Prejsť na obsah
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Vranov nad Topľou

MUDr. Pintér Viliam

lekár

Kontakt
Hovorí:
  • Slovenčina

Profil

Štúdium  na Univerzite P.J.Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1978 s vyznamenaním – červeným diplomom.

Po ukončení štúdia nastúpil na interné oddelenie vo Vranove nad Topľou a od roku 1979 pracoval na chirurgickom oddelení  ako sekundárny lekár, kde pracuje dodnes –  teda 40 rokov.

V roku 1982 absolvoval atestáciu z odboru chirurgia prvý stupeň. Druhý stupeň atestácie z odboru chirurgia absolvoval v roku 1989.

V roku 1994 absolvoval odborné školenie v laparoskopickej cholecystecystectómii v IVZ Bratislava s certifikátom -školiteľ MUDr. Štencl. V roku 1999 absolvoval školiace miesto  v digestívnej endoskopii  na endoskopickom pracovisku I.internej kliniky pri FNsP Trieda SNP č.1 Košice  u Doc. MUDr. Hildebranta Csc. V 2001 absolvoval školenie v chirurgickej endoskopii horného a dolného GIT-u v Banskej Bystrici u Doc.MUDr.P etra Kothaja Csc.

Endoskopiu horného a dolného GIT-u vykonával u chirurgických pacientov na endoskopickom pracovisku do roku 2005.

Od mája 2005 – 2010 pracoval ako vedúci lekár  novozriadeného oddelenia centralizovanej strerilizácie. Od  mája 2005 – 2010 pracoval ako primár  novozriadeného oddelenia Jednodňovej ambulantnej starostlivosti /JJAS/.

V roku 2010, došlo k reorganizácii a JJAS-ka sa pridružila k chirurgickému a gynekologiskému oddeleniu aj personálne.

V roku 2010 absolvoval  školenie v ASK kolien v Ortopedickej klinike v Prešove u prim.MUDr. Kľoca a tieto artroskopické operácie vykonával na JJAS-ke do apríla 2012.

Je členom:

Slovenskej lekárskej spoločnosti
Slovenskej chirurgickej spoločnosti
Slovenskej lekárskej komory

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.