Prejsť na obsah

Pediatrické oddelenie

 • Spolupráca so špecializovanými ambulanciami

  Spolupracujeme s odborníkmi z oblasti detskej neurológie, endokrinológie, kardiológie, nefrológie, psychológie.

 • Starostlivosť o detských pacientov od 0 do 18 rokov

  Oddelenie pediatrie poskytuje špecializovanú starostlivosť pacientom vo veku od 0 do 18 rokov života.

 • Vysoký štandard izieb

  Izby hotelového štandardu sú prispôsobené detskému pacientovi, s doplnkami vo veselých farbách.

 • Učebňa/herňa

  V učebni prebieha počas pracovných dní výučba s kvalifikovanou učiteľkou. Mimo vyučovania funguje ako herňa.

Služby

 • Lôžková starostlivosť

  Lôžkovú časť tvoria novorodenecké oddelenie, jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodenca, oddelenie dojčiat, batoliat a väčších detí s jednotkou intenzívnej starostlivosti.

  Viac
 • Ambulantná starostlivosť

  Poskytujeme komplexnú starostlivosť pre pacientov od narodenia do dovŕšenia 19. roku života. Ambulantná časť je tvorená príjmovou a konziliárnou ambulanciou a ÚPS.

  Viac
 • Dobrovoľnícky projekt Krajší deň

  Dobrovoľníci a dobrovoľníčky každý deň prinášajú na naše oddelenia a do pacientských izieb pozitívnu atmosféru, a to všetko nezištne v rámci svojho voľného času v prospech našich pacientov.

  Viac
 • Praktické informácie

  Pokyny pre hospitalizovaných pacientov a ich rodičov.

  Viac

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Zuzana Veisenpacherová primár

  Štúdium medicíny ukončila v roku 2008 na LF UPJŠ v Košiciach. Po materskej dovolenke v roku 2009 nastúpila na detské oddelenie v Spišskej Novej Vsi, kde pôsobí doteraz. V odbore pediatria atestovala v máji 2016.

  Viac
 • Bc. Jarmila Nemčíková vedúca sestra

  Od roku 2021 pracuje ako vedúca sestra na pediatrickom odd., ukončené štúdium na KU v Ružomberku a špecializácia v odbore pediatria, neonatológia.

  Viac
 • MUDr. Lucia Kaprálová lekár

  Pôsobí ako sekundárny lekár na oddelení pediatrie a na novorodeneckom oddelení. Študovala na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine.

 • MUDr. Veronika Bušovská lekár špecialista

  Pôsobí ako lekárka na detskom a novorodeneckom oddelení od roku 2015. Štúdium medicíny som ukončila na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

  Viac
 • MUDr. Marcel Gajdoš lekár špecialista

  Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 2017. Po ukončení nastúpil do nemocnice na oddelenie pediatrie.

  Viac
 • Tetyana Ostapuk lekár špecialista

  V roku 2002 absolvovala Užgorodskú Národnú Univerzitu, Medicínsku fakultu. Na pediatrické oddelenie v Spišskej Novej Vsi nastúpila v roku 2016.

  Viac
 • MUDr. Dominika Baranyi lekár

  Štúdium ukončila v roku 2018 na UPJŠ v Košiciach. Od septembra 2018 pôsobí na oddelení pediatrie ako sekundárny lekár. Zaradená v špecializačnom štúdiu v odbore pediatria.

  Viac
 • MUDr. Veronika Očenášová lekár

  Štúdium ukončila v roku 2019 na UPJŠ v Košiciach. Od septembra 2019 pôsobí na oddelení pediatrie ako sekundárny lekár. Zaradená v špecializačnom štúdiu v odbore pediatria.

  Viac
 • MUDr. Daša Jurjaková

  lekár špecialista

  Viac
 • MUDr. Kristína Ludányiová

  lekár

  Viac
 • MUDr. Jakub Bačinský

  lekár

  Viac
 • MUDr. Barbora Faltinová

  lekár

  Viac
 • MUDr. Jana Hudzíková

  lekár špecialista

  Viac
 • MUDr. Katarína Jevinová

  lekár

  Viac
 • MUDr. Katarína Andrášová

  lekár

  Viac

Poďakovania

 • Dcéra mala vysoké teploty a vysoké zápalové hodnoty, neustupovalo to, tak sme prišli do nemocnice. okamžite po nasadení liečby sa to začalo upravovať. Nemôžem sa sťažovať, je to tu všetko  v pohode. Sme na VIP izbe a vyhovuje nám to. Páči sa mi ako to tu je zariadené. Nemám problém ani s personálom, odporúčala by som toto oddelenie.
  Veronika Vasko, Spišská Nová Ves

 • Boli sme na tomto oddelení už viackrát kvôli zdravotným problémom. Páči sa mi, že sme na VIP izbe, máme tu svoj komfort. Lekári sú veľmi dobrí a starostliví. Mám pocit, že sme v dobrých rukách. Odbornosť a nová generácia lekárov sú určite plusom. Majú iný prístup k pacientom. Vybavenosť oddelenia je fajn.
  Zuzana Kotrasová, Spišská Nová Ves

Galéria

Kontakty

Nemocnica Spišská Nová Ves
Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefonické kontakty

+421 (0) 534199 594

Primár oddelenia:                                                                  053/4199 506
Vedúca sestra:                                                                       053/4199 593
Lekárska izba:                                                                        053/4199 509
JIS:                                                                                           053/4199 595
Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodenca:        053/4199 510
Vedúci lekár JISN:                                                                 053/4199 507
Oddelenie sa nachádza na 1. a 2. poschodí budovy nemocnice (B pavilón)
Návštevné hodiny
Pondelok:                    14:00 – 17:00
Utorok:                         14:00 – 17:00
Streda:                         14:00 – 17:00
Štvrtok:                        14:00 – 17:00
Piatok:                         14:00 – 17:00
Sobota:                        13:00 – 16:00
Nedeľa:                        13:00 – 16:00

Lôžková starostlivosť

 • novorodenecké oddelenie
 • jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodenca
 • oddelenie dojčiat, batoliat a väčších detí s jednotkou intenzívnej starostlivosti

Novorodenecké oddelenie
Oddelenie má 15 lôžok. Po prvotnom ošetrení novorodenca po pôrode sú fyziologickí novorodenci bez závažnejších adaptačných porúch hospitalizovaní na novorodeneckom oddelení v systéme rooming-in. V observačnej časti oddelenia sú novorodenci bezprostredne po pôrode a novorodenci, ktorí nemôžu byť pri matkách /po operačných pôrodoch, iné problémy matky/. Zameriavame sa na prirodzenú výživu materským mliekom, disponujeme bankou materského mlieka. V našej banke materského mlieka uskladňujeme pasterizované materské mlieko od matiek počas pobytu na pôrodnici, ako aj po ich prepustení domov.
Realizujeme skríningové vyšetrenia: ultrazvukové vyšetrenie mozgu a uropoetického systému, skríning vrodenej katarakty, sluchu, skríning dedičných metabolických porúch odberom suchej kvapky krvi. Intenzitu žltačky novorodencov sledujeme neinvazívnou metódou – bilirubinometriou. U novorodencov vyžadujúcich liečbu žltačky ako novinku využívame fototerapiu prístrojom neo Blue blanket, ktorý umožňuje realizáciu fototerapie v systéme rooming-in a tým ponechanie novorodenca pri matke.
Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodenca
má 13 lôžok s nadregionálnou úrovňou. Hospitalizujeme novorodencov z okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica. Jedná sa o novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou od 1500-2500g a ostatných patologických novorodencov, ktorí vyžadujú intenzívny monitoring životných funkcií a liečbu. U novorodencov so syndrómom dychovej tiesne využívame ventilačnú podporu CPAP, v prípade potreby umelú pľúcnu ventiláciu do prevozu na vyššie pracovisko. V liečbe žltačky novorodencov využívame aj prístroj neoBlue blanket. Pre matky ako doprevádzajúce osoby máme k dispozícii 3 izby, z nich jedna je nadštandardne vybavená, so zvýhodnenou platbou pre klientov ZP Dôvera. Ak to stav matky a novorodenca umožňuje, uplatňujeme rooming-in systém.
Oddelenie dojčiat, batoliat a väčších detí
disponuje 33 lôžkami, na ktorých sú hospitalizovaní pediatrickí pacienti s rôznymi ochoreniami detského veku s možnosťou doprovodu rodiča alebo inej osoby priamo na izbe. Súčasťou oddelenia sú 3 nadštandardne zariadené izby pre jedno dieťa s doprovodom, z nich jedna je so zvýhodneným poplatkom pre klientov ZP Dôvera. Jedna izba s vlastným sociálnym zariadením slúži ako izolačná izba. Súčasťou oddelenia je jedáleň, ktorá zároveň slúži ako spoločenská miestnosť s TV, základná a materská škola s kvalifikovanými učiteľmi, herňa. K príprave mliečnej stravy a príkrmov pre deti do jedného roku slúži mliečna kuchynka.
Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú 4 lôžka s príslušným vybavením. Sú tu kontinuálne monitorované a liečené deti s ohrozenými životnými funkciami. V rámci medziodborovej spolupráce s chirurgickým oddelením hospitalizujeme deti do 3 -6 rokov s popáleninami, úrazmi hlavy.
Oddelenie je súčasne pediatrickým kompetenčným centrom.

Ambulantná starostlivosť

 • Príjmová a konziliárna ambulancia
 • ÚPS

V tejto časti oddelenia sú ošetrované deti odoslané z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast, prípadne špecialistov, pri akútnych stavoch aj priamo. Zároveň sa tu prijímajú deti, ktoré boli odoslané na hospitalizáciu a realizujú predoperačné vyšetrenia, konziliárne vyšetrenia, rôzne diagnostické a terapeutické zákroky /napr. odbery krvi a starostlivosť o centrálne venózne katétre u ambulantných pacientov, výmenu tracheostomických kanýl, v spolupráci s rádiodiagnostickým oddelením mikčnú cystoureterografiu, u detí s respiračnými infektami podávame inhalačnú liečbu…/
V pracovné dni od 15:30 do 7:00, cez víkendy a sviatky 24 hodín je v priestoroch ambulancie ústavná pohotovostná služba so službukonajúcim lekárom- pediatrom.

Praktické informácie

Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby
Pre doprovod dieťaťa staršieho ako tri roky je povinná platba zo zákona 3,32 eur/deň. Doprovod dieťaťa má možnosť celodenného stravovania (poplatok za celodennú stravu je 5,30 eur).

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)