Prejsť na obsah

Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie centrálnej sterilizácie realizuje svoju odbornú činnosť v oblasti predsterilizačných úkonov a samotnej sterilizácie zdravotníckych pomôcok v komplexe spoločných vyšetrovacích zložiek zdravotníckeho zariadenia. Svoje služby poskytuje jednotlivým oddeleniam zdravotníckeho zariadenia, privátnym ambulanciám a neštátnym zdravotníckym zariadeniam.

Benefity

  • Služby pre privátne ambulancie

  • Sterilizácia zdravotníckych pomôcok pre nemocnicu

  • Bezpečnosť pacienta na prvom mieste

  • Kvalifikovaný personál

O oddelení

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok je odbor medicíny, ktorý na základe poznatkov z epidemiológie a mikrobiológie, charakteru a použitia zdravotníckej pomôcky v liečebno-preventívnej starostlivosti, sa zaoberá výkonom dezinfekcie a sterilizácie (resterilizácie), ktorý vedie k usmrteniu životaschopných mikroorganizmov vrátane spór.

Výsledkom činnosti je sterilná alebo vydezinfikovaná zdravotnícka pomôcka. Zdravotnícka pomôcka je nástroj, prístroj, textília alebo iný výrobok určený na opakované použitie pri ošetrovateľských, preventívnych a diagnostických výkonoch a vyšetreniach.

Liečebné možnosti/Výkony

Hlavnou činnosťou oddelenia je príprava sterilnej zdravotníckej pomôcky určenej k opakovanému použitiu tak, aby jej používanie neohrozovalo, priamo alebo nepriamo, klinický stav alebo bezpečnosť pacienta, zdravie a bezpečnosť používateľa.

Príprava sterilnej zdravotníckej pomôcky v overenom a pravidelne kontrolovanom systéme kvality si vyžaduje splnenie nasledujúcich aspektov:

  • použitie vhodných priestorov určených na tento účel,
  • použitie validovanej predsterilizačnej a sterilizačnej techniky,
  • zamestnanie kvalifikovaných a príslušne zaškolených pracovníkov,
  • použitie validovaných postupov a metód na všetkých stupňoch prípravy,
  • organizačné zabezpečenie prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky tak, aby sa nevynechal žiadny stupeň prípravy v určenom poradí.

Náš tím

Kontakt

Pracovná doba
Pondelok     7:00 – 15:30
Utorok          7:00 – 15:30
Streda           7:00 –15:30
Štvrtok         7:00 – 15:30
Piatok           7:00 – 15:30

Obedňajšia prestávka
11:30 – 12:00

Oddelenie sa nachádza na prízemí pavilónu D

Doplnkové informácie

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka

Kontakt: 057/7706 485

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7, 066 01 Humenné

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)