Prejsť na obsah

Rádiologické oddelenie Partizánske

Rádiologické oddelenie nemocnice Svet Zdravia v Partizánskom prešlo od roku 2014 prešlo z konvenčnej  rádiológie na digitalizovanú, so systémom archivácie a komunikácie cez PACS. To umožňuje preposielať vyšetrenia na externé pracoviská cez T3C konzolu, je tým urýchlená komunikácia dát medzi pracoviskami. RDG oddelenie tvoria CT pracovisko, 2 skiagrafické pracoviská, 1 sonografické pracoviská pre USG vyšetrenia a 1 denzitometrické pracovisko. V súčasnosti rádiologické oddelenie vykonáva aj ozónoterapiu. Rádiologické oddelenie rovnako asistuje pri operačných výkonoch počas operácii. Snímkuje pacientov s mobilným RTG prístrojom na OMIS. Dostupnosť vyšetrení je zabezpečená 24 hodín.

Prečo si vybrať rádiologické oddelenie Partizánske

 • Profesionálny prístup odborného personálu

  Skúsený a empatický personál oddelenia rádiologického oddelenia v Partizánskom poskytuje rôzne druhy rádiologickej diagnostiky vrátane RTG, sona, CT vyšetrení. Oddelenie s moderným prístrojovým a priestorovým vybavením zabezpečuje spoľahlivú diagnostiku.

 • Kvalitné prístrojové vybavenie rádiológie

  V nemocnici v Partizánskom sú na vyšetrovanie pacientov k dispozícii CT pracovisko, RTG vyšetrenia na 2 skiagrafických pracoviskách, rovnako sa vykonáva Sonografia a prístrojové vybavenie denzitometrického pracoviska na meranie hustoty kostí. Rádiologické oddelenie tak disponuje kvalitným prístrojovým vybavením a diagnostikou.

 • Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7

  Oddelenie rádiológie asistuje pri operačných výkonoch počas operácii v nemocnici v Partizánskom. Snímkuje pacientov s mobilným RTG prístrojom na OMIS, dostupnosť vyšetrení je zabezpečená 24 hodín denne.

Diagnostické výkony rádiológie v Partizánskom

 • Počítačová tomografia (CT)

  CT vyšetrenia, sa uskutočňujú za pomoci rádiologickej vyšetrovacej metódy (ľudovo nazývaná tunel), ktorá pomocou röntgenového žiarenia s vysokovýkonnou rtg lampou v kombinácii s početnými radmi detektorov spracováva rad za sebou nasledujúcich snímkov a umožňuje hodnotiť stav snímaných orgánov a tkanív po vrstvách – takzvaných rezoch a zostaviť 2d alebo 3d obraz snímaných častí. Tak napríklad dokáže vytvoriť kompletný obraz –  CT mozgu, CT kolonografie, resp. ďalšie vyšetrenia podľa indikácie lekára. CT je modernejším typom počítačovej tomografie.

 • Skiagrafia – Röntgenové vyšetrenia (RTG)

  Vyšetrenia röntgenom sa využíva väčšinou na zobrazovanie dobre viditeľných štruktúr – kostí či zubov. Pri RTG vyšetrení vzniká statické zobrazenie – obrázok alebo dynamické video. Röntgen nedokáže rozlíšiť štruktúry, ktoré sa v dráhe lúčov prekrývajú a preto sa využíva najmä v úrazovej medicíne pre určenie poranenie kostry. K vyšetreniam röntgenom patrí aj vyšetrenie prsníkov (mamografia), vyšetrenie žíl a tepien (angiografia), alebo vyšetrenie močových ciest (urografia)

 • Sonografia – Ultrasonografické vyšetrenia (USG)

  USG vyšetrenia, nazývané aj ultrazvuk a sono, prebiehajú výhradne ako akustické rozhranie, teda bez radiačného žiarenia. Základnou súčasťou prístroja je vyšetrovacia sonda sonografu, ktorá najskôr vysiela ultrazvukové vlny a potom ich odrazené zachytáva a spracúva. Vyšetrením ultrazvukom sa získavajú údaje o tvare, uložení, ohraničení a veľkosti zobrazovaných orgánov. Realizujeme ultrazvukové vyšetrenia podľa indikácie lekára: USG brucha, mäkkých tkanív, kru a pod.

 • Denzitometria

  Prístrojové zobrazovacie vyšetrenie – denzitometria, pri ktorom sa meria absorbcia rtg lúčov po prestupe kostným tkanivom, je najčastejšou metódou, ako diagnostikovať a identifikovať včasné štádium osteoporózy a určiť riziko zlomenín. Denzitometrické vyšetrenie dokáže odhaliť osteoporózu včas, skôr ako ktorékoľvek iné vyšetrenie. Dokonca dokáže odhaliť preriednutie kosti, ktoré ešte nie je osteoporózou, nie je chorobou. Vyšetrenie je bezbolestné, vykonáva sa v polohe poležiačky, trvá asi 20 minút a vyšetrovaného zaťaží len minimálnou dávkou RTG žiarenia (oveľa nižšou ako napr. pri snímke pľúc).

O oddelení

RDG oddelenie tvoria  CT pracovisko, 2 skiagrafické pracoviská, 1 sonografické pracoviská a 1 denzitometrické pracovisko.

Oddelenie od roku 2014 prešlo z konvenčnej  rádiológie na digitalizovanú so systémom archivácie a komunikácie cez PACS, možnosť preposielať vyšetrenia na externé pracoviská cez T3C konzolu.

Realizujeme RTG vyšetrenia skeletu, pľúc, brucha a intravenóznu vylučovaciu urografiu. Pracovisko CT realizuje štandardné vyšetrenia mozgu, tvárového skeletu, očí, uší, PND, krku, pľúc, HRCT pľúc, brucha a malej panvy pomocou počítačovej tomografie. Taktiež uskutočňuje CT enteroklýzu a CT irigo. V marci 2019 sa začali robiť angiografie intra a extra kraniálných ciev, taktiež angiografie dolných končatín.

V súčastnosti vykonávame na tomto oddelení aj ozónoterapiu.

USG pracovisko poskytuje ultrasonografické vyšetrenia brucha, krku,  ciev, screeningové vyšetrenie novorodencov, sonografické vyšetrenie dospelých a detských pacientov. Od septembra 2018 sa vykonávajú intervencie pod sono kontrolou- biopsie a drenáže.

Asistujeme pri operačných výkonoch počas operácii. Snímkujeme pacientov s mobilným rtg prístrojom na OMIS. Dostupnosť vyšetrení je zabezpečená 24 hodín. Po pracovnej dobe je zabezpečená prevádzka RTG technikmi formou služby a lekármi formou príslužby.

SONOGRAFIA Partizánske

Hitachi Aloka Arietta 60  – USG prístroj vyššej triedy

K zobrazovacím metódam patrí na Rádiologickom oddelení v nemocnici Partizánske aj ultrasonografia, nazývaným aj sono, ktorá sa v našej nemocnici doteraz vykonávala na prístrojoch strednej triedy.

V záujme zvýšenia kvality vyšetrení sme pristúpili k zaobstaraniu USG prístroja vyššej triedy s kvalitnými sondami troch typov, ktoré umožňujú vysokokvalitné rozlíšenie hlbokých štruktúr, čo nebolo možné u doterajších zariadení. Prístroj je tiež osadený sondou s vysokofrekvenčným rozsahom, ktorá umožňuje detailne rozlíšenie povrchových tkanív.

Tretia sonda sa používa na vyšetrovanie cievnych štruktúr s použitím farebného mapovania prietoku a jeho dopplerovským záznamom. Umožňuje vynikajúce zobrazenie a mapovanie prietoku aj v hlboko uložených cievach.

Kúpou USG prístroja vyššej triedy sme posunuli možnosti vyšetrenia ciev a diagnostiky cievnych ochorení na kvalitatívne vyššiu úroveň.

S uvedenými vyšetreniami môžeme promptne zabezpečiť liečbu na špecializovaných pracoviskách.

Náš tím špecialistov a lekárov rádiologického oddelenia

 • MUDr. Matejovičová Eva

  Primár oddelenia

  Viac
 • Rešetková Marta

  Rádiologický technik (vedúci) so špecializáciou

  Viac
 • MUDr. Hergel Milan

  Lekár (špecialista)

  Viac
 • Andrii Martyn

  Lekár

  Viac

Kontakty

Nemocnica Svet zdravia Partizánske

Ul.Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske

+421 (0) 38 747 3286 – evidencia pacientov

Príjem vyšetrenia – RDG evidencia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (B pavilón).

+421 (0) 38 747 3390 – evidencia pacientov CT

Príjem vyšetrenia – CT evidencia sa nachádza na prízemí budovy nemocnice (B pavilón).

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)