Prejsť na obsah
Nemocnica Dunajská Streda

Rádiologické oddelenie

Ordinačné hodiny
  • Pondelok 07:30 - 14:30
  • Utorok 07:30 - 14:30
  • Streda 07:30 - 14:30
  • Štvrtok 07:30 - 14:30
  • Piatok 07:30 - 14:30
Kontakt
Veľkoblahovská č. 23., 929 01 Dunajská Streda
Evidencia a recepcia: 031/5571 496: telefonické informácie a objednávky prednostne prijímame denne od 13:00 hod.
RDG oddelenie: 031/5571 190
Tel: +421 (0) 31 5571 190
Úkony:
USG vyš. prsníkov  a mamografia

O oddelení

Rádiologické oddelenie poskytuje rádiologické služby pre lôžkové oddelenia NsP, pre obvodné a odborné ambulancie v štátnom aj privátnom sektore s celookresnou pôsobnosťou na vysokej odbornej úrovni.

Oddelenie je rozdelené na niekoľko častí:

RTG pracovisko v NsP Dunajská Streda, kde má nasledujúce rozloženie:

  • Centrálny RTG na prízemí v poliklinike, kde je evidencia, objednávanie pacientov a robí sa tu väčšina vyšetrení: skiagrafické a skiaskopické vyšetrenia, ultrazvukové vyšetrenia.
  • Zubný röntgen na 2. poschodí polikliniky pri zubných ambulanciách.
  • Na prízemí v lôžkovej časti nemocnice sa nachádza CT pracovisko a digitálna mamografia.
  • Oddelenie má k dispozícii tri sonografické vyšetrovne, dve v lôžkovej časti (oproti oddeleniu ARO a oproti očnej optike Optobril) a tretia na RTG oddelení.

Na týchto pracoviskách vyšetrujú pacientov rádiológovia a klinickí lekári.

Na centrálnom RTG pracovisku sa robia klasické röntgen snímky (skiagrafia).

Vykonávame ultrazvukové vyšetrenia brucha, krku, mäkkých častí tela a dopplerové vyšetrenia ciev.

Vykonávame komplexnú mamodiagnostiku – mamografiu, sonografiu prsníkov, punkčnú biopsiu, predoperačnú lokalizáciu nehmatných nádorov, duktografiu.

Na pracovisku počítačovej tomografie vykonávame vyšetrenia všetkých orgánových systémov pri optimalizovanej radiačnej záťaži so zachovaním vysokého rozlíšenia CT obrazu, v prípade aj s podaním kontrastnej látky a vyšetrením vo viacerých fázach, čo výrazne zvyšuje výťažnosť, ako aj špecificitu vyšetrenia. Ďalej sú vykonané CT angiografické vyšetrenia, CT enterografia, CT irrigografia, virtuálna CT kolonoskopia a intervenčné výkony pod CT kontrolou: periradikulárna a intraforaminálna aplikácia ozónu pri ochoreniach medzistavcovej platničky a vertebrogénnych ťažkostiach.

Na pracovisku digitálnej mamografie sú vykonané RTG vyšetrenia prsníkov s archiváciou dát vo forme DICOM na našom PACS serveri.

Na oddelení je vytvorený PACS (Picture archiving and communication system), ktorý umožňuje archiváciu dát, prehliadanie a vyhodnocovanie obrázkov. Systém je napojený do siete T3C, čo umožňuje výmenu obrazovej dokumentácie s ostatnými nemocnicami. Poskytujeme výdaj digitálnej obrazovej informácie v dátovom formáte DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) napr. na CD, DVD.

Akútne vyšetrenia vykonávame ihneď, ostatné vyšetrenia objednávame v evidencii na centrálnom RTG alebo telefonicky (031/5571-496) objedná ošetrujúci lekár. Na tomto telefónnom čísle poskytujeme informácie pacientom ohľadom priebehu a termínu vyšetrenia. Informácie ohľadom výsledku vyšetrenia telefonicky nepodávame.

RTG pracovisko vo Veľkom Mederi robí klasické snímkovanie pacientov (skiagrafia)

Nepretržitá pohotovostná služba je na centrálnom RDG pracovisku.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)