Prejsť na obsah

Krajší deň Stropkov

Projekt dobrovoľníctva je začiatkom väčšej podpory pohody pacienta a nadstavbou odbornej profesionálnej starostlivosti v nemocniciach Penta Hospitals. Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania, výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu, cítenia a myslenia pre iných ľudí. Rozhodnúť sa pre službu chorým deťom a dospelým v akomkoľvek smere je hodné nesmiernej úcty a obdivu. Veľmi si želáme, aby naši pacienti v nemocniciach Sveta zdravia mali s dobrovoľníkmi krajší deň.

Krajší deň v Stropkove

Cieľom zriadenia dobrovoľníckeho centra Krajší deň v nemocnici v Stropkove je rozvoj, šírenie a podpora myšlienky dobrovoľníctva v nemocniciach siete Svet zdravia.

V poradí ako štrnáste dobrovoľnícke centrum Krajší deň sme sa rozhodli zapojiť angažovaných dobrovoľníkov do aktivít zameraných v prospech pacientov. Činnosť dobrovoľníkov a naplnenie cieľom centra je úlohou koordinátora, ktorý navrhuje, pripravuje a zabezpečuje realizáciu návštev pacientov dobrovoľníkmi.

Autorkou a garantkou projektu dobrovoľníckych centier je PhDr. Tatiana Kosťová, PhD. Samotné dobrovoľnícke centrum začalo svoju činnosť v roku 2021. Aktivity sú prispôsobované aktuálnej situácii. Pravidelní i jednorazoví dobrovoľníci sú súčinní pri estetizácii priestorov nemocnice, vybraných oddelení i príprave pozdravov a prekvapení pre pacientov.

S nami Vás čaká krajší deň

Projekt Krajší deň v nemocnici v Stropkove je pokračovaním myšlienky dobrovoľníctva realizovanej už v trinástich nemocniciach siete Svet zdravia. Zámerom zapojenia sa do projektu je snaha zabezpečenia sociálneho kontaktu, rozptýlenia a efektívneho trávenia voľného času hospitalizovaných pacientov. Kvalitne fungujúci dobrovoľnícky projekt je reálnym prejavom solidarity, ľudskej blízkosti, nezištnej pomoci, ktorú dobrovoľníci vykonávajú na základe vlastnej vôle. Pridanou hodnotou tohto dobrovoľníckeho projektu je, že pozitívne vplýva nielen na hospitalizovaných pacientov ale i zamestnancov či návštevníkov nemocnice.

Dobrovoľnícke aktivity realizované v rámci projektu prispievajú k pohode, pozitívnej nálade a radosti pacientov. Znižujú riziko prílišného smútku a apatie pacientov. Prinášajú na oddelenia pomyslené svetlo, dobrú náladu, úsmev.

Skupinu dobrovoľníkov v nemocnici v Stropkove tvoria študenti stredných škôl. Vítaní sú však všetci záujemcovia o dobrovoľníctvo vo veku nad sedemnásť rokov. Dobrovoľnícke aktivity sú aj  pre jednorazových dobrovoľníkov, ktorí možno majú strach z nemocničného prostredia, avšak majú chuť a ochotu pomáhať. Takýmto dobrovoľníkom ponúkame iné možnosti realizácie, ako sú aktivity v exteriéry (napr. výsadba kvetov, maľovanie lavičiek), či  príprava sviatočnej, či inej zaujímavej  výzdoby  interiéru nemocnice.

Dobrovoľnícky projekt Krajší deň je cestou zaujímavej praxe dobrovoľníctva, kde zapájanie dobrovoľníkov do starostlivosti o pacienta v značnej miere pomáha napĺňať poslanie nemocnice. Je nástrojom zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti o pacienta. Kladieme si za cieľ viesť dobrovoľníkov k naplneniu zámeru projektu, ktorým je reálne plnenie motta „S nami Vás čaká krajší deň“.

Dobrovoľníctvo

Naši dobrovoľníci, ktorí venujú nielen svoj čas no i vedomosti, schopnosti a energiu hospitalizovaným pacientom navštevujú liečebňu dlhodobo chorých, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a domov ošetrovateľskej starostlivosti. Svojou prítomnosťou napĺňajú ciele dobrovoľníckeho projektu Krajší deň a  predovšetkým prinášajú do izieb pacientov dobrú náladu, optimizmus, príjemnú spoločnosť či tichú prítomnosť pri lôžku. Zapájajú pacientov do tvorivých činnosti, hrajú spoločenské hry, spoločne sledujú televíziu alebo počúvajú rádio. Všetky aktivity prispôsobujú záujmu a možnostiam pacientov, pričom úzko spolupracujú  s koordinátorkou i službukonajúcim personálom nemocnice.

Skúste niečo nové a buďte zmenou, ktorú chcete vidieť! Nebudete veriť, čo všetko dokážete práve vy. Nezištné venovanie voľného času tým, ktorí ho potrebujú, bude investíciou, ktorá sa vám stonásobne vráti. Pridajte sa k nám ako dobrovoľník a môžete si byť istý, že spolu nás čaká krajší deň! Hľadáme práve Vás.

 • vek 17 rokov a viac
 • správna dávka empatie
 • pozitívna nálada
 • ochota aspoň raz týždenne stráviť pár hodín s našimi pacientmi
 • Možnosť spoznať nových ľudí, nadviazať kontakty a nové priateľstva
 • Príležitosť získať praktické skúsenosti a rozvíjať svoje zručnosti
 • Možnosť bližšie spoznať prácu zdravotníkov a fungovanie nemocnice
 • Priestor na realizáciu svojich nápadov
 • Odborné vedenie a podporu zo strany koordinátora
 • Možnosť byť súčasťou tímu ľudí s odhodlaním rozdávať dobro
 • Príležitosť na osobnostný rast a rozvoj
 • Príležitosť ešte viac efektívne tráviť voľný čas

Kontakt

Vranovská nemocnica, a. s. – prevádzka Stropkov
Akademika Pavlova 321/10, 09101 Stropkov

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.
Koordinátor dobrovoľníckeho centra Krajší deň

E-mail: krajsiden.sp@pentahospitals.sk 

Tel: +421 917 408 684

Napíšte nám

(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Aktuality

 • 27.05.2024 | Aktuality

  Týždeň dobrovoľníctva vo Svidníku a Stropkove

  Týždeň dobrovoľníctva v dobrovoľníckom centre Krajší deň v Stropkove začal úpravou areálu nemocnice. Dobrovoľnícka skupina z Gymnázia v Stropkove pomáhala pri sadení nových okrasných kríkov, upravili kvetinový záhon pred vstupom do budovy, čistili prístupovú cestu od trávy, odstránili nánosové dreviny.
 • 08.03.2024 | Aktuality

  Medzinárodný deň žien s dobrovoľníkmi

  Aktívni dobrovoľníci dobrovoľníckeho centra Krajší deň vo Svidníku a Stropkove prichádzajú k pacientom pravidelne, aby im spríjemnili čas strávený na lôžku. Tradične sa venujú rozhovorom s pacientami, spoločnému počúvaniu rádia či sledovania televízneho programu.
 • 26.06.2023 | Aktuality

  „Staň sa hrdinom“ – Týždeň dobrovoľníctva v Stropkove

  „Staň sa hrdinom“ je slogan tohtoročnej národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, do ktorej sa zapojilo i dobrovoľnícke centrum Krajší deň v Stropkove. V našom centre sme si však pomyselne obohatili slogan o prianie „a majme spolu krajší deň“. Vďaka študentkám z gymnázia mali krajší deň pacienti hospitalizovaní v dome ošetrovateľskej starostlivosti a na oddelení fyziatrie, balneológie…
 • 09.03.2023 | Aktuality

  Medzinárodný deň žien v znamení tvorivosti

  Dobrovoľníci z dobrovoľníckeho centra Krajší deň v nemocnici vo Svidníku a v Stropkove darovali pacientkam vlastnoručne vyrobené praktické darčeky. Tento rok sa rozhodli vyrábať farebné podšálky. Darček, ktorý poteší i poslúži. Predsa každá žena si rada oddýchne pri šálke dobrej kávy. Veríme, že pekná podšálka bude našim pacientkam pripomínať stretnutie s dobrovoľníkmi pri príležitosti Medzinárodného…
 • 27.12.2022 | Aktuality

  Dobrovoľníci roznášali Betlehémske svetlo v nemocniciach vo Svidníku a v Stropkove

  Aktívni dobrovoľníci z centra Krajší deň v nemocnici vo Svidníku venovali sviatočné dopoludnie dobrovoľníctvu. Presne 24.12. prechádzali jednotlivé oddelenia svidníckej nemocnice, aby rozdávali Betlehémske svetlo. Táto tradícia začala od r.2018, kedy sme otvorili spomínané dobrovoľnícke centrum vo Svidníku. Tento rok bolo slávnostne otvorené aj centrum v stropkovskej nemocnici, preto dobrovoľníci niesli svetlo aj tam. Krásny…

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.