Prejsť na obsah
Kariéra

Voľné pracovné pozície

Vyberte si z voľných pracovných pozícií v našej sieti nemocníc a polikliník.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Neváhajte a uchádzajte sa u nás o pozíciu, o ktorú máte záujem.

Pracovné ponuky

Aktuálne máme dostupných: 5 voľných pozícií
Filter výsledkov

Ako správne napísať životopis

Pozrite si zopár typov ako správne napísať životopis

Životopis je vaším prvým kontaktom s potenciálnym zamestnávateľom; jeho vzhľad, štruktúra, obsah a úprava o vás napovedia viac, ako je na prvý pohľad zjavné.

Je dôležité, aby ste si požiadavky na kandidáta – inzerát, na ktorý sa chystáte reagovať, – dôkladne preštudovali. Venujte dostatočný čas príprave a formálnej úprave.

Zdôraznite pracovné skúsenosti a prax, ktoré s daným postom úzko súvisia a ktoré vám umožnia získať konkurenčnú výhodu.

 

Zvýraznené kontaktné údaje:

 • Meno a priezvisko, titul
 • Adresa bydliska
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

Odporúčame vytvoriť a používať e-mailovú adresu, ktorá obsahuje vaše meno a priezvisko.
Emailové adresy: monsterdoctor666@…..lillly9669@…. Eva_peter_novakovci@…. nepôsobia dôveryhodne a profesionálne
Vzdelanie v poradí zhora nadol:

 • Posledné najvyššie dosiahnuté vzdelanie – názov  školy, časové obdobie, odbor, spôsob ukončenia štúdia (maturitná skúška, štátna skúška atď.).
 • Vzdelanie o stupeň nižšie (postačí do úrovne strednej školy).

Pracovné skúsenosti:

 • Postupujte od súčasného zamestnania po najstaršie.
 • Uvádzajte názov zamestnávateľa, obdobie a post, na ktorom ste pracovali.
 • Je vhodné uviesť krátky popis postu a v niekoľkých odrážkach opísať vašu náplň práce  najdôležitejšie projekty, právomoc a pod.

Odporúčame vyplniť každé časové obdobie, zvýšite tým svoju dôveryhodnosť. Nevynechávajte žiadny časový úsek. Ani v prípade materskej/rodičovskej dovolenky či evidencie na ÚPSVaR.
Kurzy a školenia:

 • Postupujte od najnovších k najstarším spolu s časovým obdobím.
 • Ďalšie vzdelávanie je signálom, že máte aktívny záujem o zvyšovanie vašich  znalostí a kvalifikácie, poukazuje na to, že sa chcete ďalej rozvíjať.
 • Ak disponujete aj certifikátom, diplomom, osvedčením vhodným na daný post, určite to v profesijnom životopise uveďte.
 • Je vhodné uviesť primeraný počet kurzov, školení a certifikátov v štruktúrovanej forme tak, aby sa nestratil ďalší dôležitý a podstatný obsah.

Ďalšie schopnosti, znalosti:

 • Jazykové znalosti – uveďte úroveň ovládania cudzieho jazyka.

Ak je cudzí jazyk podmienkou pri danom poste, pravdepodobne sa bude úroveň znalosti overovať.

 • Vodičský preukaz – skupina, približný počet najazdených kilometrov.
 • Ovládanie PC – uveďte všetky programy, ktoré ovládate, spolu s úrovňou.

Záujmy:
Vaše záujmy o vás veľa napovedia, venujte preto pozornosť tomu, aké záujmy uvediete. Vyhnite sa frázam a všeobecným záujmom, na ktoré nebudete vedieť pri otázke vecne a dôveryhodne reagovať.
Referencie:
Uveďte kontakty na osoby, ktoré môžu o vás podať referencie. Potenciálny zamestnávateľ môže tieto osoby osloviť a získať ďalšie zaujímavé informácie o vašej práci a skúsenostiach.

 • Životopis by mal mať 1 – 2 strany formátu A4.
 • Dbajte na formálnu a grafickú úpravu – rovnaký typ, veľkosť písma a rovnaký formát.
 • Ak chcete použiť aj vašu fotografiu, odporúčame formát zhodný s  fotografiou na občiansky preukaz/pas. Umiestnite ju do pravého horného rohu. Fotografia má mať formálny ráz. Fotografie zo súkromného života, napríklad  v kuchyni, v sporom odeve, na bicykli či s deťmi a pod., nie sú vhodné na zverejnenie v profesijnom životopise.
 • Uveďte aktivity, ktoré ste absolvovali počas štúdia – práca, študijný pobyt atď.
 • V životopise vždy uvádzajte pravdivé informácie.
 • Prehľadnosť/štruktúrovanosť
 • Zrozumiteľnosť
 • Neutrálny vzhľad a úprava
 • Pravdivosť

Výberový proces v sieti nemocníc Penta Hospitals a sieti polikliník ProCare

Výberový proces podľa pracovnej pozície

Naše voľné pracovné miesta pravidelne zverejňujeme na našich webových stránkach a na pracovných  portáloch Profesia a Job Angels. Životopis uchádzača evidujeme na úseku ľudských zdrojov priamo v entite.

Špecialista pre nábor a výber – HR koordinátor zváži, či uchádzač spĺňa všetky kritériá na daný post. V prípade, že ich aktuálne nespĺňate, poskytne vám spätnú väzbu a informuje vás o skutočnosti, že sme váš profil zaradili do databázy uchádzačov. S našimi databázami aktívne pracujeme v rámci celej našej siete.

Ak kritériá spĺňate, následne sa s vami skontaktuje a osobne sa s vami stretne. V závislosti od otvoreného postu sa s vami stretne námestník pre oblasť ošetrovateľstva, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť alebo riaditeľ nemocnice/polikliniky.
Pri osobnom stretnutí vám priblížime pracovné miesto, predstavíme vám oddelenie/ambulanciu, priameho nadriadeného, vysvetlíme platovú štruktúru a odpovieme vám na otázky.

Voľné miesta pravidelne zverejňujeme na našich webových stránkach a na pracovných portáloch. Posúdime váš životopis podľa požiadaviek na dané miesto. Uchádzačov, ktorí vyhovujú požiadavkám, vyrozumieme telefonicky a pozývame ich na osobné stretnutie.

Osobné stretnutia prebiehajú väčšinou v dvoch kolách
1. kolo osobného pohovoru prebieha za účasti nášho kolegu z oddelenia ľudských zdrojov, prípadne s potenciálnym nadriadeným. V prípade potreby absolvujete test alebo praktické overenie znalostí a skúseností (simulácia procesu, riešenie úloh v MS Excel, jazykové testovanie atď.).
2. kolo osobného pohovoru prebieha za účasti vášho budúceho priameho nadriadeného, prípadne riaditeľa úseku.
Pri niektorých postoch využívame metódu assessment centra, kde kandidáti absolvujú skupinové a individuálne úlohy, na základe ktorých vyberáme úspešného kandidáta. Cieľom je zistiť o vás a o vašich predpokladoch čo najviac a v konečnom rozhodovaní vhodne vybrať najlepšieho kandidáta.

Spätnú väzbu poskytujeme všetkým kandidátom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
Aj neúspešní kandidáti sú naďalej vedení v databáze uchádzačov a často sa stane. že ich s odstupom času oslovia, aby sa zapojili do výberového konania aj na iný profilu vyhovujúci post.

 • Vyhľadajte si základné informácie o spoločnosti (história, organizačná štruktúra, aktuality, tlačové správy, informácie o produktoch/službách atď.). Prejavíte tým seriózny záujem o zamestnávateľa.
 • Dôležitá je dochvíľnosť. Pripravte si  časovú rezervu v prípade možných komplikácií (napr. dopravná nehoda, vzdialené parkovisko a. i.).
 • Ak viete, že to včas nestihnete, informujte telefonicky kontaktnú osobu a ospravedlňte sa za meškanie.
 • Prvý dojem, ktorý zanecháte, je veľmi dôležitý. Začína sa už vaším príchodom a vstupom do miestnosti.
 • Odporúčame neutrálnu vizáž a formálny odev.
 • Je pozitívne, ak je uchádzač primerane aktívny, ale zároveň načúva.
 • Pripravte si otázky, ktoré vás zaujímajú. Napríklad:
  • Z akého dôvodu je miesto otvorené?
  • Aká je podrobná náplň práce?
  • Ako prebieha adaptačný proces nového zamestnanca?
  • Aká je odmeňovacia štruktúra?
  • Aké sú ciele tohto postu?
  • Aká je štruktúra oddelenia?
  • Aký kariérny rast je možný vo vašej spoločnosti?
  • Aké sú ďalšie pracovné podmienky?
  • Kedy je predpokladaný nástup?
  • Aké je miesto výkonu práce? Kto je priamym nadriadeným?

Osobný pohovor väčšinou prebieha formou osobného rozhovoru, ktorého súčasťou sú tiež otázky, ako napríklad:

 • Čo viete o našej spoločnosti/ nemocnici/poliklinike?
 • Aký je hlavný dôvod, že hľadáte zmenu?
 • Čím vás zaujal post u nás?
 • Ako si predstavujete svoje pôsobenie na tomto pracovnom poste?
 • Skúste nám opísať posledný projekt/pracovnú úlohu, ktoré sa vám v poslednom čase podarili? Ako ste ich riešili? Ako ste postupovali?

Skúste si premyslieť odpoveď na otázku ohľadom vami očakávanej mzdy na ponúkané miesto. Neodpovedajte protiotázkou. Je dobré, ak sa viete reálne ohodnotiť. Finálne ponúkaná výška mzdy je pri niektorých postoch komunikovaná iba vybraným kandidátom formou akceptačného listu.
Ak sme neodpovedali na vaše otázky, sme vám k dispozícii, stačí vyplniť kontaktný formulár

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.