Prejsť na obsah
Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné

MUDr. Vasilová Mária

Pediater / Neonatológ

primár

Atestácie – špecializácie, certifikáty

zdravotnícky manažment a financovanie
pediatria prvého stupňa
pediatria druhého stupňa
ultrasonografia obličiek u detí – certifikát
USG mozgu dojčaťa cez veľkú fontanelu – certifikát
neonatológia

Profil

Po ukončení Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach nastúpila na Detské oddelenie nemocnice v Humennom. Prešla všetkými súčasťami detského oddelenia, podľa potreby pracovala aj na pediatrickej ambulancii. Vyše 20 rokov sa venuje ultrazvukovej diagnostike pri lôžku pacienta.

Od malička chcela byť detskou lekárkou, aj keď nepochádza z lekárskej rodiny. Po prvej a druhej atestácii z pediatrie sa systematickejšie začala venovať  novorodencom. Po vzniku nedonoseneckého úseku a jednotky intenzívnej starostlivosti pre novorodencov a nedonosené deti v roku 1982 bola poverená jeho vedením a od novembra 1994 pracuje ako primárka vzniknutého novorodeneckého oddelenia, ktoré má úsek fyziologických novorodencov, jednotku intenzívnej starostlivosti a jednotku resuscitačnej intenzívnej starostlivosti. Súčasťou je aj ambulancia pre deti s perinatálnym rizikom.

Podľa Koncepcie neonatológie je oddelenie zaradené v rámci Slovenska do kategórie III. Jednotka resuscitačnej intenzívnej starostlivosti poskytuje  špecializovanú starostlivosť o ťažko chorých novorodencov a nedonosené deti pre okresy Humenné, Vranov nad Topľou, Snina a Medzilaborce. S touto prácou súviseli aj jej ďalšie odborné aktivity.

Po prvej a druhej atestácii z pediatrie absolvovala v roku 2002 atestáciu v odbore neonatológia. Po opakovaných krátkodobých i dlhodobejších študijných pobytoch v rámci Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a Nórska oddelenie zavádzalo nové diagnostické a terapeutické metódy. Oddelenie patrí medzi 15 pracovísk na Slovensku, ktoré sú určené na liečbu surfaktantom pri poruchách dýchania u nedonosených detí.

Mária sa vyše 20 rokov venuje ultrazvukovej diagnostike pri lôžku pacienta.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.