Prejsť na obsah
Doliečovacie oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou

MUDr. Romanová Marína, MPH

primár, atestácia v odbore vnútorné lekárstvo a geriatria

Kontakt
Hovorí:
  • Slovenčina

Profil

Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach ukončila v júni 1996. Od roku 1996  do roku 1998 pracovala na Internom oddelení NsP Vranov. Od roku 1998 pracuje na doliečovacom oddelení. Špecializačnú skúšku I. stupňa z vnútorného lekárstva absolvovala v roku 2001, v roku 2004 získala špecializáciu v odbore geriatria.  V roku 2018 úspešne ukončila štúdium na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a získala titul Master of Public Health (MPH). Od septembra 2005 pracuje ako primárka doliečovacieho oddelenia . Je členkou Slovenskej  gerontologickej a geriatrickej spoločnosti, od roku 2012 vedie Spolok lekárov SLS vo Vranove nad Topľou. Od roku 2015 pracuje ako námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Vranovskej nemocnice.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.