Prejsť na obsah
Nemocnica Humenné

Interné oddelenie

Návštevné hodiny
 • Pondelok 14:00 - 17:00
 • Utorok 14:00 - 17:00
 • Streda 14:00 - 17:00
 • Štvrtok 14:00 - 17:00
 • Piatok 14:00 - 17:00
 • Sobota 14:00 - 17:00
 • Nedeľa 14:00 - 17:00
Kontakt
Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ
Oddelenie sa nachádza na 1. a 3. poschodí  pavilón E (bývalá budova LDCH).Interné oddelenie - primár: +421 (0) 57 770 6235

Interné oddelenie – vedúca sestra: +421 (0) 57 770 6258

Interné oddelenie – vyšetrovňa 1.poschodie: +421 (0) 57 770 6361

Interné oddelenie – vyšetrovňa 3.poschodie: +421 (0) 57 770 6236

Interné oddelenie - JIS: +421 (0) 57 770 6264Emailová adresa: dusana.zincakova@pentahospitals.sk, anna.lukacova@pentahospitals.sk
Tel: +421 (0) 57 770 6258

O Internom oddelení

Interné oddelenie je súčasťou Klastra vnútorného lekárstva a neurológie a jis v Humenskej nemocnici,  poskytuje komplexnú odbornú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru. Vnútorné lekárstvo je základný odbor klinickej medicíny, ktorý zovšeobecňovaním poznatkov ostatných medicínskych odborov zaisťuje koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti.

Náplňou odboru je prevencia, vyhľadávanie, diagnostika, liečba, prognostická stratifikácia a sústavné vzdelávanie v oblasti chorôb vnútorných orgánov.

Prevádzka je organizovaná tak, aby všetky služby lekárov i ostatných zdravotných pracovníkov sa navzájom doplňovali, mali plynulú nadväznosť a zabezpečovali chorým účinnú diferencovanú  starostlivosť podľa ich zdravotného stavu.

Liečebné možnosti/výkony

Interné oddelenie poskytuje dif. dg. a liečbu interných ochorení, onkologických pacientov, pacientov s pľúcnymi ochoreniami za súčinnosti ambulantných pneumológov, onkológov a infektológov. Poskytuje intenzívnu starostlivosť na 5 lôžkach JIS, vrátane monitoringu vitálnych funkcií, EIT, echokg, Holter,  monitoring EKG, bicyklová záťažová ergometria, disponuje novým prístrojom na dočasnú pľúcnu ventiláciu.

Oddelenie po zrušení interného oddelenia v Medzilaborciach poskytuje v rámci lôžkových možností lekársku starostlivosť pre pacientov z tohto, ale aj iných regiónov, spolupracuje u polymorbidných a akútnych ochoreniach aj so zariadeniami DSS.

K internému oddeleniu patria 3 ambulancie:
Gastroenterologická
Interná ambulancia
Diabetologická ambulancia

Gastroenterologická ambulancia poskytuje endoskopické metódy horného i dolného GITu, PEG, ambulantné ošetrovanie pacientov, punkciu pečene, kompletné labor. vyš. a ich hodnotenie v zmysle dif. dg GE ochorení, resp onkolog. dif. dg v súčinnosti s interným odd. Poskytuje urgentné endoskop. zákroky pri akútnych stavoch, hlavne krvácivých – ligáciu varixov, vredov, opichy, zavádzania PEG, resp Sengstakenovej – Blackemorovej sondy.

Mimo uvedených hodín po dohode s ošetrujúcim personálom.

Praktické informácie pre pacientov

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV – Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Poďakovania

 • Dovoľte mi, aby som Vám týmto prejavom vyjadrila úprimnú vďaku za starostlivosť, ktorú ste poskytli mojej  mame počas jej  liečebného  pobytu vo Vašej nemocnici. Zvlášť by som s úctou poďakovala pani primárke  MUDr. Anne Topľanskej,  ktorá sa  svojím profesionálnym prístupom, odbornými znalosťami a ľudským prístupom starala o moju mamu Genovévu Lichvanovú. Jej  oddanosť a empatia, ktorými prispievala k liečeniu, sú neoceniteľné a výrazne prispeli k zle…

  Dovoľte mi, aby som Vám týmto prejavom vyjadrila úprimnú vďaku za starostlivosť, ktorú ste poskytli mojej  mame počas jej  liečebného  pobytu vo Vašej nemocnici.

  Zvlášť by som s úctou poďakovala pani primárke  MUDr. Anne Topľanskej,  ktorá sa  svojím profesionálnym prístupom, odbornými znalosťami a ľudským prístupom starala o moju mamu Genovévu Lichvanovú. Jej  oddanosť a empatia, ktorými prispievala k liečeniu, sú neoceniteľné a výrazne prispeli k zlepšeniu zdravotného stavu mojej matky.

  Vaša nemocnica preukázala vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti a som veľmi vďačná za všetko, čo ste pre nás urobili.  Vaše oddelenie pod vedením primárky MUDr. Topľanskej  Anny,  je príkladom toho, ako by mala zdravotná starostlivosť vyzerať  – s dôrazom na profesionalitu, ľudskosť a ochotu pomôcť.

  Zároveň moja vďaka a úcta,  rovnakým dielom,   patrí aj  pani primárke na internom oddelení MUDr. Žinčákovej  Dušane,  ktorá včasným zásahom a rýchlym rozhodnutím začala urgentnú liečbu  mojej mamy.

  Ešte raz Vám a celému tímu  na 3. a  6. poschodí LDCH Vašej nemocnice, srdečne ďakujem.

  S úctou a vďakou

  Ing. Kvanková Drahomíra 

 • Vážený pán riaditeľ! Bola som hospitalizovaná na internom oddelení v nemocnici A. Leňa v Humennom kvôli zdravotným ťažkostiam a chcela by som sa podeliť o moju skúsenosť. Od prvého momentu, keď som vstúpila do nemocnice, som bola veľmi prekvapená prístupom celého personálu. Nakoľko som to psychicky ťažko zvládala a bola som vo veľkom strese, profesionálny prístup lekára, ktorý ma prijímal a sestričiek bol obdivuhodný. Moje veľké ďakujem patrí lekárom i…

  Vážený pán riaditeľ!

  Bola som hospitalizovaná na internom oddelení v nemocnici A. Leňa v Humennom kvôli zdravotným ťažkostiam a chcela by som sa podeliť o moju skúsenosť. Od prvého momentu, keď som vstúpila do nemocnice, som bola veľmi prekvapená prístupom celého personálu. Nakoľko som to psychicky ťažko zvládala a bola som vo veľkom strese, profesionálny prístup lekára, ktorý ma prijímal a sestričiek bol obdivuhodný.

  Moje veľké ďakujem patrí lekárom infektologičke MUDr. Emílii Tkáčovej, ktorá detailne skúmala moju diagnózu a príznaky a keďže ambulantná liečba v mojom prípade nezaberala, obratom navrhla hospitalizáciu a naďalej sa intenzívne venuje môjmu problému.  MUDr. Štefanovi Gimovi, ktorý ma prijímal a počas celej hospitalizácie bol nielen profesionálny ale aj empatický a milý. MUDr. Mariánovi Mackovi, ktorý ihneď po hospitalizácii prišiel za mnou, predstavil sa a informoval ma o ďalšom postupe. Takýto prístup a informovanosť upokojí každého pacienta. Ich prístup veľmi oceňujem. Vždy mi všetko dôkladne vysvetlili, odpovedali na všetky moje otázky a urobili všetko pre to, aby som sa cítila čo najlepšie. Ich odborné znalosti a skúsenosti boli evidentné a ja som im dôverovala vo všetkých ohľadoch.

  Vrchná sestra Mgr. Anna Lukáčová a sestričky pod jej vedením boli mimoriadne milé, empatické a ochotné. Kedykoľvek som potrebovala pomoc, boli tu pre mňa  vždy s úsmevom a trpezlivosťou. Ich starostlivosť a pozornosť mi veľmi pomohli zvládnuť ťažké chvíle a cítiť sa pohodlne a bezpečne.

  Profesionalita a ľudský prístup však neboli len u sestričiek a lekárov. Upratovačky a sanitárky tiež prispeli k mojej pozitívnej skúsenosti. Vždy boli milé, ochotné a starostlivé, čo prispelo k príjemnej atmosfére v celej nemocnici.

  Celková atmosféra v nemocnici bola veľmi pozitívna a cítila som sa tam dobre. Chcela by som touto cestou poďakovať celému personálu za ich úsilie a starostlivosť. Veľmi si to vážim a viem, že v prípade potreby sa na túto nemocnicu môžem vždy spoľahnúť.

  S pozdravom Michaela Šudíková.

   

 • Touto cestou sa chcem poďakovať  MUDr. Kataríne Hulíkovej, ktorá na urgentnom príjme v Humennom 14.7.23 rýchlym určením diagnózy – infarktu a prevozom do VÚSCH Košice, zachránila môjho manžela. Nakoľko išlo o mladú lekárku som bola milo prekvapená ako rýchlo konala, ale aj s ľudským prístupom k nemu a mne ako manželke čím mu zachránila život, začo sme jej vďační celá rodina . Želám vám v ďalšej práci veľa úspechov a tak dobrých lekárov ako je MU…

  Touto cestou sa chcem poďakovať  MUDr. Kataríne Hulíkovej, ktorá na urgentnom príjme v Humennom 14.7.23 rýchlym určením diagnózy – infarktu a prevozom do VÚSCH Košice, zachránila môjho manžela. Nakoľko išlo o mladú lekárku som bola milo prekvapená ako rýchlo konala, ale aj s ľudským prístupom k nemu a mne ako manželke čím mu zachránila život, začo sme jej vďační celá rodina .

  Želám vám v ďalšej práci veľa úspechov a tak dobrých lekárov ako je MUDr. Katarína Hulíková.

 • Touto cestou sa chcem poďakovať MUDr. Ivaničkovej, MUDr. Križanovi, MUDr. Žinčakovej a celému ošetrovateľskému tímu JIS interné oddelenie a tiež MUDr. Ivankovej, MUDr. Varjanovej a celému ošetrovateľskému tímu neurologického oddelenia za odbornú pomoc, starostlivosť, pochopenie a trpezlivosť počas hospitalizácie mojej mamy p. Kuzmovej.

  S úctou dcéra Galandová

 • Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať celému personálu interného oddelenia – 1. poschodie. Pani primárke MUDr. D. Žinčákovej, MUDr. Gimovi ako ošetrujúcemu lekárovi, všetkým úžasným sestričkám a upratovačkám za príkladnú starostlivosť a povzbudenie počas mojej hospitalizácie. Všetkým prajem veľa zdravia a trpezlivosti s pacientmi.

  Ďakujem.

  Helena Vajdová.

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som sa úprimne poďakovala za vynikajúcu starostlivosť, ktorej sa mi denne dostáva na Internom oddelení vašej nemocnice, kde som momentálne hospitalizovaná. Špeciálne by som chcela poďakovať paní primárke interného oddelenia pani MUDr. Dušane Žinčákovej, za jej mimoriadny ľudský prístup, ochotu a trpezlivosť. Paní primárka sa mi i napriek svojim iným povinnostiam plynúcich z jej funkcie primárky osobne venuje (nielen mne, ale…

  Vážený pán riaditeľ,

  dovoľte mi, aby som sa úprimne poďakovala za vynikajúcu starostlivosť, ktorej sa mi denne dostáva na Internom oddelení vašej nemocnice, kde som momentálne hospitalizovaná. Špeciálne by som chcela poďakovať paní primárke interného oddelenia pani MUDr. Dušane Žinčákovej, za jej mimoriadny ľudský prístup, ochotu a trpezlivosť. Paní primárka sa mi i napriek svojim iným povinnostiam plynúcich z jej funkcie primárky osobne venuje (nielen mne, ale i ostatným pacientom) nad rámec svojich povinností. S takým ľudským prístupom a empatiou, som sa ako staršia osoba (o pár mesiacov mi bude 80 rokov) ešte nestretla – veľmi si toho vážim. Poďakovanie patrí i celému personálu interného oddelenia pod vedením paní primárky Žinčákovej, personál je milý, starostlivý – na tej najvyššej úrovni. Pani primárka Žinčáková je skutočne osoba na tom pravom mieste, prosím, vážte si ju, vedie stopercentne fungujúci kolektív, ktorý zvláda všetko na jedničku a k pacientom chodia vždy s úsmevom na tvári.

  Srdečne zdraví vďačná pacientka
  Mária ČURLEJOVÁ

 • Dobrý večer, chcela by som poďakovať Nemocnici Andreja Leňa Humenné, konkrétne internému oddeleniu, pani primárke, sestričkám, sanitárkam, za ich oddanosť a starostlivosť. Ležala som tam s dcérkou s postihnutím. Maximálna spokojnosť, starali sa o mňa na jednotku a nie len o mňa, ale aj o všetkých. Aj slza mi vyšla s akou trpezlivosťou a láskou pristupujú k pacientom. Veľké vďaka.

 • Dobrý deň, je nesmierne dôležité vyjadriť úprimné poďakovanie pani primárke Interného oddelenia MUDr. ŽINČÁKOVEJ DUŠANE a zároveň vyjadriť veľkú vďaku a poklonu pánovi primárovi Chirurgického oddelenia MUDr. OLACHOVI PAVLOVI vo Vašej Nemocnici v Humennom za skutočne vysoko odborný a zodpovedný prístup, vrátane vykonanej práce celého zdravotníckeho personálu a všetkých pracovníkov k liečeniu a pomoci pacientke mojej mame Márii Horňákovej. Myslím, že mô…

  Dobrý deň,
  je nesmierne dôležité vyjadriť úprimné poďakovanie pani primárke Interného oddelenia MUDr. ŽINČÁKOVEJ DUŠANE a zároveň vyjadriť veľkú vďaku a poklonu pánovi primárovi Chirurgického oddelenia MUDr. OLACHOVI PAVLOVI vo Vašej Nemocnici v Humennom za skutočne vysoko odborný a zodpovedný prístup, vrátane vykonanej práce celého zdravotníckeho personálu a všetkých pracovníkov k liečeniu a pomoci pacientke mojej mame Márii Horňákovej. Myslím, že môžem povedať za všetkých, že my obyčajní ľudia, klienti, potenciálni pacienti, by sme si veľmi želali, aby bolo takýchto lekárov, vysoko špecializovaných odborníkov, čo najviac v našich nemocniciach po celom Slovensku, pretože ste Vy vážená pani primárka a vážený pán primár ste bez pochyby základnými piliermi pre záchranu životov a zdravia ľudí a pre správne fungovanie nášho zdravotníctva.

  Za Vašu obetavú prácu a zodpovedný prístup, Vám veľmi pekne ĎAKUJEME.

  S úctou a pozdravom,
  Ing. Miroslav Horňák.

 • Týmto chcem veľmi pekne poďakovať pani doktorke MUDr. Hulíkovej, že sa o mňa starala počas mojej hospitalizácie v termíne od 08.11.2022 do 14.11.2022 na internom oddelení. Aj napriek tomu, že ma lekárka nepoznala, bola veľmi ochotná a milá. Už pri príjme o mňa prejavila empatický záujem, okamžite konzultovala môj zdravotný stav s MUDr. Drabom v Michalovciach a spoločne mi tak pomohli. Ešte raz veľmi pekne ďakujem! S pozdravom Anna Lovecká …

  Týmto chcem veľmi pekne poďakovať pani doktorke MUDr. Hulíkovej, že sa o mňa starala počas mojej hospitalizácie v termíne od 08.11.2022 do 14.11.2022 na internom oddelení. Aj napriek tomu, že ma lekárka nepoznala, bola veľmi ochotná a milá. Už pri príjme o mňa prejavila empatický záujem, okamžite konzultovala môj zdravotný stav s MUDr. Drabom v Michalovciach a spoločne mi tak pomohli. Ešte raz veľmi pekne ďakujem!

  S pozdravom

  Anna Lovecká

 • Touto cestou by som sa chcel z celého srdca úprimne poďakovať a vyjadriť hlbokú úctu, obdiv a vďaku celému kolektívu na urgentnom príjme (lekári, sestričky) a hlavne na internom oddelení (bývalá budova LDCH, 3. poschodie) v Humennom pani primárke interného oddelenia MUDr. Dušane Žinčákovej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Dominike Gardošovej, ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Lukášovi Fickovi a v neposlednom rade všetkým sestričkám a celému personálu za perfektný príst…

  Touto cestou by som sa chcel z celého srdca úprimne poďakovať a vyjadriť hlbokú úctu, obdiv a vďaku celému kolektívu na urgentnom príjme (lekári, sestričky) a hlavne na internom oddelení (bývalá budova LDCH, 3. poschodie) v Humennom pani primárke interného oddelenia MUDr. Dušane Žinčákovej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Dominike Gardošovej, ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Lukášovi Fickovi a v neposlednom rade všetkým sestričkám a celému personálu za perfektný prístup, ľudskosť a dobrú náladu počas mojej hospitalizácie.
  Oceňujem starostlivosť celého kolektívu sestričiek a ostatných pracovníkov nemocnice.
  Sú to vzácni ľudia.

  ĎAKUJEM.

  S úctou
  Pavol Bačovčin

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi osloviť Vás touto cestou s cieľom vysloviť veľké poďakovanie a vyjadriť neskutočný obdiv jednej z vašich úžasných primárok, a to konkrétne pani primárke interného oddelenia Nemocnice v Humennom, MUDr. Dušane Žinčákovej. Moje poďakovanie taktiež patrí aj celému personálu interného oddelenia, a teda každej jednej p. sestričke, p. sanitárke či p. upratovačke, ktoré sa o mňa celú dobu mojej hospitalizácie príkladne starali, …

  Vážený pán riaditeľ,

  dovoľte mi osloviť Vás touto cestou s cieľom vysloviť veľké poďakovanie a vyjadriť neskutočný obdiv jednej z vašich úžasných primárok, a to konkrétne pani primárke interného oddelenia Nemocnice v Humennom, MUDr. Dušane Žinčákovej. Moje poďakovanie taktiež patrí aj celému personálu interného oddelenia, a teda každej jednej p. sestričke, p. sanitárke či p. upratovačke, ktoré sa o mňa celú dobu mojej hospitalizácie príkladne starali, komunikovali so mnou s úsmevom na tvári a tým pádom mi spríjemnili moju hospitalizáciu a nie úplne ľahký zdravotný stav.

  ďakovný list_Ing. Ján Sarka

 • Vážená námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Lenka Mrázová, touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým sestrám a sanitárkam, ktoré sa starali o našu imobilnú mamku Máriu Chovancovú počas jej hospitalizácie na internom oddelení na 5. poschodí od 14.08.2021 do 17.08.2021. Ešte raz im vyslovujeme úprimnú vďaku za ich prácu a ich ochotný a láskavý prístup. S pozdravom, rodina Petrová. …

  Vážená námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Lenka Mrázová,

  touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým sestrám a sanitárkam, ktoré sa starali o našu imobilnú mamku Máriu Chovancovú počas jej hospitalizácie na internom oddelení na 5. poschodí od 14.08.2021 do 17.08.2021.

  Ešte raz im vyslovujeme úprimnú vďaku za ich prácu a ich ochotný a láskavý prístup.

  S pozdravom, rodina Petrová.

 • Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie MUDr. Tkáčovej a sestre Gnipovej za ľudský prístup a včasnú pomoc pri liečbe našej rodiny na ochorenie Covid-19. Zároveň chcem pekne poďakovať primárke MUDr. Žinčákovej a kolektívu interného oddelenia za špecializovanú starostlivosť, rýchlu pomoc a opateru počas mojej hospitalizácie na internom oddelení. V ťažkej chorobe, ich láskavý a ochotný prístup a povzbudivé slová mi dodávali silu do úspešného boja s chorobou. …

  Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie MUDr. Tkáčovej a sestre Gnipovej za ľudský prístup a včasnú pomoc pri liečbe našej rodiny na ochorenie Covid-19.

  Zároveň chcem pekne poďakovať primárke MUDr. Žinčákovej a kolektívu interného oddelenia za špecializovanú starostlivosť, rýchlu pomoc a opateru počas mojej hospitalizácie na internom oddelení.

  V ťažkej chorobe, ich láskavý a ochotný prístup a povzbudivé slová mi dodávali silu do úspešného boja s chorobou.

  S veľkou vďakou a želaním pevného zdravia a trpezlivosť všetkým zdravotníkom praje pacientka

  Irena Banková s rodinou.

 • Vážený pán riaditeľ, Vážená pani Primárka, Vážené pani lekárky a páni lekári a Vážený zdravotný personál Nemocnice Svet Zdravia Humenné, dovoľte nám, aby sme Vám touto cestou odovzdali naše úprimné poďakovanie za starostlivosť o nášho otca Romana W., ktorý bol začiatkom mája 2021 hospitalizovaný na oddelení JIS – Svet Zdravia Humenné, a o dva týždne neskôr prevezený na Covidové Oddelenie – Svet Zdravia Humenné. Náš otec bol nanajvýš spokojný a…

  Vážený pán riaditeľ, Vážená pani Primárka, Vážené pani lekárky a páni lekári a Vážený zdravotný personál Nemocnice Svet Zdravia Humenné,

  dovoľte nám, aby sme Vám touto cestou odovzdali naše úprimné poďakovanie za starostlivosť o nášho otca Romana W., ktorý bol začiatkom mája 2021 hospitalizovaný na oddelení JIS – Svet Zdravia Humenné, a o dva týždne neskôr prevezený na Covidové Oddelenie – Svet Zdravia Humenné.

  Náš otec bol nanajvýš spokojný a vďačný za profesionálny, ľudský, ochotný a milý prístup celého Vášho zdravotného personálu, ktorý vydal maximálne úsilie v boji o jeho život. Podľa jeho slov, ste boli pre neho jeho strážni anjeli, ktorí ho „vytiahli von z toho najhoršieho“…

  Tieto štyri najťažšie týždne v jeho živote by náš otec bez Vašej pomoci určite neprežil a my sme Vám za to sme nesmierne vďační. Kiežby bol prístup k pacientom na celom území Slovenska taký, ako vo Vašej Nemocnici. Jednoducho povedané, ste profesionáli, ktorí nasadzujú v tejto ťažkej pandemickej situácii vlastné životy a zdravie, v snahe pomôcť druhým.

  Naša úcta a veľké ĎAKUJEM patrí menovite pani primárke MUDr. Žinčákovej Dušane, MUDr. Ivaničkovej Ivane, MUDr. Križanovi Jozefovi, MUDr. Bučkovi Branislavovi, MUDr. Havrilovi Matejovi, MUDr. Šedovi Petrovi, MUDr. Dutkovi Branislavovi, MUDr. Ficovi Lukášovi a samozrejme aj všetkým zdravotným sestrám a personálu Vašej Nemocnice.

  Želáme Vám veľa zdravia, radosti z práce, pokoja v rodine a pevne veríme, že sa čoskoro dostane aj Vám reálneho spoločenského ohodnotenia.

  S pozdravom
  rodina Winterová

 • Vážený pán riaditeľ, touto cestou mi dovoľte vysloviť VEĽKÉ poďakovanie pani primárke interného oddelenia Nemocnice v Humennom MUDr. Dušane Žinčákovej, ako aj personálu tohto oddelenia, ktorí sa podieľali na poskytovaní zdravotnej starostlivosti môjmu manželovi, ktorý ochorel na COVID 19. Môj manžel bol začiatkom februára 2021 prevezený z Nemocnice v Snine do Nemocnice v Humennom v kritickom stave s podozrením aj na neurologické ťažkosti. Ja a moja dcéra sme neve…

  Vážený pán riaditeľ,
  touto cestou mi dovoľte vysloviť VEĽKÉ poďakovanie pani primárke interného oddelenia Nemocnice v Humennom MUDr. Dušane Žinčákovej, ako aj personálu tohto oddelenia, ktorí sa podieľali na poskytovaní zdravotnej starostlivosti môjmu manželovi, ktorý ochorel na COVID 19.
  Môj manžel bol začiatkom februára 2021 prevezený z Nemocnice v Snine do Nemocnice v Humennom v kritickom stave s podozrením aj na neurologické ťažkosti. Ja a moja dcéra sme nevedeli, vzhľadom na jeho vážny stav, či ho ešte vôbec niekedy uvidíme (najmä prvé dva dni, keď manžel nebol schopný riadne vnímať podnety a komunikovať s okolím), ale len vďaka pohotovosti, odbornosti a prístupu pani primárky MUDr. Žinčákovej a jej personálu, bola u môjho manžela doslova v poslednej chvíli zahájená adekvátna liečba. Aj napriek tomu, že môj manžel mal pred sebou dlhé týždne liečby, a ja a ani dcéra sme za ním osobne nemohli prísť kvôli zákazu návštev v nemocniciach, vedela som, že môj manžel je pod neustálym dohľadom, dostáva sa mu potrebná zdravotná starostlivosť, ľudský prístup, ktorý sme videli nielen v komunikácii s mojím manželom ako pacientom, ale aj v prístupe pani primárky a jej personálu pri podávaní informácií o jeho zdravotnom stave, a osobitne oceňujem, že akonáhle bol môj manžel pri vedomí, umožnili mi s ním okamžite komunikáciu cez jeho mobilný telefón. Stanovená komplexná liečba u môjho manžela, ako aj odborný a empatický prístup k nemu ako pacientovi, je podľa môjho názoru, najmä výsledkom vysoko profesionálneho lekárskeho prístupu, ako aj manažérskych schopností pani primárky, pod vedením ktorej jej personál funguje takmer nepretržite a na naozaj vysokej úrovni, a to s jediným cieľom – poskytnúť každému pacientovi maximálnu a čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Práve iba vďaka týmto schopnostiam pani primárky, toto oddelenie môže
  dosahovať takú vysokú kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi a môže naďalej napredovať, a zároveň zvládať nápory pacientov v tomto neľahkom „covidovom“ období.
  Môžem skonštatovať, že z uvedených dôvodov je pani primárka, odôvodnene tou najsprávnejšou vedúcou osobnosťou na internom oddelení v Nemocnici v Humennom a že v tejto pozícií aj dlho ostane, nakoľko najmä vďaka nej, sa stav môjho manžela podarilo stabilizovať a upraviť do takej miery, že je momentálne v domácej liecbe a zotavuje sa.

  S pozdravom, PhDr. Emília Bejdová

 • Vážený pán riaditeľ, v dňoch 13. 5. 2020 – 21. 5. 2020 som bol hospitalizovaný na internom oddelení Vašej nemocnice. Aj keď samotnej hospitalizácii predchádzal pomerne dlhší čas, nakoľko prebiehala rekonštrukcia interného oddelenia a pozdnejšie sa pridala aj pandémia COVID-19. Aj keď to bolo v období pandémie COVID-19, čo bolo veľkou skúškou nie len pre zdravotný systém, ale aj pre všetkých pracovníkov zdravotnej inštitúcie ako aj samotných pacientov. Hneď n…

  Vážený pán riaditeľ,

  v dňoch 13. 5. 2020 – 21. 5. 2020 som bol hospitalizovaný na internom oddelení Vašej nemocnice. Aj keď samotnej hospitalizácii predchádzal pomerne dlhší čas, nakoľko prebiehala rekonštrukcia interného oddelenia a pozdnejšie sa pridala aj pandémia COVID-19. Aj keď to bolo v období pandémie COVID-19, čo bolo veľkou skúškou nie len pre zdravotný systém, ale aj pre všetkých pracovníkov zdravotnej inštitúcie ako aj samotných pacientov.

  Hneď na začiatku som bol výsostnej spokojný s prístupom všetkých Vašich zdravotníkov ku všetkým pacientom. Ich milý, láskavý a ľudský prístup pomáha nielen k spokojnosti pacientov, ale určite aj k ich samotnej liečbe.

  Prostredníctvom Vás, vážený pán riaditeľ, chcem vysloviť poďakovanie všetkým pracovníkom interného oddelenia. Či už pomocnému personálu, sanitárkam, zdravotným sestrám a ošetrujúcim lekárom za ich nezištnú starostlivosť nielen mne, ale aj ostatným pacientom.

  Osobitne sa chcem poďakovať za návrh a posun mojej liečby  na VUSCH KE – MUDr. Križanovi, MUDr. Čižmárovej, MUDr. Ivaničkovej, MUDr. Bodovej, ale hlavne MUDr. Žinčákovej, primárke interného oddelenia, pod vedením ktorej tento skvelý tím pracuje.

  Ešte raz Vám v závere všetkým vyslovujem úprimnú vďaku za Vašu prácu a poslanie a prajem pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa osobných a pracovných úspechov.

  S pozdravom Váš pacient

  Turik Jozef

 • Chcela by som vysloviť poďakovanie za profesionálny a zodpovedný prístup a opateru praktickej sestry Béatky Ivanovej, s ktorým sa človek nestretá každý deň, prajem jej veľa úspešných rokov pri pomoci chorým, ako aj dobre vzťahy v kolektíve vo Vašom zdravotníckom zariadení.

  Ostávam s pozdravom Mária Kukoľová a k tomu sa pripájajú aj sestričky: Lukačova, Sovičova, Karbalová

 • Na základe minulej hospitalizácie našej ťažko chorej mamky Moniky Kopačovej na internom oddelení na JISke, sme sa rozhodli poslať poďakovanie vedeniu nemocnice. Boli sme veľmi milo prekvapení a spokojní s odbornosťou, ale aj ľudskosťou pani primárky MUDr. Dušany Žinčákovej, ale aj lekárov a v neposlednom rade sestier a sanitárok. Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať a pochváliť kolektív na Internom oddelení – JIS. Špeciálne MUDr. Butkovskému a MU…

  Na základe minulej hospitalizácie našej ťažko chorej mamky Moniky Kopačovej na internom oddelení na JISke, sme sa rozhodli poslať poďakovanie vedeniu nemocnice.

  Boli sme veľmi milo prekvapení a spokojní s odbornosťou, ale aj ľudskosťou pani primárky MUDr. Dušany Žinčákovej, ale aj lekárov a v neposlednom rade sestier a sanitárok.

  Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať a pochváliť kolektív na Internom oddelení – JIS.

  Špeciálne MUDr. Butkovskému a MUDr. Ivaničkovej pod vedením pani primárky MUDr. Žinčákovej za úžasný prístup k našej ťažko chorej mamke Monike Kopačovej. Mamka bola hospitalizovaná a nie prvý krát v nemocnici, a tento ich prístup a pomoc bola neoceniteľná. My im zo srdca ďakujeme a želáme im, aby ich práca bola odmenená aj vedením nemocnice. Prajeme veľa ďalších úspechov pri ich ťažkej práci.

  Dcéry Mgr. Marianna Peštová a Mgr. Lenka Dvorská

 • Touto cestou vyjadrujem svoju vďaku a úctu MUDr. Svetlane Šarišskej, z ambulancie klinickej onkológie. Chcela by som vyzdvihnúť profesionálny a úžasný ľudský prístup k mojej mamke Magdaléne Sabolovej. Bola v jej starostlivosti od začiatku jej ochorenia, vždy ochotne a citlivo pristupovala k nej, ale aj k členom rodiny, ktorí ju na vyšetrenia sprevádzali. Bola z nej cítiť úprimná snaha pomôcť jej a tak zmierniť dôsledky jej ochorenia, keďže operácia bola neúspešn…

  Touto cestou vyjadrujem svoju vďaku a úctu MUDr. Svetlane Šarišskej, z ambulancie klinickej onkológie. Chcela by som vyzdvihnúť profesionálny a úžasný ľudský prístup k mojej mamke Magdaléne Sabolovej. Bola v jej starostlivosti od začiatku jej ochorenia, vždy ochotne a citlivo pristupovala k nej, ale aj k členom rodiny, ktorí ju na vyšetrenia sprevádzali. Bola z nej cítiť úprimná snaha pomôcť jej a tak zmierniť dôsledky jej ochorenia, keďže operácia bola neúspešná.

  V druhom rade moja vďaka patrí aj p. doktorke MUDr. Kataríne Hulíkovej z interného oddelenia, ktorá ochotne pomáhala zmierňovať následky zhoršujúcej sa choroby, keď bola mamka hospitalizovaná na ich oddelení. Neváhala sa za ňou zastaviť aj po skončení jej pracovnej doby, čo dodávalo mojej mamke stále vieru, že je v dobrých rukách. Aj keď sme mali informácie, že jej stav je veľmi vážny, tento záujem o ňu ju posilňoval a dával jej nádej, že keď bude veľmi zle, sú tu ľudia, ktorí sa o ňu postarajú.

  Naša vďaka patrí aj lekárom a sestričkám na chirurgickom oddelení, kde mamka počas svojej choroby ležala, zdravotníckemu personálu na internom oddelení za ich starostlivosť ale aj spoluúčasť v posledných chvíľach jej života, ktorú som najviac ocenila.

  Prajem Vám veľa zachránených a vyliečených pacientov, nech je vaša snaha korunovaná dobrým výsledkom a všetkým doktorom, sestričkám, sanitárkam a ostatnému personálu, veľa trpezlivosti, síl a empatie do ich neľahkej, ale tak prepotrebnej práci pri pacientoch.

   S úctou dcéry Jana Šnírerová, Antónia Sukeľová a syn Andrej Sabol s manželkou Emíliou.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.