Prejsť na obsah

Oddelenie vnútorného lekárstva Svidník

Hlavnou úlohou interného/vnútorného lekárstva je poskytovanie diagnostickej, liečebnej a preventívnej starostlivosti dospelej populácie pri interných ochoreniach v ambulantnej sfére s náväznosťou na lôžkovú zdravotnú starostlivosť. Okrem štandardných izieb sú pacientom k dispozícii aj nadštandardné izby.

Benefity

 • Ambulantná a lôžková starostlivosť

 • Nepretržitá starostlivosť 24/7

 • VIP izby

 • Možnosť sprevádzajúcej osoby počas hospitalizácie (ak to dovoľuje prevádzka)

 • Profesionálny tím

 • Medziodborová spolupráca

 • JIS – Jednotka intenzívnej starostlivosti

O oddelení

Lôžkové oddelenie štandardného typu tvorí 47 lôžok. Je rozdelené na 2 oddelenia. Oddelenie „A“ – muži a oddelenie „B“ – ženy.

Pre pacientov sú k dispozícii štandardné trojlôžkové izby so spoločnými hygienickými zariadeniami. Na účely stravovania, ale aj oddychu a návštev slúži spoločná jedáleň s TV prijímačom a malou knižnicou.

Komfort pacienta počas hospitalizácie môžeme zvýšiť pobytom pacienta v dvoch jednoposteľových nadštandardných izbách a v jednej dvoj-posteľovej nadštandardnej izbe s vlastným sociálnym zariadením, TV, chladničkou a varnou kanvicou. Pobyt v nadštandardnej izbe je spoplatnený v zmysle platného cenníka nemocnice Svidník.

Pracovisko má zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňuje pohyb pre pacientov/klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Služby

 • Jednotka intenzívnej starostlivosti pri vnútornom lekárstve

  Viac
 • Funkčná diagnostika

  Viac
 • Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

  Viac

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Marek Pytliak, PhD.

  primár, internista
  atestácia v odbore vnútorné lekárstvo a geriatria

  Viac
 • Mgr. Marcela Miklušová

  vedúca sestra

  Viac
 • MUDr. Vilam Šinaľ

  lekár

  Viac
 • MUDr. Mária Kandrová

  lekár

  Viac
 • MUDr. Táňa Sluková

  lekár

  Viac
 • MUDr. Zuzana Haniková

  lekár

  Viac
 • MUDr. Miroslava Blacha Vansová

  lekár

  Viac
 • MUDr. Miriama Mitrušková

  lekár

  Viac
 • Nadežda Zápotocká

  sestra na Funkčnej diagnostike

Poďakovania

 • Chcel by som vyzdvihnúť celý personál. Je to na vynikajúcej úrovni. Nemám to síce s čím porovnať, lebo po prvýkrát som v nemocnici, ale takto si predstavujem kvalitnú starostlivosť v nemocnici. Je tu aj nočná starostlivosť, tiež celodenná starostlivosť. Lekári sa starajú o nás, dá sa povedať, že sme  kontrolovaní pod drobnohľadom. Moje  očakávanie to splnilo, úroveň ako má byť v nemocnici. Ja by som len odporúčal. Milan Hudák, pacient …

  Chcel by som vyzdvihnúť celý personál. Je to na vynikajúcej úrovni. Nemám to síce s čím porovnať, lebo po prvýkrát som v nemocnici, ale takto si predstavujem kvalitnú starostlivosť v nemocnici. Je tu aj nočná starostlivosť, tiež celodenná starostlivosť. Lekári sa starajú o nás, dá sa povedať, že sme  kontrolovaní pod drobnohľadom. Moje  očakávanie to splnilo, úroveň ako má byť v nemocnici. Ja by som len odporúčal.

  Milan Hudák, pacient

 • Jednoznačne svidnícku nemocnicu odporúčam, ochota pomôcť vždy, keď poprosím o niečo je naozaj veľká. S týmto som sa naozaj nikde nestretol. Pochodil som aj ako lekár z povolania veľa nemocníc, ale s takýmto tímom a prístupom personálu som sa nikde nestretol. Sú skromní, pokorní, ochotní, obrovsky to cítim teraz už aj ako pacient, nielen ako ich kolega.

  Drahotín Frolo, pacient

 • Musím povedať a pochváliť, že bolo o nás starané nenormálne. Ani som nečakal, že ma tak dajú do poriadku a postavia na nohy ako vážne momentálne som. Takže veľmi, veľmi, veľmi chválim a odporúčal by som ľuďom, aby keby náhodou, do takého stavu ako som bol ja, nebehali po Prešove, po Košiciach, ale tu vážne naším ľuďom pomôžu.

  Ján Teráz, pacient

Kontakty

Oddelenie Vnútorného lekárstva sa nachádza na 1. poschodí, pavilón A.

Návštevné hodiny
Pondelok         15:00 – 17:00 hod.
Utorok             15:00 – 17:00 hod.
Streda              15:00 – 17:00 hod.
Štvrtok             15:00 – 17:00 hod.
Piatok              15:00 – 17:00 hod.
Sobota             14:00 – 16:00 hod.
Nedeľa             15:00 – 17:00 hod.

 

Telefonické kontakty

Oddelenie vnútorného lekárstva, časť “A“- muži: +421  (0)54/7860 228

Oddelenie vnútorného lekárstva, časť “B“- ženy: +421  (0)54/7860 232

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s.
MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidník

Galéria

Jednotka intenzívnej starostlivosti pri vnútornom lekárstve

Pre potreby intenzívnej starostlivosti je v rámci odboru v nemocnici zriadená aj jednotka intenzívnej starostlivosti pri vnútornom lekárstve.
Nachádza sa na 2. poschodí bloku „A“. V rámci ošetrovacej jednotky, ktorá odborne pokrýva odbornosti oddelenia anestéziológie a  intenzívnej medicíny, jednotky intenzívnej starostlivosti neurologickej, chirurgickej a vnútorného lekárstva sú vyčlenené lôžka pre potreby intenzívnej starostlivosti internistických ochorení. Tieto lôžka majú svoje vlastné 24 hodinové monitorovacie zariadenia, prepojené do centrálneho monitorovacieho systému.
V rámci JIS ošetrovacej jednotky poskytujeme pacientom:

 • miniinvazívne výkony
 • elektrické kardioverzie
 • dočastná kardiostimulácia
 • zavedenie centrálneho venózneho prístupu vrátane HD katétrov s možnosťou hemodialýzy
 • kardiopulmonálnu resuscitáciu.

JIS zabezpečuje hospitalizácie pre všetky urgentné stavy vo vnútornom lekárstve, vrátane intoxikácií.

Funkčná diagnostika

Súčasťou pracoviska je aj ambulancia neinvazívnych vyšetrovacích metód – funkčná diagnostika.

 • ECHO vyšetrenia
 • Tlakový holeter
 • EKG holter
 • Bicyklová ergometria

Liečebné možnosti

 • Kardiovaskulárne ochorenia
 • Gastroenterologické ochorenia
 • Respiračné ochorenia
 • Diabetologické problémy a ich komplikácie
 • Nefrologické (v úzkej spolupráci s hemodialyzačným strediskom) ochorenia
 • Imunologické ochorenia
 • Hematologické ochorenia
 • Onkologické ochorenia
 • Zabezpečujeme aj diagnostiku a liečbu pri niektorých pľúcnych, kožných či infekčných ochoreniach.

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Vilam Šinaľ – vedúci lekár JIS pri vnútornom lekárstve, lekár na Funkčnej diagnostike
 • Nadežda Zápotocká – sestra na Funkčnej diagnostike

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Na overenie údajov o Vašom predchádzajúcom zdravotnom stave je žiaduce doniesť výpis zo zdravotnej dokumentácie od Vášho obvodného lekára a odporúčanie na hospitalizáciu.
Na overenie údajov poistenia je nevyhnutné doniesť kartičku poistenca, resp. občiansky preukaz.
Každý pacient má mať svoje vlastné hygienické potreby (zubná kefka, pasta, hrebeň, mydlo uterák,  ženy – dámske hygienické vložky, muži  – holiace potreby, pyžamo, prezuvky).

Čo si nebrať do nemocnice:

 • cenné veci, šperky, väčší obnos peňazí,
 • v prípade, že máme pri sebe cennosti, prosím odovzdajte ich svojej sprevádzajúcej osobe, alebo informujte sestru, ktorá Vás poučí o možnostiach bezpečnej úschovy Vašich vecí.

Denný nemocničný režim
Ak to Váš pohybový režim dovoľuje a Vy sa potrebujete vzdialiť mimo priestorov oddelenia ste povinný/á informovať službukonajúcu sestru. Nie je dovolené počas hospitalizácie vzdialiť sa mimo areálu nemocnice.
Lieky
V záujme vlastnej starostlivosti o svoje zdravie je potrebné, aby ste lieky, ktoré pravidelne užívate kvôli špecifickému problému, nahlásili lekárovi a ten ich zahrnie do spektra liekov, ktoré budete počas pobytu v nemocnici  dostávať.
Stravovanie
Diéta je dôležitou súčasťou liečby Vášho ochorenia, preto je dôležité, aby ste ju v záujme ochrany svojho zdravia aj dodržiavali. V nočnom stolíku si uskladňujte iba minimálne množstvo potravín. Potraviny podliehajúce skaze uložte do chladničky. Ak máte výhrady voči teplote stravy, máte možnosť zohriať si ju v mikrovlnke. O túto službu požiadajte službukonajúcu sestru.
Telefonické informácie
Informácie o zdravotnom stave pacienta podávame iba so súhlasom pacienta. O zdravotnom stave informuje vždy osobne ošetrujúci lekár, službukonajúci lekár alebo primár oddelenia.
Telefonicky Vás z rôznych dôvodov môžeme informovať len veľmi stručne, po dohodnutej identifikácii volaného.

Ukončenie pobytu v nemocnici
O ukončení hospitalizácie budete včas informovaná/ý ošetrujúcim lekárom, obvykle deň pred prepustením.
Pri prepustení Vás ošetrujúci personál poučí o ďalšom postupe liečby. Taktiež Vám odovzdá „Lekársku prepúšťaciu správu“, ktorú ste povinní po prepustení odovzdať obvodnému lekárovi najneskôr do troch dní.
Vážení pacienti, vieme, že pobyt v nemocnici býva pre samotných pacientov, ale aj pre ich príbuzných  a ich organizmus veľkou zaťažkávacou skúškou, ale pevne veríme, že v tento nevyhnutný čas náš personál urobil všetko preto, aby ste boli spokojní. So svojimi požiadavkami a podnetmi sa môžete obrátiť na náš personál, kedykoľvek počas pobytu.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)