Prejsť na obsah

Neurologické oddelenie Galanta

Neurologické oddelenie nemocnice v Galante poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť pre dospelých pacientov. Od februára 2020 oddelenie disponuje systémom e-Stroke Suite, ktorý slúži na vyšetrenie každého pacienta s podozrením na cievnu mozgovú príhodu. Umelá inteligencia poskytuje pri posudzovaní pacientskych výsledkov lekárovi rýchly a presný druhý názor spolu s objemom dát a taktiež umožňuje liečiť aj pacientov, ktorí by predtým liečení neboli.

Oddelenie poskytuje 24/7 starostlivosť o pacientov a vykonáva EEG a EMG vyšetrenia, lumbálnu punkciu, zároveň poskytuje aj ďalšie neurologické vyšetrenia a komplexnú ambulantnú a lôžkovú starostlivosť o neurologického pacienta.

Pozrite si zaujímavú reportáž z nášho neurologického oddelenia: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15340/357434

Zdravotná starostlivosť neurologického oddelenia nemocnice v Galante

 • Široké spektrum výkonov neurologického oddelenia

  Neurologické oddelenie v Galante poskytuje komplexnú neurologickú starostlivosť dospelým pacientom. Uskutočňuje najmodernejšie vyšetrenia pacientom po cievnej mozgovej príhode systémom e-Stroke Suite. Vykonáva vyšetrenia EEG, EMG vyšetrenia, lumbálnu punkciu a ďalšiu neurologickú starostlivosť.

 • Liečba mozgovej príhody – systém e-Stroke Suite

  Neurologické oddelenie v Galante disponuje najmodernejším prístrojovým zariadením, ktoré sa používa pri liečbe mozgovej príhody. Na diagnostiku a vyšetrenie pacientov s podozrením na mozgovú porážku využíva umelú inteligenciu – system e-Stroke Suite.

 • Nepretržitá 24/7 starostlivosť neurologického oddelenia

  Neurologické oddelenie nemocnice v Galante poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť pacientom lôžkového oddelenia a nepretržite vykonáva neurologické vyšetrenia pacientom s podozrením na cievnu mozgovú príhodu ako i ďalšie neurologické diagnózy.

 • Ambulantná a lôžková neurologická starostlivosť

  Oddelenie neurológie v Galante poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť v kompletne zrekonštruovaných priestoroch, s modernizáciou prístrojového vybavenia, vrátane najmodernejšej vyšetrovacej metódy, pre pacientov s podozrením na mozgovú porážku e-Stroke Suite.

Neurologické vyšetrenia a služby

 • Liečebné možnosti a výkony

  Oddelenie neurológie v galantskej nemocnici je zamerané na diagnostiku a liečbu pacientov s rôznorodými neurologickými ochoreniami a výkony a vyšetrenie vykonáva v rámci ambulantnej a lôžkovej časti.

  Viac
 • Neurologické vyšetrenia

  Okrem najčastejších EMG a EEG vyšetrení, snímania tzv. spánkovej deprivácie, je na neurologickom oddelení možné podstúpiť aj ďalšie neurologické vyšetrenia, vrátane vyšetrenia umelou inteligenciou e-Stroke Suite, pre podozrenie na mozgovú mŕtvicu.

  Viac
 • Liečba a diagnóza mozgových príhod – systém e-Stroke Suite

  Správna a včasná diagnostika za pomoci novej technológie umelej inteligencie systémom e-Stroke Suite výrazne zvyšuje šance na záchranu pacientov, ktorí sú vyšetrovaní pre podozrenie na cievnu mozgovú príhodu – mozgovú mŕtvicu.

  Viac
 • O oddelení neurológie

  Oddelenie neurológie galantskej nemocnice poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť neurologickým pacientom s kapacitou 47 bežných lôžok a 5 lôžok JIS. V diagnostike a liečbe mozgových príhod získalo prestížne ocenenia Angels awards.

  Viac
 • Pokyny pre pacientov

  Venujeme sa aj diagnostike a liečbe pacientov s roznorodými neurologickymi ochoreniami a následnej rehabilitácii, v spolupráci s oddelením pre fyzioterapiu a starostlivosť o pacientov na lôžku. Každé vyšetrenie si vyžaduje individuálnu prípravu.

  Viac

Náš tím

Kontakt

Nemocnica Penta Hospitals Galanta
Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 0 31/783 3473

Lôžková časť – ženy: 031/783 3475
Lôžková časť – muži: 031/783 3476
Neurologická a príjmová konzultačná ambulancia: 031/783 3473
JIS – cerebrálna jednotka: 031/783 3477
Neurofyziologické laboratorium (EMG, EEG): 031/783 3474

Neurologické oddelenie sa nachádza na 4. poschodí budovy nemocnice.

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok – nedeľa: 15:00 – 17:00

Galéria

Vyšetrenia na oddelení neurológie v Galante

Oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu pacientov s:

 • cerebrovaskulárnymi chorobami
 • vertebrogénnymi problémami
 • demyelinizačnými ochoreniami,
 • epilepsiou a inými záchvatovými chorobami
 • Parkinsonovou chorobou a parkinsonskými syndrómami
 • syndrómami demencie
 • neurodegeneratívnymi ochoreniami CNS
 • bolesťami hlavy (vrátane modernej biologickej liečby migrén)
 • abnormálnymi pohybmi
 • aplikácia botulotoxínu pri spasticite po cievnych mozgových príhodách a pri dystónii
 • a inými nielen neurologickými klinickými jednotkami

Vyšetrenia

 • ultrazvukové vyšetrenie prívodných mozgových ciev
 • elektromyografia (EMG vyšetrenie), vrátane ihlovej EMG
 • elektroencefalografiu, vrátane snímania po spánkovej deprivácii (EEG vyšetrenie)
 • levodopa test
 • test kognitívnych funkcií
 • odber a vyšetrenie mozgovomiešneho moku

ELEKTROMYOGRAFIA (EMG vyšetrenie)

Sestra: Adriana Vargová
Tel. č.: 031/783 3474

4. poschodie

Objednávanie: telefonicky alebo osobne v čase 8.00 – 15.00 hod.

Pokyny pre pacientov:

 • Na vyšetrenie si prineste žiadanku, preukaz poistenca.
 • Informujte lekára, ak máte poruchu zrážania krvi, infekčné ochorenie najmä hepatitídu B, C a HIV.
 • Informujte lekára, ak nosíte načúvací aparát alebo máte implantovaný kardiostimulátor.
 • Pri EMG vyšetrení sa využíva stimulácia elektrickým prúdom prípadne vyšetrenie pomocou ihly. Vyšetrenie môže byť mierne bolestivé avšak nie je nebezpečné ani pre pacientov s kardiostimulátorom.
 • V prípade EMG vyšetrenia na tetaniu, neužite v deň vyšetrenia a 1 deň pred vyšetrením lieky s obsahom magnézia, lieky na upokojenie a spanie (napríklad Lexaurin, Diazepam, Magne B6).
 • Pri vyšetrení pre polyneuropatiu je potrebné mať umyté dolné končatiny, bez použitia krémov a telových mliek.

ELEKTROENCEFALOGRAFIA (EEG vyšetrenie)

Sestra: Adriana Vargová
Tel. č. : 031/783 3474

4. poschodie

Objednávanie: telefonicky alebo osobne v čase 8.00 – 15.00 hod.

Pokyny pre pacientov:

 • Na vyšetrenie si prineste žiadanku, preukaz poistenca.
 • EEG vyšetrenie je neurologická vyšetrovacia metóda, pomocou ktorej je možné sledovať aktivitu mozgu
 • Vyšetrenie nie je bolestivé a je bezpečné.
 • Večer pred vyšetrením EEG vyšetrením si umyte hlavu, nepoužívajte gél alebo lak na vlasy, nezapletajte si vrkoče a podobne.
 • Deň pred vyšetrením nekonzumujte alkohol, neužite lieky na upokojenie a na spanie.
 • Informujte lekára ak máte infekčné ochorenie najmä hepatitídu B,C a HIV.

Diagnostika a liečba mozgových príhod

Umelá inteligencia pomáha zachraňovať ľudské životy. Výskyt cievnych mozgových príhod na Slovensku rastie a čoraz viac postihuje nižšie vekové kategórie. Preto je nevyhnutná včasná a správna diagnostika, ktorá výrazne zvyšuje šance na záchranu pacientov.

Od februára 2020 je u každého pacienta v galantskej nemocnici s podozrením na cievnu mozgovú príhodu jeho CT vyšetrenie vyhodnotené zároveň aj systémom e-Stroke Suite od spoločnosti Brainomix, ktorý využíva umelú inteligenciu. Tá v priebehu jednej minúty poskytuje ďalšie informácie, ktoré lekárovi napomáhajú pri zvolení správnej liečby. Každá minúta pri rozhodovaní liečby náhlej mozgovej príhody je dôležitá. Systém automaticky vyhodnotí, či sa u pacienta nachádzajú skoré známky nedokrvenia mozgu, automaticky nájde uzáver veľkej tepny a objemovo určí rozsah poškodenia mozgu, pričom určí aká časť mozgového tkaniva je trvalo poškodená a aká len kriticky ohrozená. A práve tam vieme na základe tejto informácie liečebne zasiahnuť v prospech pacienta a danú časť mozgu zachrániť.

Systém e-Stroke Suite je komplexné riešenie pre automatické vyhodnotenie všetkých zobrazovacích metód (CT a MR), ktoré sa využívajú pri diagnostike pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

Umelá inteligencia v nemocniciach Penta Hospitals: Radí pri pacientoch po cievnej mozgovej príhode

O oddelení neurológie

Oddelenie má 52 lôžok. 5 lôžok je určených na akútnu intenzívnu zdravotnú starostlivosť s monitorovaním životných funkcií. 47 lôžok je na oddelení v 3-posteľových, respektíve jednoposteľových izbách s vlastným hygienickým zázemím a balkónom. Na oddelení je k dispozícii 1 nadštandardná izba.

Za svoje výnimočné výsledky v diagnostike a liečbe cievnych mozgových príhod získalo neurologické oddelenie v roku 2018 od ESO (European Stroke Organisation) ocenenie Angels Awards – Diamond Status a v roku 2019 Angels Awards – Platinum Status.

Zároveň sú lekári oddelenia aktívni aj v prednáškovej a publikačnej činnosti:

Zoznam publikačnej činnosti a prednáškovej činnosti lekárov Neurologického oddelenia.

Pokyny pre pacientov

 • Na vyšetrenie si prineste žiadanku, preukaz poistenca.
 • Vyšetrenie nie je bolestivé a je bezpečné.
 • Večer pred vyšetrením EEG vyšetrením si umyte hlavu, nepoužívajte gél alebo lak na vlasy, nezapletajte si vrkoče a podobne.
 • Deň pred vyšetrením nekonzumujte alkohol, neužite lieky na upokojenie a na spanie.
 • Informujte lekára ak máte infekčné ochorenie najmä hepatitídu B,C a HIV.

V rámci liečby vertebrogénnych algických stavov poskytujeme aj špeciálne seminvazívne algeziologické postupy ako je periradikulárna terapia pod CT kontrolou a kaudálny blok pod USG kontrolou.

Venujeme sa aj diagnostike a liečbe pacientov s abnormálnymi pohybmi (tzv. movement disorders), vrátane aplikácie botulotoxínu. Selektujeme pacientov na vyššie pracoviská za účelom špeciálnej terapie, ako je napríklad hlboká mozgová stimulácia a kontinuálne podávanie duodopy. V spolupráci s rehabilitačným oddelením poskytujeme aj fyzioterapeutickú starostlivosť na lôžku. Oddelenie participuje na medzinárodnom klinickom výskume vo viacerých štúdiách (v oblasti Parkinsonovej choroby, Migrény a cievnych mozgových príhod)

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)