Prejsť na obsah
Gynekologická ambulancia, ProCare Central

MUDr. Michal Semivan

Gynekológ

Ordinačné hodiny
Gynekologická ambulancia
 • Pondelok 07:00 - 14:30
 • Utorok 07:00 - 14:30
 • Streda 07:00 - 14:30
 • Štvrtok 07:00 - 14:30
 • Piatok 07:00 - 14:30
Hovorí:
 • Slovenčina
 • Angličtina

Profil

V roku 2012 ukončil štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Špecializačnú skúšku v odbore gynekológia a pôrodníctvo absolvoval v roku 2018. V rokoch 2012 – 2014 pracoval v Univerzitnej nemocnici Bratislava na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike. Následne pôsobil 2 roky v súkromnej gynekologicko-pôrodníckej nemocnici Koch v Bratislave. V Nemocnici Neratovice v Česku pracoval v rokoch 2016 až 2018. Od 1. júna 2018 pracuje ako gynekológ v ProCare Central.

Absolvované kurzy a školenia: The Fetal Medicine Foundation – Certificate of Competence (11. – 13. week scan, FMF ID: 138646), The Fetal Medicine Foundation – Certificate of Competence (Preeklampsia screening), The Fetal Medicine Foundation – Certificate of Competence (Cervical assessment), Kurz – Vienna International School of Ultra Sonography, 1. LF UK a VFN Praha – základné a konziliárne ultrazvukové vyšetrenia v tehotenstve, Fetal Cardio Cracow Course, Člen The International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology.

Výkony

Vstupné a kontrolné gynekologické diagnostické vyšetrenia pre tehotné a netehotné pacientky.

Biometria, diagnostická hysteroskopia, diagnostické vyšetrenie, excíze z vulvy, kontrolné vyšetrenie, kyretáž, onkocytológia z krčka maternice, palpačné vyšetrenie prsníkov a regionálnych lymfatických uzlín, panvy, tehotenská poradňa, ultrazvukový folikulometrický monitoring, USG prietokov placenty, USG v tehotenstve, vstupné vyšetrenie, zhotovenie snímky plodu, zavedenie a vybratie implantátov v ruke, zavedenie a vybratie vnútromaternicového telieska, ZPP, USG v tehotenstve, USG prietokov placenty, panvy, ultrazvukový folikulometrický monitoring, biometria, vstupné vyšetrenie, ZPP, diagnostické vyšetrenie, kontrolné vyšetrenie, kombinovaný screening v 1. trimestri podľa Fetal Medicine Foundation.

 

Kombinovaný screening v 1. trimestri podľa Fetal Medicine Foundation ponúkame aj v ProCare:

 • vykonáva sa na konci prvého trimestra (11. – 14. týždeň tehotenstva)
 • dokáže upriamiť lekársku pozornosť na ženy s vysokým rizikom chromozomálnych chýb plodu (Downov syndróm, Edwardsov syndróm a Patauov syndróm)
 • umožňuje posúdiť podrobnú morfológiu a anatómiu plodu a zachytiť plody s vrodenými chybami
 • ultrazvukové screeningové vyšetrenie vykonáva špeciálne preškolený lekár, ktorý získal medzinárodnú certifikáciu FMF „Certificate of competence in 11. – 13. week scan“. Podmienkou získania tohto certifikátu sú dobré teoretické a praktické znalosti problematiky ultrazvukového screeningu v 1. trimestri. Podmienky na získanie certifikátu a zoznam certifikovaných lekárov sú k dispozícii na https://fetalmedicine.org.

Screening rastovej retardácie

Ako súčasť kombinovaného screeningu v 1. trimestri vykonávame aj screening rastovej retardácie plodu a stanovenie rizika predčasného pôrodu.

Screening predčasného pôrodu

Z biochemických markerov odobraných pri prvotrimestrálnom screeningu sa dá spolu s ďalšími parametrami zhodnotiť aj riziko predčasného pôrodu. Predčasný pôrod je pôrod pred dokončeným 37. týždňom tehotenstva. Sledovanými parametrami je vek matky, počet pôrodov v minulosti, dĺžka krčka maternice (meraná ultrazvukovou vaginálnou sondou) a prietokové parametre krvi v cievach vyživujúcich maternicu. Pri zvýšenom riziku predčasného pôrodu je odporučené pravidelné sledovanie dĺžky krčka maternice.

Preeklampsia

Preeklampsia je závažnou komplikáciou tehotenstva. Prejavuje sa zvýšením krvného tlaku, prítomnosťou bielkoviny v moči a ďalšími zmenami pečeňových a obličkových funkcií matky. Vo svojej plne rozvinutej podobe môže byť veľmi závažným, až život ohrozujúcim stavom. Pravdepodobnosť rozvoja tohto ochorenia počas tehotenstva sa dá určiť pomocou screeningového vyšetrenia v 11. – 13. týždni tehotenstva. Kalkulácia je založená na kombinácii údajov o matke (vek, váha, výška), na rizikách v osobnej anamnéze matky (vysoký krvný tlak pred tehotenstvom, diabetes mellitus, iné systémové ochorenia, výskyt preeklampsie v minulej gravidite, fajčenie a pod.), na ultrazvukovom vyšetrení (prietokové parametre v cievach vyživujúcich maternicu matky), stredným arteriálnym tlakom u matky a hladinou niektorých biochemických markerov z krvi matky. Prínosom tohto testu je stanovenie zvýšeného rizika rozvoja preeklampsie počas gravidity už na začiatku tehotenstva.

Rastová reštrikcia plodu – FGR

Rastová reštrikcia plodu (FGR) je stavom, keď jedinec počas svojho vývoja nedosahuje takú veľkosť, aká by odpovedala jeho genetickému nastaveniu. Plody zaťažené rastovou reštrikciou vykazujú výrazne vyššiu chorobnosť v peripartálnom období aj v ďalšom vývoji po pôrode. V ťažkých nepoznaných prípadoch môže dôjsť aj k vnútromaternicovému úmrtiu plodu.

Pravdepodobnosť, že plod začne počas vývoja zaostávať za svojou predpokladanou váhou, sme schopní s určitou presnosťou odhadovať už v I. trimestri. Test vykonaný v 11. – 13. týždni tehotenstva kalkuluje túto pravdepodobnosť na základe kombinácie informácie o matke (vek, výška, váha), rizikových faktorov v osobnej anamnéze matky (vysoký krvný tlak pred tehotenstvom, diabetes mellitus, iné systémové ochorenie, výskyt FGR v minulej gravidite, fajčenie a pod.), ultrazvukového vyšetrenia (prietokové parametre v cievach zásobujúcich maternicu), stredným arteriálnym tlakom u matky a hladinou niektorých biochemických markerov z krvi matky.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)