Prejsť na obsah

Psychiatrická liečebňa Svidník

Na 37 lôžkach poskytuje pracovisko psychiatrickú odbornú zdravotnú starostlivosť pacientom od 18 rokov, z  regiónov Svidník, Stropkov a Giraltovce. Pacienti z iných spádových území môžu byť prijatí so súhlasom primára liečebne, resp. ním poverenej osoby.
Oddelenie je štandardného typu so spoločnými hygienickými zaradeniami. O prijatí pacienta na oddelenie rozhoduje primár alebo jeho poverený pracovník, v pohotovostnej službe službukonajúci lekár. V psychiatrickej liečebni sa nebudú liečiť akútne stavy pri duševných ochoreniach, delirantné stavy pri závislosti od alkoholu a ani toxické psychózy (vyvolané drogami). Do liečebne sa tiež nebudú prijímať ani pacienti v režime súdom nariadenej ochrannej psychiatrickej a protitoxikomanickej liečby.

Prečo si vybrať psychiatrickú liečebňu vo Svidníku

 • Bez čakacích lehôt

 • Zrekonštruované priestory

 • Diagnostika, liečba a doliečovanie duševných porúch

 • Spoločenská miestnosť, telocvičňa a záhrada pre klientov

 • Odborná starostlivosť 24/7

 • Pre klientov od 18 rokov

Náš tím

 • MUDr. Pavol Balasič

  Primár

 • MUDr. Ľuboš Steranka

  Sekundárny lekár

 • Mgr. Jozef Riško

  Psychológ

Liečebné možnosti/výkony

Psychiatrická liečebňa sa zaoberá diagnostikou, liečbou a doliečovaním duševných porúch. Psychiatrická doliečovacia starostlivosť vychádza zo zásad bio-psycho- sociálneho chápania duševných porúch a porúch správania.

Vzhľadom na chronický charakter pracoviska sa bude klásť veľký dôraz na spoluprácu s fyzioterapeutickým oddelením nemocnice. Okrem liečebnej rehabilitácie bude tím liečebných terapeutov využívať ďalšie progresívne metódy:

 • arteterapia (využitie výtvarných techník s cieľom sebauvedomenia uvoľnením emócií, ktoré sú u týchto pacientov často potlačené),
 • muzikoterapia (využitie rytmických hudobných nástrojov a prepojenie s inými terapeutickými technikami),
 • psychomotorická terapia (využitie pohybových techník uvoľňujúcich svalové a celkové telesné napätie, zlepšenie celkovej koordinácie pohybov),
 • dramatoterapia (využitie pohybových techník, divadelných etúd – psychodrámy s cieľom prejaviť a uvoľniť potlačené emócie),
 • biblioterapia (využitie textov aktívnou, respektíve pasívnou formou s cieľom prispieť k uvedomeniu si vlastného problému),
 • ergoterapia (podpora a rozvoj jemnej a hrubej motoriky a rozvíjanie pracovných návykov), autogénny tréning (relaxačné telesné techniky prostredníctvom liečebného terapeuta),
 • psychoedukácia pacientov a aj fototerapia (liečba expozíciou svetla u depresívnych pacientov). Všetky uvedené techniky bude vykonávať liečebný pedagóg.

Celá práca psychiatrickej liečebne je organizovaná tak, aby sa každému klientovi venovala potrebná komplexná zdravotnícka starostlivosť. Po prijatí klienta budú vykonané vstupné internistické a RHB vyšetrenia. V prípade, že po základných somatických vyšetreniach sa zistí, že klient potrebuje ďalšie odborné vyšetrenie, toto bude následne riešené v spolupráci s príslušným somatickým oddelením. Klientom poskytujeme súbežne psychoterapeutickú a  ošetrovateľskú starostlivosť. Psychoterapeutická starostlivosť pozostáva z dvoch základných činností: psychodiagnostiky a psychoterapie. Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na holistický prístup ku klientom, pri zachovávaní a podpore zdravia, ako aj pri prevencii.

Všade tam, kde to bude možné, sa budú postupne zavádzať prvky liečebnej komunity, t.j. takého liečebného postupu, pri ktorom sa vyžaduje spolupráca všetkých členov zdravotníckeho kolektívu a súčasne aj aktívna spolupráca pacientov.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Pacientov na liečenie pozývame kontinuálne podľa voľnej lôžkovej kapacity, t. č. bez čakacích lehôt. Pacienti sú do psychiatrickej liečebne prijímaní na základe odporúčania obvodného psychiatra spádovej oblasti, alebo sú po predchádzajúcom dohovore s primárom, alebo povereným lekárom psychiarickej  liečebne preložení z akútneho psychiatrického oddelenia Prešov, Bardejov, alebo iných psychiatrických oddelení. Pacienti z iných oddelení sú prijímaní po predchádzajúcom dohovore a konziliárnom vyšetrení medzi primármi oddelení.

Poďakovania

 • Som tu prvýkrát, liečim sa tu už 2 mesiace, takže poznám to tu už všetko ako doma. Je tu veľmi pekne, sestričky sú milé, jedlo je vynikajúce. Aj izby sú krásne vybavené, nové postele, nové skrine, všetko pekne upravené. Veľmi pekné kúpelne, krásna záhrada, chodíme sem polievať kvety a teším sa na paradajky, čo posadili pacienti.

  Helena, Volica, okr. Medzilaborce

 • Bol som už viackrát v psychiatrickej liečebni, ale tu je mi najlepšie. Už len sem budem chodiť. Pán primár mi navrhol liečbu, ktorá mi okamžite zabrala a cítim sa teraz dobre. Sú tu oveľa lepší lekári ako inde, sestričky sú tiež zlaté. Páči sa mi vybavenie izieb. Je tu výborná strava, pribral som už štyri kilá.

  Róbert, 26 rokov, Humenné

 • Je tu dobrý personál, skvelý primár, ktorý vychádza všetkým pacientom v ústrety. Som tu prvýkrát, ale viem to porovnať s inými liečebňami a Svidník mi vychádza z toho najlepšie. Je tu vynikajúca strava a pekné ubytovanie. Vzali ma aj na rehabilitácie kvôli krížom. Som spokojný.

  Marek, 35 rokov, Vranov nad Topľou

 • Som tu na doliečení. Mala som ťažké obdobie, prekonala som ťažkú chorobu, manžel mi zomrel, do toho som ešte havarovala, tak som sa z toho potrebovala dostať. Mne je tu veľmi dobre. Ďakujem celému tímu. Sme tu ako jedna rodina. Personál je veľmi starostlivý na čele s pánom primárom. Všetko hodnotím na jednotku. Niet čo vytknúť.

  Katarína, 55 rokov, Svidník

 • Prišla som sem kvôli depresiám, ktoré ma trápia. Liečim sa tu 2 týždne. Je tu výborný personál, veľmi mi pomáhajú, aj keď mám záchvaty. Páči sa mi autogénny tréning, kedy sa sústreďujeme na dýchanie. Na arteterapii sme robili zaujímavé aktivity s múkou. Veľmi to upokojuje. Našla som si tu kamarátky, vieme si pomôcť, objať sa. Aj to nám pomáha prekonať našu chorobu.

  Simona, Turcovce okr. Humenné

 • Je to tu krajšie ako inde, krásne záhrada a park, rada tam chodím na kávu. Aj jedáleň je veľmi pekná a jedlo ako doma. Páči sa mi, keď cvičíme na karimatkách, ležíme a relaxujeme. Aj modelovanie s plastelínou, vystrihovanie z časopisov sú veľmi pekné aktivity. Prístup lekárov a sestier je tu oveľa lepší, ako som mala možnosť spoznať inde.

  Klaudia, Šarišský Štiavnik

 • Mám rada lekárov aj sestričky, ktorí tu pracujú a stále im to aj hovorím. Robia dobrú robotu. Je tu veľmi príjemne. Môže nás navštevovať aj rodina, za mnou chodia každý víkend. Trápi ma psychika, som z toho zúfalá, ale verím, že mi tu pomôžu. Sú tu odborníci.

  Magdaléna, Vranov nad Topľou

 • Vo Svidníku som prvýkrát, ale mám skúsenosť aj z Prešova a Bardejova a nedá sa to ani porovnať. Je to tu oveľa lepšie. Navyše mám rodinu nablízku, tak môžu za mnou kedykoľvek prísť. Absolvujem tu pracovnú terapiu, čo ma veľmi baví. Sú tu príjemní ľudia, našla som si tu aj priateľov. Zatiaľ som sama na izbe, ale verím, že mi už čoskoro dajú niekoho, rada sa rozprávam s ľuďmi.

  Mária, Stropkov-Sitník

 • Som tu už tretíkrát. Je to tu stonásobne lepšie ako inde. Prístup lekárov, terapeutov je skvelý. Terapie mi veľmi pomáhajú. Najviac je pre mňa zaujímavá terapia s hlavnou terapeutkou. Som spokojná ako je to tu vybavené, každý má vlastnú skriňu, dobre umiestňujú pacientov na izby s podobnými diagnózami. Odporúčam.

  Anna, Kalnište, okr. Svidník

Kontakt

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s.
Oddelenie sa nachádza na prízemí budovy nemocnice, vstup z pavilónu blok B
Oddelenie- sestry: +421-(0)54-7860 303

Návštevné hodiny
Pondelok: 15:00 – 17:00
Utorok: 15:00 – 17:00
Streda: 15:00 – 17:00
Štvrtok: 15:00 – 17:00
Piatok: 15:00 – 17:00
Sobota: 14:00 – 16:00
Nedeľa: 14:00 – 16:00

Poskytovanie informácií
Utorok: 15:00 – 17:00
Sobota: 15:00 – 17:00

Napíšte nám

Max. file size: 32 MB.
(Required)

Galéria

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)