, kolonoskopie), sedáciu v rámci RTG diagnostiky (CT pracovisko).

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Návštevy chorých vo vyhradených priestoroch sú povolené v zmysle Charty práv pacienta. Výnimky z návštevných hodín udeľuje primár oddelenia. Návštevné hodiny môžu byť upravené podľa charakteru prevádzky OAMIS, epidemiologickej situácie a zdravotného stavu pacienta. Návšteva pri vstupe na oddelenie používa ochranný odev. Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva lekár v súlade s platnou legislatívou.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)