Prejsť na obsah

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie Spišská Nová Ves

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia tvoria nadstavbový medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia, ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Fyziatriu, balneológiu a  liečebnú rehabilitáciú delíme v nemocnici Spišská Nová Ves na dve samostatné časti:

 • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie /FRO/ – lôžková časť
 • Ambulantná časť FBLR – SVaLZ

Kvalitná rehabilitácia vo vašej nemocnici

 • Komplexná rehabilitačná liečba

  Využívame prostriedky v oblasti diagnostiky a liečby s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania zdravia, zlepšenia telesných funkcií  a pracovných schopností.

 • Nepretržitá odborná starostlivosť 27/7

  Potrebná zdravotná starostlivosť, v súlade so súčasnými dostupnými poznatkami lekárskej vedy je poskytnutá v nepretržitom režime, sústavne počas celého pobytu.

 • Široké spektrum procedúr

  Našim pacientom ponúkame rehabilitačné služby, ako napr.: liečebnú telesnú výchovu, výchovnú rehabilitáciu, fyzikálnu terapiu a ďalšie.

 • Nadštandardné izby

  Na oddelení sú k dispozícií pre pacientov dve nadštandardné izby jednoposteľové. Na lôžkovom oddelení je možnosť pripojenia sa na internet.

 • Zrekonštruované priestory

  Priestory prešli čiastočnou obnovou, zahŕňajúcou ambulantnú časť, telocvične, nadštandardnej izby.

Našim pacientom ponúkame tieto rehabilitačné služby

 • Výchovná rehabilitácia

  Edukácia životosprávy pacienta, zásady školy chrbta, edukácia používania zdravotných pomôcok, edukácia pacientov s chybným  držaním tela a so skoliózou.

 • Fyzikálna terapia

  Na úseku fyzikálnej terapie na základe prístrojového vybavenia poskytujeme elektroterapiu –  aplikáciu nízkofrekvenčnými a strednofrekvečnými prúdmi, liečbu ultrazvukom, elektrostimuláciu, elektrodiagnostiku, magnetoterapiu.

 • Fototerapia

  Aplikujeme liečbu biolampou a soluxom.

 • Liečebná telesná výchova

  Liečebná telesná výchova je individuálna a skupinová s využitím základných a špeciálnych metodík a cielených techník s využitím terapeutických rehabilitačných pomôcok.

 • Hydroterapia

  Hydroterapia je zastúpená čiastkovým a celotelovým vírivým kúpeľom, perličkovým kúpeľom, pohybovou liečbou v bazéne a kanadskou vaňou.

 • Teploliečba

  Aplikujeme termonosiče vo forme rašelinových nosičov.

 • Mechanoterapia

  Z mechanoterapie sa prevádza masáž (klasická a reflexná), manuálna a prístrojová lymfodrenáž a vákuovo kompresná terapia.

Liečebná telesná výchova je individuálna a skupinová s využitím základných a špeciálnych metodík a cielených techník s využitím terapeutických rehabilitačných pomôcok

 • základných metodík (mäkké a mobilizačné techniky, postizometrická relaxácia, antigravitačná relaxácia…),
 • špeciálnych metodík (analytické cvičenie podľa svalového testu, dychová a cievna gymnastika, cievny tréning, proprioceptívna neuromuskulárna  facilitácia, senzomotorická stimulácia, metodika Bobathovej,  Kabátove techniky, Kaltenbornova metodika, cvičenie podľa Freemana, prvky SM systému, Vojtova reflexná lokomócia, koncept MDT, Dynamická neuromuskulárna stabilizácia a pod.
 • cielených techník s využitím terapeutických rehabilitačných pomôcok (balančné cvičenia  na nestabilnej plošine, cvičenie s overballmi, fit loptami, tera bandmi a pod.)

Hospitalizácie pacientov

sú regulované primárom oddelenia, podľa naliehavosti stavu – v skorých termínoch pre včasnú pooperačnú starostlivosť po operácii chrbtice, implantácii totálnych endoprotéz bedrových, kolenných kĺbov – TEP, ako aj pre poúrazovú rehabilitačnú starostlivosť u neurologických pacientov s poškodením centrálneho a periférneho nervového systému.
Základná rehabilitačná starostlivosť je poskytnutá ihneď podľa kapacitných možností formou prekladu z ortopedického, neurologického, traumatologického oddelenia, doliečovacieho a interného oddelenia.
U chronických pacientov sú termíny objednávané (čakací kalendár).
V prípade potreby navrhujeme ďalšiu rehabilitačnú starostlivosť na vyššie špecializovaných pracoviskách.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

 • Na základe odporúčania odborného lekára sa pacient osobne alebo telefonicky (053/ 4199 472), objedná na konzultáciu ohľadom prijatia na hospitalizáciu. Pri konzultácii rehabilitačný lekár, zhodnotí funkčný stav pacienta a na základe výsledku rozhodne o zaradení pacienta do liečby formou hospitalizácie na lôžkovej časti.
 • Každý pacient obdrží informačný leták, ktorý informuje pacienta o tom, čo je potrebné si priniesť so sebou na hospitalizáciu.

Náš tím lekárov a špecialistov fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v Spišskej Novej Vsi

 • MUDr. Richnavská Štefánia

  primár

  Viac
 • MUDr. Jurčišinová Soňa

  lekár

  Viac
 • MUDr. Baláž Rastislav

  lekár

  Viac
 • MUDr. Nováková Miroslava

  lekár

  Viac
 • Mgr. Kudláček Filip

  vedúci fyzioterapeut

  Viac

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves
Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 (0) 534199 481

Primár oddelenia:       053/4199 470
Vedúca sestra:            053/4199 482
Ambulancia FBLR:    053/4199 472
Vedúci fyzioterapeut: 053/4199 482

Lôžkové oddelenie sa nachádza na prízemí  nemocnice so vstupom z vestibulu nemocnice (B pavilón).

Návštevné hodiny

 • Pondelok       14:00 – 17:00
 • Utorok           14:00 – 17:00
 • Streda            14:00 – 17:00
 • Štvrtok           14:00 – 17:00
 • Piatok            14:00 – 17:00
 • Sobota            13:00 – 16:00
 • Nedeľa           13:00 – 16:00

Galéria

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)