Prejsť na obsah

Psychiatrické oddelenie Rimavská Sobota

Psychiatrické oddelenie poskytuje odbornú psychiatrickú starostlivosť pre dospelých v rámci piatich okresov banskobystrického kraja – Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca.  Psychiatria je oblasť medicíny zameraná na diagnostiku, liečbu a prevenciu duševných, emočných a behaviorálnych porúch.nPsychiatrickú starostlivosť pre dospelých poskytujeme na 80 lôžkovom oddelení so štyrmi pododdeleniami. Pod psychiatrické oddelenie spadajú 2 ambulancie pre dospelých, a ambulancia detskej psychiatrie. Súčasťou oddelenia je aj Centrum psychofyziologickej diagnostiky a neuromodulácie (EEG, rTMS, neurofeedback), denný stacionár s 20 lôžkami, psychologická ambulancia a rehabilitačné priestory.nV liečbe psychických porúch používame najmodernejšie biologické postupy. Ako prvé pracovisko na Slovensku sme zaviedli transkraniálnu magnetickú stimuláciu v liečbe psychických porúch, na oddelení poskytujeme v nadštandardných podmienkach psychoterapiu a pracovnú rehabilitáciu. Oddelenie zároveň poskytuje konziliárnu činnosť pre všetky oddelenia nemocnice ako aj ostatným spádovým nemocniciam.

Prečo psychiatrické oddelenie Rimavská Sobota

 • Vysoká kvalita poskytovanej starostlivostinPsychiatrické oddelenie nemocnice v Rimavskej Sobote poskytuje komplexnú odbornú psychiatrickú starostlivosť. Pacientov po komplexnej diagnostike ošetruje na akútnom, režimovom, otvorenom oddelení, alebo na dennom stacionári v psychologickej ambulancie a rehabilitačných priestoroch.

 • Moderné biologické postupynV liečbe psychických porúch sa na oddelení psychiatrie v Rimavskej Sobote používajú najmodernejšie biologické postupy. Poskytujú transkraniálnu magnetickú stimuláciu (RTMS), ktorej účinnosť je preukázaná v liečbe psychických porúch, Neurofeedback s vysokou úspešnosťou pri ADHD, úzkosti, depresii, chronickom strese a ďalšie postupy.

 • Nadštandardné podmienkynOddelenie psychiatrie prešlo kompletnou obnovou priestorov a pododdelení, zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu akútnych duševných porúch, úzkosti, depresií, chronického stresu a ďalších, v nadštandardných podmienkach poskytuje psychoterapiu a pracovnú rehabilitáciu.

 • Denný stacionárnDenný psychiatrický stacionár je doplňujúcou formou špecializovanej ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, v ktorom sa pacientom s duševnými poruchami počas dňa pomocou psychoterapeutických skupín a rôznorodých aktivít ponúka priestor na pozitívnu zmenu ich zdravotného stavu. Denný psychiatrický stacionár je určený pacientom s potrebou intenzívnejší prístupu v porovnaní sa ambulantnou liečbou.

Liečba na psychiatrickom oddelení

 • Akútne oddelenie

  Zabezpečuje komplexnú diagnostiku a poskytuje základnú starostlivosť u pacientov s akútnymi závažnými duševnými poruchami.

  Viac
 • Režimové oddelenie

  Na režimové oddelenie psychiatrie prichádzajú pacienti preložení z akútneho oddelenia alebo objednaním z ambulancie.

  Viac
 • Otvorené oddelenie

  Poskytuje komplexnú špecializovanú starostlivosť predovšetkým pacientom s neurotickými a osobnostnými problémami, aj stavmi súvisiacimi so závažnými životnými udalosťami.

  Viac
 • Protialkoholické oddelenie

  Poskytuje intenzívnu špecifickú dobrovoľnú liečbu – protialkoholické liečenie v závislosti od alkoholu, cieľom je úplná abstinencia.

  Viac

Vyšetrovacie metódy psychiatrického oddelenia

Neurofeedback (NFB – neurotherapy)  alebo aj EEG biofeedback

 • neinvazívna, bezpečná metóda, realizovaná napojením pacienta na počítač
 • napomáha ku kontrole procesov v tele, zlepšuje zdravie, výkon
 • proces sa podobá bežnému učeniu alebo cvičeniu
 • tréning prebieha formou hry, ktorú si klient vyberie
 • vysoká efektivita pri ADHD, úzkosti, depresii, chronickom strese
 • terapiu vykonávajú špeciálne školení lekári a psychológovia
 • u mierne a stredne závažných stavov je veľmi často účinok badateľný behom desiatich až dvadsiatich sedení. Dĺžka jedného sedenia sa pohybuje od 30 do 50 minút.

Elektroencefalografia (EEG)

 • neinvazívna vyšetrovacia metóda na sledovanie činnosti mozgu
 • vyšetrenie sa vykonáva pomocou prístroja elektroencefalografu
 • snímanie elektrických potenciálov vznikajúcich pri činnosti nervových buniek pomocou špeciálnej EEG čiapky
 • vyšetrenie vykonáva špeciálne vyškolená laborantka
 • dĺžka jedného vyšetrenia trvá približne 30 minút

Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS)

 • táto technológia predstavuje najvýznamnejšiu inováciu v neuropsychiatrii
 • účinná pri modulovaní lokálnej aktivity mozgovej kôry ako aj vzdialenejších častí mozgu
 • preukázateľný terapeutický potenciál najmä v oblasti neurológie a duševného zdravia
 • najviac klinických skúseností v liečbe depresie, perzistujúce halucinácie, schizofrénii, hyperkinetickej poruchy u detí, obsedantne-kompulzívnej poruchy, závislostí, bulímie a ďalšie
 • liečbu vykonáva špeciálne školený personál
 • kontraindikáciou je existujúce epileptické ochorenie, kovové predmety v tele pacienta, kardiostimulátor, zvýšený krvný tlak, gravidita, detský vek

NOVINKA: Terapeutická miestnosť Snoezelen

Ako prvé zdravotnícke zariadenie v sieti sme otvorili terapeutickú miestnosť Snoezelen. Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v  príjemnom  prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov.

Je určená  pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, pre osoby s demenciou a pre chronicky chorých pacientov. Snoezelen miestnosť využívame tiež v rámci  psychohygieny pre našich zamestnancov.

Stará sa o vás tím odborníkov psychiatrického oddelenia

 • MUDr. Klára Ďurová

  primár

  Viac
 • Mgr. Magdaléna Kureková

  vedúca sestra

  Viac
 • Margita Rošková

  manažérka dennej zmeny

  Viac
 • MUDr. Peter Korcsog

  lekár

  Viac
 • MUDr. Monika Šestáková

  lekár

  Viac
 • Mgr. Šarlota Sebőková

  psychológ

  Viac
 • PhDr. Mária Mihalová

  psychológ

  Viac
 • Mgr. Mária Nagyová

  psychológ

  Viac
 • Mgr. Juraj Kepka

  psychológ

  Viac
 • Mgr. Michaela Lenhardová

  psychológ

  Viac

Kontakty

+421 (0) 47 5616 690 – primár oddelenia

Zástupca primára: +421 (0) 47 5616 698
Vedúca sestra: +421 (0) 47 5616 610
Akútne oddelenie: +421 (0) 47 5616 623
Režimové oddelenie: +421 (0) 47 5616 671
Chodba: +421 (0) 47 5616 629
Otvorené oddelenie: +421 (0) 47 5616 613
Protialkoholické oddelenie: +421 (0) 47 5616 693
Izba lekárov: +421 (0) 47 5616 661
Izba lekárov: +421 (0) 47 5616 662

Návštevné hodiny

Akútne oddelenie
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE  14.00 – 16.00     ´

Režimové oddelenie
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE  14.00 – 16.00

Otvorené oddelenie
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE  14.00 – 16.00

Protialkoholické oddelenie
Streda  14.30 – 16.00
Nedeľa  13.00 – 15.00

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

Oddelenie je umiestnené mimo areálu nemocnice, v budove Neuropsychiatrického pavilónu na ul. Kraskova č. 2636.

Galéria

Akútne oddelenie

Akútne oddelenie zabezpečuje komplexnú diagnostiku a poskytuje základnú starostlivosť u pacientov s akútnymi závažnými duševnými poruchami. Je to uzavreté oddelenie (pacienti sa môžu zdržovať iba v rámci oddelenia), návštevy sú povolené iba so súhlasom ošetrujúceho lekára. Disponuje 25 lôžkami. V indikovaných prípadoch pacient pokračuje v liečbe na režimovom oddelení, resp. môže prejsť do starostlivosti denného psychiatrického stacionára.

Do 2 dní od prijatia pacienta na oddelenie je nutná konzultácia s príbuznými, s podaním objektívnych údajov a konzultácia pred prepustením.

Praktické informácie

Čo si vziať so sebou na hospitalizáciu:

Osobné veci:

 • toaletné potreby – mydlo resp. sprchovací gél, šampón na vlasy, zubnú kefku, pastu, hrebeň, holiace potreby, papierové vreckovky
 • uterák, osušku
 • prezuvky
 • lieky a zdravotné pomôcky, ktoré pravidelne užívate

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • preukaz zdravotnej poisťovne
 • zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam)

Čo nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí
 • pyžamo (dostane pacient na oddelení)

Ak máte pri sebe hodnotné veci, prosím odovzdajte ich Vašej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte personál na oddelení, ktorí Vás poučí o možnostiach bezpečnej úschovy Vašich vecí.

Návštevné hodiny:
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE  14.00 – 16.00

Kontakty akútne oddelenie:
+421 (0) 47 5616 623    od 16:00 – 20:00
+421 (0) 47 5616 615    od 16:00 – 20:00

Informácie o zdravotnom stave poskytuje ošetrujúci lekár.
Kontakt:  +421 (0) 47 5616 661  od 14:00 -15:45

Režimové oddelenie

Na režimové oddelenie prichádzajú pacienti preložení z akútneho oddelenia alebo objednaním z ambulancie. Oddelenie pracuje systémom terapeutickej komunity, ktorá podnecuje k aktívnemu prístupu, aj spoluúčasti na každodennom chode oddelenia. Ide o komplexnú intenzívnu liečbu s pevne určenými pravidlami, ktoré sú pre všetkých pacientov záväzné. Ich cieľom je lepšie spoznanie seba samého, lepšie porozumenie svojej situácie a vzťahovým problémom zdieľaním svojich ťažkostí v komunite, ale hlavne v skupinovej terapii, ako aj edukácia o chorobe, aktivizácia a osvojenie si nových sociálnych zručností. Oddelenie má 22 lôžok.

Praktické informácie

Čo si vziať so sebou na hospitalizáciu:

Osobné veci:

 • toaletné potreby – mydlo resp. sprchovací gél, šampón na vlasy, zubnú kefku, pastu, hrebeň, holiace potreby, papierové vreckovky
 • uterák, osušku
 • prezuvky, pyžamo
 • lieky a zdravotné pomôcky, ktoré pravidelne užívate

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • preukaz zdravotnej poisťovne
 • zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam)

Čo nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

Ak máte pri sebe hodnotné veci, prosím odovzdajte ich Vašej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte personál na oddelení, ktorí Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.

Návštevné hodiny:
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE  14.00 – 16.00

Kontakt režimové oddelenie:
+421 (0) 47 5616 694    od 15:00

Informácie o zdravotnom stave poskytuje ošetrujúci lekár.
Kontakt :  +421 (0) 47 5616 661  od 14:00 -15:45
+421 (0) 47 5616 662  od 14:00 -15:45

Otvorené oddelenie

Otvorené oddelenie poskytuje komplexnú špecializovanú starostlivosť predovšetkým pacientom s neurotickými a osobnostnými problémami, aj stavmi súvisiacimi so závažnými životnými udalosťami. Liečba je zameraná predovšetkým na skupinovú a individuálnu psychoterapiu, má štruktúrovaný obsah, ktorý je pre pacientov záväzný, taktiež systémom terapeutickej komunity, ktorá umožňuje zabezpečiť aktívnu účasť pacienta pri liečbe. Liečba sa realizuje v koedukovaných podmienkach na 18 lôžkach.

Praktické informácie

Čo si vziať so sebou na hospitalizáciu:

Osobné veci:

 • toaletné potreby – mydlo resp. sprchovací gél, šampón na vlasy, zubnú kefku, pastu, hrebeň, holiace potreby, papierové vreckovky
 • uterák, osušku
 • prezuvky, pyžamo
 • lieky a zdravotné pomôcky, ktoré pravidelne užívate

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • preukaz zdravotnej poisťovne
 • zdravotnú dokumentáciu (zdravotný záznam)

Čo nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

Ak máte pri sebe hodnotné veci, prosím odovzdajte ich Vašej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte personál na oddelení, ktorí Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.

Návštevné hodiny:                                                    
PO – PIA 15.00 – 16.00
SO – NE  14.00 – 16.00

Kontakt otvorené oddelenie:
+421 (0) 47 5616 613    od 15:00

Informácie o zdravotnom poskytuje ošetrujúci lekár.
Kontakt :  +421 (0) 47 5616 661  od 14:00 – 15:45

Protialkoholické oddelenie

Protialkoholické oddelenie poskytuje intenzívnu špecifickú dobrovoľnú liečbu závislosti od alkoholu, cieľom je úplná abstinencia. Dĺžka liečby je 6 týždňov, vrátane dvoch terapeutických priepustiek. Liečba prebieha v koedukovanej komunite s dôrazom na skupinovú formu psychoterapie, s pevne stanoveným denným programom, režimovými pravidlami, ktoré majú svoj terapeutický zmysel. Cieľom je získanie náhľadu, prehĺbenie motivácie k abstinencii aj osvojenie si techník zvládania stresu a abstinencie. Plnenie povinností denného režimu (písanie elaborátov, aktívna účasť v režimových aktivitách, plnenie sociálnych rolí…), je spojený s bodovým systémom, ktorý je spätnou väzbou a spôsobom vyhodnocovania postupu v liečbe. Raz týždenne sa pacienti zúčastňujú stretnutia abstinujúcich alkoholikov v rámci denného stacionára.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Čo si vziať so sebou na hospitalizáciu:

Osobné veci:

 • toaletné potreby – mydlo resp. sprchovací gél, šampón na vlasy, zubnú kefku, pastu, hrebeň, holiace potreby, papierové vreckovky
 • uterák, osušku
 • župan, ponožky, pyžamo
 • domáce oblečenie na športové aktivity
 • prezuvky
 • 2 zošity, písacie potreby
 • lieky a zdravotné pomôcky, ktoré pravidelne užívate

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • preukaz zdravotnej poisťovne
 • zdravotnú dokumentáciu / resp. výpis so zdravotnej dokumentácie/

Čo nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí

Ak máte pri sebe hodnotné veci, prosím odovzdajte ich Vašej sprevádzajúcej osobe, alebo  informujte personál na oddelení, ktorí Vás poučí o možnostiach bezpečnej  úschovy Vašich vecí.

Návštevné hodiny:                                                    
STREDA  14.30 – 16.00
NEDEĽA  13.00 – 15.00

Kontakt protialkoholické oddelenie:
+421 (0) 47 5616 693    od 20:00 – 21:00

Informácie o zdravotnom stave poskytuje ošetrujúci lekár.
Kontakt :  +421 (0) 47 5616 698  od 14:00 -16:00

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)