Prejsť na obsah

O NÁS

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Akcionár 

Svet zdravia, a.s.
Predstavenstvo
Predseda predstavenstva MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
Podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Valaška
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH
Člen predstavenstva Ing. Marián Haviernik
Dozorná rada
MUDr. František Farkaš
Ing. Ľubomír Tóda, ACCA
MUDr. Margita Linková
MUDr. Štefan Kvak
MUDr. Jozef Roško
MUDr. Róbert Hill, PhD.
MUDr. Darina Tomková
Mgr. Ján Janovčík
MUDr. Ján Černák
MUDr. Maroš Eľko

MANAŽMENT
Vedenie nemocnice
Ing. Marián Haviernik – riaditeľ nemocnice
MUDr. Peter Rovder – medicínsky riaditeľ
Mgr. Jana Čabráková – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Užitočné informácie

Milí príbuzní,
návštevy Vašich blízkych trpiacich ochorením v nemocnici sú veľmi dôležité, pretože majú veľký podporný vplyv a psychologický význam pre liečbu pacientov.
Práva pacienta sú deklarované v dokumente Charta práv pacientov, v článku 7 Liečba a starostlivosť: Pacient má právo využívať podporu svojej rodiny a priateľov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri dodržiavaní podmienok ustanovených zdravotníckym zariadením.
Návšteva však môže predstavovať potenciálny zdroj vzniku infekcií a možnosť rizika ich prenosu vzduchom, kontaktom či nevhodnou stravou, preto spoločnosti ProCare a Svet zdravia spracovali základné podmienky prijímania návštev v nemocniciach tak, aby bolo zabezpečené poskytnutie bezpečnej zdravotnej starostlivosti a ochrana zdravia pacientov vrátane ochrany zdravia zdravotníckeho personálu.
Ďakujeme Vám vopred za návštevu a za spoluprácu.
RADY A ODPORÚČANIA NA SPRÁVNY PRIEBEHU NÁVŠTEVY

 • Ešte pred návštevou zvážte jej vhodnosť pre pacienta.
 • Buďte optimistickí, podpora je jediné, čo od vás pacient potrebuje.
 • Nepredlžujte zbytočne návštevu, ak cítite, že pacient potrebuje oddych a pokoj.
 • Vykonajte hygienickú dezinfekciu rúk pri vstupe do nemocnice aj pri odchode z nemocnice.
 • Ak trpíte akútnym ochorením dýchacích ciest alebo hnačkovým ochorením, zdržte sa, prosím, návštevy.
 • Deťom do 12 rokov sa neodporúča navštevovať príbuzných v nemocniciach.
 • Počet návštevníkov pri lôžku pacienta je obmedzený na troch.
 • Dodržujte inštrukcie personálu pri návšteve pacientov v izolačnom režime.

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE NÁVŠTEVY
Do nemocnice pacientom neprinášajte:

 • kvety v kvetináčoch a ani iné predmety, ktoré môžu byť zdrojom infekcie,
 • rezané kvety, pokiaľ ide o pacientov hospitalizovaných v chirurgických oddeleniach (chirurgia, ortopédia, traumatológia, gynekológia, urológia, ORL),
 • deťom drahé a hlučné hračky,
 • rýchlo sa kaziace potraviny a nápoje (veľké množstvá čerstvého ovocia, mliečnych výrobkov), vhodné je vopred sa dohodnúť s personálom oddelenia,
 • alkoholické nápoje, drogy, cigarety.

Správanie návštev:

 • V nemocnici je neprijateľné agresívne, hlučné správanie, ktoré vyrušuje ostatných pacientov.
 • Platí zákaz fajčenia návštev.
 • Platí zákaz behania a hrania detí vyrušujúcich pokoj ostatných pacientov.
 • Platí zákaz telefonovania návštev (mobilný telefón si, prosím, nastavte na tichý režim).
 • Platí zákaz používať sociálne zariadenie určené pre pacientov (toalety, sprchy); používajte, prosím, len toalety vyhradené pre návštevy.
 • Platí zákaz sadať na posteľ pacienta, odkladať tašky a odev na posteľ pacienta.

Službukonajúci lekár alebo ošetrujúci personál môžu návštevu okamžite ukončiť, ak zistia, že to narúša liečebný režim alebo ruší ostatných pacientov.
NÁVŠTEVNÉ HODINY
Návštevy v nemocnici novej generácie sú umožnené denne v čase od 15.00 do 18.00 hod.
V konkrétnych prípadoch závažného zdravotného stavu pacienta sú návštevné hodiny príbuzných prispôsobené vážnosti situácie, pričom o ich režime rozhodne primár oddelenia, službukonajúci lekár oddelenia alebo manažérka klastra.
Príbuzný pacienta na nadštandardnej izbe má právo zotrvať spolu s pacientom v izbe aj po 18.00 hod., dokonca aj stráviť tam noc s tým, že personál ošetrovacej jednotky mu ponúkne možnosť využitia prístelky. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka. Nemocnica nijako nelimituje návštevníkov z aspektu veku.
ZÁKAZ NÁVŠTEV
Návštevy sú zakázané osobám evidentne trpiacim akútnym respiračným ochorením, prípadne iným akútnym infekčným ochorením (hnačky, čierny kašeľ, mumps, ovčie kiahne, infekčné kožné ochorenie a pod.).
Vstup zvierat do nemocníc je zakázaný. Výnimkou sú vodiace psy, ktoré majú povolený pohyb vo vyhradených priestoroch, psy určené na canisterapiu, mačky – určené na felinoterapiu, ak sa tieto terapie v zariadení vykonávajú.

Lekáreň Dr. Max je situovaná v areáli nemocnice oproti Infektologickému pavilónu.
Otváracie hodiny:
pondelok až piatok  7.30 – 16.00
Tel. kontakt:
0901 961 182
Ďalšia lekáreň Dr. Max sa nachádza priamo v budove Nemocnice novej generácie (napravo od hlavného vchodu do nemocnice)
Otváracie hodiny:
Po – Pi: 7.30 – 16.00 hod.
Kontakt:
+421 901 961 262

Väčšina lôžok v nemocnici je v jednolôžkových alebo dvojlôžkových izbách. Vo väčšine z nich je nainštalovaný prívod kyslíka. Všetky izby sú vybavené novými polohovateľnými posteľami, WiFi prístupom na internet, káblovou televíziou, toaletou a sprchou. Súčasťou jednolôžkových izieb je aj rozťahovacia pohovka, na ktorej môžu prespať príbuzní pacienta alebo sprevádzajúce osoby.


Izba na šestonedelí s lôžkom pre sprevádzajúcu osobu.

Izba pre detských pacientov s lôžkom pre príbuzného


Izby spĺňajú svojím vybavením európsky štandard
Nemocnica ponúka za príplatok aj nadštandardné izby s doplnkovými službami. Tie  sú v porovnaní s bežnými izbami vybavené väčším televízorom s rozšírenou ponukou programov, chladničkou, rýchlovarnou kanvicou, mikrovlnkou a elektrickou polohovacou posteľou.

Nemocnica má štyri moderné pôrodné izby, ktoré sú navrhnuté tak, aby budúcim mamičkám poskytli príjemné a intímne prostredie. Na pôrod sa mamičky môžu pripravovať za prítomnosti blízkych osôb, či už partnera, matky alebo duly. Na týchto izbách prebiehajú aj samotné pôrody, keďže sú vybavené ako plnohodnotné pôrodné sály. Rodička sa tak nemusí nikam presúvať. V prípade, že sa nevyskytnú komplikácie, matku po pôrode prevezú na štandardnú izbu.

Nemocnica disponuje šiestimi centrálnymi operačnými sálami so špičkovými prístrojmi a anestéziologickou technikou, ktoré sa využívajú na tzv. veľké zákroky. Dve z nich sú vybavené technológiou prúdenia superčistého vzduchu, čo vytvára vysoko sterilné prostredie. Dôležitú úlohu zohráva aj moderné osvetlenie generujúce beztieňové, jasné a homogénne svetlo, ktoré zabezpečí vysoký vizuálny komfort a výborné pracovné podmienky pre operatéra a zdravotnícky personál. Na operačných sálach sú veľkoplošné obrazovky, na ktorých si členovia operačného tímu môžu zobraziť napríklad röntgenové snímky.
Pri projektovaní operačných priestorov bol použitý koncept stropných závesov, takže väčšina prístrojového vybavenia nie je postavená na podlahe, ale visí zo stropu, čo umožňuje účinnejšiu a rýchlejšiu dezinfekciu operačných sál medzi jednotlivými operáciami. Videotechnika s vysokým rozlíšením umožňuje zaznamenávať a vysielať priame prenosy operácií.
Okrem centrálnych operačných sál, ktoré sú sústredené na jednom podlaží, má nemocnica aj dve sály pre jednodňovú chirurgiu a jednu sekčnú sálu na vykonávanie akútnych cisárskych rezov, ktorá sa nachádza pri pôrodných izbách. Operačné sály pre jednodňovú chirurgiu sa primárne využívajú na malé zákroky a  intervencie, ale sú koncipované a zariadené tak, že sa na nich môžu robiť aj operácie väčšieho rozsahu. Slúžia teda zároveň ako rezervné operačné priestory.

V Michalovciach ako prvej a zatiaľ jedinej nemocnici v stredoeurópskom regióne sa bude využívať tzv. centrálnu prípravovňu liekov (CPL). Lekári budú predpisovať medikácie elektronicky cez nemocničný informačný systém. Na základe toho robotický automat v CPL pripraví pre každého pacienta na určený čas balíček s predpísanými dávkami liekov a označí ho jedinečným čiarovým kódom.
Sestra na oddelení zodpovedná za podávanie liekov, sa  po obdržaní balíčka bude musieť najprv sama identifikovať prostredníctvom ID karty a následne čítačkou čiarového kódu overí totožnosť pacienta i to, či je balíček s liekmi určený naozaj jemu. Lieky bude môcť podať jedine vtedy, ak budú sedieť údaje na balíčku aj náramku pacienta. Nemocničný informačný systém bude zároveň zaznamenávať, či boli lieky podané pacientovi v predpísanom čase.

Pacienti prijatí do našej nemocnice si donesú so sebou iba svoje osobné veci. Nemocnica poskytuje pacientom príbor, riad, pohár, toaletný papier, jednorazové utierky.

Pacient dostane čisté lôžko, posteľné prádlo vymieňame podľa potreby.

Stravu podávame 3x denne, diabetickí pacienti 5x denne, suché večere sú v stredu a v nedeľu, diétu určuje lekár, pacient je s diétou oboznámený.

Návštevy na oddelení sú povolené denne od 15:00 do 18:00 hod.,  mimo uvedených hodín po dohode s ošetrujúcim personálom. Prosíme návštevy, aby brali ohľad na ostatných pacientov (dĺžka návštevy) a potreby personálu (vizity, akútne príjmy).
Informácie o zdravotnom stave podáva ošetrujúci lekár oddelenia denne v čase od 15:00 do 16:00 hod.

POSTUP PRI HOSPITALIZÁCII PRED PLÁNOVANOU OPERÁCIOU:

 • pacient prichádza na príslušnú odbornú ambulanciu, kde je vyšetrený špecialistom, alebo s už stanovenou diagnózou priamo sa objednať na operáciu
 • lekár ho vyšetrí, vysvetlí potrebu operačného zákroku
 • následne si dohodnú termín operácie
 • do termínu operácie si pacient cestou obvodného lekára zrealizuje požadované predoperačné vyšetrenia – interné, detské, anestéziologické, prípadne iné (podľa druhu operácie a zdravotného stavu pacienta)
 • do nemocnice na hospitalizáciu prichádza deň vopred, pri jednodňových zákrokoch v deň operácie
 • po ukončení hospitalizácie je pacient prepustený do domácej starostlivosti, prípadne môže byť preložený na doliečovacie oddelenie, rehabilitačné odd. a pod.

V novej budove Nemocnice novej generácie sa nachádza EKUMENICKÁ KAPLNKA.
Program bohoslužieb platný od 1. apríla 2018:
NEDEĽA (nepárny týždeň): 10:00 hod. gréckokatolícka svätá liturgia
STREDA: 15:30 hod. rímskokatolícka svätá omša
SOBOTA: 17:00 hod. rímskokatolícka svätá omša
Duchovná správa nemocníc mesta Michalovce
Rím-kat. duchovný správca: +421 904 836 469
Gr.-kat. duchovný správca: +421 915 947 078

Lekárska knižnica sa nachádza v suteréne budovy riaditeľstva – pavilón F.
Otvorené: pondelok až piatok  10.00 – 14.00
Kontakt: 056 6416 295

Zdravotnú dokumentáciu je možné sprístupniť len oprávneným osobám na základe:

 • písomnej žiadosti s uvedením nevyhnutných osobných údajov (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, telefónny kontakt),
 • uvedenia rozsahu, v akom je dokumentácia na sprístupnenie požadovaná,
 • predloženia príslušných dokladov preukazujúcich identitu oprávnenej osoby.

Oprávnenými osobami podľa § 25 zákona č. 576/2004 Z.z. v platnom znení sú:

 • samotné osoby, o ktorých sú záznamy v zdravotnej dokumentácii vedené alebo ich zákonní zástupcova,
 • po smrti tejto osoby – manžel/ka, dieťa, rodič, zákonný zástupca, a ak taká osoba nie je, blízka osoba, tak ako je definovaná v zákone,
 • osoba splnomocnená na základe plnomocenstva oprávnenej osoby, s jej osvedčeným podpisom a s vymedzeným rozsahu plnomocenstva.

Písomná žiadosť sa doručuje na mail: sekretariat.mi@svetzdravia.com alebo na adresu: Nemocnica Štefana Kukuru, Špitálska 2, 071 01 Michalovce, prípadne nás kontaktujte telefonicky, na čísle: 056/641 6999 , na ktorom vám budú podané podrobnejšie informácie.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)