Prejsť na obsah
Objednajte sa online

Hematologicko-transfúziologické oddelenie Rožňava

 • Darovanie krvi

  Darovaním krvi – týmto jednoduchým a prospešným krokom odovzdáva dobrovoľný darca „dar života“, pomáha zachrániť ľudský život.

 • Bezpečnosť

  Pri odbere krvi sa používa jednorazový zdravotnícky materiál, akýkoľvek prenos infekcie je vylúčený.

 • Profesionálny prístup personálu

  Odborný personál sa podieľa na procese bezpečnej hemoterapie, transfúzie, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení.

 • Imunohematologické laboratórium

  Pre pacienta zabezpečujeme kvalitnú, presnú a správnu laboratórnu diagnostiku v čase zodpovedajúcom klinickým potrebám.

Služby

 • Úsek darovania krvi

  Na úseku zbezpečujeme komplexnú starostlivosť o darcov krvi a odobraté transfúzne lieky. Naším hlavným cieľom je dosiahnuť dostupnú a kvalitnú hemoterapiu pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov.

  Viac
 • Krvná banka

  Krvná banka je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, v nepretržitom režime zabezpečuje činnosti spojené s hemoterapiou (príjem vzoriek, vyšetrenie krvných skupín, imunohematologické vyšetrenie,…)

  Viac
 • Imunohematologické laboratórium

  Laboratórium zabezpečuje hematologické laboratórne vyšetrenia pre potreby diagnostiky ochorení hospitalizovaných pacientov, ako aj pre pacientov odborných ambulancií a ambulancií praktických lekárov.

  Viac
 • Hematologická ambulancia

  Súčasťou hematologicko-transfuziologického oddelenie je aj hematologická ambulancia.

  Viac

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Hanáčková Mária

  Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1995. Do dosiahnutia atestácie z vnútorného lekárstva (2000) pracovala na internom oddelení NsP v Rožňave a neskôr v Rimavskej Sobote.

  Viac
 • Mgr. Jozefína Parditková

  Ukončila SZŠ v Košiciach ako zdravotnícky laborant v roku 1984. Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovanej činnosti zabezpečovanie kvality transfúznych liekov získala v roku 2010 na SZU v Bratislave. Ako odborný zástupca pre kontrolu kvality transfúznych liekov pracuje od roku 2010, na pozícii vedúcej laborantky hematologicko-transfúziologického oddelenia pôsobí od mája 2013.

  Viac

Poďakovania

 • Zo srdca chcem poďakovať pani primárke, MUDr. Hanáčkovej a pani doktorke, MUDr. Balušíkovej, ktoré denne konzultovali môj ťažký zdravotný stav počas hospitalizácie. Veľmi si vážim ich snaživú prácu a starostlivosť.

  E.H.

 • Krv som prišla darovať druhýkrát. Zavolala ma kamarátka, ale aj kolegovia z práce chodia. Zatiaľ som nebola v situácii, aby niekto z môjho okolia akútne potreboval krv, ale som tu kvôli tomu, aby moja krv pomohla konkrétnym pacientom, ktorí to potrebujú.
  Michaela Čipková, 21 rokov, Nižná Slaná, okr. Rožňava

 • Dôvodom, prečo som prišla darovať krv, je môj nebohý otec. Zomrel nedávno na leukémiu a som vďačná všetkým ľuďom, ktorí sa mu darovaním krvi a doštičiek snažili pomôcť. Pri svojej ťažkej diagnóze dostal od ľudí veľa krvi, aj dvakrát v týždni mu robili transfúziu. Treba darovať krv, nikdy nevieme, kedy to budeme potrebovať.
  Nóra Bartóková, 35 rokov, Tornaľa, okr. Revúca

 • Toto bude môj 33. odber. S darovaním krvi som začínal, keď som mal 26 rokov. Bol som vojakom a vo vojsku to bolo pomerne bežné, chlapi sú tam vo výbornej kondícii. Mám z toho vyslovene dobrý pocit, že môžem niekomu pomôcť. Snažím sa chodiť štyrikrát do roka. Po odbere sa cítim priam lepšie, žiadne oslabenie.
  Peter Frišnič, 39 rokov, Bardejov

 • V rodine sme mali onkologické ochorenie, tak si uvedomujem, aké je dôležité darovanie krvi. Chcel by som aj ísť na medicínu a pomáhať ďalej ľuďom. Akonáhle som splnil vekové kritérium, hneď som šiel darovať. Toto je môj tretí odber. Sme tu s bratom a otcom a došli aj ďalší z Dobšinej. Vraj je teraz treba krv pre nejakého chlapčeka, tak radi pomôžeme.
  Dominik Mol, 18 rokov, Dobšiná

 • Toto je môj 16. odber. Mám už aj plaketu. Bývalo mi aj zle pri odberoch, ale keď raz kamarátka po operácii čreva za to poďakovala, nakoplo ma to ešte viac. Navyše to máme v rodine, keďže otec je pravidelným darcom, vie zorganizovať celú partiu chlapov a ideme spolu všetci.
  Matúš Mol, 24 rokov, Dobšiná

 • Každú chvíľu už budem držiteľom zlatej plakety. Dnes je to môj 41. odber. Chodím každé tri mesiace a stále beriem aj synov a partiu. Vnímam to aj pre svoje zdravie ako prospešné.
  Róbert Mol, 49 rokov, Dobšiná

Kontakty

Oddelenie sa nachádza na 0. poschodí budovy širšie komplementy (spojovacia časť bloku A a B). Prístup do priestorov je možný schodišťom a výťahom z obidvoch blokov cez spojovaciu chodbu medzi blokmi A a B, resp. po schodišti pri bufete.
Odovzdanie vzorky biologického materiálu (skúmavka so vzorkou krvi od pacienta) sa doručuje do okienka na chodbe pri výťahu, blok B.

Kontakty
Príjem materiálu:                           +421 (0) 58777 1347
Evidencia darcov krvi:                  +421 (0) 58777 1344
Primár oddelenia /Ambulancia: +421 (0) 58777 1346
Vedúci laborant:                             +421 (0) 58777 1348

email: transfuzka.rv@pentahospitals.sk

Ordinačné hodiny
Oddelenie pracuje v nepretržitej prevádzke. Príjem materiálu je zabezpečený 24 hodín denne.

Odberové dni
Utorok: 07:00 – 10:00 hod. (evidencia darcov 07:00-8:00)
Piatok:  07:00 – 10:00 hod. (evidencia darcov 07:00-8:00)

Darovať krv môžu aj nezaočkovaní darcovia krvi, pred zaradením do evidencie darcov krvi je potrebné absolvovať AG test, ktorý je darcom umožnený zdarma v rámci oddelenia (AG testovanie sa vykonáva v deň odberov od 7:00 hod., informácie o mieste odberu – v okienku evidencie darcov).

Objednajte sa online

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Galéria

Úsek darovania krvi

Na pracovisku, v štruktúre – evidencia darcov krvi, predodberové vyšetrenie laboratórne i lekárske, odber krvi od bezpríspevkových darcov krvi, spracovanie odobratej krvi v súlade s platnými štandardnými pracovnými protokolmi,  vykonanie predpísaných vyšetrení, prepustenie vyšetrených transfúznych liekov na liečebné použitie – zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o darcov krvi a  odobraté transfúzne lieky. Naším hlavným cieľom je dosiahnuť dostupnú a kvalitnú hemoterapiu pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov. Vďaka ochote našich darcov krvi  a spolupráci so Slovenským červeným krížom sme v zásobovaní krvou takmer sebestační.

Krvná banka

Krvná banka je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, v nepretržitom režime zabezpečuje činnosti spojené s hemoterapiou v členení:

 • príjem vzoriek krvi na predtransfúzne vyšetrenie
 • vyšetrenie a overenie krvných skupín v systéme AB0, Rh a Kell pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov  (resp. podľa potreby aj iných krvnoskupinových antigénov)
 • imunohematologické vyšetrenia vzoriek krvi súvisiace s hemoterapiou (skúška kompatibility)
 • vyšetrenie antierytrocytových protilátok voľných a viazaných
 • základné vyšetrenie potransfúznych reakcií
 • skladovanie transfúznych liekov
 • expedovanie transfúznych liekov na lôžkové oddelenia, ambulancie NsP a do iných zdravotníckych zariadení
 • spätné sledovanie (look- back) transfúznych liekov
 • kontrolná činnosť
 • konziliárna činnosť, posudzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčasť pri kontrole ich dodržiavania

Imunohematologické laboratórium

Laboratórium zabezpečuje hematologické laboratórne vyšetrenia pre potreby diagnostiky ochorení hospitalizovaných pacientov, ako aj pre pacientov odborných ambulancií a ambulancií praktických lekárov. V laboratóriu sa vykonávajú základné imunohematologické vyšetrenia (krvná skupina, krížne skúšky),  morfologické vyšetrenia náterov periférnej krvi a kostnej drene, cytochemické farbenia krvného náteru. Kvalita vyšetrení je monitorovaná internou kontrolou kvality, a externou kontrolou kvality v medzinárodne akreditovanom programe SEKK Pardubice, Labqualita Fínsko.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)