Prejsť na obsah

Klaster vnútorného lekárstva a neurológie a JIS Humenné

Klaster vnútorného lekárstva a neurológie zahŕňajúci aj jednotku intenzívnej starostlivosti poskytuje zdravotnú starostlivosť internistickým a neurologickým pacientom ako aj vysokorizikovým pacientom v kritickom stave a ohrození života. Zoskupením príbuzných medicínskych odborov do jedného multiodborového celku a zlúčením internej a neurologickej jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) lepšie a racionálnejšie využívame prístrojovú techniku, či personálne kapacity. Práve multiodborový prístup pracoviska k diagnózam poskytuje vyššiu úroveň starostlivosti o pacientov v kritickom stave.

Starostlivosť oddelenia neurológie a vnútorného lekárstva v Humennom

 • Zdravotná starostlivosť 24/7

  JIS zabezpečuje kompletnú a nepretržitú zdravotnú starostlivosť, 24 hodín, denne pacientom v kritickom a stabilizovanom stave, v zlúčenom klástri dvoch odborov neurologického a interného oddelenia, v kompletne zrekonštruovaných priestoroch s modernizáciou prístrojového vybavenia.

 • Kvalitná diagnostika, liečba a ošetrovanie pacientov

  Práve vďaka ukončenej rekonštrukcii na jednom poschodí a zoskupeniu dvoch odborov dokážeme na JIS v Humennom lepšie a racionálnejšie využívať prístrojovú techniku, personálne kapacity a zabezpečiť tak pre pacientov kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť.

 • Profesionálny prístup personálu

  Personál JIS v Humennom má dlhoročné skúsenosti so starostlivosťou o neurologických pacientov, rovnako ako aj o pacientov z oblasti vnútorného lekárstva. Zabezpečujeme komplexnú odbornú liečebno-preventívnu starostlivosť, diagnostiku, rehabilitáciu a poskytuje modernú liečbu s ľudským prístupom v príjemnom prostredí.

 • Moderná prístrojová technika, najnovšie technológie

  Humenská nemocnica na oddelení klástra vnútorného lekárstva a neurológie JIS pomocou eurofondov investovala do obnovy medicínskej techniky a prístrojového vybavenia, vďaka ktorým môže personál JIS pacientom poskytnúť kvalitnú diagnostiku a liečbu.

 • Vynovené, zrekonštruované priestory

  Klaster vnútorného lekárstva a neurológie a JIS Humenné  prešli kompletnou rekonštrukciou priestorov. JIS má k dispozícii 11 lôžok v štyroch oddelených boxoch, pričom pracovisko má aj jednu osobitnú izolačnú izbu s kompletným príslušenstvom

 • Dvojlôžkový štandard na izbách

  Priestory klastra prešli kompletnou rekonštrukciou, v rámci ktorej sa zvýšil štandard lôžkového oddelenia. Každá izba ma vlastné sociálne zariadenie a zároveň maximálny počet dvoch pacientov na jednej izbe. Prvé poschodie klastra poskytuje celkovo 24 nových lôžok v 12 izbách.

O klastri

Oddelenie klastra vnútorného lekárstva a neurológie je organizované tak, aby sa všetky služby lekárov i ostatných zdravotných pracovníkov  navzájom doplňali, mali plynulú nadväznosť a zabezpečovali chorým účinnú diferencovanú  starostlivosť podľa ich zdravotného stavu.

V rámci klastra funguje systém tzv. plávajúcich lôžok, ktorý umožňuje každému pacientovi ležať na akejkoľvek izbe, kde bude preň voľné vhodné lôžko. Zatiaľ čo ošetrovateľský personál sa stará o všetkých pacientov na zverenom úseku, lekári za pacientmi chodia podľa svojej špecializácie. Novým benefitom pre pacienta je i dvojlôžkový štandard v nových moderných priestoroch. V tomto profile bude klaster fungovať po prestavbe ďalších dvoch poschodí, ktorých rekonštrukcia už prebieha.

Liečebné možnosti/výkony

Vnútorné lekárstvo

 • poskytuje komplexnú odbornú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru. Vnútorné lekárstvo je základný odbor klinickej medicíny, ktorý zovšeobecňovaním poznatkov ostatných medicínskych odborov zaisťuje koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti
 • náplňou je prevencia, vyhľadávanie, diagnostika, liečba, rehabilitácia, prognostická stratifikácia a sústavné vzdelávanie v oblasti chorôb vnútorných orgánov
 • diferenciálna diagnostika a liečba interných ochorení, onkologických pacientov, pacientov s pľúcnymi ochoreniami za súčinnosti ambulantných pneumológov, onkológov a infektológov
 • diagnostické vyšetrenia – bicyklová záťažová ergometria, echokardiografické vyšetrenie, Holtermonitoring, kardioverzia (EIT)
 • po zrušení interného oddelenia v Medzilaborciach poskytuje v rámci lôžkových možností lekársku starostlivosť pre pacientov z tohto, ale aj iných regiónov, spolupracuje u polymorbidných a akútnych ochoreniach aj so zariadeniami DSS

Neurológia

 • komplexná odborná liečebno-preventívna špecializovaná zdravotná starostlivosť v odbore neurológia; lôžková, ambulantná i stacionárna starostlivosť pre pacientov s ochoreniami nervového systému z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce
 • prevencia, diagnostika, liečba a posudzovanie chorôb centrálneho a periférneho nervového systému, niektorých ochorení svalov a vertebrogénnych ochorení
 • moderná liečba náhlych cievnych mozgových príhod ischemického typu metódou trombolýzy. Pre tento spôsob liečby sú vytvorené personálne, odborné a prístrojové podmienky za predpokladu jej aplikácie do 4,5 hodín od vzniku mozgovej príhody. V spolupráci so stanicami RZP, CT pracoviskom a ďalšími odbornými zložkami našej nemocnice sú vytvorené všetky predpoklady pre moderný a jedinečný spôsob liečby mozgových príhod
 • lekári v odbore neurológia vykonávajú náročnú konziliárnu starostlivosť pre lôžkové oddelenia, najmä pre chirurgiu, OAIM, či vnútorné lekárstvo
 • rozšírené liečebné metódy v neurológii o liečbu ozónom – Ozónoterapiu, ktorá sa vykonáva na RTG pracovisku. Indikujúcim lekárom ozónovej terapie je neurológ

JIS vnútorného lekárstva a neurológie

JIS vnútorného lekárstva a neurológie sa nachádza na 1. poschodí v pavilóne E v nových moderne zrekonštruovaných priestoroch. Poskytuje intenzívnu starostlivosť, disponuje 10 polohovacími lôžkami, modernou monitorovacou technikou (monitor vitálnych funkcií, monitoring EKG), centrálnym prívodom kyslíka, či novým prístrojom na dočasnú pľúcnu ventiláciu. Súčasťou JIS je tiež izolačná izba so samostatným lôžkom a monitorom. Lekárska starostlivosť je zabezpečovaná dvoma odbornými lekármi s internou a neurologickou špecializáciou a taktiež špecializovaným stredným zdravotným personálom.

Pracovisko JIS:

 • zabezpečuje komplexnú odbornú starostlivosť o pacientov v bezprostrednom ohrození života a s rizikom zlyhania životne dôležitých funkcií
 • k dispozícii je monitorovacia a ďalšia moderná prístrojová technika, ktorá umožňuje starostlivosť o túto kategóriu pacientov
 • ide hlavne o akútne cerebrovaskulárne príhody, akútne koronárne syndrómy, kardiorespiračné zlyhania, metabolické dekompenzácie, krvácavé stavy
 • rýchla diagnostika a intenzívna liečbu závažných život ohrozujúcich neurologických, kardiovaskulárnych a metabolických  ochorení
 • zdravotná starostlivosť o kriticky chorých pacientov so zlyhávaním vitálnych funkcií a s ohrozením života, zastabilizovanie a podporu vitálnych funkcií, vyšetrenie a preklad na vyššie pracovisko
 • úzka spolupráca s ostatnými odbornými zložkami nemocnice vrátane konziliárnych vyšetrení
 • nepretržité sledovanie ťažko chorých ohrozených zlyhávaním orgánových systémov
 • intenzívna starostlivosť a ošetrovateľská intenzívna starostlivosť zameraná špecificky syndromologicky, prípadne etiologicky podľa zistenej diagnózy
 • prevzatie pacientov z urgentného príjmu a jednotlivých oddelení relevantných špecializácií

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Tím lekárov a špecialistov – Vnútorné lekárstvo

 • MUDr. Dušana Žinčáková

  primár

 • Mgr. Anna Lukáčová

  vedúca sestra

 • Mgr. Svetlana Sopiraková

  manažérka JIS

 • MUDr. Dominika Gardošová

  lekár

 • MUDr. Jozef Križan

  lekár

 • MUDr. Oľga Duraníková

  lekár

 • MUDr. Ivana Ivaničková

 • MUDr. Gima Štefan

  lekár

 • MUDr. Macko Marián

  lekár

 • MUDr. Michaela Čižmárová

  lekár

 • MUDr. Ivana Humeníková

  lekár

 • MUDr. Katarína Hulíková

  lekár

 • MUDr. Anna Topľanská

  lekár

Tím lekárov a špecialistov – Neurológia

 • MUDr. Iveta Ivanková

  primár

 • Mgr. Zuzana Dydňanská

  vedúca sestra

 • MUDr. Oľga Varjanová

  lekár

 • MUDr. Patrícia Korchová, MBA

  lekár

 • MUDr. Simona Vargová Jašková

  lekár

 • MUDr. Matej Harvila

  lekár

 • Bc. Viera Legemzová

  manažérka dennej zmeny

 • MUDr. Marianna Špontáková

  lekár

 • MUDr. Lenka Temeryová

  lekár

 • MUDr. Kristína Lukáčová

  lekár

Kontakty

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 – 17:00
 • Utorok     14:00 – 17:00
 • Streda      14:00 – 17:00
 • Štvrtok     14:00 – 17:00
 • Piatok      14:00 – 17:00
 • Sobota     14:00 – 17:00
 • Nedeľa     14:00 – 17:00

Vnútorné lekárstvo

 • primár: +421 (0) 57 770 6235
 • vedúca sestra: +421 (0) 57 770 6258
 • vyšetrovňa: +421 (0) 57 770 6361,+421 (0) 57 770 6236

Neurológia

 • primár: +421 (0) 57 770 6050
 • vedúca sestra: +421 (0) 57 770 6051
 • vyšetrovňa: +421 (0) 57 770 6055

JIS

 • +421 (0) 57 770 6264, +421 (0) 57 770 6052

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

Oddelenie sa nachádza na 1. – 3. poschodí  pavilón E (bývalá budova LDCH). Aktuálne prebieha na 2. poschodí kompletná rekonštrukcia priestorov.

Galéria

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)