Prejsť na obsah

Pediatrické oddelenie Svidník

Pediatrické oddelenie v nemocnici vo Svidníku poskytuje diagnostickú, liečebnú a preventívnu starostlivosť pre detských pacientov od narodenia do neukončeného 19 roku života.
Na pediatrickom oddelení sú najčastejšie hospitalizovaní detskí pacienti s ochoreniami horných a dolných dýchacích ciest, ochoreniami močového traktu, tráviaceho traktu, poruchami výživy, s endokrinologickými, metabolickými a neurologickými ochoreniami za účelom komplexného vyšetrenia a liečby.

Našim cieľom je nielen včasná diagnostika a úspešné uzdravenie dieťaťa, ale aj pomoc rodičom, aby samotné ošetrenie či pobyt na lôžku nebol pre dieťa a rodiča traumatizujúci. Maximum dosiahnutia daného cieľa je možné len za predpokladu dobrej obojstrannej spolupráce či už v rámci ambulantného ošetrenia, alebo pobytu na oddelení.

Prečo si vybrať pediatrické oddelenie vo Svidníku

 • Nadštandardné izby

 • Ambulantná a lôžková starostlivosť

 • Starostlivosť o detských pacientov od 0 do neukončených 19 rokov

 • Nepretržitá starostlivosť 24/7

 • Medziodborová spolupráca

 • Dobrovoľníci Krajší deň

O oddelení

Pediatrické oddelenie je rozdelené na:

 • dojčenskú časť – starostlivosť o  detských pacientov do 1 roka, ktorej súčasťou je aj mliečna kuchynka
 • časť pre staršie deti a dorast od 1 roka po neukončený 19 rok života

Oddelenie má štandardné izby vybavené TV monitorom, prispôsobené detskému pacientovi, s doplnkami vo veselých farbách. Zväčša dvojlôžkové izby s možnosťou ubytovania aj sprevádzajúcej osoby dieťaťa, pokiaľ to lôžková kapacita aktuálne dovoľuje.

Pediatrické oddelenie ponúka ubytovanie rodiča alebo iného doprovodu dieťaťa na dvoch novovytvorených nadštandardných izbách s vlastným sociálnym zázemím.

Sprevádzajúca osoba

Sprievodca dieťaťa počas svojho pobytu na pediatrickom oddelení môže využiť služby pracoviska, ako je napr. zabezpečenie stravy (raňajky, obed, večera – výber, resp. celodennú stravu).

Pobyt sprievodu je spoplatnený v zmysle platného cenníka nemocnice, ktorý je k dispozícii na oddelení. Personál oddelenia vám poskytne všetky potrebné informácie.

Úhradu za všetky služby realizuje sprievodca dieťaťa v deň prepustenia.

Od platby za pobyt na lôžku je oslobodený sprievodca v týchto prípadoch:

 • ak detský pacient má menej ako 3 roky,
 • ak je to dojčiaca matka s detským pacientom mladším ako 1 rok, ktorá v takomto prípade má aj zabezpečenú stravu bez poplatkov,
 • ak sprievodca sprevádza detského onkologického pacienta na onkologickú liečbu.

Detský kútik a Krajší deň

Aby sme dosiahli čo najvyšší komfort pre detského pacienta počas jeho hospitalizácie, máme zriadený detský kútik v jedálni, ktorý poskytuje priestor na hry a trávenie voľného času aj s dobrovoľníkmi v rámci  projektu Krajší deň, ktorí cez hru poskytujú dieťaťu väčšiu podporu a pohodu počas trvania jeho hospitalizácie a stávajú sa tak profesionálnou nadstavbou lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti.

Hospitalizovaným deťom sa snažíme spríjemniť, skrátiť nevyhnutnú dobu na nemocničnom lôžku aj prostredníctvom edukačno – zábavných videí o žabke, ktoré vznikli z Grantu nadácie Penta.

Pozrieť si ich môžu deti spolu s rodičmi či dobrovoľníkmi Krajšieho dňa po oskenovaní QR kódov, ktoré nájdu na oddelení alebo na linku tu:

 • prostredníctvom vlastných tabletov/mobilov,
 • na tabletoch, ktoré si stačí zapožičať u sestričky na oddelení,
 • na určitých TV obrazovkách, ktoré sú na izbách detí.
 1. Rozprávka o žabom princovi 
 2. Vyrobme si žabku z papiera 
 3. Zacvič si so žabkou 

K výrobe žabky je možné zapožičanie kufríka s potrebným vybavením. Stačí požiadať personál pediatrie.

Príjem dieťaťa

Prijatie dieťaťa na hospitalizáciu na oddelenie zabezpečuje detská ambulancia, ktorá sa nachádza hneď pri oddelení.

Čo si vziať do nemocnice:

 • preukaz zdravotného poistenia,
 • odporúčanie k hospitalizácii (neplatí v prípade akútnej hospitalizácie),
 • výsledky predošlých vyšetrení (neplatí v prípade akútnej hospitalizácie),
 • lieky, ktoré dieťa pravidelne a dlhodobo užíva,
 • toaletné a osobné potreby pre dieťa: uterák, mydlo, zubnú kefku, pastu, pyžamo / domáce oblečenie, papuče, obľúbený pohár a pod.,
 • potreby na voľný čas: 2 – 3 obľúbené hračky, ktoré sú umývateľné a knižku, aby  dieťa stále malo na očiach veci, ktoré mu pripomínajú domov.

 Čo si nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky,
 • plyšové hračky.

Ukončenie hospitalizácie

 • O ukončení hospitalizácie Vášho dieťaťa a zá­ro­veň ukončení Vášho pobytu na oddelení budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením. Poplatky súvisiace s Vašim pobytom môžete uhradiť v hotovosti v deň ukončenia pobytu na recepcii nemocnice alebo priamo na oddelení.
 • Pri prepustení dieťaťa Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá „Lekársku prepúšťaciu správu“, ktorú ste povinní po prepustení odovzdať obvodnému lekárovi svoj­ho dieťaťa najneskôr do troch dní.

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Oľga Lombartová

  Primárka pediatrického oddelenia

 • MUDr. Pavla Paňková

  Štúdium na LF UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 2015. Od ukončenia pracuje na pediatrickom oddelení v nemocnici Svidník. Je zaradená do špecializačného štúdia v odbore pediatria.

 • MUDr. Katarína Kočišová

  V roku 2021 ukončila štúdium na LF UPJŠ v Košiciach. Od ukončenia pracuje ako sekundárny lekár na pediatrickom oddelení vo Svidníku, kde je zaradená do špecializačného štúdia v odbore pediatria.

 • MUDr. Iveta Petríková

  Pracuje na pediatrickom oddelení od ukončenia lekárskej fakulty. Vykonáva aj ambulantnú činnosť a preventívnu starostlivosť.

 • MUDr. Zuzana Kaliňaková

  Ukončila štúdium na LF UPJŠ v Košiciach v roku 2011. Po ukončení štúdia nástupila na pediatrické oddelenie v nemocnici Svidník. V roku 2020 absolvovala atestáciu v odbore pediatria.

 • MUDr. Zuzana Kovalčíková

  Ukončila štúdium na LF UPJS Košice v roku 2011. V rokoch 2012 – 2014 pracovala ako lekárka na Klinike pediatrie Prešov (detské oddelenie, vrátane JIS, JIRS). Od 2014 roku pracuje na pediatrickom oddelení nemocnice Svidník až doposiaľ. Atestáciu v  odbore pediatria absolvovala v  máji 2021.

 • MUDr. Mariia Voloshin

   V roku 2006 ukončila Lekársku fakultu Užhorodskej národnej univerzity. V rokoch 2006 až 2018 pracovala ako pediatrička v Regionálnej detskej nemocnici v Mukačeve, Ukrajina. Od roku 2019 pracuje až doposiaľ ako lekárka na pediatrickom oddelení nemocnice  Svidník.

 • Mgr. Mária Keselicová

  V roku 2016 ukončila špecializačné štúdium v odbore pediatria. Aktuálne pracuje ako vedúca sestra na detskom oddelení.

 • Mgr. Renáta Richvalská

  Zastáva pozíciu ambulantnej sestry. V roku 2016 ukončila špecializačné štúdium v odbore pediatria.

Poďakovania

 • Na pediatrickom oddelení vo Svidníku je veľmi obetavý a ochotný personál. Prišli aj v noci, keď sme boli hospitalizovaní. Sú tu šikovné zdravotné sestry a pani doktorka je tiež veľmi príjemná. Je tu čisto, izba bola krásne upravená, čistá, vyžiarená. Vrelo odporúčam.

  Antónia Maliňaková

 • Celý personál je absolútne úžasný. Od pani doktorky, cez sestričky a sanitárky môžem len chváliť. Dcérka bola v úžasných rukách. Do troch dní bola v poriadku a prepustili nás. A čo sa mi veľmi páčilo boli ochotní aj do budúcna poradiť, ak by sme boli stratení a v obavách ako postupovať v liečbe. Môžem len odporúčať.

  Marcela Kaliňaková

 • My sme boli mimoriadne spokojní so starostlivosťou počas hospitalizácie. To, že máme pediatrické oddelenie v meste je pre mňa veľmi dobré, lebo mám takú istotu, že keby sa niečo zdravotne prihodilo, že mám okamžite možnosť riešiť to bez cestovania. Za nás určite chválim.

  Marianna Mičová

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

+421 (0) 54 7860 272

Oddelenie pediatria sa nachádza na 3. poschodí budovy nemocnice (blok „B“)

Návštevné hodiny
Pondelok         15:00 – 17:00 hod.
Utorok             15:00 – 17:00 hod.
Streda              15:00 – 17:00 hod.
Štvrtok             15:00 – 17:00 hod.
Piatok              15:00 – 17:00 hod.
Sobota             14:00 – 16:00 hod.
Nedeľa             14:00 – 16:00 hod.

V čase od 17:00- 20:00 návšteva možná so súhlasom lekára.

Pediatrické oddelenie – časť staršie deti a dorast +421-(0)54-7860 538
Pediatrické oddelenie – časť dojčatá +421-(0)54-7860 445
Primárka pediatrického oddelenia +421-(0)54-7860 578
Izba službukonajúcich lekárov +421-(0)54-7860 577
Vedúca sestra pediatrického oddelenia +421-(0)54-7860 330
Ambulancia všeobecného lekárstva pre deti a dorast (pri pediatrickom odd.) +421-(0)54-7860 561
Neonatologická ambulancia (pri pediatrickom odd.) +421-(0)54-7860 280
Dokumentaristka pre pediatrické odd. a ambulantná sestra (pre ambulancie pri pediatrickom odd.) +421-(0)54-7860 335
Imuno-Alergologická ambulancia +421-(0)54-7860 284
Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast (od 16:00 do 22:00 hod.) +421-(0)54-7860 315, +421-(0)54-7860 280
Ústavná pohotovostná služba pre deti a dorast (od 22:00 do 07:00 hod.) +421-(0)54-7860 561, +421-(0)54-7860 538 (odd.)

Podávanie informácií o zdravotnom stave pacienta

Informácie o zdravotnom stave pacienta podávame iba zákonným zástupcom dieťaťa (rodičom), resp. opatrovníkovi, ktorý je určený súdom. O zdravotnom stave informuje vždy osobne ošetrujúci lekár, primár alebo zástupca primára.

Službukonajúci lekár nie je povinný podávať podrobné informácie o zdravotnom stave pacienta. Nedožadujte sa informácií od sestier. Tie Vám môžu podať informácie iba v medziach svojich kompetencií.

Galéria

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)