Prejsť na obsah
Nemocnica Galanta

Geriatrické oddelenie

Návštevné hodiny
  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 15:00 - 17:00
  • Nedeľa 15:00 - 17:00
Kontakt
Hodská 373/38, 924 22 Galanta
Primár oddelenia: 031/783 3506


Geriatrické oddelenie sa nachádza na 3. poschodí budovy nemocnice - vľavo
Tel: +421 (0) 31 783 3686/3507

O oddelení

Oddelenie poskytuje akútnu geriatrickú špecializovanú starostlivosť. Geriatrické oddelenie disponuje 29 lôžkami, dvoj a troj – lôžkovými izbami, 1 samotkou a 1 nadštandardnou izbou.

Hospitalizujeme pacientov nad 65 rokov, ktorým poskytujeme komplexnú starostlivosť vrátane diferenciálnej diagnostiky a liečby prevažne vnútorných ochorení a ochorení typických pre starší vek. Súčasťou komplexnej starostlivosti je podľa potreby rehabilitačná liečba a iniciovanie sociálnej intervencie.

Z tejto starostlivosti profitujú vo všeobecnosti pacienti nad 70 rokov, ktorí okrem základného ochorenia majú charakteristické geriatrické komplikácie, ako je zhoršenie hybnosti, poruchy kognitívnych funkcií, malnuríciu, inkontinenciu moču a stolice, závažné zmyslové poruchy, poruchy stability, po pádoch a úrazoch, prítomnosť viac ako 5 závažných diagnóz súčasne, potrebu pomoci v bežných denných činnostiach  eventuálne potrebu riešenia iných zložitých situácií. Dôležitý je komplexný multidisciplinárny prístup podmienený multimorbiditou a starobnými zmenami organizmu.

Prevádzame typické geriatrické posudzovanie so zhodnotením funkčného potenciálu geriatrického pacienta potrebného pre diagnostiku, stanovenie cieľov liečby, rehabilitáciu a zaistenia pokračovania v zdravotnej starostlivosti. Starostlivosť o geriatrických pacientov siaha od preventívnej až po terminálnu. Prioritami je predĺženie života, dosiahnutie čo najvyššej kvality života i v posledných fázach a čo najlepšieho funkčného stavu a sebestačnosti. Diagnostické postupy pacientov geriatrického veku sú vykonávané s ohľadom na biologický stav, inak v plnom rozsahu odboru vnútorného lekárstva.

Taktiež sa podieľame na výchove a príprave lekárov v špecializačnom odbore geriatria.

Prijímame resp. objednávame indikovaných pacientov doporučených na hospitalizáciu cestou všeobecného lekára, internistu, geriatra, resp. Urgentného príjmu – internej ambulancie po konzultácii  s primárkou geriatrického oddelenia alebo jej zástupcom počas pracovných dní. Na geriatrické oddelenie je možné prekladať pacientov z iných oddelení v prípade akútnych a hlavne interných komplikácií, eventuálne zhoršených chronických ochorení. Poskytujeme konziliárnu činnosť pre ostatné oddelenia nemocnice, úzko spolupracujeme so sociálnou sestrou našej nemocnice.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O ZDRAVOTNOM STAVE PACIENTA

Ošetrujúci lekári: 14:00 – 15:30 hod
Kontakt na oddelenie: 031/783 3686

PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB

Nadštandardná izba: cena 25 EUR /noc
Vybavenie: jednolôžková izba s TV prijímačom, chladničkou, mikrovlnkou, polohovacím lôžkom, samostatným sociálnym zariadením, sprchou, telefónom

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)