Prejsť na obsah
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, ProCare Nitra

MUDr. Mária Kubalová

lekár

Ordinačné hodiny
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
  • Pondelok 07:00 - 15:00
  • Utorok 07:00 - 15:00
  • Streda 07:00 - 16:00
  • Štvrtok 07:00 - 15:00
  • Piatok 07:00 - 14:00
Úkony:

úkony v rámci odbornej špecializácie

Hovorí:
  • Slovenčina
  • Angličtina

Profil

Po skončení Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v r. 2012 začala pracovať na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v nemocnici v Jindřichovém Hradci v ČR, následne na gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnici v Nitre. V roku 2017 absolvovala stáž v Centre pre liečbu endometriózy v Znojme pod odbormým dohľadom prim. Chvátala, zameranú na diagnostiku a liečbu endometriózy.

V roku 2018 úspešne ukončila špecializačné štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo a začala sa venovať externému doktorandskému štúdiu na I. Gynekologicko-pôrodníckej klinike v Bratislave, pod vedením školiteľa prof. MUDr. Mlynčeka, CsC., téma doktorandského štúdia je z oblasti onkogynekológie. V decembri 2022 úspešne absolvovala dizertačnú skúšku.

Vrámci doktorandského štúdia sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti, je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných publikácií v slovenských a aj zahraničných odborných časopisoch. Výsledky svojej práce prednášala na spoločnom česko-slovenskom gynekologicko-pôrodníckom kongrese v r. 2022, nové výsledky prezentovala na konferencii doktorandov v apríli 2023.

Pravidelne sa zúčastňuje na slovenských a medzinárodných kongresoch so zameraním na patologické a rizikové tehotenstvo, ultrazvukovú diagnostiku, diagnostiku a liečbu onkogynekologických ochorení a diagnostiku a liečbu endometriózy. Zúčastnila sa na medzinárodnom kongrese PREIS School (Permanen International and European School in Perinatal, Neonatal and Reproductive Medicine) vo Florencii so zameraním na perinatálnu, neonatálnu a reprodukčnú medicínu.

V marci 2023 absolvovala certifikovaný VISUS kurz vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe pod vedením prof. Caldu. Kurz bol zameraný na morfologický ultrazvuk v I. a II. trimestri a ultrazvukovú diagnostiku endometriózy a onkogynekologických ochorení. Je členkou spoločnosti InTYMYta (v minulosti Spoločnosť pre plánované rodičovstvo), kde pôsobí ako odborná konzultantka z pohľadu gynekológie a pôrodníctva. Je jednou z odborných recenzentiek učebníc vzťahovej a sexuálnej výchovy pre základné a stredné školy a jednou z odborných garantiek metodiky vzťahovej a sexuálnej výchovy.

Od januára 2024 má certifikát Fetal medicine Foundation na prvotrimestrálny ultrazvuk, ktorého súčasťou je meranie NT (šijové prejasnenie plodu) a NB (nosová kosť plodu). Tieto merania umožňujú presnejšie stanovenie rizika Downovho syndrómu u plodu.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)