Prejsť na obsah

Oddelenie dlhodobo chorých

Na oddelení dlhodobo-chorých pacientom poskytujeme liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú zameriavame na dosiahnutie nezávislosti a sebestačnosti pacientov, aby pri odchode domov boli primerane aktívni. U ležiacich pacientov zameriavame starostlivosť na prevenciu preležanín a iných komplikácií súvisiacich s imobilitou. Prihliadame na individuálne potreby pacienta a uspokojovanie jeho bio-psycho-sociálnych, kultúrnych a spirituálnych potrieb.nNašim cieľom je udržať optimálny zdravotný stav pacientov a zlepšiť kvalitu života.

Prečo si vybrať oddelenie dlhodobo chorých

  • Zdravotná starostlivosť 24/7

  • Kvalitná diagnostika, liečba a ošetrovanie pacientov

  • Profesionálny prístup personálu

O oddelení

Oddelenie liečby dlhodobo chorých poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom v spádovej oblasti Rimavská Sobota, Tornaľa, Lučenec.

Oddelenie dlhodobo chorých má 30 lôžok, a je rozdelené na časť pre mužov a časť pre ženy. Na oddelenie dlhodobo chorých sa prijímajú dospelí pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku, prekladom z iného oddelenia našej nemocnice, alebo na základe poukazu od praktického alebo odborného lekára po schválení zdravotnou poisťovňou.

Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta a vnútornými normami oddelenia, v priemere trvá 21 dní. Cieľom našej starostlivosti je stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav pacienta tak, aby si čo najdlhšie udržal sebestačnosť a oddialiť jeho závislosť a odkázanosť na druhej osobe.

Liečebné možnosti/výkony

Oddelenie poskytuje odbornú liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje náročnú diagnostiku a terapeutické postupy, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu s každodennou lekárskou vizitou. Liečba pacientov na oddelení dlhodobo chorých zahŕňa komplexnú diagnostiku, liečbu, ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitačnú starostlivosť.

Najčastejšími diagnózami prijímaných pacientov sú cievne príhody s pridruženými komplikáciami, malígne ochorenia, chronické kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, poúrazové a postoperačné stavy, následné stavy dlhodobej imobility s preležaninami.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na plánovanú hospitalizáciu si so sebou prineste osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca), zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam), lieky, ktoré pravidelne užívate, veci osobnej potreby (pyžamo, papuče, uterák, mydlo, šampón, zubnú kefku, pastu, holiace potreby, …).

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

O vaše zdravie sa stará tím lekárov a špecialistov

  • MUDr. Egon Lenner primár

    Na ODCH Rimavská Sobota pôsobí ako primár oddelenia od roku 2014.Štúdium medicíny ukončil na FVL UK Praha v roku 1989.V rokoch 1991-2014 pracoval na internom oddelení NsP Rim.Sobota, špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva vykonal v roku 1993. Aktuálne sa venuje klinickému skúšaniu liekov v rámci výskumných projektov koordinovaných Európskou liekovou agentúrou EMA .

  • Gabriela Oláhová vedúca sestra

    Pôsobí ako vedúca sestra na oddelení ODCH. Ošetrovateľskú prax získala ako sestra pri lôžku od roku 1994 na chirurgickom oddelení a infekčnom oddelení.nOd apríla 2000 pôsobí na ODCH najskôr ako sestra pri lôžku a neskôr ako vedúca sestra od roku 2010. Má ukončené VOV- Diplomovaná všeobecná sestra od roku 2002, špecializáciu v odbore od roku 2010.

Kontakt

Svet zdravia, a.s.
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1
979 12  Rimavská Sobota

Kontakty:
Primár MUDr. Egon Lenner: 047/ 56 12 354
Vedúca sestra Gabriela Oláhová: 047/ 56 12 356
Oddelenie muži: 047/ 56 12 403
Oddelenie ženy: 047/ 56 12 317

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí budovy Chirurgického pavilónu nemocnice (E pavilón).

Návštevné hodiny

PO – PIA   14.30 – 16.30
SO – NE    14.30 – 16.30

 

Galéria

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)