Prejsť na obsah

Rádiodiagnostické oddelenie

Bez správnej diagnostiky nie je možná cielená liečba. Rádiodiagnostické oddelenie poskytuje širokú škálu vyšetrení potrebných pre stanovenie diagnózy, alebo pre kontrolu liečebného procesu. Rádiodiagnostické oddelenie prešlo reštrukturalizáciou a modernizáciou, je digitalizované, časť skiagrafie a skiaskopie nepriamou digitalizáciou a časť skiagrafie a mamografia sú vybavené plne digitalizovanými prístrojmi. V roku 2017 bola časť oddelenia – CT a jeden RTG prístroj – presťahovaná do priestorov novovytvoreného Urgentného príjmu v suteréne.

Benefity

 • Kvalitné prístrojové vybavenie

 • Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7

 • Profesionálny prístup personálu

Recepcia rádiodiagnostického oddelenia

Nachádza sa na centrálnom rádiodiagnostickom (RDG) oddelení na 2. nadzemnom poschodí, pavilón A, modré schodisko.

Tel. č. 053/ 4199 602 (interná klapka 602)

Činnosť recepcie:

 • prijíma a eviduje prichádzajúcich pacientov (RTG, USG, MMG)
 • vybavuje osobné objednávky na vyšetrenia (USG, prípadne   MMG a RTG)
 • vybavuje telefonické objednávky na vyšetrenia (USG, prípadne MMG a RTG)
 • poskytuje informácie osobné aj telefonické, ohľadom činnosti oddelenia
 • vydáva výsledky vyšetrení, prípadne aj obrazovú dokumentáciu (CD, DVD)
 • vyhľadáva a na požiadanie vydáva starú dokumentáciu, nálezy z archívu (okrem CT a MR)
 • archivuje nálezy RDG oddelenia (okrem CT a MR)
 • vyhotovuje podklady pre platby

Na recepcii pracuje 1 administratívna pracovníčka a 1 rádiologický technik.

Poznámka: dokumentácia (CD, DVD), vydaná k nálezu na požiadanie je zdarma. Kópia nálezu, CD, DVD na požiadanie pacienta sa spoplatňuje sumou 2,00 EUR.

Vyšetrenia

 • Počítačová tomografia (CT)

  Viac
 • Magnetická rezonancia (MR)

  Viac
 • Rádiodiagnostické vyšetrenia (RTG)

  Viac
 • Mamografické vyšetrenia (MMG)

  Viac
 • Ultrazvukové vyšetrenia (USG)

  Viac
 • Denzitometria (DZM)

  Viac
 • Ústavná pohotovostná služba (ÚPS)

  Viac

Náš tím

 • MUDr. Peter Gallík

  primár oddelenia

  Viac
 • Bc. Marián Rosa

  Vedúci rádiologický technik

  Viac
 • MUDr. Kamil Lörinc

  Lekár

  Viac
 • MUDr. Lenka Gallíková

  Lekár špecialista

  Viac
 • MUDr. Dominika Kovalíková

  Lekár

  Viac
 • MUDr. Anna Procházková

  Lekár špecialista

  Viac

Galéria

Rádiodiagnostické oddelenie vykonáva tieto vyšetrenia

 • komplexné rádiodiagnostické skiagrafické vyšetrenia, vrátane špecializovaných aj kontrastných (napr. vylučovacie urografie)
 • skiaskopické vyšetrenia (dočasne pozastavené) – natívne aj kontrastné: ezofagografie, gastroduodenografie, dvojkontrastné vyšetrenia tenkého čreva, dvojkontrastné irigografie, mikčné cystopyeloureterografie, fistulografie, lokalizácie kontrastných cudzích telies
 • peroperačné skiaskopické a skiagrafické vyšetrenia
 • mamografické vyšetrenia preventívne a diagnostické. Mamografické vyšetrenia sa hodnotia duálne, v prípade diagnostických potrieb realizované okamžité doplnkové USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenia natívne aj kontrastné, mozgu, krčných štruktúr, hrudníka, brucha, malej panvy, vyšetrenia skeletu vrátane 3D rekonštrukcií, PND a štruktúr vnútorného ucha, punkcie (hlavne patologických útvarov, pod CT kontrolou), na pracovisku sa v spolupráci
  s neurologickým oddelením vykonáva periradikulárna ozónoterapia. Na pracovisku sa vykonávajú CT angiografie, virtuálna kolonoskopia, určovanie neuroperfúzie.
 • USG vyšetrenia brušných orgánov, orgánov malej panvy, mäkkých častí, vyšetrenia venózneho a arteriálneho systému, vyšetrenia štítnej žľazy a prsníkov (oba vrátane elastografie). Všetky vyšetrenia je možné doplniť o určenie perfúzie. Na požiadanie je možné vykonávať punkcie pod USG kontrolou.
 • diagnostické vyšetrenia magnetickou rezonanciou, natívne aj kontrastné, mozgu, krku, hrudníka, brucha, malej panvy, žlčových ciet, chrbtice, kĺbov, skeletu. V prípade potreby pri mozgových léziách je možné doplniť spektroskopiu a traktografiu. Plánuje sa MR mamografia.
 • denzitometrické vyšetrenia

Rádiodiagnostické vyšetrenia (RTG)

RTG vyšetrenia vykonávame na 4 pracoviskách:

 • RTG I – umiestnené v priestoroch urgentného príjmu v suteréne, modré schodisko, pavilón A, nepriamo digitalizované pracovisko, výkon skiaskopických vyšetrení hlavne pre potreby urgentu, chirurgických ambulancií a pľúcnych ambulancií
 • RTG II – umiestnené v priestoroch centrálneho RDG oddelenia na 2.poschodí (modré schodisko, pavilón A), priamo digitalizované pracovisko, výkon všetkých skiagrafických vyšetrení, okrem vyšetrení na lôžku
 • RTG III (dočasne pozastavené) – umiestnené na centrálnom RDG oddelení, nepriamo digitalizované pracovisko, výkon všetkých skiagrafických vyšetrení vrátane vyšetrení na lôžku a výkon skiaskopických vyšetrení
 • operačná sála – výkon peroperačných vyšetrení

Bežné RTG vyšetrenia sa vykonávajú bez objednania. Vyšetrenia s potrebnou prípravou sa vykonávajú na objednanie – čakacie doby na RTG vyšetrenia sú dané len potrebnou prípravou.
Na pracoviskách pracujú 4-5 rádiologickí technici. Vyšetrenia popisujú lekári oddelenia, výsledky sú k dispozícii priebežne, v deň vyšetrenia.
Na pracoviskách RTG I, RTG II a podľa potreby na operačnej sále sa vykonávajú vyšetrenia v priebehu ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS).
Informácie o RTG vyšetreniach možno získať na tel. č. 053/ 4199 602 do 14:30 a na tel. č. 053/ 4199 603 nepretržite.
ORDINAČNÉ HODINY
RTG pracoviská
Pondelok – piatok
7:00- 7:30      kalibrácia pracovísk
7:30-12:00      SNÍMKOVANIE
12:00-12:30    hygiena pracoviska
12:30-14:00    SNÍMKOVANIE
14:00- 7:00    SNÍMKOVANIE – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA (prednostne pracovisko RTG II)
Sobota – nedeľa – sviatok
7:00- 7:00       SNÍMKOVANIE – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA (prednostne pracovisko RTG II)

Mamografické vyšetrenia (MMG)

Plne digitalizované pracovisko sa nachádza na centrálnom RDG oddelení – 2. nadzemné poschodie, modré schodisko, pavilón A. Vyšetrenia sa vykonávajú po objednaní podľa, fyziologicky daných podmienok (menštruačný cyklus). Na pracovisku pracuje 1 rádiologický technik. Vyšetrenia popisujú lekári oddelenia, duálne. Naše pracovisko postupuje podľa platných štandardných postupov na vykonávanie lekárskeho ožiarenia – štandardný operačný proces pre diagnostickú mamografiu schválených komisiou MZ SR pre ŠDTP. Na vyšetrenie sa možno objednať osobne v pracovné dni od 7:00 do 15:00 hodiny na recepcii RDG alebo telefonicky na tel. č.: +421 (0) 53 4199 602 v pracovné dni od 7:00 do 15:00 hodiny.

ORDINAČNÉ HODINY
Mamografické pracovisko
Pondelok – piatok
7:00- 7:30       kalibrácia pracoviska
7:30- 8:00       fantómová kontrola pracoviska
8:00-13:30      SNÍMKOVANIE
12:00-12:30    hygiena pracoviska
12:30-14:00    SNÍMKOVANIE
Sobota – nedeľa – sviatok len urgentné vyšetrenia

Ultrazvukové vyšetrenia (USG)

Pracovisko USG I je umiestnené na centrálnom RDG oddelení, 2. nadzemné poschodie, modré schodisko, pavilón A. Vykonávajú sa tu vyšetrenia pre ambulantných pacientov, aj pre pacientov z lôžkových oddelení.
Vyšetrenia, okrem vyšetrení brucha, nevyžadujú prípravu, pri vyšetrení brucha je potrebné nejesť aspoň 3 hodiny pred vyšetrením a piť dostatok tekutín (okrem kávy).
Vyšetrenia sa objednávajú, čakacie doby na plánované vyšetrenia sú 3-5 týždňov. Urgentné vyšetrenia sa vykonávajú v ten deň, kedy sú odoslané. Uprednostňujeme osobné objednanie na recepcii centrálneho RDG oddelenia (2.nadzemné poschodie, modré schodisko, pavilón A). Telefonicky môže vyšetrenia objednať odosielajúci lekár, resp. jeho sestra, bez obmedzenia.
Pri telefonickom objednávaní samotným pacientom vyžadujeme presnú informáciu, o aké vyšetrenie ide (USG brušných orgánov, prsníkov, ciev…), podľa toto sa určuje čas vyšetrenia. V prípade nepresnej informácie nevieme zaručiť dodržanie termínu.
Telefonické objednávky na  tel č. 053/ 4199 602 od 7:30 do 14:00 hod..
Na pracovisku pracuje 1 lekár a 1 zdravotnícky pracovník, spravidla rádiologický technik.
Výsledky vyšetrení sú k dispozícii ihneď po vyšetrení.
Na pracovisku sú zabezpečované aj vyšetrenia počas ÚPS.

ORDINAČNÉ HODINY
USG I 
7:00- 7:30       hygiena pracoviska
7:30- 8:00      príprava vyšetrení
8:00-12:00     VYŠETRENIA
12:00-12:30   hygienapracoviska
12:30-14:00   VYŠETRENIA
14:00- 7:00    VYŠETRENIA – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA
Sobota – nedeľa – sviatok
7:00- 7:00      VYŠETRENIA – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Počítačová tomografia (CT)

Pracovisko CT je umiestnené v priestoroch urgentného príjmu, suterén, modré schodisko, pavilón A. Vykonávajú sa tu vyšetrenia pre ambulantných pacientov, aj pre pacientov z lôžkových oddelení.
Plánované vyšetrenia sa objednávajú, čakacie doby na vyšetrenia sú do 1 týždňa v závislosti od nutnej prípravy. Urgentné vyšetrenia sa vykonávajú v deň odoslania.
Objednávanie je možné aj telefonicky na tel. č. 053/ 4199 563 nepretržite, pri telefonickom objednaní sa vyžaduje presná informácia z kolónky žiadanky „ktorý orgán má byť vyšetrený“, podľa toho sa určuje čas vyšetrenia. V prípade nutnej prípravy (hlavne vyšetrenia s podaním kontrastu v oblasti brucha) je potrebné sa objednať osobne, pacient pri objednávaní dostane aj kontrastnú látku – pitie – s návodom na užitie.
Na pracovisku pracuje 1 lekár a 2 rádiologickí technici.
Výsledky vyšetrení sú k dispozícii v deň vyšetrenia, najneskôr od 14:30 na recepcii urgentného príjmu.
Na pracovisku sú zabezpečované aj vyšetrenia počas ÚPS.

ORDINAČNÉ HODINY CT
Pondelok – piatok
7:00- 7:30      kalibrácia pracoviska
7:30-12:00     VYŠETRENIA
12:00-12:30   hygienapracoviska
12:30-14:00   VYŠETRENIA
14:00- 7:00    VYŠETRENIA – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA
Sobota – nedeľa – sviatok:
7:00- 7:00      VYŠETRENIA – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

Magnetická rezonancia (MR)

Pracovisko vykonáva všetky vyšetrenia MR vrátane kontrastných. Výnimkou sú zatiaľ vyšetrenia prsníka, vyšetrenia srdca sa robia výnimočne.
Pracovisko je umiestnené v suteréne , žlté schodisko, pavilón B, pod chirurgickým oddelením.
Hlavné indikácie sú neurologické, ortopedické, chirurgické, traumatologické, onkologické a ostatné.
Na vyšetrenie MR sa možno objednať:

 • osobne s vyplnenou žiadankou na pracovisku MR, NsP SNV Jánskeho 1 (suterén), žlté schodisko, pavilón B
 • lekár špecialista môže objednať pacienta na vyšetrenie aj telefonicky na čísle: 053/ 4199 596 (interná klapka 9596)
 • zaslaním vyplnenej žiadanky poštou: MR pracovisko, NsP Spišská Nová Ves, Jánskeho 1, 052 01  Spišská Nová Ves.
 • zaslaním vyplnenej a naskenovanej žiadanky na e-mail: mr.snv@pentahospitals.sk a v texte správy uviesť  Vaše telefónne číslo
 • priamo na stránke cez formulár: OBJEDNAŤ SA, postupovať podľa predlohy a pridať naskenovanú žiadanku
 • stiahnite si tlačivá potrebné pre objednanie sa na magnetickú rezonanciu

Príprava na vyšetrenie MR:
Pred vyšetrením MR klient vyplní dotazník (môže ho vyplniť aj doma). Bezprostredne pred vyšetrením na pracovisku MR overí s rádiologickým technikom skutočnosti uvedené v dotazníku a následne bude poučený o spôsobe vyšetrenia a podpíše informovaný súhlas s vyšetrením MR 1,5T. K vyšetreniu je potrebné doložiť  dostupnú písomnú a obrazovú dokumentáciu, súvisiacu s požadovaným MR vyšetrením.
Na pracovisku pracuje 1 lekár a 2 rádiologickí technici. Výsledky sú k dispozícii do 3 pracovných dní po vyšetrení, možno aj osobne dojednať.

ORDINAČNÉ HODINY
MR
Pondelok – piatok
7:00- 7:15      kalibrácia pracoviska
7:30- 15:00   (resp.podľa potreby) VYŠETRENIA
Sobota – nedeľa – sviatok – len urgentné vyšetrenia, výnimočne

Denzitometria (DZM)

Pracovisko DZM je umiestnené na prvom nadzemnom poschodí (nutné prejsť cez druhé poschodie a zadným schodiskom zísť o poschodie nižšie, resp. použiť vchod zo zadnej strany budovy) modré schodisko, pavilón A.
Na vyšetrenie môže odoslať len lekár s príslušnou kvalifikáciou (ortopéd, reumatológ, gynekológ-špecialista, internista-špecialista).
Pred vyšetrením je potrebné sa objednať (zatiaľ sa nerobia kontinuálne) telefonicky na tel. č. 053/ 4199 602 v čase od 7:30 do 14:00 hod.; a v deň vyšetrenia sa ohlásiť na recepcii centrálneho RDG oddelenia, ktorá vyšle na pracovisko rádiologického technika.
Výsledky sú k dispozícii hneď po vyšetrení. Na pracovisku pracuje 1 rádiologický technik podľa potreby.

Ústavná pohotovostná služba (ÚPS)

Ústavná pohotovostná služba sa vykonáva v pracovný deň od 14:00 (lekári od 14:30) do 7:00 hod. (lekári do 7:30) nasledujúceho dňa a v sobotu, nedeľu a dni pracovného pokoja od 7:00 (lekári od 7:30) do 7.00 hod. (lekári do 7:30) nasledujúceho dňa.
Počas ÚPS sa vykonávajú vyšetrenia na požiadanie odosielajúcich lekárov z LSPP, oddelenia urgentného príjmu (OUP) a z oddelení.
Vyšetrenia sa vykonávajú na pracoviskách RTG I, RTG II, USG I a CT.
V ÚPS pracuje 1 lekár a 2 rádiologickí technici

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)