Prejsť na obsah

Na bratislavských Boroch vyrastá nemocnica novej generácie

14 špičkových operačných sál, urgentný príjem novej generácie, osem intímnych pôrodných izieb namiesto boxov, robotická prípravovňa liekov, zdravotná starostlivosť organizovaná v multidisciplinármych programoch, inovatívne procesy a moderné rádiodiagnostické vybavenie, jednolôžkový štandard pre pacienta či liečivé prostredie. Aj taká bude prvá koncová nemocnica novej generácie siete Svet zdravia, ktorá práve vyrastá na bratislavských Boroch.   Nemocnica…

25.04.2019

14 špičkových operačných sál, urgentný príjem novej generácie, osem intímnych pôrodných izieb namiesto boxov, robotická prípravovňa liekov, zdravotná starostlivosť organizovaná v multidisciplinármych programoch, inovatívne procesy a moderné rádiodiagnostické vybavenie, jednolôžkový štandard pre pacienta či liečivé prostredie. Aj taká bude prvá koncová nemocnica novej generácie siete Svet zdravia, ktorá práve vyrastá na bratislavských Boroch.

  Nemocnica bude pripravená prevziať zodpovednosť aj za tých najnáročnejších pacientov z celého Slovenska. Poskytovať bude plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni, ktorá bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Výstavba nemocnice odštartovala minulý rok a spustenie plnej prevádzky je naplánované na január 2022. Najväčšia súkromná investícia do zdravotníctva sa vyšplhá na 240 miliónov eur. Skupina Penta je  otvorená spolupráci so štátom pri snahe zlepšiť poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave, ale nie vo forme majetkovej spoluúčasti nemocnice na Boroch. Tú chce dokončiť a prevádzkovať pod hlavičkou Svetu zdravia. „Naše regionálne nemocnice, novopostavená moderná nemocnica v Michalovciach a pripravovaná prvá koncová nemocnica na Boroch sú najlepším príkladom toho, ako skupina Penta pozitívne mení slovenské zdravotníctvo. Často sme príkladom pre ostatných, keď zavádzame inovatívne medicínske a prevádzkové procesy, ktoré zvyšujú kvalitu zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta. Vieme, že aj v slovenských podmienkach sa dá dosiahnuť európska úroveň a dnes som hrdý na to, čo sme už dokázali a kam naše zdravotníctvo posúvame,“ hovorí Eduard Maták, partner v Penta Investments, ktorej súčasťou je sieť nemocníc Svet zdravia.

Vyše 480 miliónov eur pre slovenské zdravotníctvo

Od vstupu do zdravotníckeho segmentu do konca roka 2018 investovala Penta do svojich zdravotníckych zariadení a poisťovne viac ako 190 miliónov eur. Financie vložila do rekonštrukcií nemocničných priestorov, obnovy zdravotníckych technológií a tiež splatila nedoplatky prevzatých nemocníc na odvodoch, ktoré sama nevytvorila. Do roku 2023 spolu s ďalšími plánovanými investíciami vrátane výstavby bratislavskej nemocnice vloží Penta do slovenského zdravotníctva vyše 480 miliónov eur. Na Slovensku je tak suverénne najväčším zdravotníckym investorom. „Naše zdravotnícke spoločnosti hospodária dlhodobo vyrovnane a takmer celý ich zisk reinvestujeme späť do ich rozvoja a skvalitňovania služieb. Keďže však bola nemocničná sieť na Slovensku desiatky rokov zanedbávaná, súkromné investície nad rámec dosiahnutého zisku sú z hľadiska jej reálneho zlepšenia nevyhnutnými. Som rád, že ako dlhodobý investor sme v tomto smere príkladom, čo demonštruje aj projekt výstavby novej koncovej nemocnice na Boroch,“ dodal Eduard Maták.

Šesť medicínskych programov a 35-tisíc hospitalizácií ročne

„Nemocnica na Boroch sumarizuje to najlepšie, čo sme sa dosiaľ počas prevádzky našich 17 regionálnych nemocníc a výstavby nemocnice v Michalovciach naučili. Má byť prvou voľbou pre obyvateľov spádovej oblasti a zároveň sa zameriavať i na náročné diagnózy, a to najmä z oblasti chirurgických a intervenčných výkonov zameraných na onkologické, neurovaskulárne, kardiovaskulárne a traumatologicko-ortopedické výkony, ktoré sa bežne na Slovensku nevykonávajú. To si vyžaduje špičkovú medicínsku techniku a prístrojové vybavenie, moderné ošetrovateľské postupy a erudovaný odborný personál, hovorí generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový.

Hlavné medicínske programy

Nemocnica bude zastrešovať takmer všetky medicínske odbory. Nosnú činnosť však bude tvoriť šesť hlavných klinických interdisciplinárnych programov, na ktorých sa budú podieľať odborníci viacerých špecializácií. Patrí medzi nich starostlivosť o matku a dieťa, srdcovocievne ochorenia, cievne mozgové ochorenia, onkologické ochorenia, úrazové lekárstvo a program pre poruchy metabolizmu a trávenia. V novej nemocnici sa však budú liečiť aj všetky bežné choroby, čiže i cukrovka, vysoký krvný tlak alebo žlčníkové ťažkosti. Pri koncipovaní zamerania nemocnice sa ale projektový tím sústredil predovšetkým na najčastejšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti slovenskej populácie, na základe ktorých určil spomínané hlavné medicínske programy. Nemocnica bude v prípade potreby pripravená aj na zapojenie sa do národného transplantačného programu a podporovať chce i vedu a výskum.

Logistický tok v nemocnici

Päťpodlažná budova nemocnice je navrhnutá s vysokým dôrazom na efektivitu prevádzky. Na prvom nadzemnom podlaží budú sústredené predovšetkým ambulancie, diagnostika, urgentná starostlivosť, centrálny odber laboratórnych vzoriek, pracovisko dialýzy, hlavná recepcia a obchodné prevádzky. Na druhom zriadia operačné sály, pôrodnicu, oddelenia intenzívnej starostlivosti a pracoviská jednodňovej starostlivosti so samostatnou recepciou. Na treťom a štvrtom podlaží budú umiestnené lôžkové oddelenia a piate bude tvoriť technické zázemie budovy. Na jedinom podzemnom podlaží budú sústredené činnosti nukleárnej medicíny a rádioterapie, podporné zdravotnícke a logistické prevádzky, školiace centrum a kuchyňa. Na streche budovy zriadia heliport. Nemocnica bude mať vyše 400 lôžok. Ročne plánuje uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií a 350-tisíc ambulantných vyšetrení.

Slovenskí lekári sa vracajú zo zahraničia domov

Cieľovo plánuje nemocnica zamestnávať vyše 1200 ľudí, z toho bude približne 250 lekárov a 800 sestier a ošetrovateľov. Vzhľadom na svoje zameranie a špecifické postavenie má záujem o najskúsenejších odborníkov v jednotlivých medicínskych špecializáciách, akých ponúka pracovný trh. Osobitnú kategóriu predstavujú slovenskí lekári a sestry pôsobiaci v zahraničí, ktorých chce pritiahnuť späť domov. Mnohí z nich sa začali zaujímať o novú nemocnicu skôr, ako odštartovala jej samotná výstavba. S viacerými už Svet zdravia spolupracuje na konzultačnej báze. V rámci klinických skupín sa svojimi odbornými znalosťami a praktickými skúsenosťami priamo podieľajú na koncepte budúcej nemocnice. Jedným z nich je aj MUDr. Roman Hunák. „Hnevá ma, koľko mladých lekárov bolo nútených v posledných rokoch z rôznych dôvodov zo Slovenska odísť alebo na Slovensku ani nezačali pracovať. Tendencia je, žiaľ, stúpajúca a doteraz to málokoho zaujímalo. Preto som prijal ponuku konzultanta Sveta zdravia s cieľom prinavrátiť aspoň časť lekárov naspäť do vlasti. Verím, že práve nemocnica novej generácie v Bratislave môže byť projektom, ktorý umožní kariérny a osobnostný rast jednotlivca i pracovných kolektívov,“ hovorí MUDr. Roman Hunák, ktorý dnes pôsobí ako zástupca primára na klinike ortopédie a úrazovej chirurgie v nemeckom meste Greiz. MUDr. Hunák vyštudoval všeobecné lekárstvo na Univerzite Komenského v Bratislave, má dve atestácie z chirurgie a tretiu z úrazovej chirurgie.  Okrem odborných stáží na Slovensku a vo Viedni začal kariéru v Bánovciach nad Bebravou, neskôr sa vrátil do domovského Trenčína. V roku 2003 sa pre nevyhovujúce podmienky v slovenskom zdravotníctve a pre obmedzené možnosti odborného rozvoja rozhodol odísť do Nemecka. V priebehu 16 rokov si tam vyskúšal prácu pre troch zamestnávateľov, súkromného aj verejných. Mzdové odmeňovanie pracovníkov novej nemocnice bude konkurencieschopné nielen z hľadiska celoslovenského priemeru, ale aj v rámci Bratislavy. Svet zdravia však má predovšetkým záujem o lekárov a sestry, ktorí berú svoju profesiu ako poslanie pre pacienta a chcú byť nositeľmi zmien v zdravotníctve. Významným benefitom najmä pre ošetrovateľské pozície bude možnosť cenovo dostupného bývania v novej ubytovni a bytoch neďaleko nemocnice v časti Bory. S náborom zamestnancov chce Svet zdravia začať budúci rok.

Futuristický objekt

Nemocnica získala právoplatné stavebné povolenie v júli minulého roka, v auguste sa začalo s jej výstavbou a do konca tohto roka by mal byť dostavaný železobetónový skelet. Budova s hrubou podlahovou plochou takmer 53-tisíc štvorcových metrov bude evokovať obraz futuristického objektu, ktorý možno chápať aj ako symbol novej generácie zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Architektonický návrh budovy vychádza z medicínskych procesov, ktoré sa budú v nemocnici uplatňovať s dôrazom na vysoký komfort a bezpečnosť pacientov. Jeho autorom je holandské štúdio Dutch Health Architects, ktoré vyhralo medzinárodné výberové konanie a má za sebou už vyše 80 projektov nemocníc po celom svete. Súčasťou nemocničného areálu bude parkovisko pre pacientov a  návštevníkov s kapacitou 473 miest. V prípade jeho plnej obsadenosti verejnosť bude môcť využiť aj veľkokapacitné parkovisko pri obchodnom centre Bory Mall vzdialené niekoľko minút chôdze, ktoré bude prepojené s nemocnicou stromovou alejou. Nemocnica novej generácie Bratislava vyrastá v mestskej časti Lamač na severozápade Bratislavy. Bude súčasťou novovznikajúcej štvrte, kde už niekoľko rokov Penta prevádzkuje obchodno-zábavné centrum Bory Mall a vo výstavbe je i obytný komplex Bory Home.

Čo prináša nemocnica novej generácie na Boroch?

Moderná architektúra nemocnice

Päťpodlažná budova nebude mať klasický nemocničný vzhľad. Bude ju tvoriť monoblok s centrálnou spojnicou medzi jednotlivými krídlami hrebeňového tvaru. Dominantným  prvkom vstupnej časti bude presklená fasáda cez dve podlažia so vstupným turniketom, veľkou centrálnou recepciou a otvoreným schodiskom. Nemocnicu bude tvoriť veľa okien a presklených plôch, ktoré nebudú chýbať ani na operačných sálach. Charakteristickým znakom nemocnice bude plastická fasáda, pričom fasádne panely budú tvarované do písmena V a  každý bude mať iný uhol zakrivenia.

Liečivé prostredie

Účelom veľkých presklených častí je umožniť dennému svetlu čo najviac preniknúť do interiéru nemocnice, čo je jedným z hlavných pilierov liečivého prostredia. Jednotlivé átriá nemocnice sú navrhnuté ako veľké otvorené priestory dotvorené záhradnou architektúrou na rôzne témy a poslúžia aj ako intuitívny navigačný prvok pri pohybe návštevníkov vo vnútri budovy. Interiérový dizajn vychádza z tzv. Practice Proof Design a tvorí ho drevo, zeleň a pastelové farby, ktoré upokojujúco pôsobia na ľudskú psychiku. Nemocnica bude mať tiež zelené strechy, ktoré budú okrem estetického účelu prínosom aj z hľadiska energetických úspor a klimatickej pohody vo vnútri budovy.

Robotický automat na prípravu liekov a QR kódy

Významnú technologickú inováciu bude predstavovať centrálna prípravovňa liekov. Tento koncept využívaný v moderných európskych nemocniciach bol už úspešne odskúšaný aj v michalovskej nemocnici siete Svet zdravia. Lieky pre pacientov nebudú manuálne pripravovať sestry, ale lekári ich predpíšu elektronicky cez nemocničný informačný systém. Na základe toho robotický automat pripraví pre každého pacienta na určený čas balíček s predpísanými dávkami a označí ho jedinečným QR kódom, aby nedošlo k zámene. Zabalenie kombinácie liekov určených pre konkrétneho pacienta potrvá rádovo len niekoľko sekúnd. Proces prípravy liekov bude samozrejme podliehať niekoľkým stupňom kontroly. A predtým, než sestra podá pacientovi liek, musí zosnímať najprv svoj vlastný identifikačný čiarový kód, následne identifikačný kód na náramku pacienta, ktorý dostal pri prijatí na hospitalizáciu a na záver aj identifikačný kód balíčka.

Urgentný príjem novej generácie

Moderný urgentný príjem bude nadštandardne vybavený a bude fungovať na princípoch uplatňovaných v anglosaských krajinách, čím získajú pacienti v akútnom ohrození života vyššiu šancu na prežitie. Jeho súčasťou budú dve resuscitačné úrazové jednotky, tzv. crashrooms, s priamym prepojením na rádiodiagnostické pracoviská, ako aj priestory pre 24-hodinovú observáciu pacientov. V rámci urgentnej starostlivosti sa budú uplatňovať moderné procesy zahŕňajúce triáž, čiže triedenie pacientov podľa závažnosti ich zdravotného stavu. Pre akútne cievne mozgové a srdcové príhody a úrazy budú pripravené rýchle urgentné cesty na diagnostické pracoviská a operačné sály. Integrovanou súčasťou oddelenia budú vyšetrovne, zákrokové miestnosti, sádrovňa a komfortné priestory pre expektáciu pacientov.

Pôrodné izby namiesto boxov 

Pôrody budú prebiehať v intímnom prostredí v špeciálne zariadených ôsmich pôrodných izbách hotelového štandardu, ktoré budú vybavené ako plnohodnotné pôrodné sály. Nastávajúce mamičky v nich strávia celý pôrod – od prvej pôrodnej fázy až po popôrodný „bonding“. Rodička sa tak nebude musieť nikam presúvať. V prípade, že sa nevyskytnú komplikácie, matku po pôrode prevezú na štandardnú izbu. Samozrejmosťou počas celého pôrodu bude prítomnosť blízkej osoby. S ohľadom na bezpečnosť rodičky a novorodenca sa bude v tesnom susedstve s pôrodnicou nachádzať sekčná operačná sála, ktorá je súčasťou centrálneho operačného traktu. Nemocnica bude mať i oddelenie intenzívnej neonatologickej starostlivosti pripravené riešiť aj komplikované prípady.

 Top medicínske technológie

 • tri systémy počítačovej tomografie (z nich jeden na oddelení rádioterapie)
 • 2 pracoviská magnetickej rezonancie PET/CT prístroj
 • SPECT-CT prístroj
 • dva lineárne urýchľovače pre rádioterapiu (v podzemí za bezmála meter hrubými betónovými múrmi a dverami s oloveným opláštením)
 • 14 technologicky nadštandardne vybavených operačných sál, z nich:
  • jedna hybridná sála pre náročné cievne výkony vybavená angiolinkou
  • jedna sekčná sála pre pôrody cisárskym rezom
  • jedna operačná sála prispôsobená aj pre potreby detského pacienta
 • päť intervenčných sál pre neurovaskulárnu intervenciu, koronárnu intervenciu a intervenciu na periférnych cievach
 • 24 izieb multiodborovej intenzívnej starostlivosti pre dospelých
 • 10 intenzívnych inkubátorov pre novorodencov v samostatných boxoch
 • 9 inkubátorov pre intermediálnu starostlivosť
 • centrálna prípravovňa liekov s robotickým automatom na dávkovanie liekov
 • samonavádzacie robotické vozidlá slúžiace na rozvoz medicínskeho materiálu
 • moderný systém potrubnej pošty

Oddelené logistické toky

Priestorové riešenie budovy je navrhnuté tak, aby zaručovalo rýchlu dostupnosť všetkých pracovísk s presne zadefinovanými  logistickými tokmi. Pacientske, návštevnícke, zamestnanecké a materiálové toky budú od seba navzájom značne odčlenené. Od hlavného vchodu do budovy bude tiež oddelený urgentný príjem, služobné vstupy pre zamestnancov či vjazd do logistického centra.  Bežný návštevník v nemocnici bude ruch logistiky, pohyb medicínskeho personálu a hospitalizovaných pacientov vnímať v minimálnej miere. Nemocnica bude mať tiež veľmi jednoduché organizačné členenie, takže pacienti i návštevníci budú chodiť po chodbách len na krátke vzdialenosti. Architektúra budovy rovnako umožňuje  v prípade epidémií efektívne izolovať jednotlivé  časti nemocnice.

Plávajúce lôžka

Nemocnica bude mať celkovo vyše 400 lôžok, z nich asi 280 sa bude nachádzať priamo na lôžkových oddeleniach. Využívať sa pritom bude systém tzv. plávajúcich lôžok. Pri tradičnej organizačnej štruktúre má každé oddelenie k dispozícii vymedzený počet lôžok, čo však spôsobuje problémy, keď treba hospitalizovať viac pacientov, než sú jeho kapacitné možnosti. Lôžka na iných oddeleniach pritom môžu byť voľné.

Len jednolôžkové izby  

Všetky izby budú jednolôžkové a nadštandardne vybavené. Steny medzi chodbou a izbami budú vybavené presklenými posuvnými dverami a presklenými panelmi, vďaka čomu bude mať personál priamy dohľad nad pacientmi a centrálny priestor bude presvetlený. Intimita pacienta na izbe bude zabezpečená prostredníctvom ovládania vnútrookenných žalúzií. Každá izba bude disponovať vlastnou toaletou a sprchou. Veľkosť izby a jej zariadenie je navrhnuté tak, aby umožnila pohodlné prespanie a pobyt sprevádzajúcej osoby počas celej doby hospitalizácie. Na každom z lôžkových podlaží budú štyri ošetrovacie jednotky a stanovištia sestier. Medzi izbami bude široký centrálny multifunkčný priestor, ktorý bude slúžiť pre stretávanie sa pacientov, mobilizačné cvičenia a ďalšie aktivity.

V nemocnici Bory budú namiesto kúrenia sálavé panely

Na izbách nebudú klasické radiátory ani podlahové vykurovanie. Technologickou vychytávkou budú sálavé panely, čo je moderná technológia zabezpečujúca pomerne rýchlu  reakciu na požadovanú zmenu teploty v priestore. Ide o veľkoplošné výhrevné telesá s hladkým hygienickým povrchom integrované do stropnej konštrukcie. Toto riešenie eliminuje negatívny vplyv na užívateľa spôsobený prúdením vzduchu v priestore a z hľadiska hygienických štandardov patrí medzi najlepšie, keďže nevyužíva pre výmenu tepla cirkuláciu vzduchu v priestore. V letných mesiacoch sa takéto sálavé panely budú starať o ochladzovanie a v zime o vykurovanie interiéru. Vyšetrovne, komunikačné a iné pobytové priestory budú vybavené progresívnou technológiou stropných chladiacich  a vykurovacích trámov.

Infotainmentové zariadenie v izbách

Každý pacient má mať na izbe k dispozícii multifunkčné infotainmentové zariadenie, čiže monitor na pohyblivom ramene zavesený nad posteľou. Okrem toho, že bude slúžiť na komunikáciu so sestrou a ako zábavné centrum s káblovou televíziou a prístupom na internet, bude sa využívať aj na medicínske účely. Bude previazané s nemocničným informačným systémom, takže personál bude môcť jeho prostredníctvom robiť záznamy do chorobopisu, nechať si zobraziť rádiodiagnostické  snímky a výsledky laboratórnych vyšetrení alebo názorne vysvetliť pacientovi priebeh liečebného procesu. Pacient si cez obrazovku bude môcť zároveň prezerať svoj liečebný plán, zobrazovať jedálny lístok, čítať oznamy nemocnice alebo objednávať doplnkové služby. Ak to pacientovi diagnóza dovolí, aj sendvič či kávu si bude môcť objednať rovno z postele a nechať si ich doniesť až na izbu. Koniec Bludnému Holanďanovi – jeden pacient = jeden lekár Pacienti sa na vyšetrenia budú objednávať telefonicky alebo elektronicky cez aplikáciu či internet, čo je zásadná zmena oproti súčasnosti. Po príchode do nemocnice sa pacient zaeviduje na centrálnej recepcii a od tejto chvíle sa o neho nemocnica už postará. Keď dnes príde pacient na vyšetrenie, často sa z neho stáva Bludný Holanďan. Presúva sa po budove a nemá istotu, či je na správnom mieste. Netuší, čo bude nasledovať po vstupnom vyšetrení a na koho sa má ďalej obrátiť. Zdravotná starostlivosť sa bude v novej nemocnici poskytovať tzv. integrovaným spôsobom. Pacient bude teda vopred vedieť, aké vyšetrenia a zákroky ho čakajú a všetky úkony mu nemocnica zabezpečí. Bude tak odbremenený od vyhľadávania špecialistu či vyšetrenia vo vlastnej réžii. Medicínska starostlivosť bude zároveň založená na zásade jeden lekár – jeden pacient. To znamená, že počas celej doby hospitalizácie bude pacient vedieť, kto je jeho ošetrujúci lekár, ktorý zodpovedá za jeho liečbu od začiatku do konca.

Nemocnica bez papierov

Nemocnica bude mať komplexný informačný systém podporujúci mobilné aplikácie pre personál aj pacientov, ktorý je vyvinutý špeciálne pre jej potreby. Systém bude automatizovať a digitalizovať klinické i neklinické procesy, ktoré pracovníkom zaberajú zbytočne veľa času. Jednoduchý prístup k medicínskym dátam umožní vytvárať analýzy, štatistiky a klinické štúdie, ako aj zavádzať nové typy liečby. Pacienta bude systém evidovať počas celého pobytu v nemocnici, takže lekári a sestry z rôznych pracovísk o ňom budú mať komplexný prehľad (kde sa nachádza, aké absolvoval vyšetrenia, aké zákroky ho ešte čakajú, aké má výsledky laboratórnych testov a rádiologických vyšetrení a pod.). Systém tiež pomôže precíznejšie plánovať hospitalizácie, operácie, zdravotnícky materiál, krv, lieky či stravu a zároveň umožní vytvárať pre lekárov a sestry konkrétne úlohy s funkciou zasielania notifikácií. Nemocnica bude pripravená ako bezpapierová, prípadne sa stane bezpapierovou v okamihu, keď to legislatíva bude umožňovať.

Neautokratické riadenie

 Nová nemocnica bude primárne postavená na využívaní spoločných kapacít, ako sú plávajúce lôžka, univerzálne ambulantné vyšetrovne či zdieľanie ošetrovateľského a iného personálu. Najmä však bude fungovať podľa jednotných medicínskych, ošetrovateľských, bezpečnostných a kvalitatívnych štandardov. S tým úzko súvisí aj zmena v riadení pracovísk. Keďže sa nebude môcť uplatňovať typická hierarchická organizácia oddelení, rozhodujúcou bude jednoznačne stanovená  kompetenčná štruktúra, v ktorej budú mať všetky pracovné pozície presne určené úlohy a právomoci, ktoré budú merateľné. V novej nemocnici sa zmenia kompetencie primárov a ich hlavnou  úlohou bude zabezpečenie rozvoja svojho odboru a tímovej  spolupráce. Eliminuje to zaužívané autokratické spôsoby manažovania oddelení. Navrhované riešenie je kombináciou prvkov nemeckého a anglosaského spôsobu riadenia.

Autonómne postavenie sestier

V porovnaní so súčasným stavom sestry získajú pomerne rozsiahlu mieru autonómie v riadení a organizovaní svojej činnosti. Kým doteraz o všetkom rozhodoval lekár, po novom bude sestra jeho partnerom. Lekár aj sestra si každý budú robiť svoju prácu. Budú navzájom spolupracovať a vymieňať si informácie, ale každý bude mať svoj diel zodpovednosti za pacienta. V tomto budú ich úlohy nezastupiteľné. Inými slovami, lekári budú liečiť a sestry ošetrovať. Odstrániť tradičnú hierarchiu si bude vyžadovať kvalifikovaný personál, ktorý bude správnym spôsobom motivovaný.

Tréningové stredisko zdravotníckeho personálu

Nemocnica bude klásť veľký dôraz na vzdelávanie a výcvik svojho zdravotníckeho personálu. Bude tiež pripravená stať sa  výučbovou základňou pre postgraduálne a doktorandské štúdium lekárov či pregraduálne vzdelávanie medikov a sestier. Pre tréning procesov, výučbu a vzdelávanie medicínskeho personálu a študentov sa bude využívať multifunkčné školiace stredisko, ktorého súčasťou bude okrem iného aj tréningová operačná sála či tréningové pracovisko intenzívnej starostlivosti s kompletným prístrojovým vybavením.

Nemocničná potrubná pošta s rýchlosťou päť metrov za sekundu

V podzemnom podlaží sa bude nachádzať celé technické zázemie pre systém modernej potrubnej pošty. Tá bude zabezpečovať rýchlu a bezpečnú prepravu či už odobratých vzoriek biologického materiálu alebo vybraných liečiv. Kapsule v pneumatickom potrubí sa budú pohybovať rýchlosťou až päť metrov za sekundu, takže z ktoréhokoľvek miesta nemocnice sa dostanú do laboratórií maximálne v rozmedzí jednotiek minút. Potrubná pošta bude primárne slúžiť na rozvoz biologického materiálu a niektorých liečiv, ale rovnako sa bude dať využiť aj na prepravu dokumentov, hoci v tomto prípade bude jej prínos postupne upadať, keďže strategickým zámerom je bezpapierová nemocnica.

Inteligentné výťahy

Prepravu osôb a materiálu medzi jednotlivými podlažiami bude zabezpečovať osem výťahov s obojstranným otváraním dverí. Výťahový systém zabezpečí, že sa nepovolané osoby nedostanú do priestorov, kde by sa nezdravotníci nemali dostať. Zároveň umožní prioritné jazdy. Službukonajúci lekár povolaný k resuscitácii pacienta bude mať absolútnu prednosť. Okamžite sa mu pristaví najbližší voľný výťah a bez zastávky ho odvezie na požadované miesto. Výťah vezúci sanitára s nemocničným odpadom taktiež nezastaví nikomu inému, aby nedošlo ku kontaminácii. Takýchto scenárov bude do systému zakompovaných viacero. VIDEO: Takto bude vyzerať nová nemocnica v Bratislave

Ďalšie príspevky, ktoré by vás mohli zaujímať

 • 17.12.2018 | Aktuality

  Banskobystrické mammacentrum upozorňuje na dôležitosť preventívnych vyšetrení

  Vyše 15-tisíc diagnostických vyšetrení uskutočnilo minulý rok Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici. Hoci sa povedomie o potrebe chodiť na prehliadky každý rok zvyšuje, prevenciu stále zanedbáva vyše 70 percent žien nad 40 rokov. Banskobystrické mammacentrum nedávno zakúpilo nový moderný mamograf, ktorý dokáže odhaliť už prvé zmeny v tkanive prsníka a vyzýva ženy, aby prišli…
 • 13.05.2022 | Aktuality

  Deň matiek s Krajším dňom v nemocnici Svet Zdravia Rožňava

  O krajší deň matiek sa na oddelení  Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie postarali naše dve dobrovoľníčky z dobrovoľníckeho združenia Krajší deň.  Pani Kvetka Roxerová a pani Valika Rejdovjanová, pomohli rozdať pozdravy a malé darčeky pre naše pacientky. Slávnostným príhovorom pani Kvetka vyzdvihla rolu matky a poďakovala sa za ich celoživotné poslanie ženy, ako matky.
 • 28.12.2022 | Aktuality

  Súťaž vo varení kapustnice

  Vianočné sviatky na Slovensku sú bohaté na tradície, recepty a zvyky. Jedným z tradičných jedál je aj domáca kapustnica s mäsom. Táto hustá polievka patrí medzi obľúbené jedlá malých aj veľkých. Na sviatočnom stole v mnohých rodinách jednoducho nesmie chýbať. Dňa 21.12.2022 sa v meste Žiar nad Hronom uskutočnila súťaž vo varení kapustnice, do ktorej…

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)